dấu hiệu hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp diễn là nhì vô số 6 thì giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng nhưng mà người học tập giờ đồng hồ Anh rất cần được tóm chắc hẳn. Hai thì này còn có chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng và cấu hình không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống đặc biệt quan trọng khiến cho lầm lẫn thân ái cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm dò xét đi ra điểm tương đương và không giống nhau thân ái bọn chúng vô nội dung bài viết sau!

>>> Tìm hiểu cơ hội ĐK thi đua IELTS bên trên IDP

Bạn đang xem: dấu hiệu hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Ý nghĩa Diễn tả:
 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được chính ở hiện tại tại 
 • Thói thân quen mặt hàng ngày
 • Tên, tuổi tác, nghề nghiệp và công việc, nguồn gốc xuất xứ của những người, sự vật, hiện tại tượng
 • Cảm nghĩ về, sở trường, niềm tin tưởng ở hiện tại tại 
Diễn tả:
 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời gian nói
 •  
 • Một hành vi, vấn đề đang được xẩy ra xung xung quanh thời gian nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay gần, một plan tiếp tục lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp lên đường tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 
Ví dụ Ex: The Earth goes round the Sun 
Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời

Ex: Alex is Marie’s husband

Alex là ck của Marie

Ex: Daniel loves ice-cream

Daniel quí ăn kem 

Ex: My father is a doctor 

Bố tôi là 1 trong những bác bỏ sĩ 

Ex: I drink a cup of coffee every morning

Tôi tu một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 
Tôi đang được gọi một cuốn sách đặc biệt cuốn 

Ex: It’s raining cats and dogs these days. 

Mấy ni trời mưa đặc biệt to tướng. 

Ex: I am flying to tướng Thành Phố New York tomorrow morning 

Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 

Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

Thì thời điểm hiện tại đơn biểu diễn mô tả một chân lý, một thực sự phân minh, một thói thân quen ở thời điểm hiện tại, điển hình nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh xoay Mặt Trời”.

undefined

Click Download ngayexternal icon

2. So sánh cấu hình thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Khẳng định
 • Động kể từ to tướng be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O
S + am/is/are + V_ing + …
Phủ định
 • Động kể từ to tướng be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O
S + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấn
 • Động kể từ to tướng be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cấu trúc của thì thời điểm hiện tại đơn được tạo thành 3 thể xác định, phủ ấn định và nghi ngờ vấn

3. Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn mô tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → quý khách thông thường xuyên thì thầm riêng biệt vô lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ đem tính ý kiến đề xuất, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 

Thí sinh tránh việc bỏ lỡ những tín hiệu xác lập thì thời điểm hiện tại đơn, thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

4. Cách phân tách động kể từ thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp tục

Chủ ngữThì thời điểm hiện tại đơnThì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Iam
V-inf
am + V-ing
Youare
V-inf
are + V-ing
He, She, Itis
V-s/es
is + V-ing
We, Theyare
V-inf
are + V-ing

Thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp tục đem cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân tách động kể từ thứ bậc 3 số không nhiều ở thì thời điểm hiện tại đơn 

Trong câu xác định, nếu như mái ấm ngữ của thì thời điểm hiện tại đơn ở thứ bậc 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm đếm được, tao cần thiết tăng đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết đôn đốc vì như thế “o, x, sh, ch, sh, ss” tăng đuôi “es”

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết đôn đốc vì như thế “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở thành “i” và tăng đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ sót lại tăng thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường hợp ý bất quy tắc: Ngoài những kể từ đem quy tắc kể bên trên, mang trong mình một động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành gửi trở thành HAS. 

>>> Xem ngay lập tức nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội tăng s/es vô thì thời điểm hiện tại đơn

4.2. Quy tắc phân tách động kể từ thì thời điểm hiện tại tiếp diễn 

Nếu như thì thời điểm hiện tại đơn đem quy tắc tăng e/es sau động kể từ thì thì thời điểm hiện tại tiếp tục đem quy tắc tăng -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết đôn đốc vì như thế “e”, các bạn quăng quật “e” và tăng -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là 1 âm tiết, kết đôn đốc vì như thế “nguyên âm + phụ âm”, các bạn gấp hai phụ âm và tăng - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, lập cập - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có tương đối nhiều âm tiết, kết đôn đốc vì như thế phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ có được nhì ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, tăng -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp hai phụ âm cuối, tăng -ing. Ví dụ: Submit - submitting

(5) Đối với động kể từ kết đôn đốc vì như thế đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở thành “y” và tăng “ing”

Xem thêm: Hộp Tết sum vầy - Đong đầy yêu thương

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài luyện phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) to tướng school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) to tướng take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...so sánh loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh xao one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take mạ to tướng the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì thời điểm hiện tại đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

Trên đấy là tổ hợp kỹ năng và kiến thức về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh và sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những kỳ thi đua tiếp đây.

Xem thêm: Đi giúp việc cho ông lão hàng xóm, tôi sốc khi được cầu hôn

Tìm hiểu thêm:

 • Cách vẽ sơ thiết bị suy nghĩ thì thời điểm hiện tại đơn

 • Cấu trúc và bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ thường