mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Cho tôi chất vấn về hình mẫu Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing theo đòi quy ấn định bao gồm những nội dung gì? Lập và trình diễn Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing như vậy nào? Cảm ơn!

Mẫu Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ Mẫu số B 02 - Doanh Nghiệp Phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư 200/2014/TT-BTC quy ấn định về report thành quả sinh hoạt marketing bao gồm những nội dung rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Như vậy, report thành quả sinh hoạt marketing bao gồm những nội dung được quy ấn định như bên trên.

Tải hình mẫu Báo cáo thành quả sinh hoạt kinh doanh: Tại Đây

Mẫu report thành quả sinh hoạt marketing bao gồm những nội dung gì? Lập report thành quả marketing như vậy nào?

Mẫu Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing mới nhất nhất? Hướng dẫn lập và trình diễn report thành quả sinh hoạt kinh doanh? (Hình kể từ internet)

Lập Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing như vậy nào?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 113 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy ấn định về lập report thành quả sinh hoạt marketing như sau:

Về nội dung và kết cấu báo cáo:

- Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing phản ánh tình hình và thành quả sinh hoạt marketing của công ty, bao hàm thành quả kể từ sinh hoạt marketing chủ yếu và thành quả kể từ những sinh hoạt tài chủ yếu và sinh hoạt không giống của công ty.

- Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing bao gồm đem 5 cột:

Xem thêm: TikToker đua theo trào lưu 'ăn trứng 10 ngày giảm 5-8 kg', chuyên gia nói gì?

+ Cột số 1: Các tiêu chí báo cáo;

+ Cột số 2: Mã số của những tiêu chí tương ứng;

+ Cột số 3: Số hiệu ứng với những tiêu chí của report này được thể hiện nay tiêu chí bên trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

+ Cột số 4: Tổng số đột biến nhập kỳ report năm;

+ Cột số 5: Số liệu của năm trước đó (để ví sánh).

(2) Về hạ tầng lập báo cáo

- Căn cứ Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing của năm trước đó.

Xem thêm: Khoe ảnh bữa ăn có mã QR lên mạng, thực khách kinh hãi nhận hóa đơn 1,5 tỷ đồng

- Căn cứ nhập buột kế toán tài chính tổ hợp và buột kế toán tài chính cụ thể nhập kỳ sử dụng cho những thông tin tài khoản kể từ loại 5 cho tới loại 9.

Hướng dẫn trình diễn Báo cáo thành quả sinh hoạt kinh doanh?

Căn cứ khoản 3 Điều 113 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy ấn định về phía dẫn lập và trình diễn Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing như sau:

"Điều 113. Hướng dẫn lập và trình diễn Báo cáo thành quả sinh hoạt marketing (Mẫu số B02-DN)
...
3. Nội dung và cách thức lập những tiêu chí nhập Báo cáo Kết ngược sinh hoạt kinh doanh
3.1. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (Mã số 01):
- Chỉ xài này phản ánh tổng lợi nhuận bán sản phẩm hóa, trở nên phẩm, BDS góp vốn đầu tư, lợi nhuận cung ứng công ty và lợi nhuận không giống nhập năm report của công ty. Số liệu nhằm ghi nhập tiêu chí này là luỹ kế tiếp số đột biến mặt mày Có của Tài khoản 511 “Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ” nhập kỳ report.
Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, những khoản lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng công ty đột biến kể từ những thanh toán nội cỗ đều cần loại trừ.
- Chỉ xài này sẽ không bao hàm những loại thuế loại gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo đòi cách thức trực tiếp), thuế hấp phụ đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi trường thiên nhiên và những loại thuế, phí loại gián thu không giống.
3.2. Các khoản hạn chế trừ lợi nhuận (Mã số 02):
Chỉ xài này phản ánh tổ hợp những khoản được ghi hạn chế trừ nhập tổng lợi nhuận nhập năm, gồm những: Các khoản ưu đãi thương nghiệp, hạn chế giá chỉ sản phẩm chào bán, sản phẩm chào bán bị trả lại nhập kỳ report. Số liệu nhằm ghi nhập tiêu chí này là luỹ kế tiếp số đột biến mặt mày Nợ TK 511 “Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ” đối ứng với mặt mày Có những TK 521 “Các khoản hạn chế trừ doanh thu” nhập kỳ report.
Chỉ xài này sẽ không bao hàm những khoản thuế loại gián thu, phí tuy nhiên công ty ko thừa kế cần nộp NSNN (được kế toán tài chính ghi hạn chế lợi nhuận bên trên buột kế toán tài chính TK 511) bởi những khoản này về thực chất là những khoản thu hộ Nhà nước, ko nằm trong tổ chức cơ cấu lợi nhuận và ko được xem như là khoản hạn chế trừ lợi nhuận.
3.3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung ứng công ty (Mã số 10):
Chỉ xài này phản ánh số lợi nhuận bán sản phẩm hóa, trở nên phẩm, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư, lợi nhuận cung ứng công ty và lợi nhuận không giống tiếp tục trừ những khoản hạn chế trừ (chiết khấu thương nghiệp, hạn chế giá chỉ sản phẩm chào bán, sản phẩm chào bán bị trả lại) nhập kỳ report, thực hiện địa thế căn cứ tính thành quả sinh hoạt marketing của công ty. Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02.
3.4. Giá vốn liếng sản phẩm chào bán (Mã số 11):
Chỉ xài này phản ánh tổng giá chỉ vốn liếng của sản phẩm & hàng hóa, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư, giá tiền phát hành của trở nên phẩm tiếp tục chào bán, ngân sách thẳng của lượng công ty hoàn thiện tiếp tục cung ứng, ngân sách không giống được xem nhập giá chỉ vốn liếng hoặc ghi hạn chế giá chỉ vốn liếng sản phẩm chào bán nhập kỳ report. Số liệu nhằm ghi nhập tiêu chí này là luỹ kế tiếp số đột biến mặt mày Có của Tài khoản 632 “Giá vốn liếng sản phẩm bán” nhập kỳ report đối ứng mặt mày Nợ của Tài khoản 911 “Xác ấn định thành quả kinh doanh”.
Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, những khoản giá chỉ vốn liếng sản phẩm chào bán đột biến kể từ những thanh toán nội cỗ đều cần loại trừ.
3.5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng công ty (Mã số 20):
Chỉ xài này phản ánh số chênh chênh chếch thân thiện lợi nhuận thuần về bán sản phẩm hoá, trở nên phẩm, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư và cung ứng công ty với giá chỉ vốn liếng sản phẩm chào bán đột biến nhập kỳ report. Mã số trăng tròn = Mã số 10 - Mã số 11.
3.6. Doanh thu sinh hoạt tài chủ yếu (Mã số 21):
Chỉ xài này phản ánh lợi nhuận sinh hoạt tài chủ yếu thuần đột biến nhập kỳ report của công ty. Số liệu nhằm ghi nhập tiêu chí này là luỹ kế tiếp số đột biến mặt mày Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu sinh hoạt tài chính” đối ứng với mặt mày Có TK 911 “Xác ấn định thành quả kinh doanh” nhập kỳ report.
Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, những khoản lợi nhuận sinh hoạt tài chủ yếu đột biến kể từ những thanh toán nội cỗ đều cần loại trừ.
3.7. giá thành tài chủ yếu (Mã số 22):
Chỉ xài này phản ánh tổng ngân sách tài chủ yếu, bao gồm chi phí lãi vay mượn cần trả, ngân sách bạn dạng quyền, ngân sách sinh hoạt liên kết kinh doanh,... đột biến nhập kỳ report của công ty. Số liệu nhằm ghi nhập tiêu chí này là luỹ kế tiếp số đột biến mặt mày Có TK 635 “Chi phí tài chính” đối ứng với mặt mày Nợ TK 911 “Xác ấn định thành quả kinh doanh” nhập kỳ report.
Khi đơn vị chức năng cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, những khoản ngân sách tài chủ yếu đột biến kể từ những thanh toán nội cỗ đều cần loại trừ.
3.8. giá thành lãi vay mượn (Mã số 23):
Chỉ xài này phản ánh ngân sách lãi vay mượn cần trả được xem nhập ngân sách tài chủ yếu nhập kỳ report. Số liệu nhằm ghi nhập tiêu chí này được địa thế căn cứ nhập Sổ kế toán tài chính cụ thể Tài khoản 635.
3.9. giá thành bán sản phẩm (Mã số 25):
Chỉ xài này phản ánh tổng ngân sách bán sản phẩm hóa, trở nên phẩm tiếp tục chào bán, công ty tiếp tục cung ứng đột biến nhập kỳ report. Số liệu nhằm ghi nhập tiêu chí này là tổng số số đột biến mặt mày Có của Tài khoản 641 “Chi phí chào bán hàng”, đối ứng với mặt mày Nợ của Tài khoản 911 “Xác ấn định thành quả kinh doanh” nhập kỳ report.
3.10. giá thành quản lý và vận hành công ty (Mã số 26):
Chỉ xài này phản ánh tổng ngân sách quản lý và vận hành công ty đột biến nhập kỳ report. Số liệu nhằm ghi nhập tiêu chí này là tổng số số đột biến mặt mày Có của Tài khoản 642 “Chi phí quản lý và vận hành doanh nghiệp”, đối ứng với mặt mày Nợ của Tài khoản 911 “Xác ấn định thành quả kinh doanh” nhập kỳ báo cáo
..."

Xem cụ thể nội dung và cách thức lập những tiêu chí nhập Báo cáo Kết ngược sinh hoạt kinh doanh: Tại đây