hàm tính tổng trong excel

Excel cho tới Microsoft 365 Excel cho tới web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bạn đem thể sử dụng công thức đơn giản và giản dị nhằm tính tổng những số nhập một phạm vi (một group những ô), tuy nhiên hàm SUM dễ dàng sử dụng rộng lớn khi chúng ta thao tác với rất nhiều số lượng rộng lớn. Ví dụ =SUM(A2:A6) không nhiều đem tài năng bị lỗi nhập keyboard rộng lớn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: hàm tính tổng trong excel

Dùng hàm SUM với nhì phạm vi số

Đây là công thức sử dụng nhì dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong số dải dù A2:A4 và C2:C3. quý khách hàng nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để tạo ra công thức:

  1. Nhập =SUM vào một trong những dù, tiếp theo sau là lốt ngoặc tròn trĩnh hé (.

  2. Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong đối số (một mẩu tài liệu tuy nhiên công thức cần thiết nhằm chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn dù A2 và kéo cho tới dù A6)

  3. Gõ lốt phẩy (,) nhằm phân cơ hội đối số thứ nhất với đối số tiếp theo sau.

  4. Nhập tham lam đối loại nhì, C2:C3 (hoặc kéo nhằm lựa chọn những ô).

  5. Gõ lốt đóng góp ngoặc ), rồi nhấn Enter

Mỗi đối số hoàn toàn có thể là 1 trong phạm vi, một trong những, một tham lam chiếu dù đơn, toàn bộ đều được phân cơ hội vì chưng lốt phẩy.

  • =SUM(A2:A4,2429,10482)

  • =SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

  • =SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

  • =SUM(A2,A3,A4,2429,10482)

Bạn demo xem

Nếu mình muốn thực hành thực tế với tài liệu khuôn mẫu của Cửa Hàng chúng tôi, đấy là một vài ba tài liệu hoàn toàn có thể sử dụng.

Bạn có thể thấy hàm SUM sinh hoạt ra làm sao vì chưng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào dù A1.

Dữ liệu

-5

15

30

'5

Xem thêm: Ông nội cắn cháu trai để phạt tội rửa bát chậm, dư luận bùng cơn giận dữ

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị nhập các dù từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị nhập các dù từ A2 đến A4 rồi thêm thắt 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị nhập các dù A5 và A6, rồi thêm thắt 2 vào kết quả đó. Do giá trị ko thuộc dạng số nhập tham lam chiếu ko diễn dịch được — giá trị nhập dù A5 ('5) và giá trị nhập dù A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị nhập các dù đó sẽ bị bỏ qua chuyện.

2

Xem thêm: Hoa đồng tiền có ý nghĩa gì?

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn luôn luôn hoàn toàn có thể căn vặn Chuyên Viên nhập Cộng đồng nghệ thuật Excel hoặc nhận tương hỗ trong Cộng đồng.

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập phá những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa huấn luyện, thăm dò hiểu cơ hội bảo mật thông tin tranh bị của người sử dụng và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên đem kiến thức và kỹ năng đa dạng.

Tác giả

Bình luận