đề thi toán học kì 1 lớp 5

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 5 Có đáp án

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 là cỗ đề Toán lớp 5 học tập kì 1 sở hữu đáp án cụ thể tất nhiên. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt, gia tăng những dạng bài bác tập dượt sẵn sàng mang đến bài bác ganh đua cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho những thầy cô Lúc đi ra đề cho những em học viên ôn tập dượt.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 5

Các đề ganh đua tại đây tiêu chuẩn phỏng theo đuổi Thông tư 22 những biểu điểm nhằm những em học viên bắt được cấu hình đề ganh đua sẵn sàng cho những bài bác ganh đua học tập kì đạt thành quả cao. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm.

1. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo đuổi Thông tư 22

1.1. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 Số 1

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ và tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023

Môn: TOÁN 5.
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời hạn phó đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn trặn nhập chữ đặt điều trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học tập nút 1)

a) Số thập phân này trình diễn đích một trăm linh tía đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số nhỏ bé nhất trong những số bên dưới đó là số nào?

A. 0,18

B. 0,178

C. 1,087

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước thành quả đích. (Trắc nghiệm số học tập nút 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10

B. 84,36 :0,1

C. 84,36 x 0,1

D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nút 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải câu hỏi sau: (Tự luận số học tập nút 1)

Mẹ mua sắm một bao gạo 50 kilogam loại 15% tấm. Hỏi nhập bao gạo cơ sở hữu từng nào kilogam tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 nhập khu vực rỗng để sở hữu biểu thức đích (Trắc nghiệm số học tập nút 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nút 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo đuổi trật tự tăng dần dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập nút 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền thành quả được chấp nhận tính sau: (Trắc nghiệm số học tập nút 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá bán vàng tăng 5%, cho tới mon 12, giá bán vàng lại hạn chế 5%. Như vậy, mon 12 giá bán của một lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) Mẹ chuồn khu chợ sắm sửa. Vì thời điểm ngày hôm nay khu chợ hạn chế giá bán 7% nên lúc mua vỏ hộp mứt 35000 đồng thì u được không tính tiền vì như thế giá bán vỏ hộp mứt vì chưng với số chi phí hạn chế giá bán. Hỏi thời điểm ngày hôm nay u vẫn trả mang đến khu chợ từng nào tiền? (Tự luận số học tập nút 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập nút 4)

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Hãy tính diện tích S của hình tam giác ko tô đậm

Xem thêm: Những loại cá tự nhiên ở chợ nên mua ngay

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn trặn nhập chữ đặt điều trước đáp án đúng

a) Số một trăm linh tía phẩy ko trăm linh bảy được ghi chép như vậy nào?

B. 103,007

b) Số nhỏ bé nhất trong những số bên dưới đó là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đích được một điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đích từng ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đích từng ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm nhập bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kilogam tấm

Câu 5: (1 điểm) Học sinh điền đích cả 4 địa điểm mới nhất sở hữu điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể thay đổi vị trí thân thiết 0,3 và 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại những số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 m2 và 25 dm2 theo đuổi trật tự tăng dần dần.

1500 m2 ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Toán lớp 5 kì 1

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số chi phí u vẫn mua sắm là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS rất có thể giải theo không ít cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác ko tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

1.2. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 Số 2

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích.

Câu 1: Số “Ba phẩy mươi bốn” được ghi chép là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3: Số thập phân bao gồm tía mươi nhì đơn vị chức năng, sáu phần ngàn được ghi chép là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 nhập số thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C. \frac{7}{10}

D. \frac{7}{{100}}

Câu 5: Số thập phân 9,46 được ghi chép trở thành phân số thập phân là:

Câu 6: Số tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7: Kết trái ngược của quy tắc tính 39,trăng tròn + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8: Số tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm 16ha = …m2 là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9: Kết trái ngược của quy tắc tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10: Chu vi hình tam giác có tính nhiều năm tía cạnh thứu tự là 28,19cm; 18,41cm và 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11: Diện tích hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 1,2m và chiều rộng lớn 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12: Số đương nhiên x thỏa mãn nhu cầu 183,2 < x < 184,05 là:

II. Phần tự động luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm): Tìm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm): Câu lạc cỗ sinh hoạt của phường sở hữu 40 chúng ta học viên, nhập cơ số học viên phái mạnh lúc lắc 40%, còn sót lại là học viên phái đẹp. Hỏi câu lạc cỗ sinh hoạt của phường sở hữu từng nào chúng ta học viên nữ?

Câu 15 (1,0 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

C

A

D

B

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

D

D

B

C

II. Phần tự động luận

Câu 13:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

x – 28,13 = 6,3

x = 6,3 + 28,13

x = 34,43

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

100 – x = 58,15

x = 100 – 58,15

x = 41,85

Câu 14:

Số chúng ta học viên phái mạnh nhập câu lạc cỗ là:

40 x 40 : 100 = 16 (bạn)

Số chúng ta học viên phái đẹp nhập câu lạc cỗ là:

40 – 16 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 chúng ta học viên.

Câu 15:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,16) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × 0 + 2021

Xem thêm: Sẵn sàng 'đi đu' Maroon 5 và khuấy đảo Phú Quốc United Center

A = 0 + 2021

A = 2021.

2. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 môn khác

 • 31 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 Tải nhiều sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua cuối học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 - 2023
 • Bộ 13 đề ganh đua giờ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề ganh đua học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 không hề thiếu những môn

3. Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 5

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương Toán lớp 5 học tập kỳ một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tiếng việt lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2022 sở hữu đáp án
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022-2023
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2022 - 2023

Ngoài đề ganh đua môn Toán bên trên, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài bác ôn tập dượt môn Toán 5.