tính chất tam giác vuông cânTính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, chi tiết

Bài ghi chép Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể Toán lớp 7 bao gồm 2 phần: Lý thuyết và Các ví dụ vận dụng công thức nhập bài xích đem câu nói. giải cụ thể chung học viên dễ dàng học tập, dễ dàng ghi nhớ Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể.

Quảng cáo

Bạn đang xem: tính chất tam giác vuông cân

I. Lý thuyết

1. Tam giác vuông

a) Định nghĩa

Tam giác vuông là tam giác mang trong mình một góc vuông.

b) Tính chất

Trong tam giác vuông nhị góc nhọn phụ nhau.

Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể | Toán lớp 7 (ảnh 1)

Xét hình vẽ: Tam giác ABC vuông bên trên A

AB, AC là nhị cạnh góc vuông, BC là cạnh huyền.

Ta có: B^+C^=90°

c) Dấu hiệu nhận biết

+ Nếu một tam giác mang trong mình một góc vuông thì tam giác này là tam giác vuông.

+ Nếu một tam giác đem nhị góc phụ nhau thì tam giác này là tam giác vuông.

2. Tam giác cân

a) Định nghĩa

Tam giác cân nặng là tam giác đem nhị cạnh đều bằng nhau.

Hai cạnh đều bằng nhau gọi là nhị cạnh mặt mày, cạnh sót lại là cạnh lòng.

b) Tính chất

+ Tam giác cân nặng đem nhị cạnh mặt mày đều bằng nhau.

+ Tam giác cân nặng đem nhị góc ở lòng đều bằng nhau.

Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể | Toán lớp 7 (ảnh 1)

Xét hình vẽ

Tam giác ABC cân nặng bên trên A tao có:

+ AB, AC là nhị cạnh mặt mày.

+ BC là cạnh đáy

Khi đó: AB=ACB^=C^

c) Dấu hiệu nhận biết:

+ Nếu một tam giác đem nhị góc đều bằng nhau thì tam gác này là tam giác cân nặng.

+ Nếu một tam giác đem nhị cạnh đều bằng nhau thì tam giác này là tam giác cân nặng.

3. Tam giác đều

a) Định nghĩa

Tam giác đều là tam giác đem tía cạnh đều bằng nhau.

b) Tính chất

Nếu một tam giác là tam giác đều thì:

+ Ba góc của tam giác đều bằng nhau.

+ Ba cạnh của tam giác đều bằng nhau.

+ Số đo từng góc của tam giác là 60°

Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể | Toán lớp 7 (ảnh 1)

Xét hình vẽ

Tam giác ABC là tam giác đều:

AB=AC=BCA^=B^=C^=60°

c) Dấu hiệu nhận biết

+ Nếu một tam giác đem tía cạnh đều bằng nhau thì tam giác này là tam giác đều.

+ Nếu một tam giác đem tía góc đều bằng nhau thì tam giác này là tam giác đều.

+ Nếu một tam giác cân nặng mang trong mình một góc bằng 60° thì tam giác này là tam giác đều.

4. Tam giác vuông cân

a) Định nghĩa

Tam giác vuông cân nặng là tao giác mang trong mình một góc vuông và nhị cạnh góc vuông đều bằng nhau.

b) Tính chất

Nếu một tam giác là tam giác vuông cân nặng thì nó đem toàn bộ những đặc thù của tam giác vuông và tam giác cân nặng ngoại giả nhị góc nhọn nhập tam giác vuông cân nặng tiếp tục đều bằng nhau và vì thế 45°.

Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể | Toán lớp 7 (ảnh 1)

Xét tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A tao có:

+ AB = AC

B^=C^=45°

c) Dâu hiệu nhận biết

+ Tam giác vuông đem nhị cạnh góc vuông đều bằng nhau là tam giác vuông cân nặng.

+ Tam giác vuông mang trong mình một góc nhọn vì thế 45° là tam giác vuông cân nặng.

+ Tam giác cân nặng mang trong mình một góc vuông là tam giác vuông cân nặng.

II. Các ví dụ

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D; bên trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao mang đến BD = CE. Chứng minh tam giác ADE cân nặng.

Lời giải:

Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể | Toán lớp 7 (ảnh 1)

Vì tam giác ABC cân nặng bên trên A nên AB=ACABC^=ACB^ (tính chất)

Vì ABD^;ABC^ là nhị góc kề bù ABD^+ABC^=180°

ABD^=180°ABC^ (1)

Vì ACE^;ACB^ là nhị góc kề bù ACE^+ACB^=180°

ACE^=180°ACB^  (2)

ABC^=ACB^ (chứng minh trên) (3)

Từ (1); (2); (3) ABD^=ACE^

Xét tam giác ABD và tam giác ACE có:

ABD^=ACE^ (chứng minh trên)

Xem thêm: Trò đùa ác nhổ nước bọt vào đồ ăn rồi đặt lại kệ siêu thị khiến cô gái trả giá

AB = AC (do tam giác ABC cân nặng bên trên A)

BD = CE (giả thuyết)

Do bại liệt ΔABD=ΔACE (c – g – c)

AD=AE (hai cạnh tương ứng)

Xét tam giác ADE có:

AD = AE (chứng minh trên)

Tam giác ADE cân nặng bên trên A.

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, B^=30°. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao mang đến AD = AC.

a) Tam giác BCD là tam giác gì? Vì sao?

b) Chứng minh BC = 2AC.

Lời giải:

Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể | Toán lớp 7 (ảnh 1)

a) Xét tam giác ABC vuông bên trên A có:

A^+B^+C^=180° (định lý tổng tía góc nhập một tam giác)

90°+30°+C^=180°

C^=60°

Xét tam giác ABD và tam giác ABC có:

AB chung

AD = AC (giả thuyết)

DAB^=CAB^=90°

Do bại liệt ΔABD=ΔABC(c – g – c)

BD=BC (hai cạnh tương ứng)

Xét tam giác BDC có:

BD = BC (chứng minh trên)

ΔBDC cân nặng bên trên B

ΔBDC đem C^=60°ΔBDC là tam giác đều.

b) Vì tam giác BDC là tam giác đều nên CD = BC

Xét tam giác BDA và tam giác BA có:

BA chung

BD = BC (do tam giác BDC đều)

BAD^=BAC^=90°

Do bại liệt ΔBDA=ΔBCA (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

DA=AC

Nên A là trung điểm của CD

AC=12CD

Mà CD = BC nên AC= 1 2 BC (điều nên bệnh minh).

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Trên những cạnh góc vuông AB và AC lấy những điểm D và E sao mang đến AD = AE. Qua D vẽ đường thẳng liền mạch vuông góc với BE rời BC ở H. Gọi M là uỷ thác điểm của DK và AC. Chứng minh tam giác MDC cân nặng.

Lời giải:

Xét tam giác ADC và tam giác AEB có:

AD = AE (giả thuyết)

DAC^=EAB^=90°

AC = AB (do tam giác ABC vuông cân)

Do bại liệt : ΔADC=ΔAEB (c – g – c)

DC=EB (hai cạnh tương ứng).         (1)

Gọi G là uỷ thác điểm của DK và BE

DG vuông góc với EB bên trên G.

Xét tam giác DGB vuông bên trên G có:

GDB^+GBD^=90° (tính chất)

GDB^=90GBD^  (2)

Tính hóa học tam giác vuông, tam giác cân nặng, tam giác đều, tam giác vuông cân nặng hoặc, cụ thể | Toán lớp 7 (ảnh 1)

Xét tam giác AEB vuông bên trên A có:

AEB^+ABE^=90° (tính chất)

AEB^=90°ABE^      (3)

Từ (2) và (3) GDB^=AEB^

Lại đem GDB^=ADM^ (đối đỉnh)

Nên AEB^=ADM^

Xét nhị tam giác AEB và tam giác ADM có:

AE = AD (giả thuyết)

AEB^=ADM^

EAB^=DAM^=90°

Do đó: ΔAEB=ΔADM (góc nhọn – cạnh góc vuông)

EB=DM (hai cạnh tương ứng)    (4)

Từ (1) và (4) tao đem DC = DM

Xét tam giác MDC có:

DM = DC (chứng minh trên)

Do bại liệt tam giác MDC cân nặng bên trên D.

Xem tăng những Công thức Toán lớp 7 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức Định lý Py-ta-go và lăm le lý Py-ta-go hòn đảo hoặc, chi tiết

 • Các tình huống đều bằng nhau của tam giác vuông hoặc, chi tiết

 • Công thức về đặc thù đại lượng tỉ trọng thuận hoặc, chi tiết

  Xem thêm: Vì sao tủ lạnh có thể phát nổ?

 • Công thức về đặc thù đại lượng tỉ trọng nghịch tặc hoặc, chi tiết

 • Công thức dò thám thông số tỉ trọng thuận, thông số tỉ trọng nghịch tặc hoặc, chi tiết

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official