đề thi toán lớp 5
Bộ Đề đua Toán lớp 5 học tập kì 1 & học tập kì hai năm học tập 2023 - 2024 cơ phiên bản, nâng lên với đáp án được những Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn nước. Hi vọng với cỗ đề đua Toán lớp 5 này sẽ hỗ trợ Thầy/Cô đạt thêm tư liệu gom học viên ôn luyện và đạt được điểm trên cao trong số bài bác đua môn Toán lớp 5. Sở đề đua Toán lớp 5 vừa đủ đề tham khảo unique đầu năm mới, đề đua thân thiết kì, đề đua học tập kì 1, học tập kì 2, những phiếu bài bác tập dượt, đề đánh giá vào ngày cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học viên tham ô khảo!

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5

Đề đua Toán lớp 5 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ 110 Đề đua Toán lớp 5 (cả năm) phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Đề đua Toán 5 Giữa kì 1

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ 25 Đề đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyển vận nhiều nhất
 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 với quái trận (25 đề)
 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo đuổi Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 theo đuổi Thông tư 22 chuyển vận nhiều nhất
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Cuối Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (10 đề)
 • Bộ 10 đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 chuyển vận nhiều nhất
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 với quái trận (10 đề)
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 theo đuổi Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 theo đuổi Thông tư 22 chuyển vận nhiều nhất
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 theo đuổi Thông tư 22 tinh lọc (19 đề)
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Giữa kì 2

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo đuổi Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 theo đuổi Thông tư 22 chuyển vận nhiều nhất
 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 theo đuổi Thông tư 22 với quái trận (10 đề)
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Cuối Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 theo đuổi Thông tư 22 với đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo đuổi Thông tư 22 chuyển vận nhiều nhất
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề đua Toán 5 tổng hợp:

 • Bộ đề đua Toán lớp 5 theo đuổi Thông tư 22
 • (mới) Bộ 60 Đề đua Toán lớp 5 năm 2023
 • Top 70 Đề đua Toán 5 Học kì một năm 2023 với đáp án

 • Top 40 Đề đua Toán 5 Học kì hai năm 2023 với đáp án

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán 5 (có đáp án)

 • Top 52 Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 52 Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 với đáp án

Ôn hè Toán lớp 5 lên 6

 • Ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 nhập số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm ) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900     B. 3,09

C. 3,9     D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút trăng tròn giây = .......giây. Số ghi chép nhập khu vực chấm là:

A. 50     B. 320

C. 80     D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết những phân số, láo số sau:

a/ Năm phần chục...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ Bốn mươi phụ thân phần ngàn..........................................

d/ Hai và tư phần chín........................

Câu 2: Viết số thập phân phù hợp nhập khu vực chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm2 5mm2 =.....................cm2

c/ 5T 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn với 60 người ăn, căn vặn số gạo đang được sẵn sàng đầy đủ sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một quần thể vườn hình vuông vắn với chu vi 1000m. Diện tích quần thể vườn cơ bởi vì từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

- HS khoanh tròn xoe từng câu đích thị được một điểm.

Câu 1 2 3
Đáp án C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết những phân số, láo số sau:

a) Năm phần mười: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Sáu mươi chín phần trăm: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Bốn mươi phụ thân phần nghìn: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Hai và tư phần chín: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân phù hợp nhập khu vực chấm: (mỗi câu đích thị mang lại 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6m

b) 2 cm2 5 mm2 =2,05 cm2

c) 5T 62 kilogam =5,062tấn

d) 2 phút = 2,5phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi luật lệ tính đích thị mang lại 0,5 điểm )

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn với 60 người ăn, căn vặn số gạo đang được sẵn sàng đầy đủ sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

1 người ăn số gạo cơ nhập số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) ( 0,5điểm)

60 người ăn số gạo cơ nhập số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) ( 0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày ( 0,25điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một quần thể vườn hình vuông vắn với chu vi 1000m. Diện tích quần thể vườn cơ bởi vì từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh quần thể vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) ( 0,5điểm)

Diện tích quần thể vườn cơ là:

Xem thêm: Em vợ ăn mặc hớ hênh trước mặt anh rể nhưng vợ tôi không chịu góp ý

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,5điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,25điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha ( 0,25điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích thị :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số cửu nhập số 427,098 có mức giá trị:

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (0,5 điểm) Viết trở thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8%     B. 0,78%

C. 78%     D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một cửa hàng phân phối một cái TV được lãi 270 000 đồng và bởi vì 12% chi phí vốn liếng chi ra. Vậy giá thành cái TV cơ là:

A. 2 700 000 đồng     B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng     D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm trăng tròn đơn vị chức năng, một trong những phần chục và 8 tỷ lệ được ghi chép là:

A. trăng tròn,18     B. 2010,800

C. trăng tròn,108     D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số phù hợp ghi chép nhập khu vực chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79     B. 790

C. 709     D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) Diện tích miếng vườn hình chữ nhật với chiều lâu năm 25m, chiều rộng lớn bằng Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều lâu năm là:

A. 80m2     B. 357m2

C. 275m2     D. 375m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) Tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) Người tao trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều rộng lớn là 35m, chiều lâu năm bằng Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều rộng lớn. Cứ tầm 1m2 thửa ruộng cơ thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 75kg gạo và bởi vì 60% lượng gạo phân phối chiều tối. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng biệt câu 3, câu 6 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D A C D

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi luật lệ tính đích thị mang lại 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) Tìm X (mỗi bài bác đích thị mang lại 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

35 x Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) = 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng cơ là:

1715 x trăng tròn = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán tốt nhập chiều tối là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán tốt số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

....................................

....................................

....................................

Xem thử

Xem tăng cỗ Đề đua Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học tập, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 với đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề đua Cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 2 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 2 với đáp án
 • Top 10 Đề đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 10 Đề đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top 5 Đề đua Tin học tập lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top trăng tròn Đề đua nhập lớp 6 môn Tiếng Việt
 • Top trăng tròn Đề đua nhập lớp 6 môn Tiếng Anh

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và bài bác tập dượt vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán 5 với đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.