thông tư 24/2014/tt btnmt

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Loại văn bản

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Trung ương »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành một phần
 • Ngày đem hiệu lực: 05/07/2014
Quy tấp tểnh về làm hồ sơ địa chính
Số ký hiệu 24/2014/TT-BTNMT Ngày ban hành 19/05/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày đem hiệu lực 05/07/2014
Nguồn thu thập Công báo từ số 645 đến 648 Ngày đăng công báo 05/07/2014
Ngành
 • Tài nguyên vẹn và Môi trường
Lĩnh vực
 • Đất đai
Cơ quan tiền ban hành/ Chức danh / Người ký Sở Tài nguyên vẹn và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển
Phạm vi
 • Toàn quốc

Thông tin cẩn áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành một phần