trung tâm văn hóa quận 12

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Bạn đang xem: trung tâm văn hóa quận 12

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

Quy chế này quy xác định trí, công dụng, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy, trách cứ nhiệm công vụ và quan hệ của Trung tâm Văn hóa Quận 12.

Quy chế này vận dụng so với cán cỗ, viên chức, người làm việc đang được thao tác làm việc bên trên Trung tâm Văn hóa Quận 12 và những tổ chức triển khai, cá thể sở hữu mối quan hệ công tác làm việc với Trung tâm.

Điều 2. Tên gọi, địa điểm và chức năng

1. Tên gọi:

Trung tâm Văn hóa Quận 12, Thành phố Sài Gòn.

Trụ sở đặt điều tại: Số 9, Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Sài Gòn.

2. Vị trí:

Trung tâm Văn hóa Quận 12 là tổ chức triển khai sự nghiệp trực nằm trong Ủy ban quần chúng. # quận, được xây dựng theo đuổi Quyết quyết định số 3638/QĐ-UB-NC ngày 16 mon 7 năm 1997 của Ủy ban quần chúng. # Thành phố, sở hữu tư cơ hội pháp nhân, sở hữu con cái vệt, được banh thông tin tài khoản bên trên Kho bạc Nhà nước và Ngân sản phẩm nhằm hoạt động và sinh hoạt theo đuổi quy quyết định của pháp lý.

3. Chức năng:

Phát triển sự nghiệp văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch; tuyên truyền, phổ cập công ty trương đàng lối của Đảng và quyết sách pháp lý của Nhà nước; triển khai những trách nhiệm chủ yếu trị, kinh tế tài chính, xã hội của địa hạt.

Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống, văn nghệ; tu dưỡng năng khiếu sở trường thẩm mỹ và nghệ thuật, thêm phần nâng lên dân trí, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu phát minh và trải nghiệm văn hóa truyền thống của quần chúng. # địa hạt.

Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt thể dục thể thao thể thao, mừng đùa vui chơi giải trí, sinh hoạt, học tập tập… nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu yêu cầu phát minh, trải nghiệm cuộc sống niềm tin của quần chúng. #.

Hướng dẫn về trình độ chuyên môn, nhiệm vụ được cán cỗ thực hiện công tác làm việc văn hóa truyền thống, vấn đề ở hạ tầng.

Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt công ty công về văn hóa truyền thống, thể thao và vấn đề.

Khai thác hiệu suất cao những hoạt động và sinh hoạt tạo ra thu nhập được pháp lý được chấp nhận.

Điều 3. Đối tượng phục vụ

Đối tượng đáp ứng của Trung tâm Văn hóa quận là những giai tầng quần chúng. # bên trên địa phận và những điểm phụ cận.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a) Căn cứ lịch trình cách tân và phát triển kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của quận và plan công tác làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa quận sở hữu trách cứ nhiệm thiết kế plan hoạt động và sinh hoạt và tổ chức triển khai triển khai Khi được Ủy ban quần chúng. # quận phê duyệt;

b) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt vấn đề, tuyên truyền về công ty trương, đàng lối của Đảng, quyết sách pháp lý của Nhà nước và trách nhiệm chủ yếu trị, kinh tế tài chính, xã hội của địa phương;

c) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống, văn nghệ, chiếu phim, tuyên truyền lưu động, mừng đùa vui chơi giải trí, câu lạc cỗ, group sở trường, lớp năng khiếu sở trường về thẩm mỹ và nghệ thuật, tài năng ngành nghề ngỗng và những mô hình hoạt động và sinh hoạt không giống phù phù hợp với trách nhiệm được giao;

d) Tổ chức liên hoan, hội thi đua, hội thao diễn văn nghệ quần bọn chúng, tiệc tùng truyền thống cuội nguồn. Tổ chức những lớp tu dưỡng, đào tạo trình độ chuyên môn, nhiệm vụ cách thức công tác làm việc mang đến những người dân thực hiện công tác làm việc văn hóa truyền thống, vấn đề ở phường, cơ sở;

e) Biên biên soạn, xuất bạn dạng và phát triển theo đuổi quy quyết định pháp lý những bạn dạng tin tưởng, tư liệu trình độ chuyên môn đáp ứng cho những hoạt động và sinh hoạt nghiệp vụ;

f) Tổ chức những công ty văn hóa truyền thống, vấn đề, thể thao, mừng đùa, vui chơi giải trí phù phù hợp với công dụng, trách nhiệm theo đuổi quy quyết định pháp luật;

g) Hợp tác, gặp mặt, trao thay đổi về trình độ chuyên môn, nhiệm vụ và những hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống, vấn đề hạ tầng với những tổ chức triển khai, cá thể vô và ngoài trở thành phố;

h) Thực hiện tại report kế hoạch và đột xuất về hoạt động và sinh hoạt của Trung tâm theo đuổi đòi hỏi của Ủy Ban quần chúng. # quận, với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và những phòng ban vận hành văn hóa truyền thống, vấn đề theo đuổi quy định;

i) Quản lý tổ chức triển khai, cán cỗ, viên chức, tài chủ yếu và gia sản của Trung tâm theo đuổi quy quyết định của cấp cho sở hữu thẩm quyền; được ký phối hợp đồng làm việc và vận hành làm việc theo đuổi quy quyết định của pháp luật;

j) Thực hiện tại những trách nhiệm không giống tự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quần chúng. # quận.

2- Quyền hạn

a) Tham mưu kế, lời khuyên với Ủy ban quần chúng. # Quận 12 về những hoạt động và sinh hoạt nhằm mục đích triển khai công dụng, trách nhiệm của Trung tâm; lời khuyên tuyên dương thưởng những đơn vị chức năng có rất nhiều góp sức về hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống.

b) Liên doanh, links, liên minh vô và ngoài nước. Giao lưu, trao thay đổi về trình độ chuyên môn, nhiệm vụ và những hoạt động và sinh hoạt vô nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống với những Trung tâm Văn hóa quận, thị xã không giống.

c) Được ra quyết định ký hợp ý đồng mướn, khoán việc làm, điều động, chỉ định, nghỉ việc, xong xuôi hợp ý đồng thao tác làm việc, tuyên dương thưởng, kỹ luật cán cỗ, viên chức, người làm việc nằm trong quyền vận hành theo đuổi quy quyết định của pháp lý.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Ban giám đốc:

Ban giám đốc bao gồm sở hữu Giám đốc và 01 cho tới 02 phó tổng giám đốc.

Giám đốc là kẻ hàng đầu Trung tâm; phụ trách trước Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # quận về thành phẩm hoạt động và sinh hoạt của Trung tâm theo đuổi lịch trình, plan và trách nhiệm được giao;

Phó giám đốc, chung Giám đốc điều hành quản lý Trung tâm; được giám đốc phó phụ trách cứ một số trong những việc làm, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc rõ ràng và phụ trách trước Giám đốc về việc làm được cắt cử. Khi vắng tanh mặt mày, Giám đốc rất có thể uỷ quyền mang đến 01 phó tổng giám đốc điều hành quản lý và xử lý việc làm của Trung tâm.

Việc chỉ định, miễn nhiệm Giám đốc, phó tổng giám đốc của Trung tâm triển khai theo đuổi quy quyết định về vận hành cán cỗ, công chức.

2. Các phần tử trình độ chuyên môn - nghiệp vụ

a) Phòng Hành chủ yếu - Quản trị:

Tham mưu kế mang đến Ban giám đốc vô công tác làm việc tổ chức triển khai, vận hành nhân sự, đào tạo và huấn luyện, sắp xếp, bố trí nhân sự vô công tác làm việc vận hành nhân sự và thi đua đua tuyên dương thưởng.

Tham mưu kế Ban Giám đốc triển khai những công tác làm việc hành chủ yếu - quản ngại trị, văn thư lưu trữ; vận hành, đáp ứng vật tư, trang tranh bị mang đến hoạt động và sinh hoạt của Trung tâm; thiết kế plan tiền tài - nối tiếp toán; triển khai công tác làm việc đo đếm, report và những hoạt động và sinh hoạt nội cỗ của Trung tâm.

Tham mưu kế mang đến Ban giám đốc trong các việc vận hành những phần tử đối tác chiến lược, những lớp năng khiếu sở trường, chống luyện, khai quật tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt công ty bên trên hạ tầng đẩy mạnh hiệu suất cao ĐK hạ tầng vật hóa học và trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn của viên chức - hiệp tác viên Trung tâm.

b) Phòng Nghiệp vụ:

- Tham mưu kế Ban giám đốc thiết kế plan tổ chức triển khai những lịch trình trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, sảnh đùa gặp mặt, hội thi đua, hội thao diễn cấp cho quận. Hỗ trợ cấp cho hạ tầng và nhập cuộc những cuộc thi đua cấp cho trở thành, toàn nước.

- Quản lý Đội tuyên truyền lưu động, thiết kế kịch bạn dạng, tổ chức triển khai những chương trình biểu diễn tuyên truyền bên trên vị trí và lưu động bên trên địa phận.

- Xây dựng, vận hành những group văn nghệ quần bọn chúng, những Câu lạc cỗ, group, group hoạt động và sinh hoạt về thẩm mỹ và nghệ thuật.

- Biên luyện, in ấn và dán những tư liệu nhiệm vụ chỉ dẫn hoạt động và sinh hoạt trào lưu văn nghệ quần bọn chúng ở hạ tầng, tu dưỡng đào tạo trình độ chuyên môn, nhiệm vụ về cách thức công tác làm việc văn hóa truyền thống, văn nghệ được cán cỗ hạ tầng.

- Quản lý Nhà trình diễn, sảnh khấu ngoài thiên nhiên trong các việc tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, phụ trách về quality hoạt động và sinh hoạt nội dung trình diễn.

c) Phòng Hoạt động - hướng dẫn vệ :

- Thi công, tô điểm, cổ động, triển lãm đáp ứng những hoạt động và sinh hoạt triển khai những trách nhiệm chủ yếu trị và việc làm được chỉ dẫn đơn vị chức năng phó.

- Tổ chức đảm bảo, kết hợp chỉ dẫn những phần tử đối tác chiến lược trong các việc lưu giữ gìn bình yên trật tự động, lưu giữ gìn gia sản rưa rứa chỉ dẫn khách hàng cho tới với những hoạt động và sinh hoạt của đơn vị chức năng.

3. Các phần tử trực thuộc

a) Thư viện

- Giữ gìn di tích văn tự, tích lũy, tích trữ tổ chức triển khai việc khai quật và dùng công cộng vốn liếng tư liệu vô xã hội, nhằm mục đích quảng bá trí thức, hỗ trợ vấn đề, đáp ứng yêu cầu học hành, phân tích công tác làm việc và vui chơi giải trí của từng giai tầng quần chúng. #, thêm phần nâng lên dân trí, đào tạo và huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài, cách tân và phát triển khoa học tập technology, kinh tế tài chính văn hóa truyền thống đáp ứng việc làm thay đổi non sông.

- Đáp ứng đòi hỏi và tạo ra ĐK tiện nghi cho tất cả những người hiểu trong các việc dùng vốn liếng tư liệu và nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt tự tủ sách tổ chức triển khai.

- Thu thập bổ sung cập nhật và xử lý nhiệm vụ vốn liếng tư liệu, bảo vệ và thanh thanh lọc những tư liệu.

- Tổ chức vấn đề tuyên truyền vốn liếng tư liệu Thư viện, nhập cuộc và tạo thói quen xem sách báo vô quần chúng. # như triển lãm, ra mắt sách...

- Xử lý vấn đề biên soạn những ấn phẩm khoa học tập.

b) Bản tin:

- Tuyên truyền, phổ cập về đàng lối, quyết nghị của Đảng, quyết sách pháp lý của Nhà nước ở Trung ương và địa phương; vấn đề về thành phẩm hoạt động và sinh hoạt vô nghành nghề dịch vụ vận hành non nước, những hoạt động và sinh hoạt phong trào; tích lũy và đăng lên những vấn đề có ích, có mức giá trị thực tế đáp ứng đòi hỏi cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội bên trên địa bàn… việc chỉnh sửa, xuất bạn dạng và phát triển vâng lệnh theo đuổi quy quyết định của pháp lý.

- Phối hợp ý những ban ngành đoàn thể, những đơn vị chức năng trong các việc phổ cập vấn đề.

- Hướng dẫn về trình độ chuyên môn, nhiệm vụ so với hoạt động và sinh hoạt của trạm trừng trị thanh và tờ tin tưởng những phường. thiết kế lực lượng hiệp tác viên đáp ứng công tác làm việc vấn đề tuyên truyền.

c) Nhà tưởng vọng Ông An Ninh:

- Thu thập, bảo vệ những tư liệu, hình hình ảnh, bảo vật và tổ chức triển khai trưng bày, ra mắt về cuộc sống và sự nghiệp của cụ Ông An Ninh; chỉ dẫn thuyết trình đáp ứng khách hàng tham lam quan; lưu giữ gìn gia sản, hạ tầng vật hóa học vô toàn cỗ khuôn viên Nhà tưởng vọng.

d) Nhà truyền thống cuội nguồn chiến quần thể An Phú Đông

Thu thập, bảo vệ những tư liệu, hình hình ảnh, bảo vật và tổ chức triển khai trưng bày ra mắt về chiến quần thể An Phú Đông anh hùng; chỉ dẫn, thuyết trình, đáp ứng tiếp đón khách tham lam quan; lưu giữ gìn gia sản, hạ tầng vật hóa học Nhà truyền thống cuội nguồn chiến quần thể An Phú Đông.

e) Khu tưởng vọng Vườn Cau Đỏ:

Thu thập, bảo vệ những tư liệu, hình hình ảnh, bảo vật và tổ chức triển khai trưng bày ra mắt về Khu tưởng vọng Vườn cau đỏ rực anh hùng; chỉ dẫn, thuyết trình, đáp ứng tiếp đón khách tham lam quan; lưu giữ gìn gia sản, hạ tầng vật hóa học Khu tưởng vọng Vườn cau đỏ rực.

f) Nhà văn hóa truyền thống - Thể thao:

- Tổ chức hoạt động và sinh hoạt triển khai trách nhiệm, plan tự Ban giám đốc phó.

Xem thêm: Mâm cỗ trông trăng ngày Trung thu gồm những gì?

- Thực hiện tại chất lượng đáp ứng trách nhiệm chủ yếu trị địa hạt điểm hoạt động

- Tổ chức thông thường xuyên những hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống - văn nghệ, thể dục thể thao, thể thao, mừng đùa vui chơi giải trí, những lớp năng khiếu… thỏa mãn nhu cầu yêu cầu học hành, vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa truyền thống của quần chúng. #.

- Khai thác những hoạt động và sinh hoạt công ty.

Điều 6. Biên chế

Giám đốc Trung tâm Văn hóa kết hợp nằm trong Phòng Nội vụ trình Ủy ban quần chúng. # quận ra quyết định con số biên chế quan trọng đáp ứng mang đến đơn vị chức năng triển khai hoàn thành xong trách nhiệm được phó.

Việc sắp xếp, dùng viên chức của Trung tâm địa thế căn cứ vô chức vụ trình độ chuyên môn và chi phí chuẩn chỉnh ngạch viên chức theo đuổi quy quyết định pháp lý.

Tùy theo đuổi đòi hỏi cách tân và phát triển và yêu cầu việc làm, Giám đốc Trung tâm được ký hợp ý đồng làm việc khoán việc với những người làm việc.

Số năng lượng điện thoại:       08.37189265

DI TÍCH LỊCH SỬ

CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH

1.     Nhà Tưởng niệm Ông An Ninh:

Mở cửa ngõ đáp ứng những đoàn cho tới tham lam quan liêu, thắp mùi hương, dò la hiểu lịch sử dân tộc và tiếp đoàn ngôi trường Mầm non Sơn ca (100 người), group nhạc Red Sài trở thành (16 người). Với bên trên 150 lượt người tham lam quan liêu vô mon.

2. Nhà Truyền thống Chiến quần thể An Phú Đông

          Mở cửa ngõ đáp ứng những đoàn cho tới tham lam quan liêu, thấp mùi hương, dò la hiểu lịch sử dân tộc và tiếp đoàn phường An Phú Đông (30 người), đoàn con quay phim đài truyền hình quân group về An Phú Đông (50 người). Với bên trên 100 lượt người tham lam quan liêu vô mon.

3. Khu tưởng vọng Vườn Cau Đỏ:

- Mở cửa ngõ đáp ứng những đoàn cho tới tham lam quan liêu, thấp mùi hương, dò la hiểu lịch sử dân tộc sử và tiếp đoàn ngôi trường Đặng Công Bỉnh, Trường Chinh, Thạnh Lộc, Hà Huy Giáp, Lương Thế Vinh, Hồng Yến (220 người). Với bên trên 250 lượt người cho tới thắp nhang và tham lam quan liêu vô mon.

VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN

1. Đội văn nghệ tuyên truyền lưu động: (12 xuất - 9.000 lượt người)

Thường xuyên luyện dợt những ca khúc mới nhất, đặc biệt quan trọng 2 thiết kế lịch trình văn nghệ đặc biệt quan trọng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 thú vị bên trên 3.000 lượt người coi, tổ chức triển khai chất lượng những lịch trình văn nghệ đáp ứng lễ, hội nghị với 10 xuất thú vị rộng lớn 6.000 lượt người tham gia.

2. Bản tin:

Thực hiện tại 4 số thông thường kỳ, phát triển vô sáng sủa loại Hai sản phẩm tuần với con số 4.400 tờ. điều đặc biệt phát triển 1.500 cuốn quánh san Gò Môn nhân kỷ niệm ngày giổ tổ Hùng Vương, Ngày miền Nam trọn vẹn hóa giải, Quốc tế làm việc, thành công Điện Biên Phủ, họp mặt mày Gò Môn, những hội nghị.… nội dung bạn dạng tin tưởng đã và đang đăng lên khá rất đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt của Quận ủy, Ủy ban quần chúng. # quận, những ban ngành đoàn thể quận, phường.

3. Cổ động trực quan:

Thay mới nhất nội dung 07 cụm pano rộng lớn, triển khai 40 pano cổ động (2m x 3m), 15 băngrol, tô điểm 1.000 lượt cờ lễ tuyên truyền về ngày giổ tổ Hùng Vương, Ngày miền Nam trọn vẹn hóa giải, Quốc tế làm việc, thành công Điện Biên Phủ, chống kháng dịch cảm cúm, hội thao quốc phòng…

4. Triển lãm:

Triển lãm hình hình ảnh hoạt động và sinh hoạt của 4 đơn vị chức năng thị xã Củ Chi, thị xã Hóc Môn, Q12, quận Gò Vấp vô sự kiện Họp mặt mày truyền thống cuội nguồn Gò Môn bên trên Hội ngôi trường Ủy ban quần chúng. # quận Gò Vấp thú vị 600 lượt người tham gia.

Triển lãm 73 giành giật đoạt giải (nhất, nhì, ba) vô hội thi đua “Nét vẽ xanh” Quận 12 thứ tự loại 6 năm năm trước trong thời gian ngày tổng kết đang được thú vị rộng lớn 400 lượt người coi.

5. Xe hoa, loa:

Tổ chức 2 cuộc diễu hành xe pháo hoa loa tuyên truyền về thiết kế tuyến phố văn minh, mỹ quan liêu, khu đô thị với 06 xe pháo hoa loa và 06 xe pháo mô-tô.

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

1. Tổ chức đáp ứng Lễ, Hội nghị:

a) Tổ chức đáp ứng hội nghị cấp cho quận: (12 xuất - 4.200 lượt người)

- Phục vụ hội nghị tổng kết công tác làm việc khuyến học tập bên trên hội ngôi trường Ủy ban quần chúng. # quận thú vị bên trên 300 lượt đại biểu tham gia.

- Phục vụ bế giảng lớp kỹ năng và kiến thức quốc chống bên trên ngôi trường Quân sự Quân quần thể 7 thú vị bên trên 200 lượt người tham gia (là cán cỗ chỉ dẫn quận, thị xã, tỉnh thành).

- Phụ vụ xử tòa lưu động bên trên phường Hiệp Thành và phường Tân Thới Nhất thú vị bên trên 500 lượt người tham gia.

- Phục vụ 3 lễ trừng trị động tuyến phố văn minh, mỹ quan liêu, khu đô thị phường Thới An, cụm Tân Hưng Thuận - Đông Hưng Thuận - Tân Thới Nhất, cụm Tân Chánh Hiệp - Tân Thới Hiệp - Hiệp Thành thú vị bên trên 1.000 lượt người tham gia.

- Phục vụ lễ tiếp nhận giấy tờ ghi nhận kiểm quyết định quality dạy dỗ của ngôi trường tè học tập Nguyễn Du thú vị bên trên 1.800 lượt người tham gia.

- Phục vụ tổng kết hoạt động và sinh hoạt của Đội đánh giá liên ngành văn hóa truyền thống - xã hội với bên trên 80 lượt người tham gia.

- Phục vụ lễ thỏa thuận tương hỗ vốn liếng vay mượn ưu đãi bên trên hội ngôi trường Ủy ban quần chúng. # quận thú vị bên trên 350 lượt người tham gia.

- Phục vụ lịch trình tổng kết trào lưu toàn dân liên kết thiết kế cuộc sống văn hóa truyền thống bên trên hội ngôi trường Ủy ban quần chúng. # quận thú vị bên trên 300 lượt đại biểu tham gia.

- Phục vụ lịch trình hội thao quốc chống bên trên Ban Chỉ huy quân sự chiến lược với bên trên 1.000 lượt người tham gia.

- Phục vụ lễ tuyên dương nhà giáo, học viên chất lượng Quận 12 bên trên hội trưởng Ủy ban quần chúng. # quận với bên trên 550 lượt giáo dự.

- Phục vụ họp mặt mày truyền thống cuội nguồn Gò Môn bên trên Ủy ban quần chúng. # quận Gò Vấp với bên trên 600 lượt đại biểu tham gia.

- Phục vụ văn nghệ mang đến chiến sỹ mới nhất bên trên Sư đoàn 7 - Bình Phước với bên trên 500 cán cỗ chiến sỹ tham gia.

- Phục vụ hội thi đua karaoke của năng lượng điện lực Hóc Môn với bên trên 300 lượt người tham gia.

b) Hoạt động lễ 30/4 và 1/5:

Đơn vị đang được thiết kế lịch trình văn nghệ đặc biệt quan trọng kính chào kỷ niệm 39 năm ngày hóa giải trọn vẹn miền Nam thống nhất non sông và quốc tế làm việc 1/5 trình diễn đáp ứng bên trên Trung tâm Văn hóa; CLB Ban Mai, CLB Họa Mi, CLB Mây Trắng trình diễn văn nghệ phụ vụ lễ bên trên Nhà Văn hóa Thể thao Tân Thới Hiệp tổng số sở hữu rộng lớn 5.000 lượt người tham gia.

2. Các đoàn thẩm mỹ và nghệ thuật thường xuyên nghiệp: (01 đoàn - 350 lượt người)

- Đoàn cải lộc Trần Hữu Trang trình diễn bên trên Nhà Truyền thống Chiến quần thể An Phú Đông thú vị bên trên 350 lượt người coi.

3. Tổ chức trình diễn của những CLB, Đội, Nhóm bên trên Trung tâm:

Câu lạc cỗ quý khách Trẻ: Duy trì sinh hoạt ổn định quyết định, trình diễn 01 suất bên trên Trung tâm thú vị bên trên 450 lượt người nhập cuộc.

CLB Thiếu nhi Sơn Ca: Duy trì sinh hoạt ổn định quyết định, trình diễn 01 suất bên trên Trung tâm thú vị bên trên 400 lượt người nhập cuộc.

CLB Ca cổ cải lương: Duy trì họp mặt mày và sinh hoạt ổn định quyết định, trình diễn 01 suất bên trên Trung tâm thú vị bên trên 300 lượt người nhập cuộc.

Chương trình Hát với nhau:trong mon tổ chức triển khai 04 xuất đáp ứng thú vị 1.900 lượt ngườitham gia và động viên.

          4. Hoạt động những CLB, Đội, Nhóm:

Tại Trung tâm:CLB Thiếu nhi Sơn ca, CLB quý khách trẻ con, CLB Ca cổ cải lộc, CLB Ca múa nhạc, những CLB Võ thuật, CLB nhảy, Nhóm Hip hop vẫn lưu giữ sinh hoạt, luyện dợt thường xuyên.

          Tại Nhà Văn hóa Thể thao Tân Thới Hiệp: CLB Thiếu nhi Họa Mi, CLB Ban Mai, CLB Dân Ca – Ca cổ, CLB Thơ Nhạc Hương Mới, CLB Mây Trắng, CLB Cầu lông, CLB sinh dưỡng, CLB Thái đặc biệt quyền, CLB Bóng bàn, và 4 CLB Võ Thuật lưu giữ hoạt động và sinh hoạt chất lượng, một số trong những CLB đang được tổng kết hoạt động và sinh hoạt năm trước đó.

          Tại Nhà Văn hóa Thể thao Tân Chánh Hiệp: CLB Bóng bàn, CLB thơ ca Đồng Vọng, CLB ca cổ lưu giữ sinh hoạt thường xuyên và sảnh soccer, bóng chuyền đáp ứng người tập thông thường xuyên.

5. Hoạt động học hành, mừng đùa vui chơi giải trí bên trên trung tâm:

Trung tâm nước ngoài ngữ Tuổi trẻ con Việt: Trung tâm Ngoại ngữ Tuổi Trẻ Việt hoạt động càng ngày càng thú vị nhiều học tập viên nhập cuộc học hành với bên trên 550 học tập viên/ ngày.

Các lớp năng khiếu: Các chống luyện thể dục thể thao tiết điệu thẩm mỹ và làm đẹp, thể hình, lớp organ, guita, vẽ, nhảy, múa tiến bộ, những CLB võ Karatedo, Taekondo, Thiếu lâm, Tây thụi vẫn lưu giữ hoạt động và sinh hoạt chất lượng, thường ngày sở hữu kể từ 600 cho tới 650 người nhập cuộc.

Hồ bơi– Nhà sách:Duy trì hoạt động cụm hồ nước bơi lội, cửa hàng sách Nguyễn Văn Cừ, thú vị phần đông những giai tầng quần chúng. # cho tới, sắm sửa, luyện tập, lượn lờ bơi lội, vô mon thú vị khoảng chừng 45.000 lượt người.

Khu mừng đùa giải trí: Hệ thống cụm trò đùa tiến bộ ngoài thiên nhiên đáp ứng như: Long lượn, đu con quay đứng, ngựa con quay, căn nhà banh, máy cất cánh thủy lực tự động tinh chỉnh và điều khiển, Trò đùa liên trả, tàu lượn siêu tốc, hòn đảo con quay, chống xếp hình, trò đùa năng lượng điện tử, xe pháo lửa, thú nhún, xe đạp điện mini, sảnh trượt patin, căn nhà khá, trò đùa giao thông vận tải, cá voi hồ nước, thảm cất cánh, đĩa quay… vô mon thú vị 56.000 lượt người cho tới mừng đùa.

THÔNG TIN QUY HOẠCH

                Thực hiện tại plan nâng lên quality mối cung cấp lực lượng lao động tiến trình 2011- năm ngoái, cấp cho ủy chi cỗ luôn luôn quan hoài chỉ dẫn triển khai việc nâng lên trình độ chuyên môn, năng lượng vận hành mang đến lực lượng cán cỗ chỉ dẫn vận hành, trừng trị hiện tại tu dưỡng những cá thể xuất sắc ưu tú kể từ hoạt động và sinh hoạt thực tiễn biệt của đơn vị chức năng, kể từ hoạt động và sinh hoạt đoàn thể, đầy đủ phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, đầy đủ những ĐK, chi phí chuẩn chỉnh đi vào mối cung cấp quy hướng lâu năm mang đến đơn vị chức năng.

                Đưa rời khỏi nhiều phương án nhiều phương án tích đặc biệt như tổ chức quy hướng, chỉ định, cử đến lớp, đào tạo, gặp mặt giao lưu và học hỏi, thời hạn qua quýt đang được sở hữu 2 đồng chí vô Ban giám đốc nhập cuộc học tập lớp thời thượng chủ yếu trị, 1 học tập triệu tập và 1 học tập bên trên chức.

                Thành lập hội đồng phòng ban xét fake 6 cá thể vô quy hướng cán cỗ chỉ dẫn vận hành tiến trình 2013 -2015, đảm bảo 100% cán cỗ, viên chức vô diện dự bị những chức vụ chỉ dẫn, vận hành đầy đủ những chi phí chuẩn chỉnh quy quyết định, về đạt trình độ chuyên môn ĐH về trình độ chuyên môn nhiệm vụ, lý luận chủ yếu trị kể từ trung cấp cho trở lên trên, thông thuộc dùng anh văn, vi tính, tiếp xúc xử sự.v.v...

MUA SẮM CÔNG

Về việc sắm sửa, đơn vị chức năng đang được lời khuyên mua sắm trang tranh bị tiếng động độ sáng trị giá chỉ khoảng chừng 200.000.000đ

01 xe pháo thường sử dụng đáp ứng công tác làm việc tuyên truyền cổ động, cả nhị lời khuyên bên trên và được Thường trực Ủy ban quần chúng. # quận trải qua.

Ngoài rời khỏi bên trên đơn vị chức năng sắm sửa thêm thắt 03 máy vi tính mang đến phần tử tài vụ, nhiệm vụ.

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

          Yêu cầu nhân sự mang đến phần tử đảm bảo bên trên Trung tâm

          Nhân sự những phần tử còn sót lại đều thỏa mãn nhu cầu chất lượng đòi hỏi việc làm, ko mong muốn tuyển chọn dụng thêm thắt./.

Xem thêm: Mâm cúng rằm tháng 8 Trung thu gồm những gì?