fe + hno3 đặc nóng dư

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với xài đề
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe đi ra Fe(NO3)3

Bạn đang xem: fe + hno3 đặc nóng dư

Thầy cô http://cdk.edu.vn/ van trình làng phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng lạ phản xạ và một vài bài xích tập luyện tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ hóa 

            Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2. Hiện tượng nhận thấy phản ứng.

Khi mang lại Fe ứng dụng HNO3 đặc giá, đem khí độc gray clolor đỏ gay bay đi ra đó là NO2

3. Điều khiếu nại phản ứng

HNO3 đặc nóng

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

a. Bản hóa học của Fe (Sắt)

– Trong phản xạ bên trên Fe là hóa học khử.

– Fe là sắt kẽm kim loại ứng dụng được với các axit HNO3, H2SO4 đặc.

b. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– Đây là 1 trong những monoaxit mạnh, đem tính lão hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều ăn ý hóa học vô sinh.

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính Hóa chất của Sắt

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} Fe3O

Với clo: 2Fe + 3Cl2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S overset{t^{circ } }{rightarrow} FeS

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe phản xạ được với tương đối nhiều phi kim.

b. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không ứng dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5.2. Tính Hóa chất của HNO3

a. Axit nitric là 1 trong những trong mỗi axit mạnh nhất:

Axit nitric được xếp thứ hạng nhập list những axit vượt trội nhất.  Đây là 1 trong những axit khan – một monoaxit mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều ăn ý hóa học vô sinh với hằng số cân đối axit (pKa) = -2.

Axit nitric phân li trọn vẹn trở thành những ion H+ và NO3- nhập hỗn hợp loãng. Dung dịch HNO3 thực hiện quỳ tím trả đỏ gay.

HNO3 có công năng với oxit bazơ, bazơ và muối hạt của axit yếu ớt rộng lớn đưa đến muối hạt nitrat. 

Ví dụ: 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CaCO3 + 2HNO3  → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Ba(OH)2 + 2HNO3  → Ba(NO3)2 + 2H2O

Axit nitric ứng dụng với oxit bazơ, bazo, muối hạt nhưng mà sắt kẽm kim loại nhập ăn ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

Ví dụ:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

b. Axit nitric đem tính oxi hóa:

Axit nitric cũng là 1 trong trong mỗi axit đem tính lão hóa mạnh. Nó hoàn toàn có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ, tùy thuộc vào độ đậm đặc axit mạnh hoặc yếu ớt của hóa học khử. Cùng lần hiểu tính lão hóa của axit nitric trải qua 3 phản ứng:

Một là,Tác dụng với kim loại

Hai là, Tác dụng với phi kim 

Ba là, Tác dụng với ăn ý chất

Tác dụng với kim loại

Axit nitric đem năng lực lão hóa đa số những sắt kẽm kim loại đưa đến muối hạt nitrat, trong cả sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu ớt (Cu, Ag)…, nước ngoài trừ Pt và Au. Lúc này, sắt kẽm kim loại bị lão hóa mà đến mức tối đa. Sản phẩm của phản xạ này được xem là NO2(+4) so với HNO3 quánh và NO(+2) so với HNO3 loãng. Nhôm, Fe và crom thụ động với axit nitric quánh nguội vì như thế lớp màng oxit bền được đưa đến đảm bảo an toàn bọn chúng không biến thành lão hóa tiếp. Đây cũng chính là nguyên do bình nhôm hoặc Fe được dùng làm đựng HNO3 quánh.

Phương trình phản ứng:

Kim loại + HNO3 quánh → muối hạt nitrat + NO + H2O (nhiệt độ)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng rét → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng rét → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Ví dụ: 

Cu + 4HNO3 đặc  → Cu(NO3)2 + 2NO2(↑) + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng  → 3Cu(NO3)2 + 2NO (↑) + 4H2O

Tác dụng với phi kim

Khi được đun giá, HNO3 quánh đem năng lực lão hóa được những phi kim như S, C, P… (các nhân tố á kim, nước ngoài trừ halogen và silic). Sản phẩm tạo ra trở thành là nito dioxit (nếu là axit nitric đặc) và oxit nito (với axit loãng và nước).

Ví dụ: 

S + 6HNO3 quánh → H2SO4 + 6NO2(↑) + 2H2O (nhiệt độ)

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

P + 5HNO3 quánh → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

Tác dụng với ăn ý chất

Là một trong mỗi axit cực mạnh, axit nitric (HNO3) quánh đem năng lực lão hóa – huỷ bỏ nhiều ăn ý hóa học vô sinh, cơ học không giống nhau.. Vải, giấy tờ, mạt cưa,… đều bị huỷ bỏ hoặc bốc cháy khi xúc tiếp với HNO3 quánh. Vì vậy, tiếp tục vô nằm trong nguy khốn nếu như nhằm axit nitric (HNO3) xúc tiếp với khung người người.

Ví dụ: 

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S (↓) + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 quánh → PbSO4(↓)  + 8NO2 + 4H2O

HNO3 hòa tan Ag3PO4, ko ứng dụng với HgS.

6. Cách tiến hành phản ứng

– Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp axit nitric.

7. Quý Khách đem biết

Hiện bên trên công ty chúng tôi không tồn tại tăng ngẫu nhiên vấn đề nào là tăng về phương trình này.

8. Bài tập luyện liên quan

Câu 1. Cho Fe ứng dụng với HNO3 đặc, giá, chiếm được khí X được màu sắc nâu đỏ gay. Khí X là

A. N2O.

B. N2.

C. NO2.

D. NO.

Lời giải:

Đáp án: C
 Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 2. Kim loại nào là tại đây ứng dụng với axit HCl loãng và khí clo ko mang lại nằm trong loại muối hạt clorua kim loại

A. Zn

B. Pb

C. Ag

D. Fe

Lời giải:

Đáp án: A

Loại B và C bởi Cu, Pb ko phản xạ với HCl.

Loại D do:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Câu 3. Cho những sơ thiết bị phản xạ hoá học tập tại đây, đem từng nào sơ thiết bị sai?

(1) Fe3O4+ HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

(2) Fe(OH)3+ H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(3) FeO + HNO3→ Fe(NO3)3 + NO + H2O

(4) FeCl2 + HNO3→ Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O

(5) Al + HNO→ Al(NO3)3 + H2

(6) FeO + H2SO4 đặc nguội → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: B

Những phản xạ chất hóa học sai là

(2) vì như thế ko tạo ra khí SO2

2Fe(OH)3 + 3H2SO4→ Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) vì như thế ko tạo ra khí H2

Xem thêm: Những điạ điểm chơi Trung thu ở Hà Nội

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. N2O5 được đều chế vì như thế cách

A. Cho N2 tác dụng với O2 ở nhiệt độ phỏng cao

B. Sử dụng tia lửa năng lượng điện nhập ko khí

C. Cho sắt kẽm kim loại hoặc phi kim ứng dụng với HNOđặc

D. Tách nước kể từ HNO3

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5. Cho mặt hàng những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học nhập mặt hàng bị lão hóa khi ứng dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, giá là:

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

Chất bị lão hóa khi ứng dụng với HNO3 thì cần ko đạt hóa trị tối nhiều Trong mặt hàng bên trên đem 4 hóa học là: FeO, Fe(OH)2, FeSO4 và Fe.

Phương trình phản ứng

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2+ 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Câu 6. Cho 19,2 gam lếu ăn ý Cu và CuO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 448 ml khí NO (đktc) ( thành phầm khử duy nhất). Phần trăm về lượng của CuO nhập lếu hợp:

A. 60%

B. 90%

C. 10%

D. 20%

Lời giải:

Đáp án: B

Chỉ đem Cu phản xạ với HNO3 sinh đi ra khí NO

Phương trình phản xạ hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2+ 2NO↑ + 4H2O

nNO 0,44822,4 = 0,02 mol

=> nCu = 32 nNO = 0,03 mol

=> mCu = 0,03 . 64 = 1,92 (g)

=> mCuO = 19,2 – 1,92 = 17,28 (g)

=> %mCuO = 90%

Câu 7. Những kim lọai nào là tại đây đẩy được Fe thoát khỏi hỗn hợp Fe (II) sunfat và bạc thoát khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Lời giải:

Đáp án: B

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4→ ZnSO4+ Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Câu 8. Để pha chế Fe(NO3)2 ta hoàn toàn có thể người sử dụng phản xạ nào là sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3 dư

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. Fe2O3 + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Lời giải:

Đáp án: B

Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 9. Dãy những hóa học và hỗn hợp nào là tại đây khi lấy dư hoàn toàn có thể oxi hoá Fe trở thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, giá, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu hoàng, H2SO4 đặc, giá, HCl

D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng

Lời giải:

Đáp án: D

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 10. Trong quy trình bảo vệ, một cái đinh Fe nguyên vẹn hóa học đã biết thành lão hóa vì như thế oxi bầu không khí tạo ra trở thành lếu ăn ý X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 và FeO. Hỗn ăn ý X không biến thành hòa tan trọn vẹn nhập lượng dư hỗn hợp hóa học nào là sau đây?

A. AgNO3.

B. HCl.

C. HNO3 đặc, giá.

D. H2SO4 đặc, giá.

Lời giải:

Đáp án: A

A. Chỉ đem Fe tan nhập dd AgNO3 dư, còn sót lại Fe2O3, Fe3Ovà FeO ko tan.

B. Hỗn ăn ý X bị hòa tan trả toàn

Phương trình minh họa:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 3H2O

FeO + 2HCl → FeCl2+ H2O

C. Hỗn ăn ý X bị hòa tan trọn vẹn nhập HNO3 đặc, nóng

Phương trình minh họa:

Fe + 6HNO3 đặc, giá → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 đặc, giá → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe3O4+ 10HNO3 đặc, nóng → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc, giá → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

D. Hỗn ăn ý X bị hòa tan trọn vẹn H2SO4 đặc, giá.

Phương trình minh họa:

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng→ Fe2(SO4)3+ 3SO2↑ + 6H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 đặc, nóng→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc, nóng → 3Fe2(SO4)+ SO2↑ + 10H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)+ SO2↑ + 4H2O

Câu 11. Cho m gam Fe ứng dụng với hỗn hợp HNO3 thấy sinh đi ra 0,1 mol NO là thành phầm khử có một không hai của HNO3 và còn sót lại 2,6 gam Fe ko tan. Giá trị của m là:

A. 5,6

B. 7,2

C. 12

D. 10

Lời giải:

Đáp án: C

Do Fe còn dư nên hỗn hợp chỉ chứa chấp Fe(NO32

2nFe = 3nNO ⇒ nFe32 . 0,1 =0,15 mol

mFe = 0,15 . 56 + 2,6 = 12 g

9. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và ăn ý chất:

 

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe đi ra Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thành xong chất lượng tốt bài xích tập luyện của tôi.

Đăng bởi: http://cdk.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: Dưa hấu ruột vàng có tốt không?