tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Mẫu TK1-TS là 1 trong những trong mỗi mẫu tờ khai được dùng thông dụng lúc này được phát hành bởi vì cơ sở Báo hiểm xã hội VN. Vậy khuôn mẫu TK1-TS được dùng mang lại mục tiêu gì? và khuôn mẫu tờ khai tiên tiến nhất lúc này. Tất cả sẽ tiến hành EBH share nhập nội dung bài viết tiếp sau đây.

Mẫu TK1-TS phát hành tất nhiên Quyết ấn định 505/QĐ-BHXH

Bạn đang xem: tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Mẫu TK1-TS được phát hành tất nhiên Quyết ấn định 505/QĐ-BHXH

1. Mẫu TK1-TS là gì?

Mẫu TK1-TS là khuôn mẫu tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo đảm hắn tế (BHYT) tự BHXH VN phát hành và được sử dụng trong tình huống người nhập cuộc BHXH, BHYT không được cung cấp mã số BHXH hoặc trong tình huống thay cho thay đổi vấn đề BHXH, BHYT. 

1.1 Mẫu TK1-TS dùng để làm thực hiện gì?

Hiện ni khuôn mẫu TK1-TS được sử dụng mang lại 2 mục tiêu chủ yếu sau:

1) Dùng kê khai những vấn đề người nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN và member Hộ mái ấm gia đình khi không tồn tại mã số BHXH.

2) Dùng kê khai khi đem đòi hỏi kiểm soát và điều chỉnh vấn đề nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân thiết, chức vụ nghề ngỗng, công thức đóng góp, điểm ĐK KCB thuở đầu...

2. Mẫu TK1-TS theo dõi Quyết ấn định số 505/QĐ-BHXH tiên tiến nhất 2023

Khi tiến hành kê khai vấn đề BHXH, BHYT người nhập cuộc tiến hành kê khai theo dõi Mẫu TK1-TS được phát hành tất nhiên Quyết ấn định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và đem hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày 01/5/2020. Cụ thể Mẫu TK1-TS như sau:

Mẫu TK1-TS

(Ban hành tất nhiên Quyết ấn định số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. gí dụng so với người nhập cuộc tra cứu vớt ko thấy mã số BHXH tự cơ sở BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):.......................[02]. Giới tính:...............

[03]. Ngày, mon, năm sinh:......... /.............. /............... [04]. Quốc tịch:...............

[05]. Dân tộc:......................... [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

[07]. Điện thoại:........................ [08]. Thư điện tử (nếu có):....................................

[09]. Nơi ĐK khai sinh: [09.1]. Xã:...... [09.2]. Huyện:........... [09.3]. Tỉnh:................

[10]. Họ thương hiệu cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi): .....................................................

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số căn nhà, đường/phố, thôn/xóm:.................................

[11.2]. Xã:........................ [11.3]. Huyện:.......................... [11.4]. Tỉnh:.................

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ mái ấm gia đình (phụ lục kèm cặp theo) so với người nhập cuộc tra cứu vớt ko thấy mã số BHXH và người nhập cuộc BHYT theo dõi hộ mái ấm gia đình nhằm tách trừ nút đóng góp.

II. gí dụng so với người nhập cuộc tiếp tục đem mã số BHXH kiến nghị ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên buột BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:......................................... [14]. thay đổi vấn đề cá nhân:

[14.1]. Họ và thương hiệu (viết chữ in hoa):................................. [14.2]. Giới tính:............

[14.3]. Ngày, mon, năm sinh: ........... /.............. /....... [14.4]. Nơi ĐK khai sinh:

Xã....................... Huyện:.................................... Tỉnh:..................................

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................

[15]. Mức chi phí đóng: ......................  [16]. Phương thức đóng:.............................

[17]. Nơi ĐK nhà giam, chữa trị dịch ban đầu: .........................................................

[18]. Nội dung thay cho thay đổi, đòi hỏi khác: ....................................................... 

[19]. Hồ sơ kèm cặp theo (nếu có): ..........................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… mon …… năm ………

Người kê khai

……………………

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: Người nhập cuộc tra cứu vớt ko thấy mã số BHXH; Người nhập cuộc BHYT theo dõi hộ mái ấm gia đình nhằm tách trừ nút đóng;

Trẻ em bên dưới 6 tuổi tác tiến hành cung cấp thẻ BHYT liên thông tài liệu với Sở Tư pháp)

Họ và thương hiệu công ty hộ:................................. Số buột hộ khẩu (Số buột tạm thời trú):................. .....................

Xem thêm: Nhờ TikTok, cặp chị em song sinh tìm thấy nhau sau 19 năm ly biệt

Mã số hộ gia đình:............................... Điện thoại liên hệ:.......................... ..................

Địa chỉ theo dõi buột hộ khẩu (sổ tạm thời trú): Số căn nhà, trên phố, tập luyện thể:.......................... ................

Thôn (bản, tổ dân phố):................................ Xã (phường, thị trấn):............... ........................

Huyện (quận, Tx, Tp nằm trong tỉnh):............. Tỉnh (Tp nằm trong Trung ương):.......................... ..

Bảng vấn đề member hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày mon năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi ĐK khai sinh

Mối mối liên hệ với công ty hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

….…., ngày…. mon …….. năm 20….

Người kê khai

.................................

Mẫu TK1-TS có nhị phần:

- Phần I vận dụng cho những người nhập cuộc tra cứu vớt ko thấy mã số BHXH tự cơ sở BHXH cung cấp. 

- Phần II vận dụng cho những người nhập cuộc tiếp tục đem mã số BHXH ham muốn ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên buột BHXH hoặc thẻ BHYT.

Mẫu TK1-TS tiên tiến nhất được phát hành theo dõi đưa ra quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH VN. Quý Khách rất có thể vận tải khuôn mẫu TK1-TS TẠI ĐÂY

3. Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS

Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS thuộc sở hữu những đối tượng người dùng bao gồm:

- Người nhập cuộc BHXH, BHYT.

- Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi tác và người mất mặt kỹ năng hành vi) của những người nhập cuộc cần thiết ĐK kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT.

Khi điền vấn đề nhập tờ khai, người lập cần thiết địa thế căn cứ nhập mục tiêu của tớ nhằm tiến hành điền những vấn đề theo dõi mẫu:

Mục I: gí dụng so với người nhập cuộc tra cứu vớt ko thấy mã số BHXH đề nghị kê khai kể từ tiêu chuẩn [1] cho tới tiêu chuẩn [11] (trừ tiêu chuẩn [8] nhằm nhập cuộc BHXH, BHYT.

Mục II: gí dụng so với người nhập cuộc tra tiếp tục đem mã số BHXH kiến nghị ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên buột BHXH, thẻ BHYT.

Hiện ni có khoảng 25 khuôn mẫu tờ khai nhập khối hệ thống BHXH Việt Nam bao bao gồm những khuôn mẫu tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề, kê khai tài liệu, kiến nghị giải quyết và xử lý chính sách, report và đo đếm tương quan cho tới BHXH, BHYT và BHTN. Trong số đó khuôn mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai phổ biến dùng để kê khai những vấn đề của những người nhập cuộc BHXH, BHYT. Bạn cũng rất có thể coi tăng những mẫu tờ khai TK1-TS khác dưới đây.

Xem thêm: Loại rau mọc um tùm như cỏ dại nhưng 'bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc'

1) Mẫu TK1-TS phát hành theo dõi đưa ra quyết định số 595/QĐ-BHXH

2) Mẫu TK1-TS theo dõi đưa ra quyết định số 888/QĐ-BHXH

Trên đó là những share về khuôn mẫu tờ khai TK1-TS phát hành tất nhiên Quyết ấn định số 505/QĐ-BHXH được cập nhật mới nhất kể từ Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử EBH. Nếu chúng ta đem những vướng mắc không giống cần phải trả lời, bạn rất có thể tương tác với EBH, gọi năng lượng điện cho tới tổng đài chở che quý khách hàng BHXH VN 1900 9068 (1000đ/Phút) hoặc tương tác cơ sở BHXH sớm nhất sẽ được tương hỗ.