điểm chuẩn học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông - Hình ảnh 1.

A. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

Bạn đang xem: điểm chuẩn học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào đại học tập hệ chủ yếu quy theo Phương thức xét tuyển chọn phụ thuộc vào thành quả đua đảm bảo chất lượng nghiệp THPT năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông như sau:

TT

Ngành moi tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển

Thứ tự động nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển chọn Lúc sỹ tử đem điểm xét tuyển  vị nấc điểm trúng tuyển chọn (*)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH)

1.

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

7520207

25.68

TTNV = 1

2.

Công nghệ Kỹ thuật Điện, năng lượng điện tử

7510301

25.01

TTNV = 1

3.

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa

7520216

25.40

TTNV <= 3

4.

Công nghệ thông tin

7480201

26.59

TTNV = 1

5.

An toàn thông tin

7480202

26.04

TTNV <= 3

6.

Khoa học tập PC (định phía Khoa học tập dữ liệu)

7480101

26.55

TTNV <= 4

7.

Mạng PC và truyền thông tài liệu (CT Kỹ thuật dữ liệu)

7480102

24.88

TTNV <= 3

8.

Cử nhân Công nghệ vấn đề (định phía ứng dụng)

7480201 _UDU

23.76

TTNV <= 4

9.

Công nghệ vấn đề (CLC)

7480201 _CLC

25.38

TTNV <= 2

10.

Công nghệ nhiều phương tiện

7329001

25.89

TTNV = 1

11.

Truyền thông nhiều phương tiện

7320104

26.33

TTNV = 1

12.

Báo chí

7320101

25.36

TTNV <= 4

13

Quản trị kinh doanh

7340101

25.15

TTNV <= 6

14

Thương mại năng lượng điện tử

7340122

26.20

TTNV <= 2

15

Marketing

7340115

25.80

TTNV <= 6

16

Kế toán

7340301

25.05

TTNV <= 3

17

Công nghệ tài chủ yếu (Fintech)

7340205

25.35

Xem thêm: Bố bắt con gái tắm nước lạnh mùa đông vì trượt trường điểm, bà nội đi kiện

TTNV = 1

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS)

1.

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

7520207

21.90

TTNV <= 9

2.

Công nghệ Kỹ thuật Điện, năng lượng điện tử

7510301

18.15

TTNV <= 3

3.

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa

7520216

18.00

TTNV = 1

4.

Công nghệ Inernet vạn vật

7520208

21.70

TTNV = 1

5.

Công nghệ thông tin

7480201

25.10

TTNV <= 10

6.

An toàn thông tin

7480202

24.44

TTNV <= 17

7.

Công nghệ nhiều phương tiện

7329001

24.05

TTNV = 1

8.

Quản trị kinh doanh

7340101

22.80

TTNV <= 16

9.

Marketing

7340115

24.10

TTNV <= 7

10.

Kế toán

7340301

20.00

TTNV = 1

Ghi chú:

- Mức điểm nêu bên trên đang được bao hàm điểm Ưu tiên theo đòi Khu vực và Đối tượng (nếu có);

- Điểm chuẩn trúng tuyển chọn được xác định theo thang điểm 30;

(*) Thực hiện nay quy lăm le bên trên điểm c khoản 3 Điều đôi mươi của Quy chế tuyển chọn ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non Ban hành tất nhiên Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 mon 6 năm 2022 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra, trường hợp ý nhiều sỹ tử đem nằm trong điểm xét ở cuối list, hạ tầng đào tạo và giảng dạy hoàn toàn có thể dùng tiêu chuẩn phụ là trật tự nguyện vọng (để xét lựa chọn những sỹ tử đem trật tự nguyện vọng cao hơn).

B. TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông công phụ thân list nhằm sỹ tử tra cứu giúp thành quả xét tuyển chọn nhập ĐH chủ yếu quy (tất cả những cách thức xét tuyển) bên trên trang tra cứu giúp thành quả tuyển chọn sinh đầu tiên của Học viện bên trên địa chỉ: https://tracuu.ptit.edu.vn từ 00h00 ngày 24/08/2023.

C. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Tất cả những sỹ tử đang được trúng tuyển chọn đầu tiên (bao bao gồm cả những sỹ tử đang được trúng tuyển chọn theo đòi những Phương thức xét tuyển chọn sớm) nên tiến hành xác nhận nhập học:

1. Thí sinh nên tiến hành xác nhận nhập học tập bên trên khối hệ thống tuyển chọn sinh của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra bên trên địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng kiểu dáng trực tuyến và bên trên thông tin tài khoản của cá thể.

2. Chỉ đem những sỹ tử tiến hành vừa đủ việc Xác nhận nhập học tập và nhập thời hạn quy lăm le mới nhất được trao Giấy báo trúng tuyển chọn của Học viện.

3. Các sỹ tử ko tiến hành vừa đủ việc Xác nhận nhập học tập được coi như kể từ chối nhập học tập nhập Học viện và sẽ ảnh hưởng diệt thành quả xét trúng tuyển chọn.

4. Thời lừa lọc tiến hành xác nhận nhập học: Hoàn trở thành trước 17h00 ngày 08/09/2023.

5. Hình thức xác nhận nhập học: Trực tuyến.

6. Kiểm tra thành quả xác nhận nhập học: Thí sinh hoàn toàn có thể theo đòi dõi thành quả xác nhận nhập học tập bên trên khối hệ thống tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT nhập thông tin tài khoản của cá thể hoặc nhập thông tin tài khoản xét tuyển chọn của cá thể bên trên khối hệ thống xét tuyển chọn trực tuyến của Học viện bên trên địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn.

D. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC NHẬP HỌC (Cơ sở Đào tạo ra phía Bắc -BVH)

Các sỹ tử sau thời điểm đang được hoàn thành xong xác nhận nhập học tập tiếp tục tiến hành nhập học tập trực tuyến như sau:

Đối tượng: Các sỹ tử đang được đầu tiên trúng tuyển chọn nhập ĐH hệ chủ yếu quy năm 2023 và đang được hoàn thành xong việc xác nhận nhập học tập.

Phương thức làm thủ tục nhập học tập trực tuyến:

Bước 1: Thí sinh thực hiện Nhập học tập trực tuyến (online) trên khối hệ thống xét tuyển chọn trực tuyến của Học viện bên trên địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn và hoàn trở thành đóng góp kinh phí đầu tư nhập học bằng kiểu dáng trực tuyến (theo chỉ dẫn bên trên hệ thống), hoàn trở thành trước 24h00 ngày 13/9/2023.

Bước 2: Thí sinh In Lý lịch sinh viên từ khối hệ thống xét tuyển chọn, lấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã, phường điểm sỹ tử đang được trú ngụ và sẵn sàng những sách vở và giấy tờ theo phía dẫn để nhập học tập trực tiếp tại Học viện.

Thời lừa lọc tiến hành nhập học tập thẳng và nộp làm hồ sơ nhập học: Ngày 14 và 15 mon 09 năm 2023 (theo vấn đề bên trên Giấy báo trúng tuyển)

E. ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (Cơ sở Đào tạo ra phía Bắc-BVH)

Thí sinh sau thời điểm hoàn thành xong nhập học tập trực tuyến bên trên khối hệ thống xét tuyển chọn trực tuyến của Học viện và hoàn thành xong đóng góp kinh phí đầu tư nhập học tập vị kiểu dáng trực tuyến hoàn toàn có thể tiến hành ĐK đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh nguồn vào theo phía dẫn bên trên khối hệ thống.

Thời lừa lọc đánh giá giờ đồng hồ Anh đầu vào:

Kiểm tra review năng lượng giờ đồng hồ Anh xét tuyển chọn và phân loại trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh nguồn vào mang đến công tác Chất lượng cao ngành CNTT: Cả ngày 04/10/2023

Kiểm tra phân loại trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh nguồn vào mang đến SV những lớp đại trà: Từ ngày 04/10/2023 cho tới 06/10/2023

Hình thức kiểm tra:

Kiểm tra review năng lượng giờ đồng hồ Anh xét tuyển chọn và phân loại trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh nguồn vào mang đến công tác Chất lượng cao ngành CNTT: Bài đua TOEFL ITP Placement Test

Kiểm tra phân loại trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh nguồn vào mang đến SV những lớp đại trà: Bài đua TOEIC Placement Test nhì kỹ năng: TOEIC Listening & TOEIC Reading.

Hình thức thi: Thi thẳng bên trên máy

(Danh sách SV, ca đua, chống thi  tiếp tục công phụ thân bên trên website https://daotao.ptit.edu.vn  trước ngày đánh giá 02 ngày)

Địa điểm kiểm tra: Phòng máy tầng 4, 5, 6 căn nhà A3- Thương hiệu Đào tạo ra HĐ Hà Đông.

F. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Chương trình quality cao xây dựng theo đòi Thông tư 23 trước đây(Cơ sở Đào tạo ra phía Bắc -BVH)

Sinh viên trúng tuyển chọn những ngành Công nghệ vấn đề, An toàn vấn đề, Khoa học tập PC, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Mạng PC và truyền thông tài liệu (CT Kỹ thuật dữ liệu); Công nghệ nghệ thuật Điện, năng lượng điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa sau thời điểm tiến hành nhập học tập trực tuyển chọn, nếu như đem nguyện vọng, hoàn toàn có thể thực hiện Đăng ký xét tuyển chọn vào chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (chương trình quality cao xây dựng theo đòi Thông tư 23 trước đây) theo phía dẫn bên trên khối hệ thống.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Cơ sở đào tạo và giảng dạy Phía Bắc (mã ngôi trường BVH):            

Phòng Đào tạo ra, Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông

Km10, đàng Nguyễn Trãi, Quận HĐ Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252

Cơ sở đào tạo và giảng dạy Phía Nam (mã ngôi trường BVS):

Phòng ĐT&KHCN, Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông, Thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cây trạng nguyên hợp tuổi nào?

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38297220

Thí sinh hoàn toàn có thể theo đòi dõi tăng vấn đề cụ thể bên trên những kênh vấn đề tuyển chọn sinh của Học viện, bao gồm đem Cổng vấn đề tuyển chọn sinh https://tuyensinh.ptit.edu.vn, kênh Fanpage https://facebook.com/ptittuyensinh, kênh Zalo https://zalo.me/1260203497642986925.