fe0 + hno3

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ FeO tính năng HNO3 đặc rét bởi vì cách thức thăng bởi vì electron.

1. Phương trình phản xạ thân thích FeO tính năng HNO3 đặc nóng 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2. Hướng dẫn thăng bằng phản xạ FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Bạn đang xem: fe0 + hno3

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Dùng thăng bởi vì electron

1 x

1 x

Fe+2 → Fe3++ 1e

N+5 + 1e → N+4

Vậy phương trình tớ có: 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO HNO3 đặc nóng 

HNO3 đặc nóng

4. Tính hóa học của Fe (II) oxit FeO

4.1. Tính hóa học vật lí

FeO là hóa học rắn black color, không tồn tại nhập đương nhiên.

Không tan nội địa.

4.2. Tính hóa học hóa học

Các thích hợp hóa học Fe (II) sở hữu cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, bởi trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ nhường nhịn 1e trở nên ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của thích hợp hóa học Fe (II) là tính khử.

Các thích hợp hóa học Fe (II) thông thường kém cỏi bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên thích hợp hóa học Fe (III).

FeO là 1 trong những oxit bazơ, ngoại giả, bởi sở hữu số lão hóa +2 – số lão hóa trung lừa lọc => FeO sở hữu tính khử và tính lão hóa.

FeO là 1 trong những oxit bazơ:

+ Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng→ FeSO4 + H2O

FeO là hóa học lão hóa khi tính năng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO overset{t^{o} }{rightarrow}Fe + CO2

3FeO + 2Al overset{t^{o} }{rightarrow} Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử khi tính năng với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng→ 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch FeSO4 không làm mất đi color hỗn hợp nào là tại đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D A. Dung dịch color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi trả quý phái color vàng

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)3 + K2SO4+ 2MnSO4+ 8H2O

B. hỗn hợp chuyến kể từ white color xanh xao quý phái color domain authority cam.

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất color hỗn hợp nước brom

2FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2H2SO4

D. FeSO4 không phản xạ Dung dịch CuCl2

Câu 2. Cho 5,4 gam lếu láo thích hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn tính năng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối bột chiếm được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D nHCl= 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl= 0,09 (mol)

Theo toan luật bảo toàn khối lượng

mhỗn hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 – 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 3. Dung dịch loãng chứa chấp lếu láo thích hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl sở hữu tài năng hòa tan tối nhiều lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,trăng tròn gam

D. 3,64 gam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D  Theo đề bài bác lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ chiếm được muối bột Fe (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3 → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe= 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

mFe = 3,64 gam

Câu 4. Dãy những hóa học nào là tại đây tính năng với HNO3 đặc rét đều xẩy ra phản xạ lão hóa khử là

A. Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3

B. Fe, FeO, Fe(NO3)2, FeCO3

C. Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3

D. Fe, FeO, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Phản ứng lão hóa khử xẩy ra khi Fe nhập thích hợp hóa học ko đạt số lão hóa tối đa

Mà nhập Fe(OH)3 , Fe2(SO4)3,Fe(NO3)3sắt sở hữu số lão hóa +3 => A, C, D sai

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2OFeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(NO3)2 + 2 HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

3 FeCO3 + 10 HNO3 → 3 Fe(NO3)3 + 3 CO2 + NO + 5 H2O

Câu 5. Hòa tan lếu láo thích hợp tía sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hóa học rắn ko tan là Cu. Dung dịch sau phản xạ chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Sau phản xạ còn Cu dư, minh chứng HNO3phản ứng không còn.

Xem thêm: Xịt bình cứu hỏa khiến phù dâu ngã lăn ra đất, trò đùa đám cưới gây phẫn nộ

Phương trình phản xạ minh họa

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 6. Cách nào là tại đây rất có thể dùng để làm pha trộn FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS nhập oxi.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản ứng  minh họa

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 (500oC)

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo thích hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Quy thay đổi trở nên 2,8 gam ( Fe: x mol và O: hắn mol )

Sơ đồ gia dụng thích hợp thức:

2Fe → Fe2O3

Ta có:

nFe = 2nFe2O3 = 2.3/160 = 0,0375 mol

=> nO (oxit)= ( 2,8 – 0,0375.56 )/ 16 = 0,04375 mol

=> nHCl pứ= 2nO (oxit) = 0,0875 mol

=>V = 87,5 ml

Câu 8. Phản ứng nào là tại đây ko đưa đến muối bột Fe (III)?

A. Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp HCl đặc

B. Fe(OH)3 tác dụng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc nguội

D. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Phương trình phản xạ minh họa

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe bị thụ động nhập HNO3 đặc nguội

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+ NO + H2O

Câu 9. Thổi lếu láo thích hợp khí CO và H2 đi qua loa x gam lếu láo thích hợp bao gồm CuO và Fe3O4 có tỉ trọng mol 1:2, sau phản xạ chiếm được hắn gam hóa học rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được hỗn hợp Y (không chứa chấp ion Fe2+). Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 41 gam muối bột khan. Giá trị của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A nCu = a mol;

nFe3O4 = 2a mol;

→ nCu(NO3)2 = a; nFe(NO3)3 = 6a mol

mmuối= mCu(NO3)2 + mFe(NO3)3

→ 188a + 242.6a = 41 → a = 0,025 mol

→ x = 0,025.80 + 0,025.2.232 = 13,6 gam.

Câu 10. Thêm bột Fe (dư) nhập những hỗn hợp riêng lẻ sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3(loãng), H2SO4 (đặc nóng). Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số tình huống phản xạ đưa đến muối bột Fe(II) là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Nhúng 1 lá Fe nhỏ nhập hỗn hợp chứa chấp 1 trong số hóa học sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3.

• Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

• Fe + AlCl3 → ko phản xạ.

• Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓

• Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2+ Pb↓

• Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

• Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe dư + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

• 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Fe dư + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

→ Số tình huống tạo ra muối bột Fe(II) là 6

Câu 11. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đã được axit hóa bởi vì H2SO4 vào hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi trả quý phái color vàng

B. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp color tím hồng bị trả dần dần quý phái nâu đỏ

D. color tím bị thất lạc ngay lập tức. Sau bại từ từ xuất hiện nay quay về trở nên hỗn hợp làm nên màu hồng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản xạ minh họa

10FeSO4+ 8H2SO4 + 2KMnO4→ 5Fe2(SO4)3+ 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối bột Fe2(SO4)3và FeCl3 có color vàng

→ Đáp án A

Câu 12. Hòa tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được chất rắn và dung dịch. Vậy nhập dung dịch có các muối là:

A. Cu(NO3)2

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

C. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2

D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, HNO3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Do sau phản ứng vẫn còn chất rắn nên Fe và Cu hoặc cả Fe và Cu đều còn. Khi Fe hoặc Cu còn thì Fe3+ đã chuyển hoàn toàn thành Fe2+.

Câu 13. Cho m gam lếu láo thích hợp X bao gồm Fe, FeO nhập hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), sau thời điểm kết cổ động phản xạ sinh đi ra 2,24 lít khí (đktc). Nếu cho tới lếu láo thích hợp X phía trên vào một trong những lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau thời điểm kết cổ động phản xạ sinh đi ra 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của m là

A. 32

B. 16,4

C. 35

D. 38

Xem thêm: Mẹo làm sạch mùi hôi bình giữ nhiệt

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D