lời bài hát hoàng thùy linh để mị nói cho mà nghe

Let Mi tell you something

Bạn đang xem: lời bài hát hoàng thùy linh để mị nói cho mà nghe

Tâm hồn này chẳng nhằm lặng lẽ

This soul is not born to tát be silent

Despite loving my parents that much

Thôi thì đem phận đời bản thân nghịch tặc vơi

Let Mi tell you something

Tết trong năm này Mị vẫn còn đấy trẻ

I'm still be young ever since this Tet

Này là bản thân theo gót niềm mơ ước ban mai gọi mời

Let's follow the dream that dawn waved

Nơi vòng đeo tay rét êm dịu chẳng rời

Where the warm embrace will not leave

Hoa ban Trắng nở giàn giụa con cái phiên bản nọ

Bauhinia fully bloom in the village

The fragrance has not yet faded away

Đời bản thân đâu sở hữu bao nhiêu hí hửng cớ sao lại buồn?

Our lives are not ví much fun then why we now waste time to tát be sad

Biết ngày mai Trắng đen ngòm hoặc tròn trặn vuông

Who knows what tomorrow will be ups or downs

Em ko bắt trái ngược pao rơi rồi

I didn't bother to tát catch "your heart"

Tiếc ko một đời đơn côi

So you will regret having to tát be lonely your entire life

Let Mi tell you something

Let Mi tell you something

Because Mi is still young

Mị còn trẻ em Mị còn mong muốn cút chơi

Mi is still a young girl who wants to tát go out for parties

Thanh xuân sao lại nên ngủ ngơi?

Why we have to tát take much rest when we're still young

Hoa ban Trắng bên trên nương mới nở rất đẹp như tâm trạng em còn ngây thơ

Bauhinia are white in the field of blooming as beautiful as my soul is innocent

"Em làm cái gi tiếp tục sở hữu người yêu"

"Em còn đang được kinh hoảng ế trên đây này"

I'm still afraid of being single

Để Mị trình bày mang lại nhưng mà nghe— Hoàng Thùy Linh

Vậy tại vì sao trái ngược pao ko năm bên trên tay nhằm bao trai thôn say sưa nhập mải miết say

So why isn't the "your heart" on my hand, ví that the village boys will immerse in love

Xem thêm: Có nên trồng cây vạn niên thanh trong nhà?

Mùa xuân này, Mị mong muốn xúng xính nhập váy hoa

This spring, Mi wants to tát be dressed in a floral skirt

Không đi làm việc sao biết ngoài cơ rồi ra là sương hoặc nắng và nóng toả

If I don't go outside, I won't be able to tát know if tomorrow is mist or sunshine

This chance I will grab it

Mị chẳng cần thiết một ai dìu đi, và không còn hôm nay

I don't need anyone to tát take my hand and today

Mị tiếp tục chuồn ngoài điểm đây!

I'm going to tát get out of here!

Let Mi tell you something

Tâm hồn này chẳng nhằm lặng lẽ

This soul is not born to tát be silent

Despite loving my parents that much

Thôi thì đem phận đời bản thân nghịch tặc vơi

Let Mi tell you something

Tết trong năm này Mị vẫn còn đấy trẻ

I'm still be young ever since this Tet

Nên Mị muốn làm đi dạo...

Này là bản thân theo gót niềm mơ ước ban mai gọi mời

Let's follow the dream that dawn waved

Nơi vòng đeo tay rét êm dịu chẳng rời

Where the warm embrace will not leave

Hoa ban Trắng nở giàn giụa con cái phiên bản nọ

Bauhinia fully bloom in the village

The fragrance has not yet faded away

Đời bản thân đâu sở hữu bao nhiêu hí hửng cớ sao lại buồn?

Our lives are not ví much fun then why we now waste time to tát be sad

Biết ngày mai Trắng đen ngòm hoặc tròn trặn vuông

Who knows what tomorrow will be ups or downs

Em ko bắt trái ngược pao rơi rồi

I didn't bother to tát catch "your heart"

Tiếc ko một đời đơn côi

So you will regret having to tát be lonely your entire life

Let Mi tell you something

Let Mi tell you something