dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp diễn là nhị nhập số 6 thì giờ Anh cơ bạn dạng tuy nhiên người học tập giờ Anh rất cần được cầm kiên cố. Hai thì này còn có chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng và cấu hình không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống đặc trưng tạo ra lầm lẫn thân thuộc cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm lần đi ra điểm như thể và không giống nhau thân thuộc bọn chúng nhập nội dung bài viết sau!

>>> Tìm hiểu cơ hội ĐK ganh đua IELTS bên trên IDP

Bạn đang xem: dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Ý nghĩa Diễn tả:
 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được đích thị ở hiện tại tại 
 • Thói quen thuộc sản phẩm ngày
 • Tên, tuổi tác, công việc và nghề nghiệp, nguồn gốc xuất xứ của những người, sự vật, hiện tại tượng
 • Cảm suy nghĩ, sở trường, niềm tin tưởng ở hiện tại tại 
Diễn tả:
 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc nói
 •  
 • Một hành vi, vấn đề đang được xẩy ra xung xung quanh thời khắc nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay gần, một plan đang được lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp cút tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 
Ví dụ Ex: The Earth goes round the Sun 
Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời

Ex: Alex is Marie’s husband

Alex là ông xã của Marie

Ex: Daniel loves ice-cream

Daniel mến ăn kem 

Ex: My father is a doctor 

Bố tôi là một trong những bác bỏ sĩ 

Ex: I drink a cup of coffee every morning

Tôi tu một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 
Tôi đang được phát âm một cuốn sách cực kỳ cuốn 

Ex: It’s raining cats and dogs these days. 

Mấy ni trời mưa cực kỳ vĩ đại. 

Ex: I am flying vĩ đại Thủ đô New York tomorrow morning 

Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 

Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

Thì lúc này đơn trình diễn miêu tả một chân lý, một thực sự phân biệt, một thói quen thuộc ở lúc này, điển hình nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh xoay Mặt Trời”.

undefined

Click Download ngayexternal icon

2. So sánh cấu hình thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Khẳng định
 • Động kể từ vĩ đại be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O
S + am/is/are + V_ing + …
Phủ định
 • Động kể từ vĩ đại be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O
S + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấn
 • Động kể từ vĩ đại be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cấu trúc của thì lúc này đơn được phân thành 3 thể xác định, phủ lăm le và nghi ngại vấn

3. Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn miêu tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → quý khách thông thường xuyên thì thầm riêng rẽ nhập lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ sở hữu tính ý kiến đề xuất, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 

Thí sinh tránh việc bỏ dở những tín hiệu xác lập thì lúc này đơn, thì lúc này tiếp diễn

4. Cách phân tách động kể từ thì lúc này đơn và lúc này tiếp nối

Chủ ngữThì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Iam
V-inf
am + V-ing
Youare
V-inf
are + V-ing
He, She, Itis
V-s/es
is + V-ing
We, Theyare
V-inf
are + V-ing

Thì lúc này đơn và tiếp nối sở hữu cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân tách động kể từ thứ bậc 3 số không nhiều ở thì lúc này đơn 

Trong câu xác định, nếu như công ty ngữ của thì lúc này đơn ở thứ bậc 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm đếm được, tớ cần thiết thêm thắt đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết thúc giục vị “o, x, sh, ch, sh, ss” thêm thắt đuôi “es”

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết thúc giục vị “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở nên “i” và thêm thắt đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ còn sót lại thêm thắt thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường hợp ý bất quy tắc: Ngoài những kể từ sở hữu quy tắc kể bên trên, sở hữu một động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành gửi trở nên HAS. 

>>> Xem ngay lập tức nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội thêm thắt s/es nhập thì lúc này đơn

4.2. Quy tắc phân tách động kể từ thì lúc này tiếp diễn 

Nếu như thì lúc này đơn sở hữu quy tắc thêm thắt e/es sau động kể từ thì thì lúc này tiếp nối sở hữu quy tắc thêm thắt -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết thúc giục vị “e”, các bạn quăng quật “e” và thêm thắt -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ một âm tiết, kết thúc giục vị “nguyên âm + phụ âm”, các bạn gấp hai phụ âm và thêm thắt - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, lập cập - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có không ít âm tiết, kết thúc giục vị phụ âm + vẹn toàn âm + phụ âm, sẽ có được nhị ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, thêm thắt -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp hai phụ âm cuối, thêm thắt -ing. Ví dụ: Submit - submitting

(5) Đối với động kể từ kết thúc giục vị đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” và thêm thắt “ing”

Xem thêm: Bảo mẫu để em bé rơi từ tầng 23 xuống đất tử vong, còn kiện ngược chủ nhà

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài tập luyện phân biệt thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) vĩ đại school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) vĩ đại take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...sánh loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh rớt one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take bủ vĩ đại the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

Trên đấy là tổ hợp kiến thức và kỹ năng về thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết đang được giúp đỡ bạn nắm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ Anh và sẵn sàng chất lượng tốt cho những kỳ ganh đua sắp tới đây.

Xem thêm: Cựu phu nhân nhà giàu lên TV khóc xin tiền cho con du học Mỹ, khán giả tức giận

Tìm hiểu thêm:

 • Cách vẽ sơ đồ gia dụng suy nghĩ thì lúc này đơn

 • Cấu trúc và bài bác tập luyện thì lúc này đơn với động kể từ thường