em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình

huagiaduan

huagiaduan

Avatar

huagiaduan

Nhân thế xa thẳm xôi, sương sương giăng tràn, duy chỉ mất người vẫn nhàn rỗi nhạt nhẽo chúng tôi thân thuộc sương lửa hồng trần.

Em thấy gì vô hai con mắt kẻ si tình?

Một tấm tấm lòng hay 1 đời dang dở..

Avatar

@huagiaduan / huagiaduan.tumblr.com

You are using an unsupported browser and things might not work as intended. Please make sure you're using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, or Edge.

Xem thêm: Có nên trồng cây vạn tuế trước nhà?