tired đi với giới từ gì

Để thể hiện tại sự mệt rũ rời của tớ nhập giờ Anh, tất cả chúng ta thông thường suy nghĩ cho tới tính kể từ Tired trước tiên. Là một tính kể từ nên tired rất có thể kết phù hợp với nhiều giới kể từ, vậy tired đi với giới từ gì? Langmaster tiếp tục trả lời mang lại chúng ta về yếu tố này nhập bài học kinh nghiệm tại đây. Cùng mày mò những giới kể từ chuồn với tired nhé!

1. Định nghĩa Tired là gì?

Tired /taɪəd/ (adjective): mệt rũ rời, rất cần phải nghỉ dưỡng hoặc nhàm ngán bởi vì đang được quá thân thuộc với điều gì bại.

Bạn đang xem: tired đi với giới từ gì

Ví dụ:

 • I was so sánh tired when I got trang chính from work last night. (Tôi đang được vô cùng mệt mỏi khi về ngôi nhà sau giờ thao tác nhập tối qua chuyện.)
 • John still felt really tired and wanted to tướng stay in bed. (John vẫn cảm nhận thấy mệt rũ rời và ham muốn chuồn ngủ.)
 • It's always the same tired old faces at these conferences. (Vẫn luôn luôn là những khuôn mặt mũi nhàm ngán già nua nua ở những buổi hội nghị.)
 • Emily always comes out with the same tired old jokes. (Emily luôn luôn tâm sự bao nhiêu trò đùa nhàm ngán cũ kĩ như thể nhau.)

2. Từ loại không giống của Tired

Để làm rõ rộng lớn về Tired, tao nằm trong dò xét hiểu tăng về động kể từ và danh kể từ của chính nó ngay lập tức sau đây:

 • Tire /taɪər/ (verb) : trở thành mệt rũ rời, ham muốn nghỉ dưỡng hoặc thực hiện mang lại ai bại mệt rũ rời, kiệt sức

Ví dụ:

 • Walking a long way tires him. (Đi cỗ một quãng lối nhiều năm thực hiện mang lại anh ấy mệt rũ rời.)
 • Going up all these stairs tires má out. (Đi cỗ lên toàn bộ những tầng khiến cho tôi kiệt mức độ.)
 • Tiredness  /ˈtaɪəd.nəs/ (noun) : sự mệt rũ rời, cần thiết nghỉ ngơi ngơi

Ví dụ:

 • Anna said that it was tiredness that led her to tướng make the mistake. (Anna bảo rằng sự mệt rũ rời đang được tạo cho cô ấy phạm nên sai lầm đáng tiếc.)
 • Julia’s constant tiredness was caused by depression. (Những cơn mệt rũ rời liên tiếp của Julia bị tạo ra bởi vì sự buồn phiền.)

3. Tired chuồn với giới kể từ gì?

OF, WITH và FROM đó là 3 giới kể từ nhưng mà Tired rất có thể chuồn cùng. Tùy từng tình huống nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể người sử dụng, hãy coi cụ thể ở bên dưới này nhé!

null

Tired chuồn với giới kể từ gì

3.1. Tired of

 • Cấu trúc: 

S + be + tired of + something/somebody /doing something/somebody doing something: phân phát ngán, mệt rũ rời với ai/cái gì/việc làm những gì (về tinh nghịch thần)

Ví dụ:

 • I'm so sánh tired of doing the same work, day after day. (Tôi vô nằm trong mệt rũ rời với việc thực hiện việc làm như thể nhau thời nay qua chuyện ngày không giống.)
 • I'm sick and tired of my mother telling má what to tướng tự all the time. (Tôi phân phát buốt với việc u tôi khi nào thì cũng trình bày tôi nên thực hiện đồ vật gi.)
 • My younger sister is tired of all the arguments. (Em gái tôi luôn luôn mệt rũ rời với những cuộc tranh cãi.)

3.2. Tired with

 • Cấu trúc:

S + be + tired with + something/doing something: mệt rũ rời về thể hóa học vì thế thao tác gì bại.

Ví dụ:

 • I’m tired with playing football for 2 hours. (Tôi mệt rũ rời với việc nghịch ngợm đá bóng nhập xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ.)
 • Huong was tired with drinking too much at the Year End’s buổi tiệc nhỏ. (Hương mệt rũ rời vì thế nốc rất nhiều nhập buổi tiệc Tất niên.)

3.3. Tired from

 • Cấu trúc:

S + be + tired from + something/doing something : mệt rũ rời vì thế yếu tố này đó

Ví dụ:

 • Please let má take a breather. I’m tired from running 10 kilometers marathon. (Xin hãy nhằm tôi thở một chút ít. Tôi mệt mỏi rời rã vì thế vận hành marathon xuyên suốt 10 km.)
 • Since his famous day, he loves to tướng buổi tiệc nhỏ. His eyes are tired from parties all night long. (Kể từ thời điểm ngày có tiếng, anh ấy vô cùng mến lễ hội. Đôi đôi mắt anh mỏi mệt mỏi vì thế những buổi tiệc thâu tối.)

Langmaster - Phân biệt động kể từ chuồn với TO V, V-ING và V BARE [Học giờ Anh tiếp xúc cơ bạn dạng #10]

4. Từ đồng nghĩa tương quan và trái ngược nghĩa với Tired

4.1. Từ đồng nghĩa

 • Exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ : kiệt mức độ, cạn kiệt
 • Worn out /wɔːn aʊt/ : mệt mỏi lử, kiệt sức
 • Burned out /bɜːnd aʊt/ : kiệt mức độ, cạn kiệt
 • Drained /dreɪnd/ : kiệt quệ, bào mòn
 • Wiped out /waɪpt aʊt/ : mệt mỏi mỏi

null

Từ đồng nghĩa tương quan với Tired

4.2. Từ trái ngược nghĩa

 • Energetic /ˌɛnəˈʤɛtɪk/ : tràn trề tích điện, mãnh liệt
 • Energized /ˈɛnəʤaɪzd/ : uy lực, được tiếp sinh lực
 • Fresh /frɛʃ/ : tươi tỉnh, khỏe khoắn khoắn
 • Active /ˈæktɪv/ : dữ thế chủ động, nhanh chóng nhẹn
 • Fired up /ˈfaɪəd ʌp/ : trở thành hăng hái, năng động
 • Invigorated /ɪnˈvɪɡəreɪtɪd/ : trở thành hăng hái
 • Refreshed /rɪˈfrɛʃt/ : khỏe khoắn người, tỉnh táo
 • Rested /ˈrɛstɪd/ : nghỉ ngơi ngơi

null

Từ trái ngược nghĩa với Tired

5. Phân biệt Tired và Tiring

Cùng là tính kể từ bắt mối cung cấp kể từ động kể từ Tire, tuy nhiên Tired và Tiring với cách sử dụng và đặc điểm không giống nhau. Ta nằm trong coi phần trả lời cụ thể bên dưới đây:

 • Tired /taɪəd/ (adjective) : cảm xúc mệt rũ rời, ngán chán nản của người nào bại (Dùng mang lại người)

Ví dụ:

 •  I'm too tired to tướng overthink. (Tôi quá mệt rũ rời nhằm suy nghĩ nhiều.)
 • My father was tired after a long day at the office. (Bố tôi kiệt mức độ sau đó 1 ngày nhiều năm thao tác ở cơ sở.)
 • Tiring /ˈtaɪə.rɪŋ/ (adjective) : đặc điểm của sự việc vật, hiện tượng lạ này bại tạo cho đơn vị mệt rũ rời, ngán chán nản (Dùng mang lại vật)

Ví dụ: 

 • We have had a very tiring day. (Chúng tôi một vừa hai phải với cùng 1 ngày ngôi nhà ngán.)
 • Looking after the kids is tiring. (Chăm sóc trẻ nhỏ thiệt mệt rũ rời.)

6. Bài tập luyện thực hành thực tế với đáp án

Bài tập luyện 1: Chọn đáp án đúng

1. I'm tired … working as a team with Mike, he is a lazy guy and always avoids responsibility.

 A. of

 B. from

 C. on

2. I … tired of hearing Tim brag about himself yesterday.

 A. be

 B. was

 C. am

3. I feel very tired … a long trip.

 A. after

 B. by

 C. along

4. He doesn't want to tướng talk anymore. He's tired of … with her about house cleaning.

 A. argued

 B. arguing

 C. argue

Xem thêm: Năm 2024 những tuổi nào làm nhà được?

5. She is tired … doing aerobics to tướng lose weight fast.

 A. during

 B. with

 C. for

Bài tập luyện 2: Điền kể từ tương thích nhập khu vực trống

1. They are hungry and tired …

2. My hand gets tired …. writing

3. My brother always does everything slowly. I am tired … waiting for him

4. It’s the same … advice that my co-worker gave me

5. He said he was …. even to tướng think

6. Can I take a seat? I’m …. out.

7. He didn’t sleep yesterday. He looks wiped ….

8. I’m not ill. I’m just …

9. She’s still tired …. the business trips.

10. Do you feel tired … being alone?

null

Bài tập luyện thực hành thực tế với đáp án

Đáp án

Bài tập luyện 1:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

Bài tập luyện 2:

1. Out

2. From

3. Of

4. Tired

5. Tired

6. Worn

7. Out

8. Tired

9. From

10. Of

=> EXCITED ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG

Xem thêm: Cựu phu nhân nhà giàu lên TV khóc xin tiền cho con du học Mỹ, khán giả tức giận

=> PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới Tired chuồn với giới kể từ gì. Sau bài học kinh nghiệm này, có lẽ rằng chúng ta đang được nắm vững những giới kể từ chuồn với Tired và cách sử dụng của bọn chúng nhập giờ Anh. Để rất có thể học tập giờ Anh hiệu suất cao rộng lớn, chúng ta nên với quãng thời gian học tập hợp lí và khoa học tập. Làm bài xích đánh giá trình độ chuyên môn không tính tiền tại đây nhằm Langmaster khiến cho bạn thể hiện quãng thời gian phù phù hợp với bạn dạng thân thích.

Nguồn tham ô khảo: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/