maccopnhicop

CH2=CH-CH2-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH2-CH3 được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn chỉ dẫn độc giả viết lách và thăng bằng đúng đắn phản xạ But-1-en tính năng với hỗn hợp HBr nhờ vào quy tắc Maccopnhicop nhằm viết lách được thành phầm chủ yếu. Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung cụ thể phản xạ tiếp sau đây.

1. Phương trình phản xạ But-1-en với HBr

CH2=CH-CH2-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH2-CH3

2. gí dụng Quy tắc Maccopnhicop

Bạn đang xem: maccopnhicop

Quy tắc Maccopnhicop: Trong phản xạ nằm trong HX nhập links song, vẹn toàn tử H (hay phần đem năng lượng điện dương) đa số nằm trong nhập vẹn toàn tử cacbon bậc thấp rộng lớn (có nhiều H hơn), còn vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử X (phần đem năng lượng điện âm) nằm trong nhập vẹn toàn tử cacbon bậc cao hơn nữa (có không nhiều H hơn).

Khi cơ, H tiếp tục nằm trong nhập vẹn toàn tử cacbon bậc thấp rộng lớn (CH2) và Br tiếp tục nằm trong nhập CH

3. Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Khi mang đến but-1-en tính năng với hỗn hợp HBr, theo đòi quy tắc Maccopnhicop thành phầm này sau đó là thành phầm chủ yếu ?

A. CH3-CH2-CHBr-CH3

B. CH3-CH2-CH2-CH2Br

C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

D. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 2. Khi mang đến CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với hỗn hợp HBr theo đòi quy tắc Maccopnhicop thành phầm này sau đó là thành phầm chính?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

C. CH3-CH2-CHBr-CH3

Xem thêm: Trước khi ăn sáng nên uống gì?

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 3. Sản phẩm chủ yếu Lúc mang đến cho but-1-en tính năng với hỗn hợp HBr là

A. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

B. CH3-CH2-CH2-CH2Br

C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

D. CH3-CH2-CHBr-CH3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 4. Chất này tiếp sau đây Lúc phản xạ với HCl nhận được thành phầm đó là 2-clobutan?

A. But-1-en

B. Buta-1,3-đien

C. But-2-in

D. But-1-in

Xem thêm: shop aothedu.com

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A