thay đổi hạn mức chuyển tiền vietcombank

Cài đặt điều giới hạn mức gửi tiền

1

Bạn đang xem: thay đổi hạn mức chuyển tiền vietcombank

Tại screen chủ yếu, nhấn lựa chọn menu Cài đặt -> chọn Cài đặt điều giới hạn mức gửi tiền

2

Khởi tạo ra phú dịch:

- Nhấn chọn một giới hạn mức KH ham muốn thay cho thay đổi.

- Nhấn nút Tiếp tục

3

Xác nhận thông tin:

- KH soát lại vấn đề.

Xem thêm: Nhìn mâm cơm chồng đãi bạn, tôi ứa nước mắt bế con về ngoại

- Chọn cách thức xác thực hiển thị ứng với số chi phí phú dịch: Smart OTP, SMS OTP.

- Nhấn Tiếp tục.

4

Xác thực phú dịch

- Xác thực bởi mật khẩu: nhập password singin ứng dụng

- Xác thực bởi Smart OTP: (nếu KH tiếp tục ĐK Smart OTP): KH nhập password VCB-Smart OTP, khối hệ thống tự động hóa sinh mã xác thực phú dịch

- Xác thực bởi SMS OTP: nhập mã OTP được gửi về số điện thoại cảm ứng thông minh của khách hàng hàng

- Nhấn lựa chọn kế tiếp nhằm triển khai xong phú dịch

5

Xem thêm: Hồng táo có những lợi ích gì?

Kết trái khoáy phú dịch:

- Hiển thị screen thành quả tiến hành giao dịch thanh toán thành công xuất sắc.