người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

Câu hỏi:

06/06/2020 106,381

A. với lực tính năng lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống bịa đặt tuy vậy song cạnh nó

Bạn đang xem: người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

B. với lực tính năng lên một kim nam châm từ bịa đặt tuy vậy song cạnh nó.

C. với lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện hoạt động dọc từ nó

D. với lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng bịa đặt kề bên nó

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: D

Hướng dẫn: Người tớ nhìn thấy kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bởi 3 cách: với lực tính năng lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống bịa đặt cạnh nó, hoặc với lực tính năng lên một kim nam châm từ bịa đặt cạnh nó, hoặc với lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện hoạt động dọc từ nó

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đấy là đúng

Một dòng sản phẩm năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường vuông góc với lối mức độ kể từ, chiều của lực kể từ tính năng vào dòng xoáy năng lượng điện sẽ không còn thay cho thay đổi khi

A. thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện ngược lại

B. thay đổi chiều chạm màn hình kể từ ngược lại

C. đôi khi thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện và thay đổi chiều chạm màn hình từ

D. cù dòng sản phẩm năng lượng điện một góc 90° xung xung quanh lối mức độ từ

Câu 2:

Một chão dẫn trực tiếp với dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa đặt nhập vùng không khí với kể từ ngôi trường đều  như hình vẽ. Lực kể từ tính năng lên chão có 

A. phương ngang phía quý phái trái

B. phương ngang phía quý phái phải

C. phương trực tiếp đứng phía lên

D. phương trực tiếp đứng phía xuống

Câu 3:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều khi thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Xem thêm: Hoa mào gà có ý nghĩa gì?

B. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều khi thay đổi chiều lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều khi tăng mức độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi chiều khi đôi khi thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên một quãng chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc dây

B. Lực kể từ tính năng lên một quãng chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với chiều lâu năm của đoạn dây

C. Lực kể từ tính năng lên một quãng chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với góc hợp ý bởi đoạn chão và lối mức độ từ

D. Lực kể từ tính năng lên một quãng chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với chạm màn hình kể từ bên trên nơi đặt đoạn dây

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

Một đoạn chão dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ tính năng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ tính năng nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ tính năng lên đoạn chão khi nó ko tuy vậy song với lối mức độ từ

D. lực kể từ tính năng lên đoạn chão với nơi đặt là trung điểm của đoạn dây

Câu 6:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với mặt mày phẳng phiu chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình kể từ.

Xem thêm: Cách bảo quản bưởi Diễn được lâu

D. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ