fecl2 ra fe(no3)2

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với tiêu xài đề
FeCl2 +AgNO3 → AgCl↓+ Fe(NO3)2 | FeCl2 đi ra Fe(NO3)2

Bạn đang xem: fecl2 ra fe(no3)2

Thầy cô http://cdk.edu.vn/ van nài trình làng phương trình FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓+ Fe(NO3)2 bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một số trong những bài xích tập luyện tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓+ Fe(NO3)2

1. Phương trình phản xạ hóa học

FeCl2 +2AgNO3 → 2AgCl↓+ Fe(NO3)2

2. Hiện tượng nhận thấy phản ứng

– Phản ứng xuất hiện nay kết tủa white color AgCl

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt chừng chống.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của FeCl2

– Mang không hề thiếu đặc thù chất hóa học của muối hạt.

– Có tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e

Tính Hóa chất của muối:

– Tác dụng với hỗn hợp kiềm:

    FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

– Tác dụng với muối

    FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl

Tính khử:

– Thể hiện nay tính khử khi ứng dụng với những hóa học lão hóa mạnh:

    2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

4.2. Tính hóa học hoá học tập của AgNO3

– Mang đặc thù chất hóa học của muối

Tác dụng với muối

AgNO3 + NaCl →AgCl↓+ NaNO3

2AgNO3 + BaCl2 →2AgCl↓+ Ba(NO3)2

Tác dụng với kim loại:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Tác dụng với axit:

AgNO3 + HI → AgI ↓ + HNO3

Oxi hóa được muối hạt Fe (II)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

5. Cách tiến hành phản ứng

– Cho FeCl2 tác dụng với hỗn hợp AgNO3

6. Quý Khách với biết

Xem thêm: Đã có 2 cháu ngoại mà vợ tôi vẫn ngoại tình

Tương tự động FeCl2, những muối hạt clorua khác ví như NaCl, KCl, BaCl2,… cũng phản xạ với muối hạt bạc tạo ra kết tủa bạc nitrat

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian kết đôn đốc thí sát hoạch được hỗn hợp X gồm

A. Fe(NO3)2, H2O     

B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư     

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án : B

Ví dụ 2: Hoà tan Fe vô dd AgNO3 dư, hỗn hợp nhận được chứa chấp hóa học nào là sau đây?

A. Fe(NO3)2      

B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3      

D. Fe(NO3)3 , AgNO3

Hướng dẫn giải

3AgNO3 + Fe → 3Ag + Fe(NO3)3

Đáp án : B

Ví dụ 3: Trong những phản xạ với phi kim, Fe thông thường nhập vai trò là hóa học gì?

A. Oxi hóa    

B. Khử    

C. xúc tác    

D. hóa học tạo ra môi trường thiên nhiên.

Hướng dẫn giải

Phi kim thông thường thể hiện nay tính lão hóa trong số phản xạ.

Đáp án : B

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và thích hợp chất:

 

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
FeCl2 +AgNO3 → AgCl↓+ Fe(NO3)2 | FeCl2 đi ra Fe(NO3)2
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em triển khai xong chất lượng bài xích tập luyện của tôi.

Đăng bởi: http://cdk.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: Hàn thêm 'chuồng cọp' - sợ bị trộm hơn sợ chết