dấu hiệu quá khứ đơn

Một trong mỗi thì quá khứ vô nằm trong giản dị nhập kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này là thì quá khứ đơn – past simple tense. Vậy bạn vẫn làm rõ về công ty điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này hoặc chưa? Trong nội dung bài viết tiếp sau đây PREP van nài reviews với chúng ta khái niệm, cấu hình, cách sử dụng, tín hiệu nhận thấy và bài xích tập luyện về thì quá khứ đơn. Tham khảo ngay lập tức nội dung bài viết nhằm đơn giản dễ dàng đoạt được dạng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp này nhé!

Lý thuyết và bài xích tập luyện về thì quá khứ đơn - Past Simple nhập giờ đồng hồ Anh chúng ta nên tham lam khảo
Lý thuyết và bài xích tập luyện về thì quá khứ đơn – Past Simple nhập giờ đồng hồ Anh chúng ta nên tham lam khảo

I. Thì quá khứ đơn là gì?

Thì quá khứ đơn là thì quá khứ dùng để làm biểu diễn miêu tả hoặc tế bào miêu tả một hành vi, vụ việc hoặc sự khiếu nại này cơ ra mắt và kết thúc đẩy nhập quá khứ. Ví dụ về thì quá khứ đơn:

Bạn đang xem: dấu hiệu quá khứ đơn

  • We went shopping yesterday (Chúng tôi đã từng đi sắm sửa ngày hôm qua).
  • He didn’t come to lớn school last week (Anh ấy dường như không cho tới ngôi trường nhập tuần trước).
Ví dụ về thì quá khứ đơn
Ví dụ về thì quá khứ đơn

II. Công thức thì quá khứ đơn

Cũng như các thì không giống. Cấu trúc thì quá khứ đơn được tạo thành 3 dạng: căn vặn, xác định, phủ lăm le như sau:

Loại câu Công thức
1. Khẳng Định

S +V-ed + …

I/He/She/It + Was +…

We/You/They + Were +…

Ví dụ: They went shopping at mall yesterday (Họ cút sắm sửa ở trung tâm thương nghiệp vào trong ngày hôm qua).

2. Phủ Định

S + did not (didn’t) + V vẹn toàn kiểu + …

I/He/She/It + was not (wasn’t) +…

We/You/They + were not (weren’t) +…

Ví dụ: We didn’t come to lớn supermarket last week (Chúng tôi ko cút cửa hàng tuần trước).

3. Nghi Vấn

Did + S + V vẹn toàn phiên bản + … ?

Was (wasn’t) + I/He/She/It + …?

Were (weren’t) +We/You/They +…?

Trả lời:

  • Yes/No, S + did hoặc didn’t (did not)
  • Yes/No, S + was/were (wasn’t/weren’t)

Ví dụ: Did you bring him the gift? (Bạn vẫn đem hộp gói quà cho tới anh ấy nên không?).

Cấu trúc thì quá khứ đơn
Cấu trúc thì quá khứ đơn

III. Cách dùng thì quá khứ đơn và ví dụ cụ thể

Thì quá khứ đơn được dùng nhập 6 tình huống tiếp sau đây. Trong quy trình luyện ganh đua giờ đồng hồ Anh IELTS bạn tiếp tục dùng thật nhiều thì này:

Cách dùng Ví dụ
1/ Diễn miêu tả một hành vi, vụ việc vẫn ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hoặc một khoảng chừng thời hạn nhập quá khứ và vẫn kết thúc đẩy trọn vẹn ở quá khứ

World War II was a world war that began in 1939 and ended in 1945 (Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị là 1 trận đánh tranh giành toàn cầu chính thức nhập năm 1939 và kết thúc đẩy nhập năm 1945).

Xem thêm: Cách phân biệt giữa hạt dẻ và hạt phỉ

2/ Diễn miêu tả một hành vi lặp cút tái diễn nhập quá khứ

When I was a little girl, I always read comics (Khi tôi còn là 1 cô bé xíu, tôi luôn luôn gọi truyện tranh).

3/ Diễn đạt những hành vi xẩy ra tiếp tục nhập quá khứ

Susie opened the door, turned on the light and took off her clothes (Susie Open, bật đèn sáng và tháo dỡ quần áo).

4/ Diễn miêu tả một hành vi xen vào trong 1 hành vi đang được ra mắt nhập quá khứ

The children were playing football when their mother came back home page (Những đứa trẻ em đang được đùa soccer Khi u bọn chúng về nhà).

5/ Dùng nhập câu ĐK loại II

If I were you, I wouldn’t buy it (Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn mua sắm nó).

6/ Dùng nhập câu ước không tồn tại thật

I didn’t study hard at school, and now I’m sorry about it (Tôi dường như không học hành chuyên cần ở ngôi trường, và lúc này tôi van nài lỗi về điều đó).

IV. Dấu hiệu nhận thấy thì quá khứ đơn

Chúng tao hoàn toàn có thể nhận thấy được thì quá khứ đơn Khi nhập câu xuất hiện nay những kể từ bên dưới đây:

  • Yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng chừng thời hạn vẫn qua chuyện trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).
  • Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho tới lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Bạn nên biết:

CÁC THÌ QUÁ KHỨ TRONG TIẾNG ANH

V. Bài tập luyện về thì quá khứ đơn

Bài tập luyện 1: Chia động từ
1. Last year my brother (spend) ___________ his holiday in Đà Lạt.
2. It (be) ___________ really great.
3. I (travel) ___________around by motorbike with three friends and we visited lots
of interesting places.
4. In the evening I usually (go) ___________to a bar.
5. One night she even (learn) ___________some Ailen dances.
6. They (be) ___________very lucky with the weather.
7. It (not/ rain) ___________yesterday.
8. But we (see) ___________some beautiful rainbows.
9. Where (spend/ Lan) ___________her last holiday?

Bài tập luyện 2: Hoàn trở thành câu
1. Linh ___________her maths homework yesterday. (to do)
2. Tuan ___________to Taiwan by plane? (to go)
3. We ___________a farm three weeks ago. (to visit)
4. Tuan and Tu ___________their brother. (not/to help)
5. The children ___________at home page last sunday. (not/to be)

6. When ___________you ___________this wonderful dress? (to design)
7. My father ___________into the truck. (not/to crash)
8. Tuan ___________the basket of his bicycle. (to take off)
9. ___________you ___________your uncle last weekend? (to phone)
10.She ___________milk at class. (not/to drink)

Tham khảo đáp án 2 bài xích tập luyện bên trên ở link: 100+ bài xích tập luyện thì quá khứ đơn. Ngoài đi ra, chúng ta có thể thực hiện tăng những bài xích tập luyện về thì quá khứ đơn không giống ở nhập tệp tin PDF nội dung bài viết phía bên trên.

Ngoài đi ra chúng ta nên gia tăng kiến thức và kỹ năng với những thì quá khứ khác:

  • Thì quá khứ trả thành
  • Thì quá khứ tiếp diễn
  • Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

VI. Lời kết

Trên đó là toàn cỗ lý thuyết và bài xích tập luyện về thì quá khứ đơn – Past Simple Tense nhập giờ đồng hồ. quý khách hàng sẽ tiến hành học tập những kiến thức và kỹ năng bên trên trong số khóa huấn luyện và đào tạo bên trên Prep.vn. Nếu chúng ta đang được dò la kiếm 1 trong suốt lộ trình học tập Toeic, Ielts, giờ đồng hồ anh ganh đua ĐH thì nên xem thêm ngay lập tức tiếp sau đây nhé !

 1. Luyện ganh đua giờ đồng hồ anh đại học
 2. Luyện ganh đua toeic
 3. Luyện ganh đua ielts

Tú Phạm

Xem thêm: Việt Nam - Ngôi sao ẩm thực vươn tầm tinh hoa

Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà tạo nên Nền tảng luyện ganh đua mưu trí Prep.vn. Với rộng lớn 10 năm tay nghề nhập giảng dạy dỗ và luyện ganh đua, Thầy Tú đã hỗ trợ hàng nghìn học tập viên đạt điểm trên cao nhập kỳ ganh đua IELTS. Thầy cũng chính là Chuyên Viên tư vấn trong số lịch trình của Hội Đồng Anh và là Speeker trên rất nhiều sự khiếu nại, lịch trình và hội thảo chiến lược số 1 về ngôn từ.
Prep.vn - nền tảng học tập luyện mưu trí, phối hợp dạy dỗ và technology với thiên chức gom từng học viên mặc dù ở bất kể đâu đều có được unique dạy dỗ đảm bảo chất lượng nhất; mang tới hưởng thụ học tập và luyện ganh đua trực tuyến như thể với nhà giáo xuất sắc kèm cặp riêng biệt. Bên cạnh lực lượng giáo viên Chuyên Viên TOP đầu, Prep.vn còn dùng trí tuệ tự tạo với tài năng phân tách hưởng thụ người học tập, tạo nên nội dung học tập tương tác cao và không khí luyện ganh đua ảo nhằm mục đích xử lý biểu hiện thiếu hụt thực hành thực tế, tương tác ở những lớp học tập truyền thống cuội nguồn.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm