toán lớp 5 trang 73 74

Giải Toán lớp 5: Tỉ số tỷ lệ đem tới đáp án, hướng dẫn giải cụ thể 3 bài bác tập dượt nhập SGK Toán 5 trang 73, 74. Đồng thời, còn tổ hợp toàn cỗ lý thuyết cần thiết, gom những em nắm rõ kỹ năng.

Với điều giải cụ thể, trình diễn khoa học tập, còn khiến cho những em học tập sinh lớp 5 rèn luyện khả năng giải thiệt đảm bảo chất lượng. Đồng thời, cũng gom thầy cô xem thêm nhằm biên soạn giáo án bài bác Tỉ số tỷ lệ của Chương 2. Mời thầy cô và những em nằm trong xem thêm bài bác viết:

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 73 74

Bài 1: 15%, 12%, 32%

Bài 2: 95%.

Bài 3: a) 54%; b) 46%

Hướng dẫn giải bài bác tập dượt Toán 5 trang 74

Bài 1

Viết (theo mẫu):

\dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.

Mẫu \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\%

Gợi ý đáp án:

\dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\%;

\dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% ;

\dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% .

Bài 2

Kiểm tra thành phầm một nhà máy sản xuất, người tớ thấy cứ khoảng 100 thành phầm thì sở hữu 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp từng nào tỷ lệ tổng số thành phầm của phòng máy?

Gợi ý đáp án:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp số tỷ lệ nhập tổng số thành phầm của phòng máy là:

\displaystyle {{95} \over {100}} = 95\%

Vậy số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp 95% tổng số thành phầm của phòng máy

Đáp số: 95%.

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp 95% tổng số thành phầm của phòng máy

Bài 3

Một vườn cây sở hữu 1000 cây, nhập bại sở hữu 540 cây lấy mộc và sót lại là cây ăn ngược.

a) Số cây lấy mộc cướp từng nào tỷ lệ tổng số km nhập vườn?

Xem thêm: Cô gái kể kỷ niệm vượt cạn nhớ đời: Bệnh viện phát loa giữa đêm tìm cha đứa trẻ

b) Tỷ số tỷ lệ của số km ăn ngược và số km nhập vườn là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Cây lấy mộc cướp số tỷ lệ tổng số km nhập vườn:

540 : 1000 x 100 = 54%

b) Trong vườn sở hữu số km ăn ngược là:

1000 − 540 = 460 (cây)

Tỷ số tỷ lệ của số km ăn ngược và số km nhập vườn là:

460 : 1000 x 100 = 46 %

Đáp số: 54 % và 46 %

Lý thuyết Tỉ số phần trăm

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là 100m2, nhập bại sở hữu 25m2 trồng huê hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S rừng hoa là 25 : 100 hoặc \dfrac{25}{100}.

Ta viết: \dfrac{25}{100}= 25%

Đọc là: nhị mươi lăm tỷ lệ.

Ta nói: Tỉ số tỷ lệ của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S vườn huê hồng là 25\%; hoặc: Diện tích trồng huê hồng cướp 25% diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường sở hữu 400 học viên, nhập bại sở hữu 80 học viên đảm bảo chất lượng. Tìm tỉ số của số học viên đảm bảo chất lượng và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên đảm bảo chất lượng và số học viên toàn ngôi trường là:

80 : 400 hoặc \dfrac{80}{400}

Xem thêm: Hơn 60 con giun bò ngoe nguẩy trong mắt người phụ nữ

Ta có: 80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}= 20%.

Ta cũng phát biểu rằng: Tỉ số tỷ lệ của số học viên đảm bảo chất lượng và số học viên toàn ngôi trường là 20%; hoặc: Số học viên đảm bảo chất lượng cướp 20% số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho thấy thêm cứ 100 học viên của toàn ngôi trường thì sở hữu trăng tròn học viên đảm bảo chất lượng.