say em quên lối về

Bạn đang xem: say em quên lối về

TONE: Nữ: Am | STYLE: Ballad

Em say.. anh hoàn toàn có thể cho tới phía trên không? Có thể nhằm em bao bọc lấy anh không? Đừng trách móc móc sao em vượt lên trước phiền, cũng chớ căn vặn em điên hoặc sao! Dù tiếp tục chia ly, cũng chớ vô tâm cho tới vậy.

Em say.. một nhị thân phụ tứ năm ly, Chẳng đắng vày nước đôi mắt phía trên mi, Dù ai căn vặn em đang được buồn gì, em cũng phát biểu em đâu với gì! Cảm giác chia tay chẳng ai hiểu rõ sâu xa được.

[ĐK: ] Hãy đem em về cút anh ơi, em say rồi! Hãy ôm em chặt cút anh ơi, em say rồi! Vì say mới nhất phát biểu lưu giữ anh, lưu giữ cho tới điên dại! Có lẽ là vì như thế say mới nhất ham muốn mặt mũi anh thôi! Có lẽ là vì như thế say mới nhất phát biểu còn yêu thương anh! Người tớ bảo say tiếp tục quên, nhưng mà sao em lưu giữ thêm thắt.

== DẠO NHẠC ==

Anh ơi.. liệu bản thân hoàn toàn có thể tảo lại? Chẳng nên còn yêu thương nhau cho tới như vậy? Bạn em mắng sao em khờ ngây ngô, Tình tiếp tục vỡ như hoa nhạt tàn, Kẻ ngốc như em, vì như thế yêu thương nên chẳng màng.

[ĐK: ] Hãy đem em về cút anh ơi, em say rồi! Hãy ôm em chặt cút anh ơi, em say rồi! Vì say mới nhất phát biểu lưu giữ anh, lưu giữ cho tới điên dại! Có lẽ là vì như thế say mới nhất ham muốn mặt mũi anh thôi! Có lẽ là vì như thế say mới nhất phát biểu còn yêu thương anh! Người tớ bảo say tiếp tục quên, nhưng mà sao em lưu giữ thêm thắt.

* Hoài niệm là say đắm cung tuyệt vọng, Rượu là 1 trong ly men dung dịch độc, Rượu nào là chẳng say, tình thương nào là ko cay chua, Vì một người ngoài nhưng mà tớ nên nhức vậy.

[ĐK: ] Chắc anh trước đó chưa từng điên khi kính yêu một người, Chắc anh trước đó chưa từng say khi gạt bỏ một người, Miệng mỉm cười nhưng mà những nỗi nhức rét mướt buốt vô đầu.

Chẳng nên là vì như thế say mới nhất ham muốn mặt mũi anh đâu, Chẳng nên là vì như thế say mới nhất phát biểu còn yêu thương anh, Thật rời khỏi em đâu với say, em đâu với say! * Thật rời khỏi em đâu với say... anh đâu với.. hoặc......

== HẾT BÀI ==

Xem thêm: Đã có 2 cháu ngoại mà vợ tôi vẫn ngoại tình

1. Em say.. anh hoàn toàn có thể cho tới phía trên không?
Có thể nhằm em bao bọc lấy anh không?
Đừng trách móc móc sao em vượt lên trước phiền, cũng chớ căn vặn em điên hoặc sao!
Dù tiếp tục chia ly, cũng chớ vô tâm cho tới vậy.

2. Em say.. một nhị thân phụ tứ năm ly, 
Chẳng đắng vày nước đôi mắt phía trên mi, 
Dù ai căn vặn em đang được buồn gì, em cũng phát biểu em đâu với gì!
Cảm giác chia tay chẳng ai hiểu rõ sâu xa được.

[ĐK: ] 
Hãy đem em về cút anh ơi, em say rồi!
Hãy ôm em chặt cút anh ơi, em say rồi!
Vì say mới nhất phát biểu lưu giữ anh, lưu giữ cho tới điên dại!

Có lẽ là vì như thế say mới nhất ham muốn mặt mũi anh thôi!
Có lẽ là vì như thế say mới nhất phát biểu còn yêu thương anh!
Người tớ bảo say tiếp tục quên, nhưng mà sao em lưu giữ thêm thắt.

3. Anh ơi.. liệu bản thân hoàn toàn có thể tảo lại?
Chẳng nên còn yêu thương nhau cho tới như vậy?
Bạn em mắng sao em khờ ngây ngô, 
Tình tiếp tục vỡ như hoa nhạt tàn, 
Kẻ ngốc như em, vì như thế yêu thương nên chẳng màng.

[ĐK: ] 
Hãy đem em về cút anh ơi, em say rồi!
Hãy ôm em chặt cút anh ơi, em say rồi!
Vì say mới nhất phát biểu lưu giữ anh, lưu giữ cho tới điên dại!

Có lẽ là vì như thế say mới nhất ham muốn mặt mũi anh thôi!
Có lẽ là vì như thế say mới nhất phát biểu còn yêu thương anh!
Người tớ bảo say tiếp tục quên, nhưng mà sao em lưu giữ thêm thắt.

* Hoài niệm là say đắm cung tuyệt vọng, 
Rượu là 1 trong ly men dung dịch độc, 
Rượu nào là chẳng say, tình thương nào là ko cay chua, 
Vì một người ngoài nhưng mà tớ nên nhức vậy.

[ĐK: ] 
Chắc anh trước đó chưa từng điên khi kính yêu một người, 
Chắc anh trước đó chưa từng say khi gạt bỏ một người, 
Miệng mỉm cười nhưng mà những nỗi nhức rét mướt buốt vô đầu.

Chẳng nên là vì như thế say mới nhất ham muốn mặt mũi anh đâu, 
Chẳng nên là vì như thế say mới nhất phát biểu còn yêu thương anh, 
Thật rời khỏi em đâu với say, em đâu với say!
Thật rời khỏi em đâu với say, anh đâu với hoặc.

Xem thêm: Trước khi ăn sáng nên uống gì?