hợp đồng cho thuê xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: hợp đồng cho thuê xe

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …… – ……./HĐTX

- Căn cứ Sở Luật Dân sự 2015;

- Căn cứ Luật thương nghiệp 2005;

- Căn cứ vô yêu cầu và kĩ năng đáp ứng của những sau đây.

Hôm ni, ngày .... mon .... năm ......., bên trên ..........................................., Cửa Hàng chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (sau phía trên gọi là Mé A)

Ông: ........................................ Sinh năm: .................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ tự .......................... cung cấp ngày ....................

Hộ khẩu thông thường trú tại: .........................................................................................................

Bà: ........................................ Sinh năm: .................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ tự .......................... cung cấp ngày ....................

Hộ khẩu thông thường trú tại: .........................................................................................................

BÊN THUÊ (Sau phía trên gọi tắt là Mé B)

CÔNG TY ……………………………………………………………………………….

Giấy ghi nhận đăng ký công ty số: …………, tự SKế hoạch và Đầu tư ……….. cung cấp, ĐK lần thứ nhất ngày …………. ĐK thay cho thay đổi chuyến loại 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện vì như thế ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ tự .......................... cung cấp ngày ....................

Hai mặt mũi đang được thỏa thuận hợp tác và thống nhất thỏa thuận Hợp đồng mướn xe ôtô với những quy định rõ ràng như sau:

Điều 1. Đặc điểm và thỏa thuận hợp tác mướn xe

Bằng phù hợp đồng này, Mé A đồng ý cho tới Mé B mướn và mặt mũi B đồng ý mướn xe xe hơi với Điểm lưu ý sau đây:

Nhãn hiệu: ……………………… Số loại: ………………

Loại xe: ………………. Màu Sơn: …………………

Số máy: ………………. Số khung: ……………………..

Số địa điểm ngồi: ……………… Đăng ký xe pháo có mức giá trị cho tới ngày: ………………..

Xe xe hơi với đại dương số ………… bám theo giấy má ĐK xe hơi số ……… tự …………….. cung cấp ngày ………… ĐK lần thứ nhất ngày ………. được đem tên………….. bên trên địa chỉ: …………

Giấy ghi nhận kiểm toan số …………… tự Trung tâm đăng kiểm xe pháo cơ giới số ……….., Cục đăng kiểm nước Việt Nam cung cấp ngày …………………

- Mé A khẳng định trước lúc ký bạn dạng Hợp đồng này, xe pháo xe hơi nêu trên:

+ Không với giành giật chấp về quyền sở hữu/sử dụng;

+ Không bị buộc ràng vì như thế ngẫu nhiên Hợp đồng mướn xe xe hơi nào là đang sẵn có hiệu lực hiện hành.

- Mé B cam đoan: Mé B được trao giấy phép tài xế hạng ….. số ………….. có mức giá trị cho tới ngày …………………….. (nếu mặt mũi B với tư cơ hội cá nhân)

Điều 2. Thời hạn mướn xe dù tô

Thời hạn mướn là …… (………..) mon Tính từ lúc ngày Hợp đồng này được ký kết

Điều 3. Mục đích thuê

Bên B dùng gia sản mướn nêu bên trên vô mục tiêu ………………………

Điều 4: Giá mướn và cách thức thanh toán

1. Giá mướn gia sản nêu bên trên là: ……………….VNĐ/…………. (Bằng chữ: ……….. đồng bên trên một ………….) trả vì như thế chi phí nước Việt Nam hiện nay hành.

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán vì như thế ………………… và Mé B cần thanh toán giao dịch cho tới Mé A số chi phí mướn xe xe hơi nêu bên trên vào trong ngày …………………...

3. Việc phó và nhận số chi phí nêu bên trên tự nhì mặt mũi tự động triển khai và phụ trách trước pháp lý.

Điều 5: Phương thức phó, trả lại gia sản thuê

Hết thời hạn mướn nêu bên trên, Mé B cần phó trả con xe xe hơi bên trên cho tới Mé A.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Mé A

1. Mé A với những nhiệm vụ sau đây:

a) Chuyển phó gia sản cho tới mướn đích thỏa thuận hợp tác ghi vô Hợp đồng;

b) hướng dẫn đảm độ quý hiếm dùng của gia sản cho tới thuê;

c) hướng dẫn đảm quyền dùng gia sản cho tới Mé B;

2. Mé A với quyền sau đây:

a) Nhận đầy đủ chi phí mướn gia sản bám theo cách thức đang được thỏa thuận;

Xem thêm: Có nên ăn khoai tây với cơm? 

b) Nhận lại gia sản mướn Khi quá hạn sử dụng Hợp đồng;

c) Đơn phương đình chỉ triển khai Hợp đồng và đòi hỏi bồi thông thường thiệt sợ hãi nếu như Mé B với cùng 1 trong những hành động sau đây:

- Không trả chi phí mướn vô ……. mon liên tiếp;

- Sử dụng gia sản mướn ko đích công dụng; mục tiêu của tài sản;

- Làm gia sản mướn tổn thất non, hỏng hỏng;

- Sửa chữa trị, thay đổi hoặc cho những người không giống mướn lại tuy nhiên không tồn tại sự đồng ý của Mé A;

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Mé B

1. Mé B với những nhiệm vụ sau đây:

a) hướng dẫn cai quản gia sản mướn như gia sản của chủ yếu bản thân, ko được thay cho thay đổi hiện tượng gia sản, kông được cho tới mướn lại gia sản nếu như không tồn tại sự đồng ý của Mé A;

b) Sử dụng gia sản mướn đích công dụng, mục tiêu của tài sản;

c) Trả đầy đủ chi phí mướn gia sản bám theo cách thức đang được thỏa thuận;

d) Trả lại gia sản mướn đích thời hạn và cách thức đang được thỏa thuận;

e) Chịu toàn cỗ ngân sách tương quan cho tới con xe vô quy trình mướn. Trong quy trình mướn xe tuy nhiên Mé B phát sinh tai nạn đáng tiếc, hư hỏng xe pháo thì Mé B cần với trách móc nhiệm thông tin ngay lập tức cho tới Mé A và phụ trách thay thế, hồi phục nguyên vẹn trạng xe pháo cho tới Mé A.

2. Mé B với những quyền sau đây:

a) Nhận gia sản mướn theo như đúng thỏa thuận;

b) Được dùng gia sản mướn theo như đúng hiệu quả, mục tiêu của tài sản;

c) Đơn phương đình chỉ triển khai Hợp đồng mướn gia sản và đòi hỏi bồi thông thường thiệt sợ hãi nếu:

- Mé A chậm rì rì phó gia sản bám theo thỏa thuận hợp tác thực hiện thiệt sợ hãi cho tới Mé B;

- Mé A phó gia sản mướn ko đích đắc điểm, hiện tượng như tế bào miêu tả bên trên Điều 1 Hợp đồng;

Điều 8: Cam đoan của những bên

Bên A và Mé B phụ trách trước pháp lý về những lời nói khẳng định sau đây:

1. Mé A cam đoan:

- Những vấn đề về nhân thân thuộc, về con xe xe hơi nêu bên trên này là trọn vẹn đích sự thật;

- Không thải trừ member nào là cùng theo với quyền chiếm hữu xe pháo xe hơi nêu bên trên nhằm ký Hợp đồng này; Nếu với ngẫu nhiên một năng khiếu khiếu nại nào là của member cùng theo với quyền chiếm hữu xe pháo xe hơi bên trên bị thải trừ thì Mé A ký tên/điểm chỉ vô Hợp đồng này van trọn vẹn phụ trách trước pháp lý, cho dù là việc cần đem gia sản công cộng, riêng biệt của tôi nhằm đáp ứng cho tới trách móc nhiệm đó;

- Xe xe hơi nêu bên trên lúc này nằm trong quyền chiếm hữu, dùng hợp lí của Mé A, không tồn tại giành giật chấp, không biến thành buộc ràng d­ưới bất kể kiểu dáng nào là vì như thế những thanh toán giao dịch đang được tồn bên trên như: Cầm cố, thế chấp vay vốn, bảo hộ, giao thương, trao thay đổi, tặng cho tới, cho tới mướn, cho tới mượn, gom vốn liếng vô công ty hoặc ngẫu nhiên một ra quyết định nào là của phòng ban căn nhà n­ước với thẩm quyền nhằm mục đích giới hạn quyền toan đoạt của Mé A;

- Việc giao ước Hợp đồng này là trọn vẹn tự động nguyện, dứt khoát, không biến thành lừa man trá hoặc nghiền buộc;

- Thực hiện nay đích và tương đối đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đang được ghi vô bạn dạng Hợp đồng này;

2. Mé B cam đoan:

a. Những vấn đề pháp nhân, nhân thân thuộc đang được ghi vô Hợp đồng này là đích sự thật;

b. Đã đánh giá kỹ, thấu hiểu về gia sản thuê;

c. Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự động nguyện, không biến thành lừa man trá hoặc nghiền buộc;

d. Thực hiện nay đích và tương đối đầy đủ toàn bộ những văn bản đang được ghi vô Hợp đồng này;

3. Hai mặt mũi cam đoan:

- Các mặt mũi khẳng định từng sách vở về nhân thân thuộc và gia sản đều là sách vở thiệt, cung cấp đích thẩm quyền, còn nguyên vẹn độ quý hiếm pháp luật và không biến thành tẩy xóa, thay thế. Nếu sai những mặt mũi trọn vẹn phụ trách trước pháp lý cho dù là việc đem gia sản công cộng, riêng biệt nhằm đáp ứng cho tới lời nói khẳng định bên trên.

- Nếu với vướng mắc, năng khiếu nại, năng khiếu khiếu nại kéo đến Hợp đồng vô hiệu (kể cả vô hiệu một phần) thì những mặt mũi tự động phụ trách trước pháp lý.

- Tại thời khắc thỏa thuận, những mặt mũi trọn vẹn sáng suốt, thông minh, với tương đối đầy đủ năng lượng hành động dân sự, khẳng định đang được thấu hiểu về nhân thân thuộc và vấn đề về những người dân mang tên vô Hợp đồng này.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

1. Nếu vì như thế một nguyên do ko thể xử lý được tuy nhiên một trong những nhì mặt mũi ham muốn hoàn thành phù hợp đồng trước thời hạn, thì cần báo cho tới mặt mũi ê biết trước ……. mon.

2. ……. (…….) mon trước lúc phù hợp đồng này không còn hiệu lực hiện hành, nhì ở bên phải nằm trong trao thay đổi việc thanh lý phù hợp đồng; Nếu nhì mặt mũi ham muốn nối tiếp mướn xe xe hơi thì tiếp tục bên nhau ký tiếp phù hợp đồng mới nhất hoặc ký phụ lục gia hạn phù hợp đồng.

3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc thời khắc những mặt mũi thỏa thuận. Mọi sửa thay đổi bổ sung cập nhật cần được cả nhì mặt mũi lập trở nên văn bản;

4. Trong quy trình triển khai Hợp đồng tuy nhiên đột biến giành giật chấp, những mặt mũi bên nhau thương lượng giải quyết và xử lý bên trên phương pháp tôn trọng nghĩa vụ và quyền lợi của nhau; vô tình huống ko giải quyết và xử lý được, thì một trong những nhì mặt mũi với quyền khởi khiếu nại nhằm đòi hỏi toà án dân chúng với thẩm quyền giải quyết và xử lý bám theo quy toan của pháp lý.

5. Hai mặt mũi đều đang được tự động hiểu lại toàn cỗ nội dung của Hợp đồng này, đang được hiểu và đồng ý với toàn cỗ nội dung ghi vô Hợp đồng, không tồn tại điều gì vướng vướng. Mé A, mặt mũi B đang được tự động nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vô Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập trở nên ……(……) bạn dạng có mức giá trị pháp luật như nhau, từng mặt mũi lưu giữ …. bạn dạng thực hiện dẫn chứng.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất hóa học tham ô khảo)

Xem thêm: Khi bật máy hút mùi nên đóng hay mở cửa bếp?