trường cao đẳng cần thơ

Tên trường Trường Cao đẳng Cần Thơ
Loại hình hạ tầng móc tạo Trường cao đẳng huấn luyện ngành giáo dục và đào tạo lộc non
Loại trường Công lập
Cơ quan lại vận hành trực tiếp UBND tỉnh Cần Thơ
Ký hiệu C55
Tên giờ đồng hồ Anh Can Tho College
Website http://cdct.edu.vn
Tỉnh, trở thành phố Cần Thơ
Được kiểm tấp tểnh vị tổ chức triển khai kiểm tấp tểnh quality giáo dục
- Ngày cung cấp giấy má ghi nhận kiểm tấp tểnh hóa học lượng
- Ngày hết thời gian sử dụng độ quý hiếm của giấy má ghi nhận kiểm tấp tểnh hóa học lượng

Bạn đang xem: trường cao đẳng cần thơ

Xem thêm: Nên mang theo những gì trong ví?