fe3o4 + hno3 đặc

Mời những em nằm trong theo dõi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi phí đề
Fe3O4 + HNO3 (đặc) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe3O4 đi ra Fe(NO3)3

Bạn đang xem: fe3o4 + hno3 đặc

Thầy cô http://cdk.edu.vn/ xin xỏ reviews phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một vài bài xích tập luyện tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo dõi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học

            Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2. Hiện tượng nhận ra phản ứng.

Hiện tượng sau phản xạ bay đi ra khí được màu nâu đỏ chót NO2

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Điều kiện: Không có

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

a. Bản hóa học của Fe3O4 (Sắt kể từ oxit)

– Trong phản xạ bên trên Fe3O4 là hóa học khử.

– Oxit Fe kể từ sở hữu tính khử thể hiện tại khi thuộc tính với những hóa học sở hữu tính oxi hoá mạnh như: HNO3, H2SO4 đặc…

b. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– HNOtác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt nhưng mà sắt kẽm kim loại vô thích hợp hóa học ko lên hoá trị tối đa.

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính Hóa chất của Fe3O4

  • Tính oxit bazơ

Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4loãng dẫn đến láo thích hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng→ Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

  • Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử khi thuộc tính với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

  • Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

5.2. Tính Hóa chất của HNO3

a. Tính axit

    Là 1 trong số những axit vượt trội nhất, vô dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có vừa đủ đặc thù của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ chót quỳ tím, thuộc tính với oxit bazơ, bazơ, muối hạt của axit yếu ớt rộng lớn.

b. Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim khi gặp gỡ axit HNO3 đều bị lão hóa về hiện trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi thuộc tính với những sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

    Khi đun rét HNO3 đặc hoàn toàn có thể thuộc tính với phi: C, P.., S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với thích hợp chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối hạt Fe (II), … hoàn toàn có thể thuộc tính với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá vô thích hợp hóa học đem lên nút oxi hoá cao hơn nữa.

    Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – phần lớn thích hợp hóa học cơ học như giấy má, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy khi xúc tiếp với HNO3 đặc.

6. Cách tiến hành phản ứng

Cho Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3 đặc

7. quý khách sở hữu biết

Hiện bên trên Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại tăng ngẫu nhiên vấn đề nào là tăng về phương trình này.

8. Bài tập luyện liên quan

Câu 1. Chất nào là tại đây khí phản xạ với hỗn hợp HNO3 đặc rét sẽ không còn sinh đi ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Lời giải:

Đáp án: C
Phương trình chất hóa học Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)2 + 3H2O

Câu 2. Hòa tan một lượng FexObằng H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. lõi X vừa phải sở hữu tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím, vừa phải sở hữu tài năng hòa tan được bột Cu. Oxit Fe cơ là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Lời giải:

Đáp án: C

Dung dịch X vừa phải làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím, vừa phải sở hữu tài năng hòa tan được bột Cu → vô hỗn hợp X sở hữu Fe2+

→ Oxit Fe là Fe3O4

Câu 3. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy bằng hỗn hợp H2SO4 đặc rét chiếm được 2,24lit SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối hạt Fe có một không hai. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2 (g).

B. FeO, m = 32 (g).

C. FeO; m = 7,2 (g).

D. Fe3O4; m = 46,4 (g)

Lời giải:

Đáp án: D

Xem thêm: Có nên trồng sen trong nhà?

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x + = 0,6 mol

Bảo toàn e: 0,6.(3x2y)2 = 0,2 ⇒ x : hắn = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g

Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo thích hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Lời giải:

Đáp án: A

Coi láo thích hợp ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = 280,0375.5616 = 0,04375 mol

Bảo toàn yếu tố O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tố H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 5. Trong những phản xạ sau, phản xạ nào là HNO3 không nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6. Hòa tan láo thích hợp tía sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hóa học ko tan là láo thích hợp nhị sắt kẽm kim loại. Phần hỗn hợp sau phản xạ sở hữu chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Lời giải:
Đáp án: D

Sau phản xạ còn Cu dư, minh chứng HNO3 phản ứng không còn.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3→  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)→ Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản xạ với HNO3 đặc rét thì số phàn ứng dù xi hóa khử xẩy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Lời giải:

Đáp án: C 
Các hóa học sở hữu phản xạ oxi hóa- khử là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Câu 8. Cho m gam Fe thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư) chiếm được 13,44 lít khí SOsản phầm khử có một không hai (ở đktc). Tính độ quý hiếm của m?

A. 11,2 gam

B. 22,4 gam

C. 16,8 gam

D. 33, 6 gam

Lời giải:

Đáp án: B

nSO2 = 13,4422,4= 0,6

Phương trình hóa học

2Fe + 6H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ta có: nFe = 23.nSO2 = 23. 0,6 = 0,4 mol

Khối lượng Fe là:

→ mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn trăng tròn gam láo thích hợp Mg và Fe vô hỗn hợp HCl 4M chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp X. Để kết tủa trọn vẹn những ion vô X cần thiết 600 ml hỗn hợp KOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đang được người sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng toan luật bảo toàn yếu tố Natri

nKCl = nKOH = 1,2 (mol)

Áp dụng toan luật bảo toàn yếu tố Clo

=> nHCl= nKCl = 1,2 (mol)

VHCl1,24 = 0,3 lít

Câu 10. Cho m gam Fe thuộc tính không còn với hỗn hợp CuSOdư, chiếm được 14,4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Lời giải:

Đáp án: B

nCu = 0,225 mol

Phương trình chất hóa học phản xạ xảy ra:

CuSO4 + Fe → FeSO4+ Cu

0,225 ← 0,225 mol

⟹ mFe = 0,225.56 = 12,6 gam

9. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và thích hợp chất:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Fe3O4 + HNO3 (đặc) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe3O4 đi ra Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài xích tập luyện của tôi.

Đăng bởi: http://cdk.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: Mẹo rửa nho bằng kem đánh răng