hợp đồng thuê phòng trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

Bạn đang xem: hợp đồng thuê phòng trọ

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm ni, ngày.........mon …..năm 20…., bên trên tòa nhà số..................Chúng tôi ký thương hiệu sau đây bao gồm có:

BÊN CHO THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Mé A):

Ông/bà (tên ngôi nhà ăn ý đồng) ................................................................

CMND/CCCD số................................cấp cho ngày ..........................nơi cấp cho ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

BÊN THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Mé B):

Ông/bà................................................................

CMND/CCCD số................................cấp cho ngày ..........................nơi cấp cho ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

Sau Khi thỏa thuận hợp tác, nhị mặt mày thống nhất như sau:

1. Nội dung mướn chống trọ

Bên A mang đến Bên B mướn 01 chống trọ số............. bên trên tòa nhà số............................................Với thời hạn là:................ mon, giá chỉ thuê:..........................đồng (Bằng chữ ......................................). Chưa bao hàm chi phí: năng lượng điện sinh hoạt, nước.

2. Trách nhiệm Bên A

Đảm bảo tòa nhà mang đến mướn không tồn tại giành giật chấp, năng khiếu khiếu nại.

Đăng ký với tổ chức chính quyền khu vực về giấy tờ thủ tục mang đến mướn chống trọ.

3. Trách nhiệm Mé B

Xem thêm: Chuyện trèo đèo lội suối tìm vợ con trong bom đạn của cụ ông U90 gây xúc động

Đặt cọc với số chi phí là............................đồng (Bằng chữ ......................................), thanh toán giao dịch chi phí mướn chống mỗi tháng vào ngày ……. + chi phí năng lượng điện + nước.

Đảm bảo những vũ trang và sửa chữa thay thế những hư đốn lỗi nhập chống trong lúc dùng. Nếu ko sửa chữa thay thế thì Khi trả chống, mặt mày A tiếp tục trừ nhập chi phí bịa cọc, độ quý hiếm ví dụ được xem theo đòi giá chỉ thị ngôi trường.

Chỉ dùng chống trọ nhập mục tiêu ở, với con số tối nhiều không thực sự 04 người (kể cả con trẻ em); ko chứa chấp những vũ trang tạo ra nổ và cháy, mặt hàng cấm... hỗ trợ sách vở tùy thân thích nhằm ĐK tạm trú theo đòi quy tấp tểnh, lưu giữ gìn an toàn trật tự động, nếp sinh sống văn hóa truyền thống đô thị; ko tụ tập luyện ăn nhậu, bài bạc và những hành động vi phạm pháp lý không giống.

Không được tự động ý tôn tạo thám thính trúc chống hoặc tô điểm tác động cho tới tường, cột, nền... Nếu mong muốn bên trên nên trao thay đổi với mặt mày A và để được thống nhất

4. Điều khoản thực hiện

Hai mặt mày trang nghiêm triển khai những quy tấp tểnh bên trên nhập thời hạn mang đến mướn, nếu như mặt mày A lấy chống nên báo mang đến mặt mày B tối thiểu 01 mon, hoặc ngược lại.

Sau thời hạn mang đến mướn ….. mon nếu như mặt mày B mong muốn nhị mặt mày nối tiếp thương lượng giá chỉ mướn nhằm gia hạn ăn ý đồng vì thế mồm hoặc triển khai như sau.

Số phen gia hạn

Thời gian giảo gia han (tháng)

Từ ngày

Đến ngày

Giá thuê/ mon (triệu đồng)

Ký tên

1

2

Xem thêm: Cậu bé 10 tuổi bị điện giật chết khi đang thắp đèn Giáng sinh

        Mé B                                                                 Mé A

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)                                             (Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)             

(Hợp đồng này chỉ mang ý nghĩa hóa học tham ô khảo)