văn khấn giao thừa năm 2023

Văn khấn phó quá nhập mái ấm Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất

Bạn đang xem: văn khấn giao thừa năm 2023

Giao quá là thời tương khắc đặc trưng dắt năm cũ cút và đón năm mới tết đến cho tới. Mọi người thông thường sẵn sàng bài xích cúng phó quá nhằm đãi đằng lòng tôn kính, mời mọc tổ tiên về sum họp năm mới tết đến. Dưới đấy là văn khấn phó quá nhập mái ấm Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất tuy nhiên MediaMart tổ hợp được.

1.

Mâm cúng phó quá nhập nhà


Mâm lễ cúng phó quá nhập nhà 

Mâm lễ cúng phó quá sở hữu những khoản đậm không giống nhau tùy nằm trong nhập ĐK và ý ham muốn của từng mái ấm gia đình.

Dưới đấy là một vài khoản đậm thường bắt gặp nhập mâm cúng phó quá nhập nhà:

  • Bánh chưng

  • Giò

  • Chả

  • Xôi gấc

  • Thịt gà luộc

  • Rượu

Sau Khi sửa biên soạn mâm cúng, bày lễ lên bàn thờ cúng, thắp mùi hương xong xuôi thì gia công ty tiếp tục triển khai gọi văn khấn cúng phó quá nhằm mời mọc các cụ, tổ tiên, cầu ngóng những điều đảm bảo chất lượng rất đẹp sẽ tới nhập năm mới tết đến.

2.

Văn khấn phó quá nhập mái ấm 1

Khi triển khai bài xích cúng phó quá nhập mái ấm cần thiết đãi đằng lòng trở nên kính

Nam tế bào A Di Đà Phật (Ba lần).

Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

• Ngài phiên bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

• Ngài phiên bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài lăm le Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh làm chủ nhập chống này

• Các Cụ Tổ tiên nội nước ngoài chư vị tiên Linh.

Nay là giờ khắc Giao quá năm .......

Chúng con cái là :………………………………..

Ngụ bên trên :…………………………………………..

Phút Giao quá vừa phải cho tới, ni theo đuổi Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con cái thành ý sửa biện mùi hương hoa sản phẩm, nghi ngại lễ cung trần, kéo lên trước Án, cúng dưng Phật Thánh, hiến dâng Tôn Thần, châm nén Tâm mùi hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài phiên bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài phiên bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài lăm le Phúc Táo quân.

Ngài Phúc Đức chủ yếu Thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần.

Ngài Bản Gia Táo Quân.

Xem thêm: Khi bật máy hút mùi nên đóng hay mở cửa bếp?

Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh làm chủ nhập chống này.

Cúi xin xỏ giáng lâm trước án, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời: cụ già Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, chống thúc đẩy huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội nước ngoài tộc chư vị mùi hương linh, cúi xin xỏ giáng về linh sàng thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời mọc những vị Vong Linh chi phí Chủ hậu Chủ, nó thảo phụ mộc ở nhập khu đất này, nhân tiết Giao quá, giáng lâm trước Án, ngắm nhìn Tôn Thần, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Nguyện cho tới bọn chúng con: Minh niên khang thái, vạn sự cát tường như ý. Độ cho tới bọn chúng con cái từng duyên tiện nghi, việc làm khô giòn thông. Người người được chữ bình an, mon ngày thừa kế phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa ko hạn ách nào là xâm, tám tiết sở hữu điềm tốt ứng cứu.

Dãi tấm lòng trở nên, cúi xin xỏ bệnh giám.

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

3.

Văn khấn phó quá nhập mái ấm 2

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Con kính lễ chín phương trời, chục phương chư Phật, chư Phật chục phương.

- Con kính lễ Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lễ Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu giúp nàn cứu giúp khổ sở bọn chúng sinh.

- Con kính lễ Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính lễ ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan liêu.

- Con kính lễ ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan liêu.

- Con kính lễ những ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút phó quá năm  Nhâm Dần với năm 

Quý Mão

Chúng con cái là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi tác, ngụ cư bên trên số nhà: ..., ấp/khu phố: .., xã/phường …, quận/huyện/ TP. Hồ Chí Minh …, tỉnh/thành phố …

Nhân phút linh nghiệm phó quá vừa phải cho tới, năm cũ qua chuyện cút, đón mừng năm mới tết đến, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.

Nay ngài Thái Tuế tôn thần bên trên vâng mệnh lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, bên dưới bảo lãnh bào thai tảo trừ yêu thương nghiệt. Quan cũ về triều cửa ngõ khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới mẻ xuống thay cho, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín công ty bọn chúng con cái thành ý, sửa biện mùi hương hoa vật phẩm, nghi ngại lễ cung trần, kéo lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, hiến dâng tôn thần, châm nén tâm mùi hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương vãi, ngài phiên bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chủ yếu thần, những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị phiên bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh làm chủ ở nhập xứ này, cúi xin xỏ giáng lâm trước án thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Nguyện cho tới tín công ty, minh niên kháng thái, vạn sự đảm bảo chất lượng lành lặn, tư mùa tám tiết được chữ bình an, nhà đạo hưng long phát đạt, bách sự khô giòn thông, ngày ngày thừa kế ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Chúng con cái cung kính tiến bộ dưng lễ phẩm, thành ý nguyện cầu. Cúi xin xỏ chín phương trời, chục phương chư Phật nằm trong chư vị tôn thần bệnh giám phù trì phù hộ.

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 lượt, 3 lạy)

Trên đấy là bài xích cúng phó quá, văn khấn phó quá nhập mái ấm năm Quý Mão 2023 mà MediaMart tiếp tục tổ hợp lại cho tới chúng ta. Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục giúp cho bạn triển khai lễ cúng đích và chuẩn chỉnh nhất.

Xem thêm: Văn khấn phó quá ngoài cộng đồng Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất

Xem thêm: Có nên trồng sen trong nhà?