mẫu đơn xin xác nhận

Mẫu Giấy xác nhận là văn bạn dạng được cá thể dùng nhằm kiến nghị ban ngành, doanh nghiệp… xác nhận sự khiếu nại, vấn đề nào là cơ. Hiện ni, sở hữu thật nhiều kiểu mẫu Giấy xác nhận như xác nhận vấn đề cá thể, xác nhận thất lạc sách vở và giấy tờ, xác nhận là sinh viên… nhằm đáp ứng những mục tiêu không giống nhau.

Bạn đang xem: mẫu đơn xin xác nhận

1. Giấy xác nhận là gì?

Giấy xác nhận nhập vai trò đặc biệt cần thiết và luôn luôn phải có được vô cuộc sống thường ngày na ná vô việc làm. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, trong số văn bạn dạng pháp lý vẫn chưa xuất hiện quy lăm le rõ ràng nào là về loại sách vở và giấy tờ này, tuy nhiên, biểu kiểu mẫu này vẫn đang rất được dùng thịnh hành.

Giấy xác nhận là biểu kiểu mẫu cá thể, người dân... gửi mang đến ban ngành, đơn vị chức năng nào là cơ nhằm xác nhận một nội dung vẫn hoặc đang được xẩy ra bên trên cơ.

Hiện ni, sở hữu thật nhiều kiểu mẫu Giấy xác nhận được sử dụng vô cuộc sống, việc làm như kiểu mẫu Giấy xác nhận biểu hiện hôn nhân gia đình, kiểu mẫu Giấy xác nhận hộ khẩu, kiểu mẫu Giấy xác nhận nhân đằm thắm, kiểu mẫu Giấy xác nhận lương bổng, mẫu Giấy xác nhận vấn đề cá thể...

Tùy nằm trong vô mục tiêu na ná nội dung nhưng mà người van xác nhận cần dùng kiểu mẫu Giấy xác nhận không giống nhau.

Các biểu kiểu mẫu này đều cần phải có Quốc hiệu và chi ngữ, tiếp sau đó cho tới kính gửi người xác nhận nội dung, thông tin; nội dung van xác nhận; vấn đề của những người van xác nhận và mục tiêu van xác nhận...

mau giay xac nhan

2. Một số kiểu mẫu Giấy xác nhận thông thường dùng

2.1 Mẫu Giấy xác nhận vấn đề cá nhân

Dán hình họa 3x4

(đóng vệt giáp lai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và thương hiệu (viết bằng văn bản in hoa):.................................... Nam, Nữ............

Tên gọi khác: .................................... Sinh ngày...................................................

Nguyên quán: .............................................................................

Dân tộc.................. Tôn giáo..........................................

Nơi ĐK thông thường trú: ...............................................................

Sổ hộ khẩu số:...........................................................................

Số CMND/CCCD:.............................................................

Nơi ĐK tạm thời trú:....................................................................

Họ thương hiệu cha:....................................................................................

Họ thương hiệu mẹ:.......................................................................

Nay tôi kiến nghị Công an Phường (xã, thị trấn).......................................

Xác nhận và đóng góp vệt giáp lai hình họa nhằm ………………………………

 TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ
Xác nhận

Tôi khẳng định lời nói khai bên trên là đích sự thật

Ngày ….. mon ….. năm 20…….
Người tự động khai

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

2.2 Mẫu Giấy xác nhận công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi : ………………………………….……………

Tôi thương hiệu là: ………………………………….……………

Trình chừng chuyên nghiệp môn: ………………………………….

Đã công tác làm việc tại: ………………………………….………

Lĩnh vực công tác: ………………………………………

Thời lừa lọc công tác: ………………………………………

Nhận xét vô quy trình công tác:            ………………………………………

Tôi thực hiện đơn này van xác nhận nhằm.........................................................

XÁC NHẬN

…..…………………..………………

…..…………………..………………

…..…………………..………………

………,ngày……tháng ….năm……

 Người thực hiện đơn

2.3 Mẫu Đơn van xác nhận thất lạc giấy tờ tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………….

Tôi là:………………………….…………. Sinh ngày: …………….

CMND số: ……………….Ngày cấp: …/…/……  Nơi cấp ……….

Hộ khẩu thông thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay nay: ……………………………………………………

Tôi van trình diễn vấn đề sau:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Do cơ, tôi thực hiện đơn này nhằm xin phía ban ngành xác nhận những vấn đề của tôi nêu bên trên và việc tôi bị thất lạc những sách vở và giấy tờ bên trên và đang được vô thời hạn hóng thành phẩm cấp cho lại là sự việc thiệt.

Tôi van chân thành cám ơn!

Xác nhận ......……………….

Người thực hiện đơn

(Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)

2. 4 Mẫu Giấy xác nhận thực tập

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:………… ….......…………………………………………….

Mã số sinh viên: ………………………....…..……..………………..

Trường: .............................................. Lớp: .............................................

Khoa:……………....………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời lừa lọc thực tập: Từ ngày ...../...../...... cho tới ngày ...../....../......

Công việc được giao: ....................................................................................

Thuộc Phòng/Nhóm: ........................................................................................

Người phía dẫn: ....................................................................................

Xem thêm: Sẵn sàng 'đi đu' Maroon 5 và khuấy đảo Phú Quốc United Center

Chức vụ: ..................................................................................................

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Thực hiện nay nội quy thực hiện việc

Thái chừng thực tập

Ý thức kỷ luật

Tác phong

Kiến thức chuyên nghiệp môn

Khả năng triển khai xong công việc

Khả năng hòa nhập và thích ứng công việc

Tính biến hóa năng động và tạo nên vô công việc

Nhận xét chung

................., ngày ..... mon .... năm.....

Đại diện đơn vị chức năng thực tập

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

Cán cỗ phía dẫn

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

2.5 Mẫu Giấy xác nhận thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Họ và tên:..................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................

Số CMND:...............................................................................

Hiện đang được thao tác tại:.............................................................

Địa chỉ công ty:.........................................................................

Điện thoại:..............................................................................

Bộ phận:.......................................... Chức vụ:...........................................................

Hợp đồng lao động   : o Thời vụ      o Thời hạn một năm  o Thời hạn 2 năm

                                    o Thời hạn 3 năm         o Không xác lập thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......

Ngày vô thực hiện việc: 20/09/......

Mức lương bổng chính: ....................... VNĐ/ tháng             Trước thuế o  Sau thuế o

Thu nhập khác: ........................... VNĐ/ tháng

Diễn giải thu nhập nhập khác: Hưởng theo dõi lợi nhuận của công ty và thưởng.

............, ngày.....tháng....năm.....

Xác nhận của công ty

Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên

2.6 Mẫu Giấy xác nhận công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Căn cứ vô Biên bạn dạng kí thác nhận mặt hàng hóa;

Căn cứ vô văn bản đằm thắm nhì bên;

Hôm ni, ngày … mon … năm đôi mươi.., bên trên địa điểm …………..…., công ty chúng tôi bao gồm có:

BÊN A: Công ty …………………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: Công ty ……………………

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Cùng nhau xác nhận về nợ công, rõ ràng như sau:

Công nợ đầu kỳ: ……………. đồng (Theo Biên bạn dạng ….. ngày... mon … năm ...)

Số đột biến vô kỳ:………………

Số chi phí mặt mũi A vẫn thanh toán: ……………………….. đồng

Tính cho tới ngày… mon … năm … mặt mũi A còn nợ mặt mũi B số chi phí là: ……………..  đồng

Bằng chữ: ………………………………….

Biên bạn dạng được lập trở nên 02 bạn dạng, từng mặt mũi lưu giữ 01 bạn dạng.

Xem thêm: Tại sao khi đi mua gạo nên mang theo một tờ giấy?

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đó là một trong những mẫu Giấy xác nhậnmẫu Đơn van xác nhận mới nhất và chuẩn chỉnh nhất. Nếu còn vướng mắc, hãy gọi 19006192 sẽ được tương hỗ.