fe + hno3 no2

Mời những em nằm trong theo dõi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với xài đề
Fe(OH)2 + HNO3 → H2O + NO2↓ + Fe(NO3)3 | Fe(OH)2 rời khỏi Fe(NO3)3

Bạn đang xem: fe + hno3 no2

Thầy cô http://cdk.edu.vn/ van nài ra mắt phương trình Fe(OH)2 + 4HNO3 → 3H2O + NO2↓ + Fe(NO3)3 bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một trong những bài bác tập luyện tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo dõi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình Fe(OH)2 + 4HNO3 → 3H2O + NO2↓ + Fe(NO3)3

1. Phương trình phản xạ hóa học

Fe(OH)2 + 4HNO3 → 3H2O + NO2↓ + Fe(NO3)3

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Chất rắn white color xanh xao Fe(OH)2 tan dần dần vô hỗn hợp, đem khí gray clolor bay ra

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt chừng chống.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của Fe(OH)2

– Có đặc điểm của bazo ko tan.

– Vừa đem tính lão hóa vừa phải đem tính khử.

Bị nhiệt độ phân

– Nung Fe(OH)2 trong ĐK không tồn tại ko khí

    Fe(OH)2 Tính hóa chất của Sắt Hidroxit Fe(OH)2 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, ứng dụng FeO + H2O

– Nung Fe(OH)2 trong ko khí

    4Fe(OH)2 + O2 Tính hóa chất của Sắt Hidroxit Fe(OH)2 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha chế, ứng dụng 2Fe2O3 + 4H2O

Tác dụng với axit

– Với axit không tồn tại tính lão hóa như (HCl, H2SO4)

    Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Tính khử:

– Với axit HNO3, H2SO4 đặc

    3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

    2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– Tác dụng với những hóa học lão hóa khác

    4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

4.2. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

Tính axit

    Là một trong những số những axit mạnh mẽ nhất, vô dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có không thiếu đặc điểm của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ lòm quỳ tím, ứng dụng với oxit bazơ, bazơ, muối bột của axit yếu đuối rộng lớn.

Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim Lúc gặp gỡ axit HNO3 đều bị lão hóa về tình trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi ứng dụng với những sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

Xem thêm: Ý nghĩa phong thủy của cây huyết dụ

    Khi đun rét HNO3 đặc rất có thể ứng dụng với phi: C, Phường, S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với thích hợp chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối bột Fe (II), … rất có thể ứng dụng với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá vô thích hợp hóa học fake lên nấc oxi hoá cao hơn nữa.

    Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – đa phần thích hợp hóa học cơ học như giấy má, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy Lúc xúc tiếp với HNO3 đặc.

5. Cách triển khai phản ứng

– Cho Fe(OH)2 tác dụng với hỗn hợp HCl

6. Quý Khách đem biết

Tương tự động Fe(OH)2 các hidroxit phản xạ với axit tạo nên trở thành muối bột và nước

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Phản ứng nào là tại đây chỉ tạo nên muối bột Fe (II)?

A. Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp HNO3 dư.

B. Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét dư.

C. Cho Fe ứng dụng với Cl2, nung rét.

D. Cho Fe ứng dụng với bột S, nung rét.

Hướng dẫn giải

Fe+ 4HNO3 dư → Fe(NO3)3 + NO + 4H2O

2Fe + 6H2SO4 đặc, rét dư → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + S → FeS

Do S đem tính lão hóa yêu thương nên chỉ có thể đẩy Fe trở thành Fe(II)

Đáp án : D

Ví dụ 2: Cho lếu thích hợp bao gồm Fe dư và Cu vô hỗn hợp HNO3 thấy bay rời khỏi khí NO. Muối chiếm được vô hỗn hợp là muối bột nào là sau đây:

A. Fe(NO3)3   

B. Fe(NO3)2

C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2   

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

Hướng dẫn giải

Vì hỗn hợp đem Cu dư nên tiếp tục không tồn tại Fe (III) nên phản xạ đã tạo ra lếu thích hợp Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Đáp án : C

Ví dụ 3: Mệnh đề ko trúng là:

A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

B. Fe khử được Cu2+ trong hỗn hợp.

C. Fe3+ có tính lão hóa mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Tính lão hóa của những ion tăng theo dõi loại tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+

Hướng dẫn giải

Trong sản phẩm năng lượng điện hóa, trật tự những cặp được bố trí như sau Fe2+/Fe , H+/H2, Cu2+ /Cu, Fe3+ / Fe2+

Theo quy tắc α thì Fe2+ chỉ lão hóa được những sắt kẽm kim loại đứng trước nó, ko lão hóa được Cu

Đáp án : A

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và thích hợp chất:

 

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Fe(OH)2 + HNO3 → H2O + NO2↓ + Fe(NO3)3 | Fe(OH)2 rời khỏi Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em triển khai xong chất lượng tốt bài bác tập luyện của tôi.

Đăng bởi: http://cdk.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: nick liên quân free