s h2so4 đặc

Phương trình phản ứng: S + H2SO4 → SO2 + H2O

Bạn đang xem: s h2so4 đặc

Phương trình phản xạ sau khoản thời gian cân nặng bằng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Điều khiếu nại nhằm S tính năng với H2SO4 quánh nóng

Nhiệt độ

Cách tổ chức nhằm H2SO4 đưa đến SO2

Đổ kể từ từ H2SO4 quánh nhập ống thử chứa chấp bột lưu huỳnh

Hiện tượng Khi tổ chức nhằm H2SO4 đưa đến SO2

Chất rắn gold color Lưu huỳnh (S) tan dần dần và xuất hiện nay khí mùi hương hắc Lưu huỳnh dioxit (SO2) thực hiện sủi lớp bọt do khí tạo ra, cần thiết rất là lưu ý vì như thế SO2 là một trong những khí độc. Do cơ, nhập quy trình thử nghiệm, cần dùng bông tẩm kiềm nhằm rời khí SO2 bay ra phía bên ngoài.

Tính Hóa chất của lưu huỳnh

Nguyên tử S với 6 electron nhập phần ngoài nằm trong, nhập cơ với 2 electron đơn

Bài tập luyện áp dụng minh họa

Khối lượng bột diêm sinh cần thiết dùng để làm phản xạ trọn vẹn với một,5 mol H2SO4 là bao nhiêu?

Để giải vấn đề này, tớ dùng phương trình phản xạ và số mol của H2SO4:

s h2so4 → so2 h2o phương trình phản ứng

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Theo phương trình, tớ thấy 1 mol S tính năng với 2 mol H2SO4 sẽ tạo rời khỏi 3 mol SO2.

Do cơ, 1,5 mol H2SO4 tiếp tục tính năng với (1,5/2) x 3 = 2,25 mol S.

Vậy, lượng bột diêm sinh nhớ dùng là 2,25 mol x lượng mol diêm sinh.

Tính lão hóa và tính khử của diêm sinh nhập phản xạ hóa học

Tính oxi hóa:

Khi diêm sinh tính năng với sắt kẽm kim loại hoặc hiđro, số lão hóa của l ưu huỳnh rất có thể rời kể từ 0 xuống −2. Công thức phản ứng:

S0 + 2e → S-2

Lưu huỳnh còn tồn tại tính lão hóa Khi tính năng với hiđro, đưa đến khí hiđro sunfua. Công thức phản ứng:

H2 + S → H2S (350oC)

Khi diêm sinh tính năng với sắt kẽm kim loại, thành phầm đưa đến với số lão hóa thấp rộng lớn của sắt kẽm kim loại. Ví dụ:

Fe + S → FeS

Zn + S → ZnS

Hg + S → HgS

Tính khử:

Khi diêm sinh phản xạ với phi kim sinh hoạt mạnh rộng lớn, số lão hóa của diêm sinh tăng thêm kể từ 0 lên +4 hoặc +6.

Một số muối hạt sunfua được màu sắc đặc thù nhằm phân biệt gốc sunfua

Muối sunfua được tạo thành 3 loại:

Loại 1: Tan nội địa bao gồm Na2S, K2S, CaS, BaS, (NH4)2S.

Loại 2: Không tan nội địa tuy nhiên tan nhập axit mạnh bao gồm FeS, ZnS, và những muối hạt không giống.

Loại 3: Không tan nội địa và ko tan nhập axit bao gồm CuS, PbS, HgS, Ag2S, và những muối hạt không giống.

Đáp án câu 1:

Chất sau đây được dùng để làm pha chế SO2 nhập chống thử nghiệm là:

Đáp án: A. Na2SO3 và HCl

Phản ứng:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

Đáp án câu 5:

Kim loại ko phản xạ với H2SO4 quánh nguội là:

Đáp án: A. Al

Đáp án câu 6:

Số hiệu vẹn toàn tử của diêm sinh là 16. Vị trí của diêm sinh nhập bảng tuần trả những yếu tố chất hóa học là:

Đáp án: A. Chu kì 3, group VIA.

Cấu hình electron vẹn toàn tử S là: 1s22s22p63s23p4. Lưu huỳnh ở chu kỳ luân hồi 3 (do với 3 lớp electron) và group VIA (do với 6 electron hóa trị, yếu tố p).

Đáp án câu 7:

Trong tình huống làm vỡ tung nhiệt độ nối tiếp thủy ngân, tất cả chúng ta người sử dụng hóa học gì rắc lên thủy ngân và gom lại?

Đáp án: D. Lưu huỳnh.

Phản ứng:

S + Hg → HgS

Đáp án câu 8:

Tính hóa học vật lí ko cần là đặc điểm vật lí đặc thù của diêm sinh là:

Đáp án: D

Đáp án câu 11:

Đun lạnh lẽo trăng tròn gam một lếu láo hợp ý X bao gồm Fe và S nhập ĐK không tồn tại không gian chiếm được lếu láo hợp ý rắn A. Hòa tan lếu láo hợp ý rắn A nhập hỗn hợp HCl chiếm được 6,72 lít (đktc) lếu láo hợp ý khí Y. Thành phần tỷ lệ lượng Fe nhập X là:

Đáp án: A

Phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Xem thêm: Mâm cỗ trông trăng ngày Trung thu gồm những gì?

2H2 + O2 → 2H2O

H2S + 2HCl → 2H2O + S + 2Cl

Theo đề bài xích, lượng lếu láo hợp ý X lúc đầu là 20g, lượng hóa học rắn A chiếm được sau phản xạ là m (g).

Số mol khí H2 thu được: n(H2) = V(Y)/V(mol) = 6.72/22.4 = 0.3 (mol)

Theo phương trình phản xạ, 1 mol Fe đưa đến 1 mol H2.

n(Fe) = n(H2) = 0.3 (mol)

Khối lượng Fe nhập X là:

m(Fe) = n(Fe) x MM(Fe) = 0.3 x 56 = 16.8 (g)

Vậy bộ phận tỷ lệ lượng Fe nhập X là:

%Fe = (m(Fe)/m(X)) x 100% = (16.8/20) x 100% = 84%

Đáp án câu 14:

Ngày 13,1 gam một lếu láo hợp ý bao gồm Mg, Zn, Al nhập không gian cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được trăng tròn,3 gam lếu láo hợ p bao gồm MgO, ZnO, Al2O3. Hoà tan trăng tròn,3 gam lếu láo hợp ý oxit bên trên nhớ dùng V lít hỗn hợp HCl 0,4M. Tính lượng muối hạt clorua đưa đến.

Đáp án: A. 45,05g

Sơ thiết bị gửi hoá:

Mg, Zn, Al → O2 MgO, ZnO, Al2O3

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

MgO, ZnO, Al2O3 → HCl, MgCl2, ZnCl2, AlCl3

Bảo toàn khối lượng: moxit + mHCl = mmuối + mH2O

⇒ trăng tròn,3 + 0,9.36,5 = mmuối + 0,45.18

⇒ mmuối = 45,05 g

Đáp án câu 15:

Cho m gam FeO tính năng không còn với H2SO4 quánh lạnh lẽo (dư), bay rời khỏi 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là

Đáp án: C. 0,72 g

Phản ứng:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

0,01                 0,005 mol

mFeO = 0,01.72 = 0,72 gam

Đáp án câu 17:

Để giải vấn đề này, tớ rất cần phải tính số mol của những hóa học nhập phản xạ. Ta có:

NS = 6,4/32 = 0,2 (mol)

mhh = mFe + mAl

Bảo toàn electron: 2nFe+ 3nAl = 2nS

56nFe + 27nAl = 5,5

2nFe + 3nAl = 2.0,2

nFe = 0,05

nAl = 0,1

Sau cơ, tớ vận dụng phương trình phản xạ nhằm tính số mol khí pư và giải hệ phương trình nhằm dò xét số mol FeS và FeS2. Cuối nằm trong, tính % lượng của FeS và FeS2 nhập lếu láo hợp ý lúc đầu.

Vậy đáp án là: A. 42,3 và 57,7%

Đáp án câu 18:

Để giải vấn đề này, tớ dùng phương trình phản xạ của PbS với oxi:

PbS + 3O2 → PbSO4

Từ cơ, tớ tính số mol của PbS lúc đầu và PbSO4 sau phản xạ. Phần trăm lượng PbS đã biết thành thắp cháy là:

% PbS tiếp tục cháy = (khối lượng PbS lúc đầu – lượng PbSO4 thu được) / lượng PbS lúc đầu x 100%

Vậy đáp án là: A. 74,69%

Nguồn tham ô khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_hu%E1%BB%B3nh_trioxide

Xem thêm: Que tránh thai 'đi lạc' khiến cô gái bị hở van tim