đề tiếng việt lớp 1

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

35 đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt là cỗ đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt được VnDoc.com thuế tầm và tuyển chọn lựa chọn, nhằm mục tiêu hùn quý thầy cô và những vị cha mẹ được thêm tư liệu chỉ dẫn những bé xíu ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng hiệu suất cao. Mời quý thầy cô, những vị cha mẹ và những em học viên nằm trong xem thêm những đề thi đua học tập kì 1 lớp 1

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 1

  • 1000 Đề thi đua học tập kì 2 lớp một năm 2022 Tải nhiều
  • Bộ 52 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 - Tất cả những môn (05 cuốn sách mới)

1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

Phòng GD& ĐT thị xã ……….

Trường đái học tập ……….

Ma trận đề đánh giá cuối học tập kì I

Môn Tiếng Việt Lớp 1

Năm học tập ……..

(Thực hiện nay theo gót thông tư 27)

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Thông hiểu)

Mức 3

(Vận dụng)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc

- Đọc trúng những vần, giờ đồng hồ, kể từ tiếp tục học; Đọc được đoạn văn cộc sở hữu những giờ đồng hồ chứa chấp vần tiếp tục học tập.

- hiểu dùng những ngữ liệu tiếp tục học tập nhằm tạo ra những giờ đồng hồ, kể từ ghi chép theo như đúng quy tắc.

- Hiểu được nghĩa của những giờ đồng hồ, những kể từ và biết ghép giờ đồng hồ trở thành kể từ, ghép kể từ trở thành câu.

Số câu

1

3

1

1

1

5

Câu số

1

2, 3,4

6

5

Số điểm

1

6,5

0,5

2

0,5

9,5

Tổng

Số câu

1

3

1

1

1

5

Số điểm

1

6,5

0,5

2

0,5

9,5

viết

- Viết trúng những vần, kể từ, câu chứa chấp giờ đồng hồ sở hữu vần tiếp tục học tập (theo mẫu)

Số câu

1

3

1

6

Câu số

1

2, 4,5

3

Số điểm

2

5

3

10

Tổng

Số câu

1

3

1

5

Số điểm

2

5

3

10

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 Thông tư 27 - Kết nối tri thức

Năm học tập.......

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian trá thực hiện bài: ........phút

(không kể thời hạn trị đề)

Trường Tiểu học tập ……

Lớp: ...........

Họ và tên:...............................................

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

LỚP 1 - NĂM HỌC: ………..

Môn: Tiếng Việt

Thời gian: 60 phút

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc trở thành tiếng: (6 điểm)

- Đọc vần: Đọc vần trong số bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài xích 51 cho tới bài xích 79 (chỉ đòi hỏi gọi 3 - 4 vần) (1 điểm)

- Đọc tiếng: Đọc giờ đồng hồ trong số bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài xích 51 cho tới bài xích 79 (chỉ đòi hỏi gọi 3 -5 tiếng) (2 điểm)

- Đọc câu: Đọc câu trong số bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài xích 51 cho tới bài xích 79. (Chỉ đòi hỏi gọi 2 – 3 câu) (3 điểm)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: a. Nối (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Câu 2: a. Nối (1,5 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021-2022

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vô vần âm trước cơ hội bố trí những kể từ ngữ vô ngoặc trở thành câu trúng (về quê, cho tới, bé xíu, tía mẹ)

A. Về quê cho tới bé xíu phụ huynh.

B. Cha u cho tới bé xíu về quê.

C. Bé cho tới phụ huynh về quê.

II. KIỂM TRA VIẾT (8 điểm)

I – Viết theo gót mẫu:

Câu 1: Viết vần: oa, anh, ương.

Câu 2: Viết từ: đàn bướm, chim khướu

Câu 3: Viết câu: Các chúng ta đồng biểu diễn thể thao.

...........................................................................................

II – Bài tập dượt chủ yếu tả:

Câu 1: Điền vô vị trí trống: (1 điểm)

a) Điền g hay gh:

...........õ rỗng bàn .............ế

b) Điền n hay ng:

con đườ…..…... vươ…...…. vai

Câu 2: (1 điểm) Điền vô vị trí trống: oc, ôc, uc, ưc?

máy x ......;

lọ m...........;

cái c........;

con s......

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc trở thành tiếng: (6 điểm)

1.1. Đọc trúng từng vần được 0,25 – 0,33 điểm (tùy theo gót nấc độ) (1 điểm) (Mức 1)

1.2. Đọc trúng từng giờ đồng hồ được 0, 4 điểm – 0, 6 điểm (Tùy theo gót nấc Mức độ cạnh tranh của từng tiếng) (2 điểm) (Mức 2)

1.3. Đọc trúng từng câu được một điểm (3 điểm) (Mức 2)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) (Mức 2)

Nối trúng 2 kể từ, từng kể từ 0,5 điểm; Viết trúng 1 kể từ được 0,5 điểm. (Mức 3)

(Xanh mướt hoặc xanh rớt nước biển)

Câu 2: (2 điểm) (Mức 3)

Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1

Nối trúng từng câu được 0, 25 điểm. Viết lại trúng 1 câu được 0, 5 điểm

Câu 4: (0,5 điểm) (mức 3)

B đúng

B. KIỂM TRA VIẾT

I – Viết theo gót mẫu:(8 điểm)

* Yêu cầu ghi chép trúng chừng cao, phạm vi, khoảng cách. Sai chừng cao trừ 1 điều, sai phạm vi trừ 1 điều, sai khoảng cách trừ 1 điểm; Bài ghi chép không sạch trừ 1 điều.

Viết vần (2 điểm) (mức 1); Viết kể từ (3 điểm) (mức 2); Viết câu (3 điểm) (mức 3)

II – Bài tập dượt chủ yếu tả: (2 điểm)

Câu 1: (Mức 2)

a) gõ rỗng bàn ghế

b) con đàng vươn vai

Điền trúng từng âm được 0,25 điểm

Câu 2: (Mức 2)

Máy xúc, thanh lọc mực, khuôn ly, con cái sóc

Điền trúng từng vần được 0,25 điểm

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

1. Đọc

Lời xin chào lên đường trước

Đi cho tới điểm nào

Lời xin chào lên đường trước

Lời xin chào dẫn bước

Chẳng kiêng dè lạc nhà

Lời xin chào kết bạn

Con đàng hạn chế xa

Lời xin chào là hoa

Nở kể từ lòng tốt

Là cơn gió máy mát

Buổi sáng sủa đầu ngày

Như 1 bàn tay

Chân trở thành toá mở

Ai người nào cũng có

Chẳng nặng trĩu là bao

Bạn ơi, lên đường đâu

Nhớ đưa đi nhé!

Nguyễn Hoàng Sơn

2. Dựa vô bài xích gọi, hãy vấn đáp những câu bên dưới đây

HOA MAI VÀNG

Nhà chưng Khải thiệt lắm hoa, sở hữu vài ba trăm loại, rải rác rến từng cả khu đất nền. Các cánh hoa nhiều năm cộc, đầy đủ sắc xanh rớt, đỏ hỏn, White, vàng, đầy đủ hình đầy đủ dạng.

Mai quí hoa đại, hoa lài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

- Hoa căn nhà Bác Khải sở hữu những sắc màu sắc gì?

- Mai quí những loại hoa gì?

3. Viết

Giỗ Tổ

Tháng tía mỗi năm, lễ giỗ Tổ. Hàng vạn dân Phú Thọ và hàng trăm ngàn dân những làng mạc ngay gần mộ Tổ thực hiện lễ dưng hoa và dưng lễ phẩm.

4. Chọn chữ phù phù hợp với dù vuông

a. c hoặc k?

...ủ sắn

Mưu ...ế

b. ng hoặc ngh?

...oan ...oãn

Suy ...ĩ

c. g hoặc gh?

...ánh rau

...ế ...ỗ

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

1. Đọc

Yêu cầu chung:

- Đọc trúng, chủ yếu xác

- Đọc vĩ đại, rõ rệt ràng

- hiểu ngắt nghỉ ngơi, ngắt nhịp đúng

- Đọc biểu diễn cảm theo gót nội dung của bài xích đọc

2. Đọc và vấn đáp câu hỏi

- Hoa căn nhà Bác Khải sở hữu những màu sắc sắc: xanh rớt, đỏ hỏn, White, vàng

- Mai quí hoa đại, hoa lài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

3. Viết

- Viết trúng chủ yếu tả

- Viết sạch sẽ và đẹp mắt, rời tẩy xóa

- Viết trúng loại, trúng cỡ chữ

4. Chọn kể từ ngữ phù hợp điền vô vị trí trống:

a. c hoặc k?

củ sắn

mưu kế

b. ng hoặc ngh?

ngoan ngoãn

Suy nghĩ

c. g hoặc gh?

gánh rau

ghế g

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

1. Đọc

Ai trồng cây

Người cơ phổ biến hát

Trên vòm cây

Chim hót lời nói đắm đuối say

Ai trồng cây

Người cơ sở hữu ngọn gió

Rung cành cây

Hoa lá đùa rung rinh lay

Ai trồng cây

Người cơ sở hữu bóng mát

Trong vòm cây

Quên nắng nóng xa xăm đàng dài

Ai trồng cây

Người cơ sở hữu hạnh phúc

Mong hóng cây

Mau rộng lớn theo gót từng ngày

Ai trồng cây...

Em trồng cây...

Em trồng cây...

Bế Kiến Quốc

2. Dựa vô bài xích gọi, hãy vấn đáp ( trả thiện) những câu bên dưới đây:

NHỚ BÀ

Bà vẫn ở quê. Bé vô cùng ghi nhớ bà.

Bà tiếp tục già nua, đôi mắt tiếp tục loà, thế nhưng mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự động thực hiện cả. Bà vẫn vô cùng ham thực hiện.

- Vì sao bé xíu vô cùng ghi nhớ bà?

- Bà tiếp tục già nua vẫn ham thực hiện những việc gì?

3. Viết

Suối chảy rì rào

Gió reo lao xao

Bé ngồi thổi sáo.

4. Chọn chữ phù phù hợp với dù vuông

a. ui hoặc uôi?

v... vẻ; con cái s...´...

b. ưi hoặc ươi?

tươi c....`

khung c..᾿....

c. g hoặc gh?

bao ...ạo

...é. thăm

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

1. Đọc

Yêu cầu chung:

- Đọc trúng, chủ yếu xác

- Đọc vĩ đại, rõ rệt ràng

- hiểu ngắt nghỉ ngơi, ngắt nhịp đúng

- Đọc biểu diễn cảm theo gót nội dung của bài xích đọc

2. Đọc và vấn đáp câu hỏi

Bà vẫn ở quê. Bé vô cùng ghi nhớ bà.

Bà tiếp tục già nua, đôi mắt tiếp tục loà, thế nhưng mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự động thực hiện cả. Bà vẫn vô cùng ham thực hiện.

- Bé ghi nhớ bà vì thế bà vẫn ở quê.

- Bà tiếp tục già nua vẫn tự động đan lát, cạp rổ, cạp rá.

3. Viết

- Viết trúng chủ yếu tả

- Viết sạch sẽ và đẹp mắt, rời tẩy xóa

- Viết trúng loại, trúng cỡ chữ

4. Chọn kể từ ngữ phù hợp điền vô vị trí trống:

a. ui hoặc uôi?

vui vẻ

con suối

b. ưi hoặc ươi?

tươi cười

khung cửi

c. g hoặc gh?

bao gạo

ghé thăm

2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Việt
Thời gian: ………..

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc trở thành giờ đồng hồ các

k

ngh

th

gi

ut

ep

anh

iêng

lan

cộng

núp

hình

II. Nối hình với giờ đồng hồ, kể từ tương thích. Em gọi giờ đồng hồ và gọi kể từ.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

III. Thay hình vày kể từ và trình bày câu trả chỉnh:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

IV. Đọc đoạn cộc và vấn đáp câu hỏi:

Tấm và cám

Tấm và Cám là nhị bà bầu nằm trong thân phụ không giống mẹ! Ngày cơ, mẹ kế bảo nhị bà bầu đi ra đồng xúc tép. Tấm chăm chỉ bắt được giỏ ăm ắp. Cám ham đùa chẳng bắt được gì.

Trả lời nói câu hỏi:

1. Đánh vệt ✔️vào ⬜ trước câu vấn đáp em chọn:

Dòng nào là sau đây chứa chấp những giờ đồng hồ sở hữu vần gc, gc, iêng, ươc?

⬜ không giống, xúc, siêng, ăm ắp, được

⬜ không giống, xúc, siêng, được

⬜ không giống, cơ, siêng, được

2. Đúng ghi đ, sai ghi s vô ⬜

Hai bà bầu đi ra đồng:

⬜ gặt lúa

⬜ xúc tép

3. Điền kể từ không đủ vô vị trí trống:

Tấm........bắt được .......

4. Qua mẩu truyện, em học tập được đức tính chất lượng tốt nào?

............................................................................................................

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Viết vần âm, vần tiếp tục học tập (2 vần âm, 2 vần)

2. Viết kể từ ngữ chứa chấp giờ đồng hồ sở hữu vần tiếp tục học: (4 từ)

3. Viết 2 câu

4. Điền kể từ vô vị trí rỗng nhằm hoàn thiện câu:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

Hướng dẫn chấm đề đánh giá môn Tiếng Việt lớp 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Giáo viên trị phiếu cho tới học viên sẵn sàng trước 2 phút. Khi học viên gọi, nhà giáo đem phiếu của tôi cho tới học viên gọi và người sử dụng phiếu của học viên nhằm Đánh Giá.

Kiểm tra gọi (kết phù hợp đánh giá nghe nói)

I. Đọc trở thành giờ đồng hồ những vần âm và tổng hợp vần âm thu thanh, ghi vần tiếp tục học:

Giáo viên chỉ không tuân theo trật tự nhằm học viên gọi bất kì ràng 1 chữ thu thanh, 1 vần, 1 giờ đồng hồ, 1 kể từ.

Đọc trúng, vĩ đại, rõ rệt 1 chữ thu thanh, 1 vần, 1 giờ đồng hồ, 1 kể từ được 0,5 điểm (0,5đ x 4 = 2 điểm).

II. Đọc giờ đồng hồ và gọi kể từ phối kết hợp hiểu nghĩa kể từ sở hữu khêu gợi ý vày hình ảnh;

Giáo viên chỉ không tuân theo trật tự nhằm học viên gọi 2 giờ đồng hồ, 2 từ

HS nối, gọi trúng, vĩ đại, rõ rệt (mỗi giờ đồng hồ, kể từ trúng được 0,5đ): 0,5đ x 4 = 2 điểm.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

III. Đọc đoàn kết phù hợp với hiểu nghĩa sở hữu khêu gợi ý vày hình ảnh;

HS gọi 2 câu trúng, vĩ đại, rõ rệt, phân minh, từng 1 câu được một điểm (1đ x 2 = 2 điểm).

Mỗi giờ đồng hồ gọi sai trừ 0,5 điểm.

Bạn Nam vô cùng quí bơi lội.

Mặt trời chiếu tia nắng êm ấm.

IV. Đọc đoạn cộc và vấn đáp thắc mắc nhằm nhận thấy được vấn đề cần thiết trong khúc.

HS gọi thì thầm đoạn văn, vấn đáp từng 1 câu được một điểm (1đ/1 câu x 4 = 4 điểm).

Mỗi giờ đồng hồ gọi sai trừ 0,5 điểm.

Trả lời nói những câu hỏi

1. Dòng nào là sau đây chứa chấp những giờ đồng hồ sở hữu vần ac, uc, iêng, ươc?

khác, xúc, siêng, được

2. Đúng ghi đ, sai ghi s vào

Hai bà bầu đi ra đồng:

S: gặt lúa

Đ: xúc tép

3. Điền kể từ không đủ vô vị trí trống:

Tấm siêng năng bắt được giỏ ăm ắp.

4. Qua mẩu truyện em học tập được đức tính chất lượng tốt nào?

- HS ghi chép được câu vấn đáp theo gót nội dung câu hỏi( 1 đ)

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Viết vần âm, vần tiếp tục học: 2 vần âm, 2 vần / 2 điểm – (g, ph, uông, yêu)

2. Viết giờ đồng hồ, kể từ sở hữu vần tiếp tục học; 2 giờ đồng hồ, 2 kể từ / 2 điểm – ( hạc, lớp, bánh ướt át,ướt đẫm, giờ đồng hồ hát)

3. Viết 2 câu ngắn: 5 cho tới 7 chữ/ 4 điểm

Em chăm chỉ học tập.

Sương sớm ứ bên trên lá non.

Học sinh ghi chép trúng cỡ chữ một vừa hai phải (nhỡ), rõ rệt, trực tiếp hàng

4. Điền kể từ vô vị trí rỗng nhằm hoàn thiện câu; 2 từ/ 2 điểm ( cầu trượt, tắm biển)

Lưu ý: Mỗi giờ đồng hồ ghi chép thiếu thốn hoặc sai vệt thanh trừ 0,5 điểm, nhà giáo ghi nhận lại những chữ học viên còn sơ sót nhằm tập luyện lại cho những em.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

A. Đọc bài xích sau:

Ngày đầu năm

Ngày đầu năm mới mới mẻ, em và phụ huynh quý phái thăm hỏi căn nhà các cụ. Nhà các cụ tô điểm vô nằm trong xinh đẹp mắt và đầm ấm. Bé đắm đuối nhất đĩa mứt nhiều sắc tố tự chủ yếu tay bà thực hiện. Món nào thì cũng ngon vô nằm trong. Thấy bé xíu quý phái đùa, ông cho tới bé xíu một phong bao thiên lí đỏ hỏn thắm. Bé vòng đeo tay lại, dạ ông rồi mới mẻ đem nhị tay đi ra nhận. Cầm bên trên tay phần quà của ông, bé xíu vui vẻ lắm. Liền ôm chầm lấy ông thực hiện chúng ta mỉm cười vang.

Dựa vô bài xích Ngày đầu năm, triển khai những đòi hỏi sau:

1. Đánh vệt tích vào  đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi sở hữu bao nhiêu giờ đồng hồ chứa chấp vần ang?

 3 tiếng

 4 tiếng

 5 tiếng

b. Ngày đầu năm mới, bé xíu và chúng ta lên đường đâu?

 Đi cho tới căn nhà ông bà

 Đi cho tới công viên

 Đi cho tới ngôi trường học

Xem thêm: Vì sao tủ lạnh có thể phát nổ?

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp thay cho vô dù trống:

(vòng tay lại, dạ ông - một phong bao thiên lí đỏ hỏn thắm)

Ông cho tới bé xíu ...........

............ rồi mới mẻ đem nhị tay đi ra nhận.

B. Đọc bài xích sau:

CHÚ MÈO MUN

Nhà bà em sở hữu nuôi một chú mèo mun thương hiệu là Mỡ. Năm ni chú mới mẻ rộng lớn năm mon tuy nhiên nhìn tiếp tục rộng lớn lắm rồi. Chiếc nệm tròn xoe bà mua sắm cho tới nó hồi còn bé xíu, giờ tiếp tục không thể một vừa hai phải nữa rồi.

Bộ lông của Mỡ đen ngòm như mực. Nếu đứng ở vô bóng tối thì khó khăn nhưng mà lần đi ra được. Hằng ngày, Mỡ quí nhất là ở phơi bầy nắng nóng bên trên cái căn nhà. Khi cơ, chú nằm ngửa lưng đi ra, tứ duỗi thẳng chân, kêu lên từng giờ đồng hồ meo… meo… meo.

Thật là xứng đáng yêu!

C. Chính tả:

1. Chép lại nhị câu vô bài xích Chú mèo mun:

Hằng ngày, Mỡ quí nhất là ở phơi bầy nắng nóng bên trên cái căn nhà. Khi cơ, chú nằm ngửa lưng đi ra, tứ duỗi thẳng chân, kêu lên từng giờ đồng hồ meo… meo… meo.

2. Chọn chữ phù hợp thay cho vô dù vuông:

a - uôi / uôn / uôm?

ch... ch....

nh.... vải

con s....´

c..... giấy

b - ach / êch / ich?

x....´ đu

con ....´

s....´ vở

chim ch....´

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Đọc bài xích sau:

1. Đánh vệt tích vô  đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi Ngày đầu năm mới có xuất hiện nay từng nào giờ đồng hồ sở hữu vần ang:

-> Đáp án: 4 tiếng: quý phái, trang, quý phái, vang

b. Ngày đầu năm mới, bé xíu và chúng ta lên đường đâu?

-> Đáp án: Đi cho tới căn nhà ông bà

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp vô ngoặc đơn nhằm điền vô vị trí trống:

Ông cho tới bé xíu một phong bao thiên lí đỏ hỏn thắm.

vòng tay lại, dạ ông rồi mới mẻ đem nhị tay đi ra nhận.

B. Đọc bài xích sau:

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu vô đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thiết câu.

C. Chính tả

1. Yêu cầu:

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội Một trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

2. Chọn chữ phù hợp thay cho vô dù vuông:

a - uôi / uôn / uôm?

chuồn chuồn

nhuộm vải

con suối

cuộn giấy

b - ach / êch / ich?

xích đu

con ếch

sách vở

chim chích

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

A. Đọc hiểu:

vẽ

Bé ngồi vẽ

Cái căn nhà to

Kề bậc cửa

Bác ốc bò

Chú chó mực

Nhắc gâu gâu

Chắc chú giục

Đi học tập mau.

Lê Hải

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1. * Khoanh tròn xoe vần âm trước ý đúng:

1. Bài gọi Bé vẽ có xuất hiện nay từng nào giờ đồng hồ sở hữu vần âu?

a. 1

b. 2

c. 3

2. Bé vẽ những loài vật nào?

a. chưng ốc bò

b. chú chó mực

c. Cả a và b

Câu 2. Dựa vô nội dung ở bài xích gọi tại phần I, em hãy khắc ghi (x) vô dù phù hợp.

Ý

Đúng

Sai

Bé ngồi vẽ khuôn căn nhà vĩ đại, kề bậc cửa ngõ.

Chú chó mực nhắc gâu gâu, lên đường ngủ mau.

B. Đọc bài xích sau:

Mùa đông

Mấy thời điểm ngày hôm nay, trời mới mẻ thiệt sự là ngày đông. Buổi sáng sủa thức dậy, xuất hiện bong đi ra, thấy rét buốt. Gió rít từng lần qua quýt kẽ lá. Bầu trời âm u, nhiều mây. Mấy chú chim lên đường trốn rét không còn cả, vòm cây lặng yên ổn trong cả bao nhiêu ngày ngay tắp lự.

Cành cây bàng trước căn nhà trơ trọi. Chỉ còn lưa thưa vài ba cái lá đỏ hỏn chuẩn bị rơi rụng. Trông thiệt buồn buồn phiền làm thế nào. Dưới phố, người lên đường đàng thu bản thân vô lớp áo dày. Tập trung dịch rời nhằm nhanh chóng được cho tới điểm đầm ấm. Vậy nên, nhìn người nào cũng thiệt rét lùng.

C. Chính tả:

1. Chép lại nhị câu vô bài xích Mùa đông:

Dưới phố, người lên đường đàng thu bản thân vô lớp áo dày. Tập trung dịch rời nhằm nhanh chóng được cho tới điểm đầm ấm. Vậy nên, nhìn người nào cũng thiệt rét lùng.

2. Chọn chữ phù hợp thay cho vô dù vuông:

- c / k?

...on đường

thước ...ẻ

...on ...ênh

lạnh ....óng

- g / gh?

....ế ...ỗ

...ánh hoa

cố ...ắng

...i nhớ

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Đọc hiểu:

Câu 1:

1. Đáp án đúng: b.2

2. Đáp án trúng c. Cả a và b

Câu 2:

Ý

Đúng

Sai

Bé ngồi vẽ khuôn căn nhà vĩ đại, kề bậc cửa ngõ.

x

Chú chó mực nhắc gâu gâu, lên đường ngủ mau.

x

B. Đọc bài xích sau:

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu vô đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thiết câu.

C. Chính tả

1. Yêu cầu:

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội Một trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

2. Chọn chữ phù hợp thay cho vô dù vuông:

- c / k?

con đường

thước k

con kênh

lạnh cóng

- g / gh?

ghế g

gánh hoa

cố gắng

ghi nhớ

3. Đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

A. Kiểm tra gọi (10 điểm)

1. Kiểm tra gọi trở thành giờ đồng hồ (7 điểm)

- Gv thực hiện 10 thăm hỏi, HS bốc thăm hỏi và gọi.

HS gọi một quãng văn/ bài xích cộc (có dung tích theo gót quy toan của công tác Tiếng Việt 1) không tồn tại vô sách giáo khoa (do GV lựa lựa chọn và sẵn sàng trước)

+ HS vấn đáp 1 thắc mắc về nội dung đoạn gọi tự GV nêu đi ra.

2. Kiểm tra gọi hiểu (3 điểm).

Đọc thì thầm và vấn đáp câu hỏi

Bố cho tới bé xíu Thư lên đường sở thú. Tại sở thú sở hữu chim sâm ráng. Gần bờ hồ nước sở hữu cá trắm, cá lia thia và cả rùa nữa chứ. Sở thú ngược là thiệt đẹp!

Khoanh vô đáp án trúng và vấn đáp câu hỏi

Câu 1: (M1- 0.5 điểm) Cha cho tới bé xíu Thư lên đường đâu?

A. Nhà hát

B. Sở thú

C. Công viên

Câu 2: (M1-0.5 điểm) Tại sở thú sở hữu chim gì?

A. Chim cút

B. Chim vẹt.

C. Chim sâm cầm

Câu 3: (M2- 1 điểm). Bờ hồ nước sở hữu cá gì?

A. Cá mè

B. Cá lia thia

C. Cua

Câu 4: (M3 – 1 điểm) Những vần âm nào là được ghi chép hoa?

II. Kiểm tra ghi chép (10 điểm)

1. Chính tả: (6 điểm)

GV gọi bài xích sau cho tới HS chép (Thời gian trá ghi chép đoạn văn khoảng tầm 15 phút)

Đêm trăng rằm, trăng sáng sủa vằng vặc. Cha u cho tới Hoa và bé xíu Mai quý phái căn nhà chú chỉ nhằm đập phá cố. Mâm cỗ đử loại quả: nào là là xoài, cam, quýt và sở hữu cả bánh trung thu. Bé Mai vô cùng yêu thích, reo hò.

2. Bài tập dượt (4 điểm): (từ đôi mươi - 25 phút)

Câu 1:( M1 – 1 điểm) Điền vô vị trí chấm g hoặc gh

Bàn …...ế

Nhà …..a

Câu 2: (M1- 1 điểm) Nối từng hình vẽ với dù chữ cho tới phù hợp

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3:(M2 - 1 điểm) Chọn kể từ vô ngoặc điền vô vị trí rỗng vô câu cho tới phù hợp

Sên thì ........chậm.

(đi, trườn, chạy)

Câu 4: (M3- 1 điểm): Em đã hỗ trợ phụ huynh thực hiện những việc làm gì?

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Kiểm tra gọi (10 điểm)

1. Kiểm tra gọi trở thành giờ đồng hồ (7 điểm)

2. Kiểm tra gọi hiểu (3 điểm).

Câu 1: (M1- 0.5 điểm) Cha cho tới bé xíu Thư lên đường đâu?

B. Sở thú

Câu 2: (M1-0.5 điểm) Tại sở thú sở hữu chim gì?

C. Chim sâm cầm

Câu 3: (M2- 1 điểm). Bờ hồ nước sở hữu cá gì?

B. Cá lia thia

Câu 4: (M3 – 1 điểm)

Những vần âm nào là được ghi chép hoa là những kể từ sau vệt chấm câu và kể từ chỉ thương hiệu riêng biệt "Thư".

II. Kiểm tra ghi chép (10 điểm)

1. Chính tả: (6 điểm)

2. Bài tập dượt (4 điểm): (từ đôi mươi - 25 phút)

Câu 1:( M1 – 1 điểm)

Bàn ghế

Nhà ga

Câu 2: (M1- 1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3:(M2 - 1 điểm)

Sên thì trườn đủng đỉnh.

Câu 4: (M3- 1 điểm):

Quét Nhà, nhặt rau xanh, cho tới mèo ăn,...

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

Phần 1: Đọc

thuồng luồng

cuộc thi

dòng nước

tháng Giêng

chú chuột

ông Bụt

- Rùa tiếp tục thắng thỏ vô cuộc đua ngày hôm qua.

- Tháng Giêng là mon bé xíu sẽ tiến hành nghỉ ngơi Tết.

Phần 2: Viết

Câu 1: Nối

Câu 2: Điền vô vị trí rỗng c/k:

Câu 3: Tập chép:

Đêm rằm,trăng sáng sủa vằng vặc. Cha u cho tới Hằng và bé xíu Lê quý phái căn nhà chú Bắc nhằm đập phá cỗ. Mâm cỗ sở hữu đầy đủ loại ngược.

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Phần 1: Đọc

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu vô đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thiết câu.

Phần 2: Viết

Câu 1:

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 2: Điền từ:

Tiếng Việt 1

Câu 3:

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội Một trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

PHÒNG GD&ĐT …..

TRƯỜNG TH ……

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1 ( Đọc trở thành tiếng)

Phiếu gọi 1

Thăm căn nhà dì Hiền

Nghỉ Tết, u cho tới bé xíu về Côn Sơn thăm hỏi dì Hiền. Nhà dì sở hữu chú cún con cái vô cùng đẹp mắt. Bé vuốt ve sầu nó trong cả.

Câu hỏi: Nhà dì Hiền sở hữu gì?

Phiếu gọi 2:

Về quê

Nghỉ hè , bé xíu về quê. Bà đem bé xíu lên đường chợ. Chợ sở hữu cá rô phi, cá mè, cá chép…Chợ chào bán ngược cam, ngược bầm, ngược lê … Bà mua sắm cam làm quà tặng cho tới bé xíu.

Câu hỏi: Nghỉ hè bé xíu lên đường đâu?

II. Đọc thì thầm bài xích văn:

Thăm bà

Mẹ chuẩn bị trang bị cho tới bé xíu Thắm về quê thăm hỏi bà. Bé ở trong nhà bà kể từ nhỏ. Bà siêng cho tới bé xíu lắm. Bà bế ẵm, tắm cọ, ru cho tới bé xíu ngủ.Chả thế nhưng mà Thắm ghi nhớ bà lắm.

Dựa vô nội dung bài xích gọi em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Mẹ cho tới bé xíu lên đường đâu?

A. Đi chơi

B. Đi chợ

C. Đi về quê thăm hỏi bà

Câu 2: Bà siêng bé xíu như vậy nào?

A. Bà bế ẵm, tắm cọ, ru cho tới bé xíu ngủ

B. Bà siêng bé xíu lắm

C. Bà bế ẵm, ru bé xíu ngủ

Câu 3: Nối đúng:

Câu 3

Câu 4: Em hãy ghi chép 1 câu thể hiện nay tình yêu bà giành cho con cháu.

II. Chính tả:

1. Bài tập:

Bài 1: Điền g hoặc gh:

……ế…..ỗ

Bài 2: Nối đúng

Câu 2

Bài 3: Xếp những dù chữ nhằm ghi chép trở thành câu:

Câu 3

2. Tập chép: Bé nắn nót ghi chép chữ nhằm tặng mẹ

Ma trận nội dung đánh giá kỹ năng và gọi hiểu môn Tiếng Việt 1

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Đọc

Đọc trở thành tiếng

Số câu

1

01

Số điểm

3

2

1

06

Đọc hiểu

Số câu

1

1

1

03

Số điểm

2

1

1

04

Tổng đọc

Số câu

2

2

2

06

Số điểm

5

3

2

10

Viết

Viết chủ yếu tả

Số câu

1

01

Số điểm

3

2

1

06

BT chủ yếu mô tả và câu

Số câu

1

1

1

03

Số điểm

2

1

1

04

Tổng viết

Số câu

2

2

2

06

Số điểm

5

3

2

10

Ma trận thắc mắc đề đánh giá môn Tiếng Việt lớp 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc trở thành tiếng

Số câu

1 TL

1

Câu số

1

2

Đọc hiểu

Số câu

1

1

1

3

Câu số

2

3

4

3

Viết chủ yếu tả

Số câu

1 TL

1

Câu số

5

4

BT chủ yếu mô tả và câu

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

7

8

Tổng số câu

1

2

1

2

Xem thêm: Mẹo tiết kiệm điện nước giúp hóa đơn giảm trông thấy

2

8

4. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 Tải nhiều

  • 42 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 theo gót Thông tư 27 năm 2022-2023
  • Bộ 16 đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Cánh Diều
  • Bộ đôi mươi đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Kết nối tri thức
  • Bộ 08 đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Chân trời sáng sủa tạo

Ngoài 35 đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2022 - 2023 trên, những em học viên lớp 1 còn rất có thể xem thêm đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 hoặc đề thi đua lớp 1 kì 2 của những môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 nhưng mà VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 1 rộng lớn.