đề tiếng việt lớp 2
Bộ 200 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án sách mới mẻ Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên chung Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 kể từ bại chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn Tiếng Việt 2.

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 2

Top 200 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề TV2 KNTT Xem test Đề TV2 CTST Xem test Đề TV2 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với lời nói giải cụ thể, trình diễn đẹp nhất mắt:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu năm mới Tiếng Việt lớp 2 (6 đề)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 50 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối trí thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối trí thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối trí thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 - Cánh diều

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023 với quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện hằng ngày lớp 2

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 2

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 2

 • Bài tập luyện Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 2 Cánh diều

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3

 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2

Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán 2 KNTT Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán 2 CTST Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 KNTT Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 CTST Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Phiếu Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 2 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng, trình diễn đẹp nhất mắt:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 1 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 2 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 3 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 4 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 7 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 8 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 9 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 10 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 11 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 12 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 13 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 14 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 15 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 16 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 17 với đáp án

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 18 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần đôi mươi với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 21 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 22 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 24 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 26 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 27 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 28 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 29 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 31 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 32 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 33 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 34 với đáp án

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 35 với đáp án

Xem test Đề TV2 KNTT Xem test Đề TV2 CTST Xem test Đề TV2 CD Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán 2 KNTT Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán 2 CTST Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 KNTT Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 CTST Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 CD
Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Tiếng Việt lớp 2

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Đọc hiểu .

Cô giáo lớp em

Sáng này em cho tới lớp

Cũng thấy cô cho tới rồi

Đáp lời nói “Chào cô ạ!”

Cô mỉm mỉm cười thiệt tươi

Cô dạy dỗ em tập luyện viết

Gió đem phảng phất hương thơm nhài

Nắng tấp vào cửa ngõ lớp

Xem bọn chúng em học tập bài

Những lời nói giáo viên giảng

Ấm trang vở thơm phức tho

Yêu thương em nom mãi

Những điểm chục cô cho tới.

                 Tác giả: Nguyễn Xuân Sanh

Dựa nhập bài bác hiểu, khoanh nhập đáp án trúng nhất hoặc tuân theo yêu thương cầu:

1. Từng Ngày chúng ta nhỏ tới trường thì ai đó đã luôn luôn cho tới trước rồi ?

A. Lớp trưởng                   B. Cô giáo                   C. quý khách hàng nằm trong bàn

2. Khi chúng ta nhỏ xin chào giáo viên thì cô vẫn xử sự lại thế này ?

A. Cô mỉm mỉm cười thiệt tươi tỉnh.                       

B. Cô tức giận

C. Cô tặng kẹo cho mình nhỏ.

3. Tại cay đắng thơ thứ hai, giáo viên vẫn dạy dỗ chúng ta nhỏ thực hiện gì?

A. Tập hiểu. .                    B. Múa hát                      C. Tập viết

4. Em với yêu thương quý giáo viên của tôi ko ? vì thế sao ?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

II. Luyện tập:

Bài 1. Điền nhập vị trí chấm:

a. s hoặc x

……ấm sét                      nhận ……ét          ….uất cơm trắng            ….ách túi

b) ng hoặc ngh

con …an.                          Suy …..   ĩ                    lắng ……e

c) uôt hoặc uôc

hiệu th… …lạnh b… ..                       l….. rau

Bài 2. Xếp những kể từ sau nhập dù phù hợp nhập bảng:

Công nhân, học viên, ghi chép bảng, nấu nướng cơm trắng, quản trị xã, cất cánh , nhảy, ca hát , nom em, vận khuyến khích, ông nội, quét tước ngôi nhà, dọn dẹp và sắp xếp.

Người

Hoạt động

……………………………….

………………………………..

……………………………….

………………………………..

……………………………….

………………………………..

Bài 3. Viết câu loại Ai thế này nhằm thưa về:

a. Cái cặp sách:

…………………………………………………………………………………..

b.  Cái bàn chải tiến công răng:

…………………………………………………………………………………..

c.  Cái ly nước:

…………………………………………………………………………………..

Bài 4. Hãy ghi chép những kể từ chỉ nghề nghiệp và công việc tuy nhiên em biết :

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Bài 5. Viết nhập vị trí chấm thành phần vấn đáp thắc mắc ở đâu nhập câu sau:

-……………., chúng ta học viên đang được chú ý nghe giảng.

-………………….., những bông hồng đang được lan ngát mùi thơm.

- Có giờ chúng ta đang được nô giỡn ……………………….

ĐÁP ÁN

I. Đọc hiểu: 

1. B

2. A

3. C

4. Em với yêu thương quý giáo viên của tôi ko ? vì thế sao ?

- Em rất rất yêu thương quý giáo viên của tôi. Vì cô là kẻ dạy dỗ em kiến thức và kỹ năng và cũng chính là người dìu dắt em nên người

II. Luyện tập:

Bài 1. Điền nhập vị trí chấm:

a. s hoặc x

Xem thêm: Bật mí những con suối đẹp ở Đà Lạt

sấm sét                            nhận xét                xuất cơm trắng               xách túi

b) ng hoặc ngh

con ngan.                         Suy nghĩ            lắng nghe

c) uôt hoặc uôc

hiệu thuốc                              lạnh lẽo buốt                  luộc. rau

Bài 2. Xếp những kể từ sau nhập dù phù hợp nhập bảng:

Công nhân, học viên, ghi chép bảng, nấu nướng cơm trắng, quản trị xã, cất cánh , nhảy, ca hát , nom em, vận khuyến khích, ông nội, quét tước ngôi nhà, dọn dẹp và sắp xếp.

Người

Hoạt động

Công nhân, học viên, chủ tịch xã, vận khuyến khích, ông nội

Viết bảng, nấu nướng cơm trắng, cất cánh , nhảy, ca hát , nom em, quét tước ngôi nhà, dọn dẹp và sắp xếp.

Bài 3. Viết câu loại Ai thế này nhằm thưa về:

a. Cái cặp sách:

→ Cặp sách được màu sắc xanh xao rất rất đẹp

b. Cái bàn chải tiến công răng:

→ Án Thư chải chung em tiến công răng tinh khiết sẽ

c. Cái ly nước:

→ Cốc nước với white color rất rất đẹp

Bài 4. Hãy ghi chép những kể từ chỉ nghề nghiệp và công việc tuy nhiên em biết :

Giáo viên, công an, quân nhân, kế toán tài chính, người công nhân.

Bài 5. Viết nhập vị trí chấm thành phần vấn đáp thắc mắc ở đâu nhập câu sau:

- Ở ngôi trường, chúng ta học viên đang được chú ý nghe giảng.

- Trong vườn, những bông hồng đang được lan ngát mùi thơm.

- Có giờ chúng ta đang được nô giỡn trên sảnh trường

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Tiếng Việt lớp 2

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

A. ĐỌC 

I. Đọc trở nên giờ và vấn đáp câu hỏi:

Sân ngôi trường em

Trong lớp, cái bảng đen

Đang mơ về phấn trắng

Chỉ nổi tiếng lá cây

Thì âm thầm nằm trong bóng nắng nóng.

Nhưng chỉ ban mai thôi

Ngày tựu ngôi trường tiếp tục đến

Sân ngôi trường lại ngập tràn

Những thú vui xao xuyến.

Gặp thầy cô quý mến

Gặp bạn hữu thân thiết yêu

Có từng nào, bao nhiêu

Là những điều mong muốn thưa.

Tiếng trống trải ngôi trường chào gọi

Thầy cô đang được ước chờ

Chúng em nhập lớp mới

Sân ngôi trường trở nên trang thơ…

BÙI HOÀNG TÁM

Câu 1: Những cụ thể này miêu tả sảnh ngôi trường, lớp học tập vắng tanh lặng trong mỗi ngày hè?

Câu 2: Bạn học viên tưởng tượng sảnh ngôi trường tiếp tục thay đổi không giống ra sao trong thời gian ngày tựu trường?

II. Đọc hiểu

Bài học tập thứ nhất của Gấu con

          Chủ nhật, Gấu con cái van lơn u đi ra đàng đùa. Gấu u dặn:

          - Con đùa ngoan ngoãn nhé. Nếu thực hiện sai điều gì, con cái phải yêu cầu lỗi. Được ai giúp sức thì con cái cần cảm ơn.

          Gấu con cái mải nghe Sơn Ca hót nên chạm cần chúng ta Sóc khiến cho giỏ nấm văng đi ra khu đất. Gấu con cái vội vàng vàng bó tay và thưa cảm ơn thực hiện Sóc rất rất kinh ngạc.

          Mải nom Khỉ u ngồi chải lông nên Gấu con cái bị rơi xuống hố thâm thúy. Gấu con cái hoảng hồn quá kêu to:

          - Cứu tôi với! 

          Bác Voi ở đâu tiếp cận ngay tắp lự đem vòi vĩnh xuống 

hố, nhấc bổng Gấu con cái lên. Gấu con cái luôn luôn miệng:

          - Cháu van lơn lỗi chưng Voi!

          Về ngôi nhà, Gấu con cái kể lại chuyện cho tới u nghe. Gấu u ôn tồn giảng giải:

          - Con thưa như thế là sai rồi. Khi thực hiện sụp đổ nấm của doanh nghiệp Sóc, con cái phải yêu cầu lỗi. Còn khi chưng Voi cứu vớt con cái, con cái cần cảm ơn.                                                                                                                                                                            (Theo Lê Bạch Tuyết)

1. Trước khi Gấu con cái đi dạo, Gấu u vẫn nhắn điều gì?

a. Nếu thực hiện sai hoặc được ai giúp sức, con cái phải yêu cầu lỗi.

b. Nếu thực hiện sai điều gì cần cảm ơn, được ai giúp sức phải yêu cầu lỗi.

c. Nếu thực hiện sai điều gì phải yêu cầu lỗi, được ai giúp sức cần cảm ơn.

2. Vì sao Sóc lại kinh ngạc khi Gấu con cái thưa lời nói cảm ơn?

a. Vì Sóc thấy Gấu con cái lễ quy tắc quá.

b. Vì Gấu con cái chạm nhập Sóc và lại thưa cảm ơn.

c. Vì Gấu con cái biết nhặt nấm cho vô giỏ chung Sóc.

3. Vì  sao Gấu u lại bảo Gấu con cái cần thưa lời nói cảm ơn chưng Voi chứ không cần cần thưa lời nói van lơn lỗi?

a. Vì chưng Voi ko mến nghe những lời nói van lơn lỗi.

b. Vì chưng Voi luôn luôn mong muốn người không giống cần thưa lời nói cảm ơn bản thân.

c. Vì Gấu con cái được chưng Voi giúp sức chứ Gấu con cái ko làm những gì sai.

4. Qua bài học kinh nghiệm của Gấu con cái, khi một chúng ta chung em, em tiếp tục nói:

................................................................................................................

Còn khi em giắt lỗi với chúng ta, em tiếp tục nói:

.................................................................................................................

5. Khoanh nhập kể từ ghi chép sai chủ yếu miêu tả trong những loại sau:

a. lấp liếm giếm, yêu thương vệt, vết tích, buồn dầu

b. phần thưởng, giàn sản phẩm, giàn mướp, dục giã

c. vầng trán, ngấc ngơ, nâng niu, ngấc đầu

B. VIẾT 

I. Chính tả: Nghe – ghi chép Sân ngôi trường em

II. Tập thực hiện văn: Viết về một ngày tới trường của em.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

A. ĐỌC 

I. Đọc trở nên giờ và vấn đáp câu hỏi:

Câu 1: Những cụ thể này miêu tả sảnh ngôi trường, lớp học tập vắng tanh lặng trong mỗi ngày hè?

– Lớp học: cái bảng thâm mơ về phấn white.

– Sân trường: lá cây thì âm thầm nằm trong bóng nắng

Câu 2. quý khách hàng học viên tưởng tượng sảnh ngôi trường tiếp tục thay đổi không giống ra sao trong thời gian ngày tựu trường?

Bạn học viên tưởng tượng sảnh ngôi trường tiếp tục thay đổi không giống trong thời gian ngày tựu trường:

“sân ngôi trường lại tràn đầy những thú vui xao xuyến.”

II. Đọc hiểu

Câu 1

c

Câu 2

b

Câu 3

c

Câu 4

Gợi ý: Cám ơn chúng ta đã hỗ trợ tớ!

           Tớ van lơn lỗi vì thế chạm cần bạn! Tớ ko cố ý!

Câu 5

a. buồn dầu

b. dục giã

c. ngấc ngơ

B. VIẾT 

I. Chính tả: Nghe – ghi chép Sân ngôi trường em

II. Tập thực hiện văn: Viết về một ngày tới trường của em.

Bài ghi chép tham lam khảo

Hôm ni là loại sáu. Em thức dậy kể từ sáu giờ. Sau bại, em tiến công răng tắm, bữa sớm. Đúng bảy giờ, ông nội đem em cho tới ngôi trường. Hôm ni, lớp em tiếp tục học tập môn Toán, Thể dục, Hoạt động thưởng thức. Buổi trưa, em ăn cơm trắng ở ngôi trường. Chúng em được nghỉ dưỡng khoảng chừng một giờ đồng hồ thời trang. Sau bại, chiều tối lại kế tiếp học tập bài bác. Năm giờ tía mươi phút chiều tiếp tục kết giục buổi học tập. Một ngày tới trường của em rất rất sung sướng, thú vị.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Tiếng Việt lớp 2

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

A. ĐỌC

I. Đọc trở nên giờ và vấn đáp câu hỏi

Mẹ

Lặng rồi cả giờ con cái ve

Con ve sầu cũng mệt nhọc vì thế hè nắng nóng oi.

Nhà em vẫn giờ ạ ời

Kẽo cà giờ võng u ngồi u ru.

Lời ru với gió rét thu

Bàn tay u quạt u đem dông về.

Những ngôi sao sáng thức ngoài kia

Chẳng vì thế u vẫn thức vì thế bọn chúng con cái.

Đêm ni con cái ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn dông của con cái xuyên suốt đời.

Trần Quốc Minh

– Nắng oi: trời nắng nóng, rét mướt, không tồn tại dông.

Câu 1: Câu thơ này cho biết thêm khí hậu ngày hè rất rất oi bức?

Câu 2: Tìm kể từ ngữ chỉ việc thực hiện của u nhằm con cái ngon giấc.

II. Đọc – hiểu

NẶN ĐỒ CHƠI

Bên thềm dông non,

Bé nặn loại đùa.

Mèo ở vẫy đuôi,

Tròn xoe hai con mắt.

Đây là ngược thị,

Đây là ngược mãng cầu,

Quả này phần u,

Quả này phần phụ thân.

Đây cái cối nhỏ

Bé nặn thiệt tròn xoe,

Biếu bà đấy nhé,

Giã trầu tăng ngon.

Đây là thằng chuột

Tặng riêng rẽ chú mèo,

Mèo tao mến chí

Vểnh râu “meo meo”!

Ngoài hiên vẫn nắng nóng,

Bé nặn xong xuôi rồi.

Đừng sờ nhập đấy,

Bé còn đang được phơi bầy.

  Nguyễn Ngọc Ký

Dựa nhập bài bác hiểu, khoanh nhập đáp án trúng nhất hoặc tuân theo yêu thương cầu:

1. Em nhỏ bé nặn những gì?

A. ngược thị, ngược mãng cầu.                             C. con cái chuột

B. cái cối                                        D. Cả A,B,C

2. Bé nặn loại đùa tặng cho tới những ai?

A. bà và bố

B. bà , u và bố

C. tía và mẹ

3. Bé nặn cho tới chú mèo cái gì?

A. cá                              B. loài chuột                                   C. kẹ

4. Việc nhỏ bé nặn loại đùa tặng người xem thưa lên điều gì?

B. VIẾT

I. Chính tả: Nghe – viết: Mẹ 

II. Tập thực hiện văn: Viết đoạn văn ngắn ngủn 4-5 câu trình làng về dụng cụ không xa lạ với em

ĐÁP ÁN GỢI Ý

A. ĐỌC

I. Đọc trở nên giờ và vấn đáp câu hỏi

Câu 1: Câu thơ này cho biết thêm khí hậu ngày hè rất rất oi bức?

Câu thơ cho biết thêm khí hậu ngày hè rất rất oi bức bại là:

Lặng rồi cả giờ con cái ve

Con ve sầu cũng mệt nhọc vì thế hè nắng nóng oi.

Câu 2: Tìm kể từ ngữ chỉ việc thực hiện của u nhằm con cái ngon giấc.

Từ ngữ chỉ việc thực hiện của u nhằm con cái ngon giấc bại là: ru, quạt, kẽo cà giờ võng (kéo võng)

II. Đọc – hiểu:

Dựa nhập bài bác hiểu, khoanh nhập đáp án trúng nhất hoặc tuân theo yêu thương cầu:

1. D

2. B

3. B

4. Việc nhỏ bé nặn loại đùa tặng người xem thưa lên điều gì?

   Bé rất rất quan hoài và thương cảm từng   người.

B. VIẾT

I. Chính tả: Nghe – viết: Mẹ 

II. Tập thực hiện văn: Viết đoạn văn ngắn ngủn 4-5 câu trình làng về dụng cụ không xa lạ với em

Bài thực hiện khêu gợi ý

     Sinh nhật trong năm này, tía tặng em một cái xe đạp điện nhỏ. Mé ngoài con xe được tô color hồng. Phía trước với 1 cái giỏ nhỏ để chứa đồ vật. Các thành phần như bàn giẫm, yên ổn xe cộ, tay lái đều sở hữu black color. Xe với nhì bánh xe cộ hình tròn trụ. Tại thân thiết bánh xe cộ là những nan hoa vì thế thép rất rất chắc chắn rằng. Lốp xe cộ vì thế cao su đặc bền và đẹp nhất. Mỗi thứ tự xe cộ hoạt động, những bánh xe cộ lăn kềnh xoay đều xoay đều nom thiệt hí hửng đôi mắt. Em rất rất mến cái xe đạp điện này.

Lưu trữ: Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 sách cũ

Xem test Đề TV2 KNTT Xem test Đề TV2 CTST Xem test Đề TV2 CD Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán 2 KNTT Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán 2 CTST Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 KNTT Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 CTST Xem test Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần TV2 CD

Xem tăng những đề đánh giá, đề ganh đua những môn học tập lớp 2 với đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa kì 1 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Học kì 1 môn Toán lớp 2 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa kì 2 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Học kì 2 môn Toán lớp 2 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 với đáp án

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Cựu phu nhân nhà giàu lên TV khóc xin tiền cho con du học Mỹ, khán giả tức giận

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài bác tập luyện lớp 2 sách mới mẻ những môn học