metanal + agno3/nh3

Cho 10,4 gam lếu ăn ý bao gồm metanal và etanal thuộc tính với cùng 1 lượng một vừa hai phải dư AgNO3/NH3 nhận được 108 gam Ag. Tính lượng và % theo đòi lượng từng hóa học nhập lếu hợp
_________________________________________
câu 2) Cho 8,0 gam lếu ăn ý nhì anđehit tiếp nối nhau nhập mặt hàng đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở thuộc tính với bạc nitrat nhập dung NH3 dư nhận được 32,4 gam bạc kết tủa.
a) Xác quyết định công thức phân tử của 2 andehit trên
b) viết lách công thức cấu trúc và gọi thương hiệu những anđehit.
c) tính lượng và % theo đòi lượng của từng andehit nhập lếu họp trên
CHI TIẾT NHÉ CÁC CHUYÊN GIA HÓA

Bạn đang xem: metanal + agno3/nh3

Xem thêm: Đến Phú Quốc mùa Trung Thu cùng rước đèn và đón pháo hoa