hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông

Bài này đang được nghịch tặc ở tone [Am]

Bạn đang xem: hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông

Tone gốc của Trọng Tấn là A#m - (kẹp Capo 1)

Hội tiếp tục tan [C]rồi, chia ly mặt mày dòng sản phẩm [Am]sông

Chiếc nón quai [Dm]thao xôn xang câu quan lại [Am]họ

Đến hứa lại [Dm]lên người ơi nhớ là [E]nhé

Con đò bồng [C]bềnh ghi nhớ [E7]nhau gọi câu bản thân [Am]ơi.

Người [Am]ơi trăng rằm hội quê [Dm]tôi

Trăng về điểm đầu [F]thuyền lung linh mặt mày [C]nước [Am]

Bồng bềnh trăng [Dm]soi, hội tiếp tục tan [Am]rồi.

Ngồi [D]tựa mạn [Am]thuyền

Xem thêm: Chồng và anh trai tôi cạch mặt nhau sau một bữa nhậu

Để nước đôi mắt [Dm]ai ướt sũng vạt [C]áo

Người [G]ơi, câu hát trao [Dm]duyên rồi quan lại bọn họ [F]về

Em trao yếm [G]đào anh nhận nhằm thực hiện [Em]tin

Em trao nón tía [Am]tầm đem trời mưa ướt sũng [C]áo

Là người [G]ơi câu hát thương [Dm]nhau

Người ơi xin xỏ chớ [F]về

Trúc xinh em [C]chờ xin xỏ hứa cho tới hội [Em]sau

Em xinh em [C]đứng mặt mày [E7]đình tuy nhiên em [Am]càng xinh.

Xem thêm: 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm