thậm chí hay thậm trí

Báo Lao Động Cuối tuần số 30 (6-8.8.2010) với bài bác “Báo động chủ yếu tả: Căn cứ nhập đâu?” (trang 5), PGS.TS Phạm Văn Tình với đặt điều yếu tố lỗi chủ yếu mô tả bên trên văn phiên bản giờ Việt nặng trĩu đến mức độ cần lắc chuông thông báo không chỉ là một thứ tự, nhưng mà cần vài ba phụ thân thứ tự là không nhiều. Tác fake viết: “Đây này cũng còn nhằm sót lỗi chủ yếu mô tả, tuy nhiên rằng cộng đồng là ko cho tới nỗi” và nêu yếu tố “căn cứ nhập đâu nhằm bắt lỗi chủ yếu tả”.