sơ đồ lắp đặt mạch điện

I. CHUẨN BỊ 

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Phân tích sơ đồ nguyên tắc mạch điện

 • Phân tích sơ đồ vật nguyên vẹn lí theo đòi những nội dung thắc mắc sau:

  • Sơ đồ vật mạch năng lượng điện vô bài bác 56 là sơ đồ vật nguyên vẹn lí hoặc lắp đặt đặt?

  • Nguồn năng lượng điện trong số sơ đồ vật mạch năng lượng điện vô bài bác 56 là mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều hoặc mối cung cấp năng lượng điện một chiều?

  • Cách vẽ mối cung cấp điện?

  • Mạch năng lượng điện đem từng nào phần tử? 

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

 • Vẽ đàng chão mối cung cấp. Chú ý kí hiệu chão trộn và chão trung tính.

 • Xác toan những địa điểm nhằm bảng năng lượng điện, đèn điện.

 • Xác toan những địa điểm của những vũ trang đóng góp - rời, đảm bảo và lấy năng lượng điện bên trên bảng năng lượng điện sao mang lại rất đẹp và hợp lý.

 • Nối đàng chão dẫn năng lượng điện theo đòi sơ đồ vật nguyên vẹn lí thể hiện nay đích thị nguyệt lão liện hệ về năng lượng điện Một trong những thành phần vô mạch năng lượng điện.

 • Kiểm tra sơ đồ vật theo đòi nguyên vẹn lí 

Sự phân bổ bảng năng lượng điện vô mạng năng lượng điện vô nhà

III. TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

Xem thêm: Muối dưa cà trong bình nhựa có hại không

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện có một cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực kỳ điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn điện.

1. Phân tích sơ đồ vật nguyên vẹn lí mạch điện

Sơ đồ vật nguyên vẹn lí mạch điện

 • Có từng nào thành phần vô mạch điện?

  • Các thành phần của mạch năng lượng điện là: 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực kỳ, 1 đèn điện sợi nhen nhóm, chão dẫn, mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều.

 • Vị trí của những thành phần ê vô mạch năng lượng điện.

  • Mạch bao gồm 2 nhánh tuy vậy song: nhánh 1 đem cầu chì, ổ cắm; nhánh 2 đem cầu chì, công tắc nguồn, đèn điện tiếp nối đuôi nhau nhau.

 • Mối mối liên hệ năng lượng điện Một trong những thành phần ê.

2. Vẽ sơ đồ vật lắp đặt đặt

 • Vẽ đàng chão mối cung cấp.

 • Xác xác định trí những vũ trang năng lượng điện của bảng năng lượng điện và vật dụng năng lượng điện.

 • Vẽ đàng chão dẫn năng lượng điện theo đòi sơ đồ vật nguyên tắc.

 • Kiểm tra theo đòi sơ đồ vật nguyên tắc.

Xem thêm: Clip mẹ khoe con trai tiểu học ga lăng khi tiếp bạn gái tại nhà gây sốt mạng

Lời kết