mẫu công văn thông báo

Công văn thông tin là văn bạn dạng được dùng phổ cập trong số ban ngành Nhà nước, những tổ chức triển khai, doanh nghiệp… Trong nội dung bài viết tiếp sau đây LuatVietnam tiếp tục hỗ trợ một số trong những khuôn Công văn thông tin phổ cập và chỉ dẫn cơ hội biên soạn Công văn.

Bạn đang xem: mẫu công văn thông báo

1. Công văn thông tin là gì? Khi nào là cần thiết thực hiện Công văn thông báo?

Công văn là một trong loại văn bạn dạng hành chủ yếu được quy quyết định bên trên Nghị quyết định 30/2020/NĐ-CP gồm những: Công văn dùng làm thông tin, lời khuyên, kiến nghị,…

Trong bại liệt, Công văn thông tin là văn bạn dạng được dùng phổ cập với mục tiêu thông tin về một việc nào là bại liệt của ban ngành, tổ chức triển khai, công ty nhằm công ty không giống biết, kể từ bại liệt sở hữu phương phía tiến hành những việc làm tiếp sau mang lại thích hợp.

Như vậy, rất có thể thấy Công văn thông tin được biên soạn thảo Khi mặt mày biên soạn Công văn mong muốn truyền đạt thông tin nào là bại liệt, thông thường được dùng trong số ngôi trường hợp:

- Trường hợp ý pháp lý, hợp ý đồng,… sở hữu quy quyết định sẽ phải đi ra thông tin như: Thông báo hoàn thành hợp ý đồng làm việc, hợp ý đồng mướn căn nhà, hợp ý đồng hợp ý tác…

- Trường hợp ý pháp lý, hợp ý đồng, điều lệ công ty lớn,… ko sẽ phải thông tin tuy nhiên việc thông tin là quan trọng như: Thông báo về sự việc chậm trễ Giao hàng, thông tin về thời hạn kí thác hàng…

Một số Công văn thông tin được dùng phổ đại dương lúc này như:

- Công văn thông tin thay cho thay tên, địa điểm công ty;

- Công văn thông tin thời hạn kí thác hàng;

- Công văn thông tin hoàn thành hợp ý đồng;…

cong cầu xin thong bao

2. Nội dung Công văn thông tin bao gồm những gì?

Tại Điều 8 Nghị quyết định 30/2020/NĐ-CP quy quyết định những bộ phận chủ yếu sở hữu nhập khuôn Công văn thưa cộng đồng, Công văn thông tin thưa riêng rẽ gồm:

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

- Tên ban ngành, tổ chức triển khai phát hành Công văn thông báo;

- Số, ký hiệu của Công văn;

- Địa điểm và thời hạn phát hành Công văn;

- Tên loại và trích yếu hèn nội dung Công văn;

- Nội dung Công văn;

- Chức vụ, chúng ta thương hiệu và chữ ký của người dân có thẩm quyền ban hành;

- Dấu, chữ ký số của ban ngành, tổ chức triển khai.

- Nơi nhận.

3. Một số khuôn Công văn thông tin được sử dụng phổ biến

3.1 Mẫu Công văn thông tin chung

CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc
----------------

Số: …/CV-…

V/v thông báo

…………., ngày … mon … năm …

Kính gửi: Công ty…………….

(Địa chỉ:………………………………………….)

Căn cứ quy quyết định bên trên điểm…. Khoản…. Điều…… Hợp đồng/… số……… thân ái Quý công ty/…. Và (công ty) tôi, nhì mặt mày sở hữu thỏa thuận hợp tác về việc…………… Theo bại liệt, nhập ngôi trường hợp…….. công ty lớn tôi sở hữu quyền/nghĩa vụ thông báo…………. cho tới Quý công ty lớn để……………

Do vậy, (công ty) tôi thực hiện đơn này nhằm thông tin mang lại Quý công ty lớn biết sự việc……….. Cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Phần này, chúng ta trình diễn những vấn đề, vấn đề nhưng mà bạn thích thông tin cho tới công ty nhận công văn)

(Công ty) tôi cam kết những vấn đề nhưng mà (công ty) tôi đã thông báo trên đấy là trọn vẹn trúng thực sự. Nếu sai (công ty) tôi van lơn chịu đựng trọn vẹn trách móc nhiệm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                              Giám đốc

- Như trên;                                     (Ký và ghi rõ ràng chúng ta tên)

- Lưu: VT;

3.2 Mẫu Công văn thông tin hoàn thành hợp ý đồng dịch vụ

CÔNG TY

….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

Số: …/…

…., ngày …., tháng …., năm ….

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt Hợp đồng số …

Kính gửi:………………………………… ……………….

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số … giữa công ty ………….. và công ty ………… (nếu có thỏa thuận);

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng.

Công ty ……………. van lơn thông báo đến Quý công ty lớn về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ như sau:

Công ty …………………….. đã vi phạm Khoản … Điều … quy định nhập Hợp đồng dịch vụ số …. (nếu nhập hợp đồng có thỏa thuận) hoặc vi phạm Khoản … Điều … quy định nhập Bộ luật Dân sự năm ngoái. Mặc dù công ty lớn …………………….. đã nhiều lần nhắc nhở, công ty lớn ……………………. vẫn tiếp tục vi phạm tạo ra thiệt hại lớn cho quý doanh nghiệp …………………… Chính vì vậy, Công ty ……………………… đơn phương chấm dứt hợp đồng cty sớm … từ ngày … tháng … năm …

Trước Khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty lớn ………………………………….. có nghĩa vụ thực hiện tất cả công việc ko hoàn thành theo đòi hợp đồng. Sau Khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty……………… sẽ thu hồi lại … và ko chịu trách nhiệm với những tổn thất công ty lớn …………………………….. gặp phải (nếu có)

Đề nghị công ty lớn …………………… tiếp nhận và thực hiện. Trân trọng!

Xem thêm: Trò đùa ác nhổ nước bọt vào đồ ăn rồi đặt lại kệ siêu thị khiến cô gái trả giá

Đại diện công ty

(Ký thương hiệu và đóng dấu)

3.3 Mẫu Công văn thông tin kí thác hàng

CÔNG TY ….

Số: …/CV- …

V/v: thông tin kí thác hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc
----------------

……., ngày  … mon … năm …

Kính gửi: Công ty……………………..

(Địa chỉ:……………………………………………..)

(Hoặc công ty không giống sở hữu thẩm quyền, tùy nằm trong nhập công ty nhưng mà chúng ta thông tin là công ty nào)

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty Shop chúng tôi sở hữu thỏa thuận với Quý công ty lớn Hợp đồng dân sự số………. về việc…………… Theo quy quyết định tại………… Hợp đồng này, Công ty Shop chúng tôi sở hữu nhiệm vụ kí thác những tài sản/hàng hóa với mẫu mã, con số, unique,… sau:

STT

Tên sản phẩm

Chất lượng

Số lượng

Đơn giá

Tổng

Ghi chú

Cho Quý công ty lớn trước …giờ ….phút ngày… tháng…. năm……. qua quýt bưu năng lượng điện.

Và theo đòi quy quyết định tại………….. Hợp đồng này, sau khoản thời gian sở hữu xác nhận đã nhận được sản phẩm của bưu năng lượng điện, Quý công ty lớn tiếp tục giao dịch thanh toán số tiền………….. VNĐ (Bằng chữ:……………. nước ta Đồng) mang lại Công ty Shop chúng tôi qua quýt cách thức trả chi phí bên trên Ngân sản phẩm nhập thông tin tài khoản số………………….. Ngân hàng…………….- Chi nhánh……………..

Ngày… tháng…. năm….., công ty lớn Shop chúng tôi đang được gửi số tài sản/hàng hóa theo như đúng vấn đề xác lập nhập Hợp đồng………. qua quýt Bưu điện………..

Để tạo ra ĐK mang lại Quý công ty lớn sẵn sàng kho chứa/bãi/… Khi cảm nhận được số sản phẩm hóa/tài sản bên trên, Công ty Shop chúng tôi làm mướn văn này nhằm thông tin mang lại Quý công ty lớn biết về sự việc Công ty Shop chúng tôi đang được kí thác hàng/…. với con số, unique,… như đang được nêu nhập Hợp đồng mang lại Bưu điện………. nhập hồi ….giờ ….phút ngày…. tháng….. năm……. (Tôi van lơn gửi tất nhiên Công văn này 01 Bản sao Biên lai…………. nhằm minh chứng tính đúng mực của vấn đề này)

Công ty Shop chúng tôi van lơn cam kết những vấn đề đang được nêu bên trên là chân thực, trúng thực sự và van lơn chịu đựng mọi trách nhiệm đột biến.

Trân trọng thông tin nhằm Quý công ty lớn được biết và van lơn cảm ơn!

Nơi nhận:                              Giám đốc công ty

- Như trên;                            (Ký và ghi rõ ràng chúng ta tên)

- Lưu: VT;

3.4 Mẫu Công văn thông tin thay cho thay đổi địa điểm công ty

CÔNG TY………
PHÒNG/BAN…..

Số:……/CV-…..

Về việc thông tin thay cho thay đổi địa chỉ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

Kính gửi: Công ty……………………..

(Địa chỉ:……………………………………………..)

(Hoặc công ty không giống sở hữu thẩm quyền, tùy nằm trong nhập công ty nhưng mà chúng ta thông tin là công ty nào)

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty Shop chúng tôi sở hữu thỏa thuận với Quý công ty lớn Hợp đồng dân sự số………. về việc…………… Trong Hợp đồng dân sự này, Công ty Shop chúng tôi sở hữu thể hiện vấn đề về Địa chỉ công ty lớn như sau:……………………………………………

Tuy nhiên, theo đòi tiếp hoạch/chỉ đạo của……….., kể từ ngày… tháng…. năm……, Công ty Shop chúng tôi tiếp tục trả trụ sở/địa điểm kinh doanh/… kể từ địa chỉ……………………….. về địa chỉ…………………………

Để tách việc liên lạc/thực hiện tại nhiệm vụ kí thác tài sản/… của Quý công ty lớn và công ty lớn Shop chúng tôi bị tác động nhập thời hạn kể từ ngày…. tháng…. năm…. vì thế công ty lớn Shop chúng tôi không thể bịa đặt trụ sở/kinh doanh/… bên trên địa điểm………………… Chúng tôi làm mướn văn này nhằm thông tin cho tới Quý ban ngành vấn đề bên trên, ghi nhận vấn đề, kể từ ngày…. tháng…. năm….., Công ty Shop chúng tôi tiếp tục trả địa điểm……….. kể từ địa chỉ……………. lịch sự địa chỉ…………….

Công ty Shop chúng tôi van lơn cam kết những vấn đề đang được nêu bên trên là chân thực, trúng thực sự và van lơn chịu đựng từng trách móc nhiệm đột biến.

Kính hòng Quý công ty lớn đánh giá và dùng địa mới chỉ của Công ty/… Shop chúng tôi là tại………… mang lại những sinh hoạt kể từ ngày…. tháng…. năm…….

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                        GIÁM ĐỐC CÔNG TY/…

– Như trên;                                (Ký, đóng góp vệt và ghi rõ ràng chúng ta tên)

– Lưu VT (……).

4. Hướng dẫn biên soạn Công văn thông báo

Khi biên soạn Công văn thông tin, cần thiết cảnh báo những yếu tố sau:

- Nêu rõ ràng nội dung thông tin về yếu tố gì;

- Tên ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể ý định gửi Công văn cho tới (nơi nhận Công văn);

- Tên đơn vị chức năng, ban ngành, tổ chức triển khai hoặc cá thể sở hữu nghĩa vụ và quyền lợi và nhiệm vụ tương quan nhập vụ việc hoặc nhập nội dung Công văn;

- Địa chỉ ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sở hữu tương quan nhằm tiêu thụ đơn; số điện thoại thông minh đơn vị/cá nhân nhận Công văn, số điện thoại thông minh, số Fax; địa điểm email; Website.

Xem thêm: Nhìn mâm cơm chồng đãi bạn, tôi ứa nước mắt bế con về ngoại

Nếu điểm nhận nhập phần kính gửi của Công văn là những chức vụ, chuyên dụng cho thời thượng của Nhà nước, thì phần điểm nhận ko ghi “như trên” nhưng mà ghi thẳng những chức danh/chức vụ bại liệt nhập.

- Nội dung Công văn thông tin rất cần được trình diễn rõ nét, khoa học tập, trúng trọng tâm, ko ghi lan man, dông dài.

Trên đấy là các mẫu Công văn thông báo tiên tiến nhất 2023 và cơ hội viết lách. Nếu còn yếu tố vướng giắt, độc giả mừng lòng gọi cho tới tổng đài 1900.6192 và để được tương hỗ sớm nhất.