hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

Bạn đang xem: hợp đồng thuê nhà trọ

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm ni, ngày.........mon …..năm 20…., bên trên tòa nhà số..................Chúng tôi ký thương hiệu sau đây bao gồm có:

BÊN CHO THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Mé A):

Ông/bà (tên công ty thích hợp đồng) ................................................................

CMND/CCCD số................................cung cấp ngày ..........................nơi cung cấp ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

BÊN THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Mé B):

Ông/bà................................................................

CMND/CCCD số................................cung cấp ngày ..........................nơi cung cấp ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

Sau Khi thỏa thuận hợp tác, nhị mặt mũi thống nhất như sau:

1. Nội dung mướn chống trọ

Bên A cho tới Bên B mướn 01 chống trọ số............. bên trên tòa nhà số............................................Với thời hạn là:................ mon, giá chỉ thuê:..........................đồng (Bằng chữ ......................................). Chưa bao hàm chi phí: năng lượng điện sinh hoạt, nước.

2. Trách nhiệm Bên A

Đảm bảo tòa nhà cho tới mướn không tồn tại giành chấp, năng khiếu khiếu nại.

Đăng ký với cơ quan ban ngành khu vực về giấy tờ thủ tục cho tới mướn chống trọ.

3. Trách nhiệm Mé B

Xem thêm: Phần giá trị nhất của quả gấc không phải ai cũng biết

Đặt cọc với số chi phí là............................đồng (Bằng chữ ......................................), giao dịch thanh toán chi phí mướn chống mỗi tháng vào ngày ……. + chi phí năng lượng điện + nước.

Đảm bảo những vũ khí và thay thế những hư đốn lỗi nhập chống trong những khi dùng. Nếu ko thay thế thì Khi trả chống, mặt mũi A tiếp tục trừ nhập chi phí bịa đặt cọc, độ quý hiếm rõ ràng được xem bám theo giá chỉ thị ngôi trường.

Chỉ dùng chống trọ nhập mục tiêu ở, với con số tối nhiều không thực sự 04 người (kể cả trẻ em em); ko chứa chấp những vũ khí làm cho nổ và cháy, sản phẩm cấm... cung ứng sách vở và giấy tờ tùy thân thuộc nhằm ĐK tạm trú bám theo quy ấn định, lưu giữ gìn bình an trật tự động, nếp sinh sống văn hóa truyền thống đô thị; ko tụ tập luyện ăn nhậu, bài bạc và những hành động vi phạm pháp lý không giống.

Không được tự động ý tôn tạo dò xét trúc chống hoặc tô điểm tác động cho tới tường, cột, nền... Nếu mong muốn bên trên nên trao thay đổi với mặt mũi A và để được thống nhất

4. Điều khoản thực hiện

Hai mặt mũi trang nghiêm tiến hành những quy ấn định bên trên nhập thời hạn cho tới mướn, nếu như mặt mũi A lấy chống nên báo cho tới mặt mũi B tối thiểu 01 mon, hoặc ngược lại.

Sau thời hạn cho tới mướn ….. mon nếu như mặt mũi B mong muốn nhị mặt mũi kế tiếp thương lượng giá chỉ mướn nhằm gia hạn thích hợp đồng vị mồm hoặc tiến hành như sau.

Số chuyến gia hạn

Thời gian ngoan gia han (tháng)

Từ ngày

Đến ngày

Giá thuê/ mon (triệu đồng)

Ký tên

1

2

Xem thêm: Cô gái siêu dị ứng, chỉ cần cười nhiều hay nổi cáu là làn da như bị tạt axit

        Mé B                                                                 Mé A

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)                                             (Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)             

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất hóa học tham lam khảo)