luật nhân quả trong cuộc sống

Nhân trái ngược sâu sắc xa xôi khó khăn biết, khó khăn hiểu, tuy nhiên lại là quy luật cần thiết nhất, phân phối toàn cỗ cuộc sống đời thường của người xem, từng bọn chúng sinh, nên là, sự nắm vững về nhân trái ngược là vấn đề xứng đáng nên học tập nhất nhập cuộc sống từng người.

Bạn đang xem: luật nhân quả trong cuộc sống

Nhân trái ngược sâu sắc xa xôi khó khăn biết, khó khăn hiểu, tuy nhiên lại là quy luật cần thiết nhất, phân phối toàn cỗ cuộc sống đời thường của người xem, từng bọn chúng sinh, nên là, sự nắm vững về nhân trái ngược là vấn đề xứng đáng nên học tập nhất nhập cuộc sống từng người. Không giản dị như người xem nghĩ về "Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu", ,nhưng mà luật nhân trái ngược với sự biến đổi rất là ảo diệu và tinh xảo.

Bài viết lách tiếp sau đây của ngài Chu An Sĩ, cho dù chỉ là một trong những phần nhỏ nhập vô số cơ hội thiên thay đổi của Nghiệp trái ngược, tuy nhiên sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta phần này hiểu thêm thắt sự biến đổi của luật nhân trái ngược - vừa phải vô tư vừa phải rất là hoạt bát.

1. Có trái ngược báo chất lượng đẹp nhất tuy nhiên ko thể thụ hưởng:

Một số người tuy rằng với lụa là gấm vóc hóa học ăm ắp nhập rương, tuy nhiên bên trên thân thích thể chẳng qua chuyện chỉ khoác lên song phụ thân miếng vải vóc thô xấu xa, với vàng ngọc châu báu chứa chấp ăm ắp ở bên trong gầm tủ, tuy nhiên miếng ăn hằng ngày chẳng qua chuyện cũng chỉ sử dụng những số rộng lớn kẻ xấu xa hàn đôi khi, nhận định rằng như vậy là an nhàn; lại ưa quí những việc thực hiện lụng đặc biệt nhọc mệt, cho tới này là yêu thích, hoan lạc.

Những người như vậy, chỉ thấy chúng ta trong cả ngày ưu tư phiền não, rõ rệt đã đạt được phước báo chất lượng đẹp nhất tuy nhiên ko thể hưởng trọn dụng như người không giống.

Đó là vì đời trước tuy rằng thao tác phụ thân thí tuy nhiên ko phân phát tâm chí trở nên, hoan tin vui, chỉ tự với người khuyến nghị, khuyên nhủ nên mới nhất miễn chống nhưng mà phụ thân thí. Hoặc lí tự không giống là sau thời điểm phụ thân thí lại sinh tâm tiếc nuối, hụt hẫng việc đã trải.

2. Được thụ hưởng trọn tuy nhiên không tồn tại trái ngược báo chất lượng đẹp:

Có những người dân gia đạo xấu xa hàn, tuy nhiên lại thông thường được sinh sống nhập nhà lầu xe hơi của những người khác; bữa tiệc trong nhà bản thân thì canh rau xanh qua chuyện bữa, tuy nhiên lại thông thường được sử dụng những số tô hào hải vị tự người không giống đón tiếp.

Người như vậy tuy rằng được thưởng thức tuy nhiên ko gọi là với phước báo. Đó là vì đời trước ko tự động bản thân thao tác phụ thân thí, chỉ biết khuyên nhủ, khuyến nghị người không giống thao tác phước thiện; hoặc tự Khi nhận ra người không giống thao tác phụ thân thí ngay lập tức sinh tâm hoan tin vui, ngợi khen ngợi giã thán.

3. Trước nhiều sau nghèo:

Kinh Nghiệp báo sai biệt dạy dỗ rằng: “Nếu với bọn chúng sinh này, trước nghe theo đòi điều răn dạy của những người không giống nhưng mà thao tác phụ thân thí, sau lại sinh tâm hối hận tiếc; tự nhân duyên như vậy, người ấy đời sau sẽ tiến hành giàu sang một thời hạn, tuy nhiên sau này lại nên Chịu đựng cảnh xấu xa hàn.”

4. Trước nghèo khổ sau giàu:

Kinh cũng dạy dỗ rằng: “Lại nữa, nếu như với bọn chúng sinh này, tự nghe điều răn dạy của những người không giống nhưng mà thao tác phụ thân thí nhỏ nhoi, tuy nhiên sau thời điểm phụ thân thí rồi sinh tâm hoan tin vui. Người ấy đời hậu sinh nở rời khỏi thực hiện người, trước Chịu đựng nghèo khổ đau đớn tuy nhiên sau được giàu sang.”

Hiểu và tin tưởng luật nhân trái ngược là tín hiệu với lương bổng tâm

69

5. Giàu với tuy nhiên nên lao nhọc:

Giàu với là nhờ gieo nhân nhiều có; tuy nhiên nên lao lực đau đớn nhọc mệt cũng là vì gieo nhân lao đau đớn. Như nhập kinh dạy dỗ rằng: “Người cúng nhường nhịn trai tăng ắt sẽ tiến hành giàu sang vô hạn, ấy là lẽ tất yếu. Tuy nhiên, nếu như với người thỉnh chư tăng cho tới mái ấm bản thân nhằm cúng nhường nhịn, tạo nên chư tăng nên nhọc mệt mức độ đi đi lại lại vất vả, rồi sau mới nhất dưng cúng đồ ăn, người ấy đời sau tuy rằng vẫn được giàu sang vô hạn, tuy nhiên lại nên lao nhọc mệt cần thiết đau đớn.”

6. Nhàn hạ nhưng mà được nhiều có:

Nếu người phân phát tâm cúng nhường nhịn chư tăng, đem đồ ăn đến tới tận am viện, miếu chiền, tạo nên bọn chúng tăng rất có thể thư nhàn lâu dụng, người ấy sẽ tiến hành phước báo đời hậu sinh nở rời khỏi nhập nhị cõi trời người, đương nhiên được thụ hưởng trọn từng điều hoan lạc.

7. Nghèo đau đớn tuy nhiên rất có thể phụ thân thí:

Kinh văn cũng dạy dỗ rằng: “Nếu với bọn chúng sinh này, trước đó từng thao tác phụ thân thí tuy nhiên ko gặp gỡ được những bậc là ruộng phước của trần gian, mãi lưu gửi nhập luân hồi sống chết.

Những bọn chúng sinh ấy Khi được sinh rời khỏi thực hiện người, tự ko được gặp gỡ bậc phước điền cho nên việc phụ thân thí chỉ tạo nên phước báo đặc biệt nhỏ nhoi, thoạt với thoạt ko chẳng bền chặt. Tuy nhiên, tự từng tu tập dượt quen thuộc theo đòi hạnh phụ thân thí, nên những khi sinh rời khỏi cho dù sinh sống nhập cảnh nghèo khổ khó khăn vẫn thông thường rất có thể thao tác phụ thân thí.”

8. Giàu với tuy nhiên ko phụ thân thí:

 “Lại với những bọn chúng sinh vốn liếng ko thông thường thao tác phụ thân thí, nhân gặp gỡ bậc thiện trí thức khuyên nhủ nên tức thời cũng phụ thân thí được một thứ tự, suôn sẻ lại gặp gỡ được bậc phước điền đức cao đạo trọng.

Nhờ công đức cúng nhường nhịn bậc phước điền cao trọng, nên đời hậu sinh nở rời khỏi được giàu sang đủ đầy. Tuy nhiên, vị ko tập dượt quen thuộc hạnh phụ thân thí, nên cho dù sinh sống nhập cảnh vẻ vang nhưng mà tâm thông thường keo dán lận, ko thao tác phụ thân thí.”

9. Ba thí nhiều, được phước ít:

Kinh Bồ Tát bạn dạng hạnh dạy dỗ rằng: “Nếu với bọn chúng sinh thao tác phụ thân thí tuy nhiên ko tận tình, hoặc cúng nhường nhịn nhưng mà không tồn tại lòng cung kính; hoặc Khi phụ thân thí, cúng nhường nhịn nhưng mà tâm ko hoan hỷ; hoặc Khi phụ thân thí lại khởi tâm kiêu mạn, tự động cao tự động đại; hoặc phụ thân thí cúng nhường nhịn cho tới những kẻ theo đòi lặn loài kiến điên hòn đảo.

Bố thí cúng nhường nhịn như vậy tương tự như người gặp gỡ nên miếng ruộng cỗi cằn mất màu, tuy rằng gieo như thể xuống thật nhiều nhưng mà thu hoạch chẳng được từng nào.”

10. Ba thí không nhiều, được phước nhiều:

Trong kinh đó lại cũng dạy dỗ rằng: “Nếu nhập khi thực hành thực tế phụ thân thí rất có thể khởi tâm hoan tin vui, tâm kính cẩn, tâm thanh tịnh, chẳng hòng cầu được phước báo, hoặc được cúng nhường nhịn cho những bậc Bồ Tát, thánh tăng.

Bố thí cúng nhường nhịn được như vậy tương tự như người gặp gỡ đám ruộng chất lượng, tuy rằng gieo như thể không nhiều cũng thu hoạch được thật nhiều.”

11. Đăm chiêu phiền như nhau, lâu báo không giống nhau:

Sách Pháp uyển châu lâm phát biểu rằng: “Ví như với nhị người, một người nghèo khổ đau đớn, một người giàu sang. Có kẻ cho tới cầu van được trợ giúp, cả nhị người này đều sinh tâm muộn phiền. Người giàu sang nhiều của nả muộn phiền vì như thế kinh hồn người tê liệt nại nỉ van nài, hao tốn gia tài của tôi.

Người nghèo khổ đau đớn lại muộn phiền vì như thế đặc biệt ham muốn hùn người nhưng mà không tồn tại gia tài sẽ giúp đỡ. Về sau, người nghèo khổ đau đớn ấy được sinh lên cõi trời, còn người giàu sang tê liệt nên đọa nhập cảnh giới ngạ quỷ. Tuy cả nhị người đều sinh tâm muộn phiền tuy nhiên lại lâu trái ngược báo không giống nhau.”

Đôi điều tâm lý về luật nhân quả

316130231_579909354141385_3093887924646729080_n

12. Tuổi lâu không giống nhau, trái ngược phước như thể nhau:

Ví như 1 người sinh sống nhập thời tuổi tác lâu lên tới ngàn năm, trong cả đời lâu trì Năm giới, thực hành thực tế Mười điều lành lặn, đối với một người sinh sống nhập thời tuổi tác lâu chỉ được mươi năm, cũng trong cả đời lâu trì Năm giới, thực hành thực tế Mười điều lành lặn, thì phước báo của tất cả nhị người này đều tương tự như nhau, ko không giống.

13. Làm việc ác cuối đời được thành quả chất lượng đẹp:

Ví như với người thao tác ác tuy nhiên cuối đời lại thừa kế thành quả chất lượng đẹp nhất, ấy là vì như thế nghiệp trái ngược của việc ác đã trải nhập đời này còn ko chín muồi, nhưng mà nghiệp trái ngược của những việc thiện đã trải nhập đời trước lại chín muồi trước.

Thời Đức Phật, với 1 người thiết bị tể tiếp cận gặp gỡ vua A-xà-thế cầu van một ước nguyện. Vua bảo:

- Ngươi cầu van điều gì?

Anh tớ thưa:

- Khi ngài ngỏ hội cúng tế, cần thiết phẫu thuật giết thịt thú vật, nếu như vua đồng ý tôi tiếp tục nhiệt tình thao tác ấy.

Vua nói:

- Mổ giết thịt là sự việc không nhiều người ưa, vì như thế sao ngươi lại ham muốn làm?

Xem thêm: Bồi bàn bị mất việc, phạt tiền vì ngăn bà mẹ dùng ghế đánh con, dân mạng phẫn nộ

Thưa:

- Tôi kiếp xưa vốn liếng là kẻ nghèo khổ, thường xuyên nghề nghiệp giết thịt dê phân phối nhằm tự động sinh sinh sống. Nhờ việc thực hiện tê liệt, sau thời điểm bị tiêu diệt được sinh cõi trời Tứ Thiên vương vãi. Hết tuổi tác lâu ở cõi trời, sinh quay về thực hiện người, nối tiếp thực hiện nghề nghiệp giết thịt dê. Khi bị tiêu diệt lại được sinh lên cõi trời thứ tự loại nhị. Như vậy sáu đời ở dương lừa lọc thực hiện nghề nghiệp giết thịt dê, nhờ này mà sáu thứ tự được sinh lên cõi trời, lâu phước ko thể lường được. Vì nguyên do như thế nên tôi cho tới phía trên van vua thao tác phẫu thuật giết thịt ấy.

Vua nói:

- Ngươi đặt điều bày dối trá như thế, chứ ngươi làm thế nào biết được?

Anh tớ thưa:

- Tôi hiểu rằng việc kiếp trước.

Vua nghe ko thể tin tưởng, cho rằng dối trá, vua suy nghĩ: “Kẻ hạ tiện như thế làm thế nào rất có thể hiểu rằng chi phí kiếp?”.

Sau tê liệt, vua được gặp gỡ Đức Phật, ngay lập tức lấy việc ấy thưa căn vặn.

Đức Phật dạy:

- Thật như điều anh ấy phát biểu, ko nên hỏng bịp. Vị này đời trước từng gặp gỡ được Bích-chi-phật. Anh tớ thấy vị Bích-chi-phật lòng hoan tin vui, chí tâm quán sát kỹ, ngắm nhìn từ trên đầu cho tới chân, rồi ngay lập tức đột biến tâm lành lặn. Do nhân duyên này mà được phước sáu thứ tự sinh lên cõi trời, sáu thứ tự quay về nhân lừa lọc, tự động hiểu rằng túc mạng.

Do phước đức tiếp tục nhuần nhuyễn nên chưa tới khi nên lâu trái ngược đau đớn. Khi không còn thân thích này, mới nhất đọa nhập địa ngục Chịu đựng tội tiếp tục giết thịt dê. Tội ở địa ngục mãn, tiếp tục nên sinh thực hiện dê rất nhiều lần nhằm thông thường mạng. Tên thiết bị tể ấy chỉ biết một không nhiều đời trước, thấy sáu thứ tự được sinh lên trời nhưng mà ko hiểu rằng đời loại bảy: Khi lâu thân thích người thì phước sẽ tạo nên trước tê liệt rồi, nên mới nhất hiểu nhầm rằng: “Nhờ giết thịt dê nhưng mà được sinh lên cõi trời.” Như vậy chỉ hiểu rằng đời trước, chẳng nên thần thông nhưng mà cũng chẳng nên là kẻ thông minh đâu!

Vì vậy cho nên người tu hành Khi tạo ra công đức nên phân phát nguyện, chớ với buông thả, khiến cho trái ngược báo ko rõ rệt. Lấy chuyện tỉ dụ này nhằm rất có thể chiêm nghiệm vậy.

(Trích "Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ")

Thông thông thường, trong khi thấy với những người dân thao tác ác nhưng mà thừa kế phước báo thì nên hiểu là như thế.

14. Làm việc thiện cuối đời Chịu đựng thành quả xấu xa ác:

Có người trong cả đời thông thường thao tác thiện, tuy nhiên cuối đời nên gánh Chịu đựng những kết viên bi thảm, ấy là vì như thế nghiệp trái ngược của những việc thiện đã trải nhập đời này còn ko chín muồi, nhưng mà nghiệp trái ngược của những việc ác đã trải nhập đời trước lại chín muồi trước.

Hơn nữa, tuy rằng thấy dường như như đang được Chịu đựng trái ngược xấu xa nhưng mà thiệt rời khỏi chẳng nên trái ngược xấu xa. Như xưa tê liệt với 1 chú bé xíu chăn trâu, một hôm hái hoa dưng cúng Phật, về bên thân thích lối bị trâu húc bị tiêu diệt, thần thức ngay tắp lự sinh lên cảnh trời Đao-lợi.

Lại với 1 con cái khỉ nhận ra vị tăng, sinh tâm hoan tin vui, ngay lập tức lại gần mượn lấy áo cà-sa demo khoác lên thân thích, ngay lập tức khi ấy bất thần sẩy chân té xuống vực sâu sắc nhưng mà bị tiêu diệt, thần thức ngay tắp lự sinh lên cõi trời.

Nói vậy là, nếu như tự thao tác thiện nhưng mà nên băng hà, chưa phải được xem là ko được trái ngược báo chất lượng lành lặn, đơn thuần nhập tức thời đôi mắt thịt của những người phàm ko thể thấy biết nhưng mà thôi.

15. Thân an sướng, tâm ko vui:

Người thế tục tu phước, nhập đời này từng việc đều được như mong muốn, rất có thể gọi là thân thích được an sướng. Tuy nhiên, ko học tập pháp xuất thế, ko bay ngoài luân hồi, rốt lại nhập tâm vẫn ko rời ngoài côn trùng lo phiền rớt vào phụ thân lối dữ.

16. Tâm an sướng, thân thích ko vui:

Bậc bệnh trái ngược A-la-hán tiếp tục dứt không hề nên tái mét sinh, rất có thể coi như vĩnh viễn bay phụ thân lối dữ, thoát khỏi sáu cõi luân hồi, rất có thể gọi là tâm được an sướng. Tuy thế, ví như lúc trước phía trên ko thông thường tu phước thì sẽ không còn sẽ có được sự cúng nhường nhịn như mong muốn ham muốn.

17. Ba thí rộng lớn lao, phước báo nhỏ:

Kinh Bát-nhã dạy dỗ rằng: “Nếu vị Bồ Tát chỉ buông xả tài bảo trân quý tuy nhiên ko phân phát tâm cầu trái ngược Phật nhằm cứu vãn phỏng toàn bộ bọn chúng sinh, thì cho dù tu tập dượt trải qua chuyện số kiếp nhiều như cát sông Hằng cũng chỉ được phước báo đặc biệt không nhiều.”

Ở phía trên phước báo thiệt rời khỏi ko nên là không nhiều, tuy nhiên ý ham muốn bảo rằng nếu như đối với vị Bồ Tát tiếp tục phân phát tâm Bồ-đề (cầu trái ngược Phật nhằm cứu vãn phỏng toàn bộ bọn chúng sinh) thì phước báo của vị này là không nhiều.

18. Ba thí nhỏ nhoi, phước báo rộng lớn lao:

Kinh Bát-nhã cũng dạy dỗ rằng: “Nếu vị Bồ Tát trong những lúc thực hành thực tế phụ thân thí rất có thể hồi phía cầu trái ngược Vô thượng Bồ-đề nhằm cứu vãn phỏng toàn bộ bọn chúng sinh nhập mươi phương, thì mặc dù việc phụ thân thí với nhỏ nhoi cũng vẫn được phước đức vô lượng.”

Đối với vị Bồ Tát này, kể từ khi phân phát tâm cho tới Khi trở nên tựu trái ngược Phật, tâm địa không tồn tại gì gia tăng, nhưng mà ruộng phước cũng không tồn tại gì gia tăng, vì như thế vốn liếng tiếp tục như ý. Gặp thực trạng tiện nghi, đó là khi nên tu phước .

Khi gặp gỡ thực trạng tiện nghi, nên tự động tâm lý như vậy này: “Nhà tớ ni được giàu sang, chắc chắn là đời trước tiếp tục thông thường tu hạnh phụ thân thí, nên đời đó lại càng nên cứu vãn người hùn vật nhiều hơn nữa nữa. Thân thể tớ không tồn tại bị bệnh, chắc chắn là đời trước tiếp tục thông thường tu tập dượt kể từ bi, nên đời đó lại càng nên rời sự giết thịt sợ hãi và thao tác phóng sinh nhiều hơn nữa nữa.” Cũng tương tự như Khi tiếp tục thắp lên một ngọn đèn sáng sủa, rất cần được nối tiếp châm thêm thắt dầu thì mới có thể rất có thể giữ lại độ sáng.

19. Gặp thực trạng trái ngược nghịch ngợm vẫn rất có thể tu phước:

Khi gặp gỡ thực trạng trái ngược nghịch ngợm, nên tự động tâm lý như vậy này: “Ta ni gặp gỡ cảnh khốn đau đớn tai ương này, đều là vì nghiệp đời trước chiêu cảm nhưng mà với, nếu như sướng lòng nhận Chịu đựng ắt là thông thường trả không còn được nợ nần xưa tê liệt.”

Cũng chẳng riêng rẽ việc ấy, nếu như bản thân gặp gỡ cảnh nghèo khổ túng khốn nằm trong, thông thường cầu hòng cho tới toàn bộ người xem đều được vẻ vang sung túc; nếu như bản thân nên Chịu đựng nhiều căn bệnh đau đớn, thông thường cầu hòng cho tới toàn bộ người xem đều được mạnh mẽ an ổn; nếu như bản thân thông thường gặp gỡ cảnh đấu tranh giành tranh giành, thông thường cầu hòng cho tới toàn bộ người xem đều được hòa phù hợp an vui; nếu như tự động bản thân ngu si thơm ám, thông thường nguyện cho tới toàn bộ người xem đều được trí tuệ sáng sủa suốt; nếu như tự động bản thân ko được trọn vẹn đầy đủ những giác quan tiền, thông thường cầu hòng cho tới toàn bộ người xem đều được thân thích tướng mạo chất lượng đẹp nhất.

Mỗi Khi gặp gỡ một thực trạng hoán vị nàn này tê liệt, ngay lập tức nguyện nhập đời vị lai sẽ hỗ trợ phỏng cho tất cả những người gặp gỡ hoán vị nàn như vậy. Như vậy chẳng nên là ngay lập tức điểm phiền óc tức hiện tại Bồ-đề, độc dược hóa trở nên cam lộ tê liệt sao? Nếu người ko biết tu phước thì ắt là ngược lại.

20. Người không giống thao tác thiện, tớ rất có thể được phước:

Khi người không giống thao tác thiện ko trở nên tựu nhưng mà bản thân tùy từng nhằm khuyến nghị, xúc tiến, tê liệt gọi là khuyến nghị được phước. Khi người không giống thao tác thiện tiếp tục trở nên tựu, tôi cũng tùy từng nhưng mà sướng mừng hoan tin vui, tê liệt gọi là tùy tin vui được phước.

Thường ngợi khen ngợi xưng giã điều thiện, khiến cho người không giống học theo tuân theo, tê liệt gọi là giã thán được phước. Suy cho tới nằm trong thì từng cả bên trên trời bên dưới khu đất, từ trước đến giờ, không còn thảy những điều thiện nhập thiên hạ đều rất có thể tạo ra phước cho tới tớ. Cho nên, Bồ Tát Phổ Hiền phân phát khởi 10 nguyện rộng lớn thì nguyện loại 5 đó là “tùy tin vui công đức”.

Trên kể từ vô lượng phước báo nhiều đời nhiều kiếp của chư Phật, Bồ Tát; bên dưới cho tới duy nhất việc thiện nhỏ nhoi của ngẫu nhiên bọn chúng sinh này nhập sáu cõi luân hồi, Khi bản thân hiểu rằng thì so với toàn bộ đều phân phát tâm giã thán, tùy tin vui.

Làm được như vậy rồi thì từng nào phước báo nhập tận nằm trong hư vô, rộng rãi pháp giới, đâu đâu cũng rất có thể trở nên phước báo của tôi, nhưng mà tự động thân thích bản thân cũng rất được như Bồ Tát Phổ Hiền ko không giống.

21. Người không giống thao tác xấu xa ác, tớ rất có thể được phước:

Khi người không giống thao tác ác ko trở nên nhưng mà bản thân gắng mức độ khuyên nhủ, khiến cho người ấy dừng lại, ắt bản thân sẽ tiến hành phước.

Khi người không giống thao tác ác tiếp tục kết thúc, bản thân thấy vậy sinh tâm buồn lo phiền, ko sướng, ắt cũng sẽ tiến hành phước. Khi việc ác ko truyền rộng lớn, bản thân nỗ lực thăm dò từng phương phương pháp để chặn lại, ngăn chặn, ắt sẽ tiến hành phước.

Nếu việc ác tiếp tục Viral, nên lấy tê liệt thực hiện bài học kinh nghiệm nhằm răn ngừa, cảnh giác ko phạm nhập, ắt cũng sẽ tiến hành phước. Nếu việc xấu xa ác thực hiện sợ hãi cho tới bản thân nhưng mà rất có thể nhẫn nhục Chịu đựng đựng, ắt sẽ tiến hành phước.

Nếu việc xấu xa ác thực hiện sợ hãi cho tới người không giống nhưng mà bản thân rất có thể răn dạy người nhẫn nhục Chịu đựng đựng, ắt cũng sẽ tiến hành phước.

Xem thêm: Tại sao phi công thường thích bay đêm?