thông tư 78/2014/tt btc

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng hợp ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, cơ sở ngang Bộ
 • Các cơ sở khác

Loại văn bản

Xem thêm: Trò đùa ác nhổ nước bọt vào đồ ăn rồi đặt lại kệ siêu thị khiến cô gái trả giá

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành một phần
 • Ngày sở hữu hiệu lực: 02/08/2014

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT