viết lại câu điều kiện

Trong giờ đồng hồ Anh, câu ĐK được dùng nhằm trình diễn mô tả những fake thuyết hoặc ĐK rất có thể xẩy ra vô sau này hoặc vô vượt lên trước khứ. Tuy nhiên, việc dùng câu ĐK đôi lúc tạo ra trở ngại cho những người học tập vì thế cấu hình và cơ hội dùng khá phức tạp. Vì vậy, vô nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong lần hiểu về Cách viết lại câu điều kiện vô giờ đồng hồ Anh và nằm trong thực hiện một vài bài bác tập dượt nhằm tập luyện tài năng ghi chép câu ĐK.

Cách viết lại câu điều kiện vô giờ đồng hồ Anh (Kèm bài bác tập)
Cách viết lại câu điều kiện vô giờ đồng hồ Anh (Kèm bài bác tập)

1. Kiến thức cộng đồng về câu điều kiện

Định nghĩa

Nhìn cộng đồng, câu Điều kiện được dùng làm nêu đi ra fake thiết rằng Khi một sự việc/ tình huống/ trả cảnh/… nào là bại (không) xẩy ra, nó sẽ bị kéo theo đuổi một sản phẩm chắc chắn. 

Bạn đang xem: viết lại câu điều kiện

Câu Điều khiếu nại là 1 câu phức với nhì mệnh đề:

 • Mệnh đề if (if clause): chính thức bởi vì If (Nếu): trình diễn mô tả fake thiết về một điều (không) xẩy ra.
 • Mệnh đề chủ yếu (main clause): trình diễn mô tả sản phẩm kéo theo đuổi.

Thông thông thường, mệnh đề If tiếp tục mũi nhọn tiên phong câu. Lúc này, thân ái 2 mệnh đề cần phải có lốt phẩy. Tuy nhiên, tao cũng rất có thể đẩy mệnh đề if đi ra đàng sau. Lúc này, thân ái 2 mệnh đề không tồn tại lốt phẩy.

Ví dụ:

If we had more money, we would buy that house.
(Nếu công ty chúng tôi có rất nhiều chi phí hơn vậy thì công ty chúng tôi vẫn mua sắm căn nhà bại.)

We would buy that house if we had more money.
(Chúng tôi vẫn mua sắm căn nhà bại nếu như công ty chúng tôi có rất nhiều chi phí rộng lớn.)

Tổng quan tiền về câu điều kiện

Cấu trúc và cách sử dụng những loại câu điều kiện

❖ Câu ĐK loại 0

Chuyên sử dụng cho những thực sự phân biệt về toàn cầu, bất ngờ,… hoặc những thực sự (gần như) luôn luôn chính về ai bại. 

Cấu trúc: 

Mệnh đề if (Dùng thì Hiện bên trên Đơn), Mệnh đề chính (Dùng thì Hiện bên trên Đơn)
To beIf + S + am/ is/ are (not) + V, S + am/ is/ are (not) + V
Động kể từ thườngIf + S + V (s/es), S+ V (s/es) hoặc câu mệnh lệnh

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt lốt phẩy ở thân ái nhì mệnh đề.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
If it is cold outside, I wear a jacket.
(Nếu bên phía ngoài giá tiền, tôi tiếp tục đem áo khoác bên ngoài.)
→ Phân tích: “it is cold outside” là sự việc khiếu nại sở hữu thiệt và luôn luôn đúng trong những tình huống ứng, chính vì vậy “I wear a jacket” là hành vi tự động hóa xẩy ra nhằm thỏa mãn nhu cầu ĐK ngoài thiên nhiên giá tiền.

➢ Động kể từ thường:
If you heat ice, it melts.  (Nếu các bạn thực hiện rét đá, nó tan chảy.) 
→ Phân tích: Đây là 1 thực sự phân biệt tương quan cho tới bất ngờ và khoa học tập.

❖ Câu ĐK loại 1

Diễn mô tả rằng nếu như điều A (không) xẩy ra ở lúc này hoặc sau này, nó sẽ bị kéo theo đuổi sản phẩm B ở sau này. 

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Hiện bên trên Đơn), Mệnh đề chính (Dùng thì Tương lai Đơn)
To beIf + S + be + (not) + Adj / Noun, S + will/can/should… (not) + V.
Động kể từ thườngIf + S + (not) + V(-s/es), S + will/can/should… (not) + V

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt lốt phẩy ở thân ái nhì mệnh đề.

Ví dụ: 

➢ Động kể từ To be:
They will be mad if they know about your mistake. 
(Họ tiếp tục bực nếu như bọn họ biết về lỗi của người sử dụng.)
→ Phân tích: Hiện bên trên “họ” ko “biết về lỗi của người sử dụng, tuy nhiên người trình bày đang được đưa ra fake thiết là nếu như bọn họ biết thì tiếp tục kéo theo đuổi một sản phẩm vô sau này là: “họ tiếp tục bực”.   

➢ Động kể từ thường:
If I win this competition, my parents will be proud. 
(Nếu tôi thắng cuộc ganh đua này, phụ huynh tôi tiếp tục kiêu hãnh.)
→ Phân tích: Hiện bên trên hero “tôi” thất bại ganh đua, tuy nhiên đang được đưa ra fake thiết là nếu như người này thắng thì tiếp tục kéo theo đuổi một sản phẩm vô sau này là: “bố u tiếp tục tự động hào”.   

❖ Câu ĐK loại 2

Diễn mô tả một ĐK không tồn tại thiệt vô lúc này hoặc vô sau này. Câu ĐK loại 2 thông thường được dùng nhằm trình diễn mô tả một ước ham muốn hoặc mong ước ko thực tiễn vô thời khắc lúc này hoặc vô sau này.

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Đơn), Mệnh đề chính
To beIf + S + were + (not) + Adj/ Noun, S + would/might/could… (not) + V.
Động kể từ thườngIf + S + V2 / V-ed, S + would/could/should… (not) + V.

Lưu ý:

 • Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt lốt phẩy ở thân ái nhì mệnh đề.
 • Trong câu ĐK loại 2, tất cả chúng ta dùng “past simple” nhằm trình diễn mô tả ĐK không tồn tại thiệt vô lúc này hoặc vô sau này.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
They will be mad if they know about your mistake. 
(Họ tiếp tục bực nếu như bọn họ biết về lỗi của người sử dụng.
→ Phân tích: Hiện bên trên “họ” ko “biết về lỗi của người sử dụng, tuy nhiên người trình bày đang được đưa ra fake thiết là nếu như bọn họ biết thì tiếp tục kéo theo đuổi một sản phẩm vô sau này là: “họ tiếp tục bực”.   

➢ Động kể từ thường:
If I win this competition, my parents will be proud.
(Nếu tôi thắng cuộc ganh đua này, phụ huynh tôi tiếp tục kiêu hãnh.)
→ Phân tích: Hiện bên trên hero “tôi” thất bại ganh đua, tuy nhiên đang được đưa ra fake thiết là nếu như người này thắng thì tiếp tục kéo theo đuổi một sản phẩm vô sau này là: “bố u tiếp tục tự động hào”.   

Qua kiến thức và kỹ năng vẫn học tập về câu ĐK loại 1 và 2, hãy phân biệt câu ĐK loại 1 và 2 nhằm coi sự khác lạ thân ái 2 câu ĐK này nhé.

❖ Câu ĐK loại 3

Diễn mô tả một ĐK không tồn tại thiệt vô vượt lên trước khứ. Câu ĐK loại 3 thông thường được dùng nhằm trình diễn mô tả một vấn đề hoặc hành vi ko xẩy ra vô vượt lên trước khứ, và nhằm đãi đằng nuối tiếc, tiếc nuối hoặc ảo tưởng.

Cấu trúc:

Mệnh đề if(Dùng thì Quá khứ Hoàn thành), Mệnh đề chính
To beIf + S + had(not) + been + Adj/ Noun, S + would/could/might… (not) + have V3/ V-ed
Động kể từ thườngIf + S + had V3/ V-ed, S + would/could/might… (not) + have V3 / V-ed

Lưu ý:

 • Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt lốt phẩy ở thân ái nhì mệnh đề.
 • Trong câu ĐK loại 3, tất cả chúng ta dùng “past perfect” nhằm trình diễn mô tả một ĐK không tồn tại thiệt vô vượt lên trước khứ. Như vậy bao hàm cả một vấn đề hoặc hành vi vẫn xẩy ra vô vượt lên trước khứ và tác động của chính nó bên trên sau này nếu như nó vẫn xẩy ra.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
If I had studied harder, I would have been accepted into the university.
→ Phân tích: Diễn mô tả rằng người sáng tác ko được đồng ý vô ngôi trường ĐH vì thế anh tao ko học tập cần cù đầy đủ. Nếu anh tao vẫn học tập cần cù hơn vậy thì anh tao sẽ tiến hành chấp nhận.

➢ Động kể từ thường:
He wouldn’t have lost his job if he had worked harder.
(Anh ấy đang không thôi việc nếu như anh ấy thao tác làm việc cần cù rộng lớn.)
→ Phân tích: Trên thực tiễn, anh ấy đang không thao tác làm việc cần cù và vẫn thôi việc. 

❖ Câu ĐK láo hợp ý (If 3 main 2)

Câu ĐK láo hợp ý dùng nhằm trình diễn mô tả một ĐK vô vượt lên trước khứ dẫn theo một sản phẩm rất có thể xẩy ra vô lúc này hoặc sau này. Câu ĐK láo hợp ý được tạo hình bằng phương pháp phối hợp câu ĐK loại 2 với câu ĐK loại 3.

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Hoàn thành), Mệnh đề chính
To beIf + S + had + V3/ed, S  + would/could/should… (not) V.
Động kể từ thườngIf + S + had (not ) been + V3/ed, S  + would/could/should… (not) V.

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt lốt phẩy ở thân ái nhì mệnh đề.

Ví dụ: 

If our son had gone vĩ đại bed early last night, he wouldn’t feel tired now.
(Nếu đàn ông bọn chúng tôi/ tao chuồn ngủ sớm vô tối qua loa, lúc này nó đang không mệt mỏi.) 
→ Phân tích: Trên thực tiễn, vô tối qua loa, hero “con trai” đang không chuồn ngủ sớm nên “bây giờ” bị mệt mỏi.  

My younger brother couldn’t play tennis well now if he hadn’t practiced in the past.
(Bây giờ em trai tôi ko thể tennis xuất sắc nếu như hồi xưa nó đang không luyện tập.)
→ Phân tích: Trên thực tiễn, vô vượt lên trước khứ, hero em trai vẫn rèn luyện nên lúc này rất có thể tennis xuất sắc. 

❖ Câu ĐK láo hợp ý (If 2 main 3)

Nhấn mạnh và thể hiện giả thiết trái khoáy ngược với cùng một điều luôn luôn trực tiếp chính (ở lúc này, vượt lên trước khứ và sau này. Giả quyết định này kéo theo đuổi một giả thiết không giống ở vượt lên trước khứ. 

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Đơn), Mệnh đề chính
To beIf + S + were/ weren’t + adjective/ noun (phrase)/… , S + would/ could (not) + have + been + adjective/ noun (phrase)/… 
If + S + (didn’t) + V(2/ Ved) , S + would/ could (not) + have + V3/ Ved

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt lốt phẩy ở thân ái nhì mệnh đề.

Ví dụ: 

If I were taller, I could have helped you paint the walls yesterday.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi vẫn rất có thể giúp đỡ bạn đá tường vô ngày qua.)
→ Phân tích: Thực tế là mặc dù ở lúc này hoặc “hôm qua” tôi đều ko đầy đủ cao sẽ giúp các bạn đá tường.

*Giải quí thêm: Có một vài người học tập tiếp tục vướng mắc là sử dụng mệnh đề chủ yếu loại 3 rồi vì sao ko sử dụng mệnh đề if loại 3 và lại sử dụng mệnh đề if loại 2. Nếu tao thực hiện như thế, tao chỉ thể hiện tại được rằng “hôm qua loa tôi ko đầy đủ cao” chứ không hề trình bày lên được là “ở lúc này tôi cũng ko đầy đủ cao”. Do bại, rất cần được sử dụng mệnh đề if loại 2- mệnh đề vốn liếng sử dụng để lấy đi ra giả thiết trái khoáy ngược với lúc này.

Hãy xem thêm những dạng viết lại câu điều kiện trải qua chuyên môn hòn đảo ngữ sẽ giúp các bạn đạt thêm sự lựa lựa chọn trong những việc dùng cấu hình câu này nhé!

Bảng tổ hợp cơ hội viết lại câu điều kiện
Bảng tổ hợp cơ hội viết lại câu điều kiện

2.1. Viết lại câu ĐK bằng phương pháp hòn đảo ngữ

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 1

Phép đảo ngữ câu điều kiện chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu hình mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi.

➢ Động kể từ To be 

Mệnh đề If câu ĐK loại 1Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + am/ is/ are (not) + adjective/ noun….Should + S + (not) + be + adjective/ noun…
If you are late again today, our quấn will be pissed. 
(Nếu thời điểm ngày hôm nay các bạn trễ nữa, sếp tất cả chúng ta tiếp tục bực.)
Should you be late again today, our quấn will be pissed.
(Nếu thời điểm ngày hôm nay các bạn trễ nữa, sếp tất cả chúng ta tiếp tục bực.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 1Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + (don’t/ doesn’t) + V(s/es) + OShould + S + (not) + V(bare) + O
If she doesn’t lượt thích that restaurant, we can choose another one. 
(Nếu cô ấy ko quí quán ăn bại, tất cả chúng ta rất có thể chọn 1 quán ăn không giống.)
Should she not lượt thích that restaurant, we can choose another one.
(Nếu cô ấy ko quí quán ăn bại, tất cả chúng ta rất có thể chọn 1 quán ăn không giống.)

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 2

Phép hòn đảo ngữ chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu hình mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi. 

➢ Động kể từ To be

Mệnh đề If câu ĐK loại 2Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + were (not) + adjective/ noun…Were + S + (not) + be + adjective/ noun…
If I were taller, I could be a model.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi rất có thể thực hiện chân dài.)
Were I taller, I could be a model.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi rất có thể thực hiện chân dài.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 2Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + subject + (didn’t) + V(bare) hoặc V2/ed + (object)Were + subject + (not) + to- V(bare) + (object)
If we had a bigger house, you could have your own room.
(Nếu cô ấy ko quí quán ăn bại, tất cả chúng ta rất có thể chọn 1 quán ăn không giống.)
Were we vĩ đại have a bigger house, you could have your own room.
(Nếu cô ấy ko quí quán ăn bại, tất cả chúng ta rất có thể chọn 1 quán ăn không giống.)

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 3

Phép hòn đảo ngữ chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu hình mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi. 

➢ Động kể từ To be 

Mệnh đề If câu ĐK loại 3Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + had/ hadn’t + been + adjective/ noun (phrase)/… Had+ S + (not) + been + adjective/ noun (phrase)/…
If you hadn’t been absent last week, you wouldn’t have missed a lot of lessons. 
(Nếu tuần trước đó các bạn ko vắng tanh mặt mày, các bạn đang không bỏ qua nhiều bài học kinh nghiệm.)
Had you not been absent last week, you wouldn’t have missed a lot of lessons.
(Nếu tuần trước đó các bạn ko vắng tanh mặt mày, các bạn đang không bỏ qua nhiều bài học kinh nghiệm.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 3Mệnh đề hòn đảo ngữ
I If + subject + had/ hadn’t  + V3/ed + (object) Had + subject + (not) + V3/ed + (object)
If I had met her yesterday, I could have invited her vĩ đại my buổi tiệc nhỏ.
(Nếu ngày qua tuy nhiên tôi sở hữu gặp gỡ cô ấy, tôi vẫn rất có thể mời mọc cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.)
Had I met her yesterday, I could have invited her vĩ đại my buổi tiệc nhỏ. 
(Nếu ngày qua tuy nhiên tôi sở hữu gặp gỡ cô ấy, tôi vẫn rất có thể mời mọc cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.) 

❖ Viết lại câu ĐK láo hợp ý hòn đảo ngữ

Ta sở hữu 2 loại câu ĐK láo hợp ý là if 3- main 2 và if 2- main 3.

Khi hòn đảo ngữ, tao chỉ hòn đảo mệnh đề if. Do bại, tao chỉ việc vận dụng cấu hình hòn đảo ngữ mệnh đề if loại 2 và mệnh đề if loại 3 như vẫn trình diễn phía trên. 

Ví dụ: 

 • If you hadn’t gone vĩ đại bed late last night, you wouldn’t feel tired now. 

Had you not gone vĩ đại bed late last night, you wouldn’t feel tired now. 
(Nếu ngày qua tuy nhiên tôi sở hữu gặp gỡ cô ấy, tôi vẫn rất có thể mời mọc cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.)  

 • If she were stronger, she could have saved them all. 

Had she been stronger, she could have saved them all.
(Nếu cô ấy mạnh rộng lớn, cô ấy vẫn rất có thể cứu vãn toàn bộ quý khách.)

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 25%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên Talkfirst

2.2. Viết lại 2 câu đơn trở nên một câu phức sử dụng if

Ở dạng bài bác này, đề bài bác cho tới tất cả chúng ta một cặp câu đơn trình diễn mô tả nhì hiện tượng sở hữu nguyệt lão contact nguyên vẹn nhân- sản phẩm.

Ví dụ: ngày qua thức khuya- lúc này mệt mỏi, ko học tập chuyên nghiệp chỉ- trượt bài bác đánh giá, v.v. 

Sau bại, đề bài bác tiếp tục khêu ý cho tới tao từ trên đầu câu là ‘if’. Trong tình huống này, tao cần thiết để ý coi nhì câu đơn bại nói tới lúc này, sau này hoặc thể hiện fake thiết về một kĩ năng vô sau này. Từ bại, tao lựa chọn loại câu ĐK thích hợp.

Quan trọng, tao ghi nhớ nên đổi khác sao cho tới câu ĐK thể hiện một fake thiết trái khoáy ngược với tình trạng/ tình huống/ sự thật/… tuy nhiên (cặp) câu gốc mô tả. 

Ví dụ:

This morning, she skipped breakfast. Now, she is hungry. 
(Sáng ni, cô ấy vẫn nhịn ăn sáng sủa. Bây giờ, cô ấy đói bụng.)  

Phân tích: 

1. Hai câu đơn trình diễn một hiện tượng vô vượt lên trước khứ: “cô ấy vẫn nhịn ăn sáng” và một hiện tượng vô hiện tại tại: “cô ấy đói bụng”. Tình trạng vô vượt lên trước khứ dẫn cho tới hiện tượng vô lúc này. 

2. Từ bại, tao xác lập được bản thân nên dùng câu ĐK láo hợp ý if 3- main 2. 

3. Ta cũng xác lập được rằng bản thân nên dùng phủ quyết định sẽ tạo đi ra một fake thiết trái khoáy ngược với nội dung câu gốc thể hiện. Ta cũng rất có thể tự do thoải mái thay cho thay đổi vị trí những bộ phận không giống vô câu như  những cụm chỉ thời hạn, xứ sở v.v. nhằm câu “mượt” rộng lớn vẫn cần thiết đáp ứng không bao giờ thay đổi chân thành và ý nghĩa. 

4. Câu ĐK tao ghi chép được:
If she hadn’t skipped breakfast this morning, he wouldn’t be hungry now. 
(Nếu sáng sủa ni sư ấy đang không nhịn ăn sáng sủa, lúc này cô ấy đang không đói bụng.)    

2.3. Viết lại câu phức sở hữu sử dụng ‘so’, ‘that’s why’, ‘because’, ‘since’,…

Khi đề bài bác cho 1 câu phức sở hữu dùng một trong những liên kể từ chỉ nguyên vẹn nhân- sản phẩm như ‘so’, ‘because’, ‘therefore’, v.v. tao rất có thể ghi chép câu này trở nên một câu ĐK với những Note sau:

 • Nếu câu sở hữu ‘because’/ ‘as’/ ‘since’ thì người học tập thay cho kể từ “if” vô tức thì vị trí ‘because’/ ‘as’/ ‘since’.
 • Nếu câu sở hữu ‘so’/ ‘that’s why’ thì vứt so/that’s why, tăng kể từ “if” vô vế sót lại.
 • Dựa vô thì ở từng vế vô câu phức nhằm coi tiếp tục ghi chép câu ĐK loại 1, loại 2, loại 3 hoặc láo hợp ý. 
 • Đổi kể từ xác định => phủ quyết định hoặc phủ quyết định => xác định hoặc ngược lại. 

Ví dụ:
Because it rained, we couldn’t go camping. 
(Vì trời vẫn mưa, công ty chúng tôi đang không thể chuồn cắm trại.) 

Phân tích: 

1. Vế sở hữu ‘because’ bày tình trạng: “trời vẫn mưa”. Tình trạng này dẫn cho tới hiện tượng vô vế còn lại: “chúng tôi ko thể chuồn cắm trại”. Từ bại, tao xác lập được vế ko ‘because’ tiếp tục thực hiện mệnh đề if. mình

2. Hai hiện tượng này nhằm ở vô vượt lên trước khứ nên tao xác lập được là nên dùng câu ĐK loại 3. 

3. Ta cũng xác lập được rằng bản thân cần thiết phát triển thành xác định trở nên phủ quyết định và ngược lại sẽ tạo đi ra một fake thiết trái khoáy ngược với nội dung câu gốc thể hiện. 

4. Câu ĐK tao ghi chép được:
If it hadn’t rained, we could have gone camping. 
(Nếu trời đang không mưa, công ty chúng tôi vẫn rất có thể chuồn cắm trại.)

2.4. Viết lại câu ĐK sử dụng Unless

‘unless’ tương tự với ‘if… not’ và sở hữu nghĩa giờ đồng hồ Việt là “nếu… không…” hoặc “trừ khi…”

Ở dàn bài bác tập dượt này tao tiếp tục thông thường gặp gỡ những câu ĐK với phần mệnh đề if phủ quyết định và Khi tao ghi chép lại mệnh đề if với ‘unless’, tao nên biết phủ quyết định trở nên xác định vì thế ‘unless’ vẫn đem nghĩa phủ quyết định rồi.

Ví dụ:

If you don’t leave, I’ll điện thoại tư vấn the police. 
(Nếu anh/ chị ko tách chuồn, tôi tiếp tục gọi công an.) 

Unless you leave, I’ll điện thoại tư vấn the police. 
(Trừ khi anh/ chị tách chuồn, ko thì tôi tiếp tục gọi công an.) 

2.5. Viết lại câu ĐK kể từ ‘otherwise’ và ‘or’

‘otherwise’ và ‘or’ hầu hết được dùng làm ghi chép lại if loại 1. 

Chúng thể hiện tại sự cảnh báo/ cảnh cáo/ răn dạy răn/… ai bại thực hiện điều gì còn nếu không thì sẽ sở hữu được một điều ko hoặc xẩy ra. 

Cấu trúc với ‘otherwise’:

S + should/ need to/ have vĩ đại + V(bare) + , + otherwise + S + will + V(bare) + O

Ví dụ:

You should go now, otherwise it will rain. 
(Bạn nên chuồn lúc này ko thì trời tiếp tục mưa.)

Cấu trúc với ‘or’:

V(bare) + (object) + … or + S + will + V(bare) + O

Ví dụ:

Xem thêm: Khó xử khi sếp muốn vay tiền cứu vợ

Leave my house now or I will điện thoại tư vấn the police. 
(Rời ngoài mái ấm tôi ko thì tôi tiếp tục gọi công an.) 

2.6. Viết lại câu với Without

‘without’ được dùng nhằm thể hiện tại chân thành và ý nghĩa “nếu ko có…”/ “nếu ko nên vì…” Nói cách tiếp theo, tao sử dụng ‘without’ Khi ham muốn giả thiết sản phẩm tiếp tục thay cho thay đổi thế nào là nếu như mệnh đề ĐK ở câu gốc ko xẩy ra. 

Theo sau ‘without’ là (cụm) danh kể từ.

Khi dùng ‘without’ là mệnh đề ĐK dùng động kể từ tuy nhiên Khi ghi chép lại với ‘without’ thì nên dùng (cụm) danh kể từ nên tao tiếp tục cần thiết hoạt động kể từ nên danh kể từ hoặc sút giảm mệnh đề cũ nhằm lấy (cụm) danh kể từ.

Ví dụ: 

If you hadn’t helped má last night, I would have stayed out all night. 
(Nếu các bạn không hỗ trợ tôi tối qua loa, tôi ắt hẳn vẫn ở ngoài xuyên suốt đêm.)

Without your help last night, I would have stayed out all night. 
(Nếu không tồn tại sự giúp sức của người sử dụng tối qua loa, tôi ắt hẳn vẫn ở ngoài xuyên suốt đêm.)

If that accident hadn’t happened, he would be here with us.
(Nếu tai nạn ngoài ý muốn bại ko xẩy ra, anh ấy vẫn xuất hiện ở phía trên với tất cả chúng ta.)

Without that accident , he would be here with us. 
(Nếu không tồn tại tai nạn ngoài ý muốn bại, anh ấy vẫn xuất hiện ở phía trên với tất cả chúng ta.) 

2.7. Viết lại câu với ‘But for’

‘But for’- “Nếu ko nhờ vào/ Nếu ko có” sở hữu tác dụng tương tự động như ‘Without’ tuy nhiên điểm khác lạ là nó thể hiện tại sự hàm ơn hoặc nhấn mạnh vấn đề điều được thể hiện tại vô mệnh đề if. 

‘But for’ thông thường chỉ sử dụng cho tới mệnh đề if loại 2 và loại 3. 

Theo sau ‘But for’ được xem là (cụm) danh kể từ.

‘But for’ tương tự với ‘If it weren’t for’ (If loại 2) và ‘If it hadn’t been for’ (if loại 3). 

Ví dụ: 

If it weren’t for your tư vấn, I couldn’t work this well. 
(Nếu ko dựa vào sự tương hỗ của người sử dụng, tôi đang không thể thao tác làm việc đảm bảo chất lượng như vậy này.)

But for your tư vấn , I couldn’t work this well.

If it hadn’t been for her help that day, I couldn’t have won the prize. 
(Nếu ko dựa vào sự giúp sức của cô ý ấy hôm bại, tôi đang không thể thắng phần thưởng.) 

But for her help that day, I couldn’t have won the prize.

3. Bài tập dượt viết lại câu điều kiện những dạng

Vận dụng những kiến thức và kỹ năng phía trên vô những bài tập dượt câu điều kiện bên dưới nhằm viết lại câu điều kiện cho tới đúng mực nhé.

Exercise 1. Đảo ngữ mệnh đề if loại 1, 2 và 3

1. If she feels tired, please let us know right away. 

2. If you are busy then, I’ll take care of that. 

3. If I were you, I would never talk vĩ đại my parents lượt thích that. 

4. If we had more money, we could buy this house.

5. If he hadn’t cheated, she wouldn’t have broken up with him.

6. If our daughter had been more hard-working, she could have got into that university. 

7. If our son hadn’t gone vĩ đại bed late last night, he wouldn’t be sleepy now. 

8. If the kids had cleaned the house this morning, we wouldn’t have vĩ đại vì thế this now.

9. If that guy were friendlier, he could have made a lot of friends at the buổi tiệc nhỏ last night. 

10. If I were you, I would have taken the job. 

Đáp án: 

1. Should she feel tired, please let us know right away. 

2. Should you be busy then, I’ll take care of that. 

3. Were I you, I would never talk vĩ đại my parents lượt thích that. 

4. Were we vĩ đại have more money, we could buy this house.

5. Had he not cheated, she wouldn’t have broken up with him.

6. Had our daughter been more hard-working, she could have got into that university. 

7. Had our son not gone vĩ đại bed late last night, he wouldn’t be sleepy now. 

8. Had the kids cleaned the house this morning, we wouldn’t have vĩ đại vì thế this now.

9. Were that guy friendlier, he could have made a lot of friends at the buổi tiệc nhỏ last night. 

10. Were I you, I would have taken the job. 

Exercise 2. Viết lại nhì câu đơn trở nên câu điều kiện

1. I have an allergy vĩ đại fish. I can’t eat them. 

2. I forgot vĩ đại cook dinner. My parents are upset now.

3. It rained yesterday. We couldn’t go out.

4. I worked hard this afternoon. I’m very tired now. 

5. Our neighbors sing karaoke every night. We can’t sleep. 

Đáp án: 

1. If I didn’t have an allergy vĩ đại fish, I could eat them. 

2. If I hadn’t forgotten vĩ đại cook dinner, my parents wouldn’t be upset now.

3. If it hadn’t rained yesterday, we could have gone out.

4. If I hadn’t worked hard this afternoon, I wouldn’t be very tired now. 

5. If our neighbors didn’t sing karaoke every night, we could sleep. 

Exercise 3. Viết lại câu phức với ‘so’, ‘because’, v.v. trở nên câu điều kiện

1. She didn’t work hard, so sánh she lost her job.  

2. He is sick because he got caught in the rain last night. 

3. She broke her leg yesterday, and that’s why she’s absent today. 

4. Since they don’t lượt thích each other, they don’t work together.  

5. I can’t go vĩ đại your buổi tiệc nhỏ today as I need vĩ đại take care of my son.  

Đáp án: 

1. If she had worked hard, she wouldn’t have lost her job.  

2. He wouldn’t be sick if he hadn’t got caught in the rain last night. 

3. If she hadn’t broken her leg yesterday, she wouldn’t be absent today. 

4. If they liked each other, they would work together.  

5. I could go vĩ đại your buổi tiệc nhỏ today if I didn’t need vĩ đại take care of my son.  

Exercise 4. Viết lại câu ĐK với ‘unless’

1. If you don’t study harder, you will fail the test.   

2. If they don’t return our money by the kết thúc of this week, we will go vĩ đại their office. 

3. He will be mad for at least a week if you don’t apologize right away. 

4. If you don’t complete this task, you will have vĩ đại go trang chính late.   

5. They won’t respect you if you don’t respect them.   

Đáp án: 

1. Unless you study harder, you will fail the test.   

2. Unless they return our money by the kết thúc of this week, we will go vĩ đại their office.

3. He will be mad for at least a week unless you apologize right away.

4. Unless you complete this task, you will have vĩ đại go trang chính late.   

5. They won’t respect you unless you respect them. 

Exercise 5. Viết lại câu ĐK với ‘otherwise’/ ‘or’

1. If you don’t focus on your job, you will lose it. (otherwise)   

2. If you don’t leave my house, I will điện thoại tư vấn the police. (or)

3. If you don’t take care of your health, you will soon regret. (otherwise) 

4. If you don’t stop taking photos, you will have vĩ đại leave. (or)

5. If she doesn’t meet deadlines, she will have vĩ đại work overtime. (otherwise)

Đáp án: 

1. You should/ need vĩ đại focus on your job, otherwise you will lose it. 

2. Leave my house or I will điện thoại tư vấn the police. 

3. You should/ need vĩ đại take care of your health, otherwise you will soon regret. 

4. Stop taking photos or you will have vĩ đại leave. 

5. She needs vĩ đại meet deadlines, otherwise she will have vĩ đại work overtime. 

Exercise 6. Viết lại câu ĐK với ‘without’

1. If my parents hadn’t supported má, I wouldn’t have won that competition.    

2. If that storm hadn’t happened, our house would still be alright now. 

3. If that accident hadn’t happened, he could play tennis with us now.  

4. If she weren’t friendly, I wouldn’t have anyone vĩ đại talk vĩ đại. 

5. If it weren’t for this dishwasher, we would have vĩ đại wash the dishes now. 

Đáp án: 

1. Without my parents’ tư vấn, I wouldn’t have won that competition.    

2. Without that storm, our house would still be alright now. 

3. Without that accident, he could play tennis with us now.  

4. Without her friendliness, I wouldn’t have anyone vĩ đại talk vĩ đại. 

5. Without this dishwasher, we would have vĩ đại wash the dishes now. 

Exercise 7. Viết lại câu ĐK với ‘but for’

1. If my coworkers didn’t help má, I would always have too many tasks.     

2. If it hadn’t been for the phone they lent má, I couldn’t have called my parents.

3. If they hadn’t given my daughter the doll, she wouldn’t have been so sánh happy.   

4. If it weren’t for the love and tư vấn from my family, I wouldn’t be such a positive person.  

5. If she hadn’t been brave, the children wouldn’t have been saved. 

Đáp án: 

1. But for my co-workers’ help, I would always have too many tasks.     

2. But for the phone they lent má, I couldn’t have called my parents.

3. But for the doll they gave my daughter, she wouldn’t have been so sánh happy.   

4. But for the love and tư vấn from my family, I wouldn’t be such a positive person.  

Xem thêm: Mê mẩn trước những thác nước đẹp ở Việt Nam

5. But for her bravery, the children wouldn’t have been saved. 

Hy vọng nội dung bài viết này đã hỗ trợ ích cho tới chúng ta trong những việc làm rõ rộng lớn về kiểu cách dùng và viết lại câu điều kiện vô giờ đồng hồ Anh. Để nâng lên tài năng ghi chép câu ĐK, những chúng ta cũng có thể thực hành thực tế thông thường xuyên bằng phương pháp thực hiện những bài bác tập dượt và hướng dẫn thêm những tư liệu tương quan cho tới chủ thể này. Qua bại, các bạn sẽ trở thành thuần thục rộng lớn trong những việc dùng câu ĐK nhằm trình diễn mô tả những fake thuyết và ĐK vô tiếp xúc giờ đồng hồ Anh.


Tham khảo thêm Khóa học tập Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng tại TalkFirst thích hợp cho những người đi làm việc & đến lớp dành hết thời gian, canh ty học tập viên trình bày & dùng giờ đồng hồ Anh mạnh mẽ và tự tin & bất ngờ như giờ đồng hồ Việt.