dịch vụ công đồng nai

Miễn nhiệm thẩm định viên pháp hắn và pháp hắn tinh thần nằm trong thẩm quyền của Ủy ban quần chúng tỉnh/ TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày Phí : Không Nộp làm hồ sơ bên trên Trung tâm Hành chủ yếu công tỉnh (Địa chỉ: số 236, lối Phan Trung, thành phố 2, phường Tân Tiến, TP. Hồ Chí Minh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc truy vấn trang web bên trên địa chỉ: http://dichvucong.dongnai.gov.vn sẽ được chỉ dẫn nộp làm hồ sơ trực tuyến qua chuyện mạng. Thời hạn giải quyết: Không vượt lên trên 10 (mười) ngày, Tính từ lúc ngày có được làm hồ sơ hợp thức.
Trực tuyến 10 Ngày Phí : Không Nộp làm hồ sơ bên trên Trung tâm Hành chủ yếu công tỉnh (Địa chỉ: số 236, lối Phan Trung, thành phố 2, phường Tân Tiến, TP. Hồ Chí Minh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc truy vấn trang web bên trên địa chỉ: http://dichvucong.dongnai.gov.vn sẽ được chỉ dẫn nộp làm hồ sơ trực tuyến qua chuyện mạng. Thời hạn giải quyết: Không vượt lên trên 10 (mười) ngày, Tính từ lúc ngày có được làm hồ sơ hợp thức.

Thành phần hồ nước sơ

Bao bao gồm

Bạn đang xem: dịch vụ công đồng nai

Loại giấy má tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn phiên bản ý kiến đề nghị miễn nhiệm thẩm định viên tư pháp của ban ngành tổ chức triển khai vẫn ý kiến đề nghị chỉ định người đó; 1 0
Văn phiên bản sách vở và giấy tờ chứng tỏ thẩm định viên tư pháp nằm trong một trong những tình huống quy ấn định bên trên khoản 1 Điều 10 Luật Giám ấn định Tư pháp 1 0

Trình tự động thực hiện

Cơ quan tiền triển khai

Sở Y tế - tỉnh Đồng Nai

Xem thêm: Bếp có nên quay ra cửa chính?

Yêu cầu, ĐK

Xem thêm: Mua bánh trung thu trên Facebook, bị lừa hết sạch tiền trong tài khoản

Thủ tục hành chủ yếu liên quan