đề tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra canh ty Giáo viên và cha mẹ nhận thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ bại liệt canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả tía sách)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần trăng tròn (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)

Bài luyện hằng ngày lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 3

 • Bài luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài bác luyện môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi gọi một quãng văn phiên bản trong những phiếu gọi. Đảm bảo gọi chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác gọi, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy tờ và cây táo con cái nằm trong sinh sống vô một quần thể vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm cành hoa giấy tờ nở đỏ ối rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân thiện cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy tờ thưa :

- Táo ơi! Cậu đã thử xấu xa quần thể vườn này. Cậu nên cút ngoài điểm phía trên nhằm lấy vị trí mang lại tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, yên lặng. Ít lâu sau, nó chính thức đâm chồi các chiếc lá tròn xoe, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi hương thơm tho phảng phất nhẹ nhàng vô dông tố. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở thành những ngược táo nhỏ blue color. Đầu ngày thu, những ngược táo lớn, chín vàng. Một hôm, nhì ông con cháu công ty vườn cút dạo bước. Ông với tay trẩy mang lại con cháu bao nhiêu ngược táo. Cô nhỏ bé ăn và luôn luôn mồm tán tụng ngon. Cây hoa giấy tờ buồn trong khi thấy không có bất kì ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng giã lá xanh lơ, âm thầm thì yên ủi các bạn :

- quý khách hàng chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng ngược ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn các bạn thì mang lại sắc hoa và bóng đuối.

Giờ thì cây hoa giấy tờ đang được hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn nào là mô tả vẻ đẹp mắt của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện để lá cây trái mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm cành hoa giấy tờ nở đỏ ối rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các chiếc lá rất ít.

C. Nở rời khỏi những cành hoa với mùi hương thơm tho nhè nhẹ nhàng.

Câu 3: Câu hoa giấy tờ đang được thưa gì với cây táo sau thời điểm thấy vẻ bên ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã thử mang lại quần thể vườn thêm thắt tươi tắn đẹp mắt.

B. Cậu thực hiện xấu xa quần thể vườn, cút nơi khác mang lại tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang lại quần thể vườn thêm thắt chật hẹp.

Câu 4:  Sau trong khi thấy nhì ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy tờ đang được cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy sung sướng.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn phiền.

C. Nó cảm nhận thấy lo ngại.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút rời khỏi bài học kinh nghiệm gì cho chính bản thân mình kể từ mẩu truyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ với nghĩa kiểu như nhau vô bài bác gọi.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ rời khỏi những câu khiến cho được dùng vô bài bác gọi. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vết nhì chấm hoặc vết phẩy thay cho mang lại dù vuông trong khúc văn tiếp sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: Hoa mào gà có ý nghĩa gì?

       Trong rừng hoa căn nhà bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa mươi giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn ngược □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là 1 trong cây chạc leo dằng dịt. Hoa nở trở thành từng chùm ở nách lá, nụ hoa blue color lục, khi hoa nở được màu vàng đặc biệt nhẹ nhàng (màu thiên lí). Hương thơm tho lan vô đêm tối và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân thiện thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang tấp nập, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ từ thân thiện chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhì mon tía thường niên, kể từ gốc cây và thân thiện chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi cách tân và phát triển.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham lam quan lại một cảnh quan của quốc gia tớ.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình bại liệt. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan nhưng mà em đang được cho tới tham lam quan lại.

- Nêu Điểm sáng nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi gọi một quãng văn phiên bản trong những phiếu gọi. Đảm bảo gọi chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác gọi, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán ở Đường Lâm (Ba Vì, TP. hà Nội ngày nay), thực hiện nha tướng mạo mang lại Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả đàn bà mang lại, lại mang lại quyền thống trị Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn giết thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu rời khỏi căn vặn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn kiêng dè, sai sứ thanh lịch cầu cứu giúp quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán mong muốn nhân VN với loàn nhưng mà rước quân xâm lăng, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao rước thiệt nhiều phi thuyền, bám theo sông Bạch Đằng tiến thủ vô VN.

      thạo tin cậy, Ngô Quyền với những tướng mạo bàn lược mưu chước. Ôngliền sai rước cọc đóng góp xuống nhì mặt mày bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân rước thuyền nhẹ nhàng rời khỏi khiêu chiến rồi fake bại nhằm dụ địch xua đuổi bám theo. Quả nhiên Hoằng Thao trúng nối tiếp. Khi phi thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới Khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, văng mạng bị tiêu diệt nhưng mà tấn công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống cấp, thuyền vướng cọc nhưng mà lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tấn công, bắt và giết thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin cậy, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn lại và rút về.Ngô Quyền đang được khuấy tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc nên lo sợ, không đủ can đảm léo hánh cho tới VN.

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền với quan hệ ra làm sao với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân cút căn vặn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện loại gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn giết thịt phụ vương nuôi của tôi.

C. Vì Kiều Công Tiễn giết thịt phụ vương ruột của tôi.

Câu 3: Ngô Quyền đang được nghĩ về rời khỏi mưu chước gì nhằm chi khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem phi thuyền của nước bản thân cút tấn công quân Nam Hán.

B. Ông người sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm xung yếu ở sông Bạch Đằng, Khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai lính tráng người sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi vô những phi thuyền của quân Nam Hán vô đêm tối.

Câu 4: Cuộc đại chiến đang được ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng rước những phi thuyền của tôi tiến thủ vô VN, quân tớ bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý vật của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng nối tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm kiêng dè, quân tớ dành riêng thắng lợi vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu truyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có chân thành và ý nghĩa ra làm sao so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng rẽ với vô bài bác gọi và phân bọn chúng trở thành 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng rẽ địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ sinh hoạt vô bài bác gọi bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu với dùng kể từ ngữ em vừa vặn tìm kiếm được ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh lơ, các bạn với ngửi thấy mùi hương thơm tho đuối của bông lúa non ko ? Trong loại vỏ xanh lơ bại liệt, với cùng 1 giọt sữa Trắng thơm tho, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ tấp nập lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng trĩu vì thế hóa học quý trong sáng của trời.Đợi đến thời điểm vừa vặn nhất, người tớ gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cộc cho 1 người các bạn quốc tế nhằm thích nghi và giãi tỏ lòng thân thiện ái của em với các bạn.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có vị trí, tháng ngày, năm, tiếng đầu thư, tiếng cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động trình làng về tay.

+ Lí tự ghi chép thư.

+ Bày tỏ lòng thân thiện ái của em dành riêng cho mình.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi gọi một quãng văn phiên bản trong những phiếu gọi. Đảm bảo gọi chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác gọi, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa với cùng 1 cô nhỏ bé sinh sống nằm trong u vô một túp lều giành giật dột nhừ tuy nhiên bại liệt là 1 trong nhỏ bé gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ý nhỏ bé lại bị căn bệnh đặc biệt nặng trĩu tuy nhiên vì thế căn nhà túng thiếu nên ko với chi phí mua sắm dung dịch chữa trị, và cô nhỏ bé vô nằm trong buồn buồn phiền.

Một phen đang được ngồi khóc mặt mày lối chợt với cùng 1 ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại căn vặn. Khi biết sự tình ông già nua thưa với cô bé:

- Cháu hãy vô rừng và cho tới mặt mày gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng hái lấy một cành hoa độc nhất bên trên bại liệt. Bông hoa ấy với từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được vì chưng đấy ngày.

Cô nhỏ bé ngay tắp lự vô rừng và rất rất lâu sau mới nhất nhìn thấy cành hoa Trắng bại liệt. Phải trở ngại lắm cô mới nhất trèo lên được nhằm lấy cành hoa, tuy nhiên Khi kiểm đếm chỉ tồn tại một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ với tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được vì chưng đấy ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay tắp lự sử dụng tay xé nhẹ nhàng dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ và cành hoa cũng bám theo này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều mà đến mức không thể kiểm đếm được nữa. Từ bại liệt cõi tục gọi cành hoa ấy là cành hoa cúc Trắng nhằm nói đến lòng hiếu hạnh của cô ý nhỏ bé bại liệt giành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô nhỏ bé với yếu tố hoàn cảnh sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô nhỏ bé sinh sống với u vô cảnh túng thiếu nàn.

B. Cô nhỏ bé sinh sống với cha mẹ vô sang chảnh, trang trọng.

C. Cô nhỏ bé không cha mẹ, sinh sống ở ven lối.

Câu 2: Ông lão đang được thưa gì với cô nhỏ bé sau thời điểm biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những cành hoa bên trên gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một cành hoa độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái cành hoa độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô nhỏ bé lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô nhỏ bé nghĩ về cành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục xinh hơn.

B. Vì cô nhỏ bé nghĩ về cành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn được sự sinh sống của u.

C. Vì cô nhỏ bé nghĩ về cành hoa nhiều cánh nhỏ là cành hoa quan trọng đặc biệt nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, cành hoa cúc Trắng hình tượng mang lại điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người đàn bà.

B. Biểu tượng của việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của thương yêu vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống đời thường, em thể hiện tại sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình vì chưng những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ Điểm sáng được dùng vô mẩu truyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ với ngược nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu với hình hình ảnh đối chiếu về huê hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa cách nom lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn lớn tưởng. Hàng ngàn cành hoa là hàng trăm ngàn ngọn lửa hồng tươi tắn. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ngàn ánh nến vô xanh lơ. Tất cả đều lóng lánh, lung linh vô nắng và nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen ngòm,...đàn đàn lũ lũ cất cánh cút cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) nêu tình thân, xúc cảm của em với anh hùng em yêu thương mến vô một mẩu truyện đang được học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu anh hùng em yêu thương mến.

- Nêu lí tự em yêu thương mến anh hùng bại liệt.
Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem thêm thắt đề thi đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán lớp 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh 3
 • Đề thi đua Tin học tập lớp 3

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã với tiếng giải bài bác luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Bật mí những con suối đẹp ở Đà Lạt

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 3 những môn học