đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh

Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.HCM

-

Bạn đang xem: đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

*********

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

* Mã số trường: NHS

* Địa chỉ những trụ sở :

   TRỤ SỞ CHÍNH: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

   CƠ SỞ HÀM NGHI: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

   CƠ SỞ HOÀNG DIỆU: 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

* Điện thoại ban tuyển chọn sinh: (028) 38.212.430  Hotline : 0906910767

* Địa chỉ trang vấn đề năng lượng điện tử của trường: http://hub.edu.vn

>> Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn 2023 công thức xét điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp THPT

>> Điểm nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn theo dõi thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2023: ≥18 điểm (đã bao bao gồm điểm ưu tiên đối tượng người dùng, chống, vận dụng mang đến toàn bộ những ngành/chương trình khơi đào tạo)

>> Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2023 theo dõi những công thức xét tuyển chọn sớm 

>> Bài ganh đua minh họa Kỳ ganh đua reviews năng lượng của Trường Đại học tập Ngân sản phẩm Thành Phố HCM năm 2023

>> Một số vấn đề cần phải biết về kỳ ganh đua reviews năng lượng của Trường Đại học tập Ngân sản phẩm Thành Phố HCM năm 2023

1. Tổng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh3636 (Chưa bao hàm tiêu chuẩn ĐHCQ Quốc tế bởi đối tác chiến lược cấp cho bằng)

2. Các ngành, lịch trình huấn luyện và phân chia tiêu chuẩn theo dõi công thức tuyển chọn sinh

Bảng 1: Các ngành, lịch trình huấn luyện và phân chia tiêu chuẩn theo dõi công thức tuyển chọn sinh

Ghi chú:

Ký hiệu những tổng hợp môn:

A00: Toán, Vật lý, Hoá học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A03: Toán, Vật lí, Lịch sử

A04: Toán, Vật lí, Địa lí

A05: Toán, Hóa học tập, Lịch sử

A07: Toán, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học tập, Tiếng Anh

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Phương thức 1: (301) - Xét tuyển trực tiếp theo dõi Quy chế tuyển chọn sinh của BGD&ĐT và của Trường vận dụng mang đến vớ những nhiều ngành, lịch trình huấn luyện.

Phương thức 2: (410) – Tổng hợp ý - Kết hợp ý thành phẩm tiếp thu kiến thức và trở nên mến bậc trung học phổ thông nhằm xét tuyển chọn.

Phương thức 3: (401) - Sử dụng thành phẩm ganh đua reviews năng lượng, reviews trí tuệ bởi Đại học tập Ngân sản phẩm TP.HCM  tố chức nhằm xét tuyển chọn.

Phương thức 4: (100) - Xét thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phương thức 5: Xét học tập bạ trung học phổ thông và phỏng vấn chỉ vận dụng mang đến Chương trình Đại học tập chủ yếu quy Quốc tế bởi Đại học tập đối tác chiến lược cấp cho vì chưng.

- Các công thức tuyển chọn sinh được trình diễn ví dụ bên trên Mục 3;

- Không dùng thành phẩm miễn ganh đua môn nước ngoài ngữ và điểm ganh đua được bảo lưu theo dõi quy lăm le bên trên Quy chế xét thừa nhận chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc nhằm xét tuyển chọn so với công thức dựa vào thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;

- Không quy lăm le chênh nghiêng điểm xét tuyển chọn trong những tổ hợp; những ĐK phụ dùng vô xét tuyển chọn được nêu ví dụ bên trên cách thức xét tuyển chọn theo dõi từng công thức.

- Nếu xét tuyển chọn theo dõi từng công thức trước cơ ko đầy đủ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn sót lại được fake quý phái xét tuyển chọn theo dõi những công thức tiếp sau.

- Thí sinh trúng tuyển chọn Chương trình ĐHCQ rất tốt được chọn 1 trong số ngành : Ngành Tài chính-Ngân sản phẩm, Ngành Kế toán, Ngành Quản trị kinh doanh;

3. Các công thức xét tuyển 

3.1. Phương thức 1: Tuyển trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn theo dõi quy định tuyển chọn sinh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

a.  Điều khiếu nại ĐK xét tuyển:  

Thực hiện nay theo dõi quy lăm le của Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo nên bên trên Điều 8 của Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non phát hành tất nhiên thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày thứ 6 mon 6 năm 2022 và  những quy lăm le của Trường về xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn bên trên Đề án tuyển chọn sinh vào năm 2023.  

b. Nguyên tắc xét tuyển:

Thực hiện nay xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn theo dõi quy lăm le của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên và Chính sách ưu tiên xét tuyển chọn thẳng; ưu tiên xét tuyển chọn bên trên đề án tuyển chọn sinh của Trường.

3.2. Phương thức 2: Phương thức xét tuyển chọn tổ hợp.

Phương thức xét tuyển chọn tổ hợp của Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Sài Gòn (Phương thức 2) là công thức xét tuyển chọn thành phẩm tiếp thu kiến thức và kết quả bậc THPT của sỹ tử. Được quy lăm le ví dụ như sau:

a. Điều khiếu nại ĐK xét tuyển:

Thí sinh chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông vô trong thời hạn 2021, 2022, 2023 và thỏa những ĐK sau:       

-  Học sinh đem điểm tầm tiếp thu kiến thức học tập kỳ 1, học tập kỳ 2 lớp 11 và học tập kỳ 1 lớp 12 đạt kể từ 6.5 trở lên;

-  Điểm quy thay đổi xét tuyển chọn theo dõi tầm tổng hợp môn ĐK HK1 - Lớp 11, HK2 - lớp 11 và HK1 - lớp 12 đạt từ 72 trở lên (không bao hàm gồm có điểm ưu tiên đối tượng người dùng, chống và điểm quy thay đổi theo dõi tiêu chuẩn khác).

b. Cách thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm quy thay đổi theo dõi tổng hợp môn + Điểm quy thay đổi theo dõi tiêu chuẩn khác (nếu có) + tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).

Điểm quy thay đổi theo dõi tổng hợp môn = Điểm quy thay đổi (Điểm TB theo dõi tổng hợp HK1 lớp 11) + Điểm quy thay đổi (Điểm TB theo dõi tổng hợp HK2 lớp 11) + Điểm quy thay đổi (Điểm TB theo dõi tổng hợp HK1 lớp 12.

Điểm quy thay đổi theo dõi tiêu chuẩn khác = Điểm quy thay đổi chứng từ giờ Anh quốc tế + Điểm quy thay đổi kỳ ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc (HSG) + Điểm quy thay đổi Trường chuyên/Năng năng khiếu + Điểm quy thay đổi xếp loại HSG.

- Thí sinh đem những chứng từ giờ nước anh tế được gật đầu đồng ý ở Bảng 3 được quy thay đổi sang điểm ở Bảng 2 nhằm cộng vào điểm xét tuyển chọn.

- Thí sinh giành giải nhất, nhì, thân phụ kỳ ganh đua học viên xuất sắc cấp cho tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, cấp cho vương quốc toàn bộ những môn học tập trung học phổ thông được quy thay đổi điểm ở Bảng 2 nằm trong vô điểm xét tuyển chọn.

- Thí sinh học tập những Trường chuyên/ năng khiếu sở trường được quy thay đổi điểm ở Bảng 2 nằm trong vô điểm xét tuyển chọn.

- Thí sinh xếp loại học tập lực Giỏi của 3 học tập kỳ: Học kỳ 1, hai năm lớp 11 và học tập kỳ một năm lớp 12 được quy thay đổi điểm nằm trong vô điểm xét tuyển chọn theo dõi Bảng 2.

Ví dụ: Thí sinh lựa chọn tổng hợp D01 (Toán - Văn - Anh).

Điểm quy thay đổi theo dõi tổng hợp môn =Điểm quy thay đổi (Điểm tầm 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 1 lớp 11) + Điểm quy thay đổi (Điểm tầm 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 2 lớp 11) + Điểm quy thay đổi (Điểm tầm 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 1 lớp 12).

Bảng 2. Bảng điểm quy thay đổi những tiêu chuẩn của Phương thức xét tuyển chọn tổ hợp.

Bảng 3. Bảng quy thay đổi chứng từ giờ nước anh tế theo dõi IELTS được chấp nhận

*Lưu ý:

- Tổ hợp ý môn xét tuyển chọn coi bên trên Bảng 1

- Không đem môn học tập nhân thông số vô tổng hợp môn so với công thức này.

- Thí sinh quy thay đổi điểm chứng từ giờ Anh  có chứng từ giờ Anh quốc tế ganh đua từ thời điểm ngày 15/7/2021 đến giờ.

- Điểm tầm tổng hợp môn được tạo tròn xoe cho tới nhị chữ số thập phân.

- Điểm ưu tiên theo dõi đối tượng người dùng, chống của Phương thức xét tuyển chọn tổ hợp được quy đổi  theo thang điểm 150 và thực hiện nay theo dõi Quy chế tuyển chọn sinh ĐH của Sở GDĐT hiện nay hành.

c. Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh được ĐK tối nhiều 02 nguyện vọng, những nguyện vọng được xét đồng đẳng với nhau; tình huống sỹ tử đầy đủ điểm trúng tuyển chọn nhiều nguyện vọng sỹ tử cũng chỉ được thừa nhận trúng tuyển chọn 01 nguyện vọng đem trật tự ưu tiên cao nhất;

- Xét theo dõi điểm sau khoản thời gian đang được quy thay đổi kể từ cao xuống thấp cho tới không còn chỉ tiêu;

- Trong tình huống nhiều sỹ tử nằm trong điểm xét tuyển chọn ở cuối list và vượt lên trên tiêu chuẩn tuyển chọn sinh, Trường vận dụng tiêu chuẩn phụ là vấn đề tầm tiếp thu kiến thức của học kỳ một năm lớp 12.

3.3. Phương thức 3:  Xét tuyển chọn theo dõi thành phẩm ganh đua reviews năng lượng của Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Xì Gòn năm 2023

a. Điều khiếu nại ĐK xét tuyển:

Học sinh nhập cuộc kỳ ganh đua reviews năng lực do Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Xì Gòn tổ chức triển khai năm 2023 và chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo dõi quy lăm le của Sở GD&ĐT; Có điểm tầm tiếp thu kiến thức HK1, HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt kể từ 6.5 trở lên trên.             

Trường tiếp tục thông tin ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào Lúc đem phổ điểm kỳ ganh đua Đánh giá chỉ năng lượng của Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Sài Gòn tổ chức triển khai năm 2023 bên trên trang tuyển chọn sinh của Trường  www.tuyensinh.hub.edu.vn.

Thí sinh coi lịch ganh đua Đánh giá chỉ năng lượng bởi Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Xì Gòn tổ chức triển khai bên trên những kênh vấn đề của Trường và Website của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tập nằm trong Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Hồ Chí Minh: https://flic.edu.vn/

b. Nguyên tắc xét tuyển:

-  Thí sinh được ĐK tối nhiều 04 nguyện vọng, những nguyện vọng được xét đồng đẳng với nhau; tình huống sỹ tử đầy đủ điểm trúng tuyển chọn nhiều nguyện vọng sỹ tử cũng chỉ được thừa nhận trúng tuyển chọn 01 nguyện vọng đem trật tự ưu tiên cao nhất;

-  Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm sỹ tử đạt được vô kỳ ganh đua reviews năng lượng năm 2023 (theo quy lăm le của Đại học tập Ngân sản phẩm TP.HCM) cùng theo với điểm ưu tiên đối tượng người dùng, chống (nếu có); xét kể từ điểm trên cao xuống thấp và cho tới Lúc đầy đủ tiêu chuẩn. Điểm ưu tiên đối tượng người dùng, chống được quy thay đổi theo dõi thang điểm tương ứng; và được tiến hành theo dõi Quy chế tuyển chọn sinh ĐH của Sở GDĐT hiện nay hành.

- Trong tình huống nhiều sỹ tử nằm trong điểm xét tuyển chọn ở cuối list và vượt lên trên tiêu chuẩn tuyển chọn sinh, Trường vận dụng tiêu chuẩn phụ là vấn đề tầm nằm trong điểm tiếp thu kiến thức của học kỳ một năm lớp 12.

- Thí sinh được nhập cuộc nhiều mùa ganh đua reviews năng lượng của Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.HCM. Kết trái khoáy ganh đua của những mùa ganh đua vô năm chỉ được xét tuyển chọn vô trúng năm tuyển chọn sinh và trúng thời hạn quy lăm le nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn ĐH theo dõi công thức này.

3.4. Phương thức 4 : Xét tuyển chọn theo dõi thành phẩm kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp THPT

a. Đối tượng  

- Có thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

- Ngưỡng điểm đáp ứng nguồn vào dự kiến: 18. Trường tiếp tục thông tin thay cho thay đổi ngưỡng điểm đáp ứng quality nguồn vào so với từng ngành xét tuyển chọn (nếu có) sau khoản thời gian đem thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 bên trên trang tuyển chọn sinh của Trường www.tuyensinh.hub.edu.vn và theo dõi lịch cộng đồng của Sở GD&ĐT.

b. Nguyên tắc xét tuyển

Được tiến hành theo dõi “Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non” của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên hiện nay hành. Điểm xét tuyển chọn gồm những: thành phẩm điểm 3 bài bác thi/môn ganh đua vô kỳ ganh đua trung học phổ thông năm 2023 theo dõi tổng hợp ĐK xét tuyển chọn mang đến group ngành/ngành/chương trình khơi tạo; điểm ưu tiên theo dõi chống và đối tượng người dùng của sỹ tử (nếu có) được xem địa thế căn cứ vô Quy chế tuyển chọn sinh vào năm 2023 của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên. Điểm xét tuyển chọn được xem theo dõi công thức:

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình ko nhân hệ số:

Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình đem môn/bài ganh đua nhân thông số 2:

Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên

(Điểm xét tuyển chọn được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân thực hiện tròn xoe theo dõi quy lăm le của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo).

Lưu ý: Điểm ưu tiên so với sỹ tử tiến hành theo dõi Quy chế tuyển chọn sinh ĐH của Sở GDĐT hiện nay hành.

- Căn cứ tiêu chuẩn tuyển chọn sinh huấn luyện theo dõi group ngành, ngành (đã trừ con số được tuyển chọn trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn, học viên dự bị) và list đo đếm sỹ tử ĐK xét tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn sinh (HĐTS) Trường kiểm tra và ra quyết định phương án điểm trúng tuyển chọn theo dõi cách thức ĐXT kể từ cao đến thấp;

- Không phân biệt điểm xét trúng tuyển chọn so với những tổng hợp bài bác thi/môn ganh đua ĐK xét tuyển chọn không giống nhau của sỹ tử vô nằm trong group ngành hoặc ngành cụ thể;

- Không phân biệt trật tự ưu tiên của nguyện vọng ĐK, trừ tình huống xử lý những sỹ tử đem điểm xét tuyển chọn cân nhau theo dõi quy lăm le sau: “Trường hợp ý sỹ tử đem điểm xét tuyển chọn cân nhau vô nằm trong ngành/nhóm ngành xét tuyển chọn, Trường ưu tiên xét tuyển chọn sỹ tử đem trật tự nguyện vọng cao hơn nữa (điều khiếu nại phụ)”.

3.5. Phương thức 5: Phương thức xét tuyển chọn học tập bạ trung học phổ thông và phỏng vấn (Áp dụng mang đến lịch trình ĐHCQ quốc tế bởi đối tác chiến lược cấp cho bằng)

a. Đối tượng: 

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

b. Nguyên tắc xét tuyển:

- Xét điểm tầm tiếp thu kiến thức học tập kỳ 1, học tập kỳ hai năm lớp 11 và học tập kỳ một năm lớp 12;

- Thí sinh tiếp tục nhập cuộc phỏng vấn thẳng (bằng giờ Anh và giờ Việt) với Hội đồng tuyển chọn sinh;

- Thí sinh được tuyển chọn trực tiếp quánh cơ hội vô học tập thường xuyên ngành (năm 2) Lúc đạt đầy đủ những ĐK sau:

+ Có một trong số chứng từ giờ Anh quốc tế còn thời hạn (tính cho tới ngày nộp) như sau: IELTS kể từ 5.5 trở lên; hoặc tương đương;

+ Đạt điểm reviews của Hội đồng tuyển chọn sinh kể từ 80% trở lên trên.

Học phí dự loài kiến và trong suốt lộ trình tăng tiền học phí tối nhiều mang đến từng năm

4.  học phí dự  kiến:

- Học phí Chương trình Đại học tập chủ yếu quy: Dự loài kiến năm học tập 2023 – 2024: 7.050.000đ/ học tập kỳ.

- Học phí Chương trình Đại học tập chủ yếu quy quality cao: Dự loài kiến năm học tập 2023-2024: 17.922.500đ/ học tập kỳ.

- Học phí Chương trình Đại học tập chủ yếu quy quốc tế cấp cho tuy vậy vì chưng và tiền học phí lịch trình link huấn luyện quốc tế bởi Đại học tập đối tác chiến lược cấp cho vì chưng như sau:

+Tổng tiền học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa huấn luyện (Đã bao hàm tiền học phí giờ Anh, lịch trình chủ yếu khóa, khả năng mượt, …).

+ Sinh viên học tập 8 học tập kỳ: tiền học phí tầm 26.500.000 đ/học kỳ.

+ Học phí được xem theo dõi số tín chỉ SV ĐK học tập bên trên từng học tập kỳ và ổn định lăm le vô toàn khóa huấn luyện.  

Lộ trình tăng học tập phí:

- Đối với hệ ĐH chủ yếu quy chuẩn chỉnh : Lộ trình tăng tiền học phí theo dõi quy lăm le Nhà Nước.

- Đối với hệ ĐH chủ yếu quy lịch trình quality cao:

Lộ trình dự loài kiến nút tiền học phí hệ ĐH chủ yếu quy lịch trình huấn luyện rất tốt năm học tập 2023 – 2024 tăng không thực sự 10%.

- Đối với hệ ĐH chủ yếu quy lịch trình quốc tế cấp cho tuy vậy bằng:

Tổng tiền học phí toàn khóa huấn luyện (bao bao gồm Học phí những môn học tập chủ yếu khóa, giờ anh đẩy mạnh, khả năng mềm) là 212.500.000 đ/toàn khóa, tương tự 26.500.000 đ/học kỳ. Học phí này khẳng định ko thay đổi mang đến toàn khóa huấn luyện.

Trường hợp ý quy đổi quý phái chế độ tự động công ty tài chủ yếu theo dõi phê duyệt của cấp cho đem thẩm quyền: nút tiền học phí tiến hành theo dõi trong suốt lộ trình quy lăm le.

5. Các lịch trình khơi tạo

5.1. Chương trình ĐH chủ yếu quy quality cao

Chương trình ĐHCQ rất tốt là phía cải tiến và phát triển nâng lên của hệ ĐH chủ yếu quy, đem những ĐK đáp ứng quality và chuẩn chỉnh Output đầu ra cao hơn nữa Chương trình ĐHCQ chuẩn chỉnh. Chương trình rất tốt của HUB mang về cho những người học tập quality dạy dỗ ưu việt, chuẩn chỉnh Output đầu ra hơn hẳn và thời cơ công việc và nghề nghiệp rộng lớn há. Chương trình ĐHCQ rất tốt đem những điểm mạnh nổi trội bao gồm: 

- Chương trình huấn luyện được quốc tế hóa, tiếp cận lịch trình của những ngôi trường ĐH quốc tế; nhiều học tập phần thường xuyên ngành được giảng dạy dỗ thẳng vì chưng giờ Anh; thời cơ fake tiếp tiếp thu kiến thức theo dõi quy mô 1+3, 2+2, 3+1; nhập cuộc những lịch trình chia sẻ văn hóa truyền thống, trao thay đổi SV bên trên những ngôi trường ĐH quốc tế đáng tin tưởng.

- Nội dung lịch trình huấn luyện tiến bộ kim chỉ nan quy đổi số: Ngành TCNH kim chỉ nan Fintech, Ngành QTKD kim chỉ nan E – Business, Ngành Kế toán kim chỉ nan Digital – Acounting. 

- Chương trình được giảng dạy dỗ vì chưng đội hình giáo viên chất lượng tốt, được tuyển chọn lựa chọn của HUB, giáo viên thỉnh giảng quốc tế và Chuyên Viên kể từ những tổ chức triển khai tài chủ yếu, công ty.

- Chương trình huấn luyện giờ Anh đẩy mạnh với 300 tiết không tính phí, giờ Anh thường xuyên ngành và môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức vì chưng giờ Anh kể từ thấp cho tới cao gom SV dần dần nâng lên chuyên môn, có thể dùng được giờ Anh thành thục giờ Anh vô trình độ chuyên môn và cuộc sống thường ngày, thích nghi với môi trường xung quanh làm  việc quốc tế.

- Chương trình huấn luyện Kỹ năng không tính phí với các kỹ năng mượt vô cùng tiến bộ sẵn sàng mang đến môi trường xung quanh thao tác sau này, hoạt động nước ngoài khóa đa dạng và phong phú, với những lịch trình tham ô quan lại, kiến giảng, chia sẻ bên trên công ty mang về sự biến hóa năng động, thoải mái tự tin và tác phong có tính chuyên nghiệp.

- Sĩ số lớp số lượng giới hạn khoảng chừng 40 người, cách thức giảng dạy dỗ tiến bộ mang tính chất tương tác cao; sinh hoạt nghiên cứu và phân tích khoa học tập được chú trọng giúp SV tạo hình, trau dồi khả năng phân phát hiện nay, giải quyết và xử lý yếu tố dựa vào những quy mô, tài liệu và lập luận khoa học tập.

- Nguồn học tập bổng đầy đủ của HUB và thời cơ nhận thêm thắt học tập bổng riêng biệt của Chương trình rất tốt.

- Trung tâm vật hóa học với chống học tập tiến bộ, khuôn viên thoáng rộng, khu dã ngoại công viên, cây trái, tủ sách, những chống thực hành thực tế tế bào phỏng, trọ tại trường, sảnh chuyển động, căn nhà tranh tài … tại cơ sở TP. Thủ Đức; SV còn tồn tại thời cơ hưởng thụ tiếp thu kiến thức một vài học tập phần lại Trung tâm Quận 1, nội đô tài chủ yếu.

   Thí sinh ĐK xét tuyển chọn cộng đồng vô lịch trình, sau khoản thời gian trúng tuyển chọn, SV được lựa lựa chọn ngành học tập (Tài chủ yếu Ngân sản phẩm, Kế toán, Quản trị Kinh doanh), được ưu tiên sắp xếp vào sinh sống Ký túc xá.

Xem vấn đề cụ thể về lịch trình rất tốt tại: www.clc.hub.edu.vn

5.2. Chương trình huấn luyện ĐH chủ yếu quy quốc tế cấp cho tuy vậy bằng:

Ngành Quản trị kinh doanh (bao bao gồm các chương trình Quản trị marketing, Marketing, Quản lý chuỗi đáp ứng, Tài chính).:

Sinh viên chất lượng tốt nghiệp được trao (i) vì chưng Cử nhân Quản trị marketing của Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.Sài Gòn và (ii) vì chưng Cử nhân Quản trị marketing của Đại học tập Bolton (Anh quốc).

Ưu điểm của chương trình:

- Sinh viên chất lượng tốt nghiệp được trao 02 vì chưng CN có mức giá trị quốc tế và được thừa nhận vì chưng Sở GDĐT nước ta.

- Sinh viên được triệu tập huấn luyện giờ Anh vô năm học tập thứ nhất với quy tế bào lớp kể từ 10-15 SV, nhằm mục tiêu nhanh gọn đạt chuyên môn IELTS ít nhất 5.5 hoặc tương tự.

- Các môn ngành, thường xuyên ngành được giảng dạy dỗ 100% vì chưng giờ Anh theo dõi chuẩn chỉnh lịch trình quốc tế vì chưng giáo viên chất lượng tốt nhất của HUB, ĐH Bolton.

- Chương trình huấn luyện phía nghiệp, SV được xúc tiếp với những công ty tức thì từ thời điểm năm nhất trải qua những sinh hoạt tham ô quan lại công ty, trao thay đổi thì thầm với những Chuyên Viên vô nghành nghề, ...

- Cơ hội fake tiếp quý phái những ĐH đối tác chiến lược số 1 toàn cầu như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% toàn cầu, #108 theo dõi QS 2021, #118 theo dõi THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% toàn cầu, #214 theo dõi QS 2021, #195 theo dõi THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% toàn cầu, #303 theo dõi QS 2021, #201-250 theo dõi THE 2021 ...

- Ngoài học tập bổng giành riêng cho SV ĐH chủ yếu quy của Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.Sài Gòn , SV còn tồn tại thời cơ nhận học tập bổng cơ quan chính phủ những nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,...) hoặc học tập bổng hạn chế tiền học phí, học tập bổng nhập cuộc những lịch trình sinh hoạt trao thay đổi và chia sẻ với những ngôi trường ĐH khét tiếng bên trên Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, ...

- Địa điểm tiếp thu kiến thức bên trên Trung tâm Quận 1 với hạ tầng vật hóa học tiến bộ, quy tế bào lớp học tập nhỏ. Trường hợp ý đem đầy đủ con số SV ĐK, ngôi trường tiếp tục kiểm tra há lớp bên trên hạ tầng Thủ Đức.

Xem thêm: Muối dưa cà trong bình nhựa có hại không

Thông tin yêu cụ thể coi tại: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/

5.3. Chương trình ĐH chủ yếu quy chuẩn:

Chương trình ĐH chủ yếu quy chuẩn chỉnh được xét tuyển chọn riêng biệt theo dõi từng ngành, một vài ngành học tập sau 01 học tập kỳ SV tiếp tục ĐK lựa lựa chọn thường xuyên ngành theo dõi ngành học tập đang được trúng tuyển chọn, địa thế căn cứ vô nguyện vọng, tiêu chuẩn, thành phẩm tiếp thu kiến thức.

Các ngành và thường xuyên ngành lịch trình ĐH chủ yếu quy chuẩn chỉnh (Xem cụ thể bên trên website: https://hub.edu.vn/dao-tao#chinh-quy-chuan).

5.4. Chương trình ĐH chủ yếu quy quốc tế bởi đối tác chiến lược cấp cho bằng

Ngành Quản trị kinh doanh (bao bao gồm các chương trình Quản trị marketing, Marketing, Quản lý chuỗi đáp ứng, Tài chính).

Sinh viên chất lượng tốt nghiệp được trao vì chưng Cử nhân Quản trị marketing của Đại học tập Bolton (Anh quốc).

Ưu điểm của chương trình:

- Các văn vì chưng có mức giá trị quốc tế và được thừa nhận vì chưng Sở GDĐT nước ta.

- Sinh viên được triệu tập huấn luyện giờ Anh vô năm học tập thứ nhất với quy tế bào lớp kể từ 10-15 SV, nhằm mục tiêu nhanh gọn đạt chuyên môn IELTS ít nhất 5.5 hoặc tương tự.

- Các môn ngành, thường xuyên ngành được giảng dạy dỗ 100% vì chưng giờ Anh theo dõi chuẩn chỉnh lịch trình quốc tế vì chưng giáo viên chất lượng tốt nhất của HUB, ĐH Bolton.

- Phương pháp giảng dạy dỗ tiến bộ gom SV đẩy mạnh kĩ năng tạo nên, năng lượng tự động học tập và cải tiến và phát triển trọn vẹn những kỹ năng; đôi khi gom SV sau khoản thời gian chất lượng tốt nghiệp rất có thể thao tác song lập và thoải mái tự tin giải quyết và xử lý yếu tố.

- Cơ hội tuyển chọn trực tiếp quánh cơ hội vô năm 02 của Chương trình so với SV đạt chuẩn chỉnh giờ Anh theo dõi đòi hỏi.

- Cơ hội fake tiếp quý phái những ĐH đối tác chiến lược số 1 toàn cầu như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% toàn cầu, #108 theo dõi QS 2021, #118 theo dõi THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% toàn cầu, #214 theo dõi QS 2021, #195 theo dõi THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% toàn cầu, #303 theo dõi QS 2021, #201-250 theo dõi THE 2021 ...

 - Sau Lúc kết thúc đẩy khóa huấn luyện, SV đem thời cơ được fake tiếp lên bậc học tập cao hơn nữa và nhận vì chưng Thạc sĩ quốc tế chỉ trong tầm một năm.

- Địa điểm tiếp thu kiến thức bên trên Trung tâm Quận 1 với hạ tầng vật hóa học tiến bộ, quy tế bào lớp học tập nhỏ. Trường hợp ý đem đầy đủ con số SV ĐK, ngôi trường tiếp tục kiểm tra há lớp bên trên hạ tầng Thủ Đức.

- tin tức cụ thể coi tại: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/

6. Thời gian; mẫu mã nhận làm hồ sơ ĐKXT/thi tuyển

6.1. Phương thức 1: Phương thức tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn theo dõi quy định tuyển chọn sinh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

Thực hiện nay theo dõi plan và quy lăm le của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

6.2 Phương thức 2: Phương thức xét tuyển chọn tổ hợp theo dõi quy định tuyển chọn sinh của Trường.

Thí sinh tiến hành ĐK xét tuyển chọn bên trên link: xettuyen.hub.edu.vn, sau khoản thời gian ĐK xét tuyển chọn sỹ tử in phiếu ĐK kể từ trang ĐK và nộp làm hồ sơ về Trường như sau:

Địa điểm nhận hồ nước sơ:

Hội đồng tuyển chọn sinh – Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.HCM  – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – Phường. Nguyễn Tỉnh Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.

Ngoài bìa làm hồ sơ vui mừng lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển chọn Đại học tập chủ yếu quy năm 2023”

Thời lừa lọc nộp làm hồ sơ xét tuyển:

- Đợt 1:

+ Thời lừa lọc nộp làm hồ sơ xét tuyển: Dự loài kiến kể từ ngày 12/04/2023 đến ngày 27/5/2023.

+ Trường thông tin thành phẩm xét tuyển: Dự loài kiến trước 15/6/2023;

Thí sinh được thừa nhận đạt ĐK trúng tuyển chọn ĐK bên trên cổng vấn đề tuyển chọn sinh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên theo dõi quy lăm le. Trường gọi sỹ tử xác nhận nhập học tập theo như đúng thời hạn quy lăm le của Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo nên.

- Đợt 2: Theo thông tin của Trường (nếu có).

Ghi chú: Thời lừa lọc nộp làm hồ sơ tính theo dõi vết bưu năng lượng điện.

Hồ sơ xét tuyển chọn bao gồm có:  

-  Phiếu ĐK xét tuyển chọn (Sau Lúc ĐK xét tuyển chọn trực tuyến thành công xuất sắc, sỹ tử in phiếu ĐK và ký thương hiệu lên phiếu);

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo hội chứng thực);

- Chứng nhận đối tượng người dùng ưu tiên (bản photo hội chứng thực) (nếu có);

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo hội chứng thực) (nếu có);

- Giấy ghi nhận giành giải kỳ ganh đua lựa chọn học viên xuất sắc, kỳ ganh đua Olympic, Quốc gia, cấp cho tỉnh và TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW (bản photo hội chứng thực) (nếu có);

- Giấy xác nhận điểm hoặc phiên bản sao học tập bạ ví dụ như sau:

Trường hợp ý sỹ tử ko chất lượng tốt nghiệp THPT:

Nộp giấy tờ xác nhận điểm đem xác nhận của ngôi trường THPT (Mẫu giấy tờ xác nhận điểm đính thêm kèm). Trường tiếp tục đòi hỏi sỹ tử nộp Giấy ghi nhận chất lượng tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời và học tập bạ không thiếu 3 năm học tập trung học phổ thông (bản photo hội chứng thực) và những làm hồ sơ không giống theo dõi quy lăm le vô thời gian trúng tuyển chọn và thực hiện giấy tờ thủ tục xác nhận nhập học tập.

Trường hợp ý sỹ tử đang được chất lượng tốt nghiệp THPT:

Nộp vì chưng chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông và học tập bạ không thiếu 3 năm học tập trung học phổ thông (bản photo hội chứng thực).

Lệ phí xét tuyển:

- Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/nguyện vọng.

- Cách nộp lệ phí:

+ Cách 1: Nộp thẳng bên trên chống Tài chủ yếu Kế toán - Trường Đại học tập Ngân sản phẩm Thành phố Xì Gòn, hạ tầng 36 Tôn Thất Đạm Quận 1

+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua chuyện những ngân hàng thương nghiệp hoặc sỹ tử tương tác bên trên bưu năng lượng điện điểm nộp làm hồ sơ sẽ được chỉ dẫn tương hỗ.

Chủ tài khoản: Trường Đại học tập Ngân sản phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 1111.000.000.4541

Tại: Ngân sản phẩm TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  -  Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Nội dung:Thí sinh ghi rõ ràng nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH –CCCD – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”.

Ví dụ: Nguyễn Văn A ngày sinh 25/7/2022, căn cước công dân: 023569874, số năng lượng điện thoại: 0903055286, ĐK 02 nguyện vọng.

Nộp dung nộp lệ phí: NGUYỄN VĂN A – 25.07.2002- 023569874 – 0903055286 – 2 NV.

- Thí sinh đem trách cứ nhiệm triển khai xong thanh toán giao dịch lệ phí tuyển chọn sinh trước lúc kết thúc đẩy giấy tờ thủ tục ĐK dự tuyển chọn.

- Trường ko trả trả lại khoản thu cty tuyển chọn sinh, lệ phí xét tuyển chọn tương quan cho tới làm hồ sơ xét tuyển chọn ko hợp thức hoặc ko không thiếu theo dõi quy lăm le của Trường.

6.3 Phương thức 3:  Phương thức xét thành phẩm ganh đua reviews năng lượng của ngôi trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.Hồ Chí Minh:

Thí sinh tiến hành ĐK xét tuyển chọn bên trên link: xettuyen.hub.edu.vn, sau khoản thời gian ĐK xét tuyển chọn sỹ tử in phiếu ĐK kể từ trang ĐK và nộp làm hồ sơ về Trường như sau:

Địa điểm nhận hồ nước sơ: Như công thức tổ hợp bên trên mục 6.2 Phương thức xét tuyển chọn tổ hợp theo dõi quy định tuyển chọn sinh của Trường.

Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu ĐK xét tuyển chọn (Sau Lúc ĐK xét tuyển chọn trực tuyến thành công xuất sắc, sỹ tử in phiếu ĐK và ký thương hiệu lên phiếu);

- Thẻ căn cước công dân (bản photo hội chứng thực);

- Chứng nhận đối tượng người dùng ưu tiên (bản photo hội chứng thực) (nếu có);

- Giấy xác nhận điểm hoặc phiên bản sao học tập bạ ví dụ như sau:

Trường hợp ý sỹ tử ko chất lượng tốt nghiệp THPT:

Nộp giấy tờ xác nhận điểm đem xác nhận của ngôi trường trung học phổ thông (Mẫu giấy tờ xác nhận điểm đính thêm kèm). Trường tiếp tục đòi hỏi sỹ tử nộp Giấy ghi nhận chất lượng tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời và học tập bạ không thiếu 3 năm học tập trung học phổ thông (bản photo hội chứng thực) và những làm hồ sơ không giống theo dõi quy lăm le vô thời gian trúng tuyển chọn và thực hiện giấy tờ thủ tục xác nhận nhập học tập.

Trường hợp ý sỹ tử đang được chất lượng tốt nghiệp THPT:

Nộp vì chưng chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông và học tập bạ không thiếu 3 năm học tập trung học phổ thông (bản photo hội chứng thực)

Thời lừa lọc nộp làm hồ sơ xét tuyển:

+ Thời lừa lọc nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn dự loài kiến kể từ ngày 12/04/2023 đến 17h00 ngày 27/5/2023.

+ Lịch ganh đua Đánh giá chỉ năng lượng của Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Xì Gòn sẽ tiến hành công thân phụ bên trên trang web và những kênh vấn đề của ngôi trường.

+ Trường thông tin thành phẩm xét tuyển: Dự loài kiến trước 15/6/2023;

Thí sinh được thừa nhận đạt ĐK trúng tuyển chọn ĐK bên trên cổng vấn đề tuyển chọn sinh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên theo dõi quy lăm le. Trường gọi sỹ tử xác nhận nhập học tập theo như đúng thời hạn quy lăm le của Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo nên.

Lệ phí xét tuyển: tương tự động bên trên mục  6.2 vận dụng so với Phương thức xét tuyển chọn tổ hợp theo dõi quy định tuyển chọn sinh của Trường.

6.4 Phương thức 4: Phương thức xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022:

Thực hiện nay theo dõi plan và quy lăm le của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

6.5 Phương thức 5: Phương thức xét tuyển chọn học tập bạ trung học phổ thông và phỏng vấn (Áp dụng so với Chương trình ĐH chủ yếu quy quốc tế bởi đối tác chiến lược cấp cho bằng)

Địa điểm nhận hồ nước sơ:

- Phòng Tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.HCM  - Tầng trệt – 39 Hàm Nghi – Phường. Nguyễn Tỉnh Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.

Ngoài bìa làm hồ sơ vui mừng lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển chọn Cử nhân quốc tế”

Các mùa nộp làm hồ sơ xét tuyển:

STT

Đợt nộp hồ nước sơ

Thời gian

Công thân phụ kết quả

1

Đợt 1

1/3 cho tới 31/5

Công thân phụ thành phẩm mỗi tháng theo dõi các mùa nộp hồ nước sơ

2

Đợt 2

1/6 cho tới 30/6

3

Đợt 3

1/7 cho tới 10/7

4

Đợt 4

11/7 cho tới 20/7

5

Đợt 5

21/7 cho tới 31/7

6

Đợt 6

1/8 cho tới 10/8

7

Đợt 7

16/8 cho tới 31/8

8

Đợt 8

01/9 cho tới 15/9

Hồ sơ bao gồm có:  

- Đơn dự tuyển chọn (Nhận thẳng tại Phòng tuyển chọn sinh quốc tế - Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.Sài Gòn hoặc tải về Đơn bên trên website: http://bit.do/buhibp);

- Bản sao vì chưng chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy tờ ghi nhận chất lượng tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời (01 phiên bản giờ Việt đem công hội chứng và 01 phiên bản giờ Anh đem công chứng);

- Học bạ vẹn toàn cuốn (01 phiên bản giờ Việt đem công hội chứng và 01 phiên bản giờ Anh đem công chứng), tình huống chưa xuất hiện học tập bạ sỹ tử nộp bảng điểm đem xác nhận của Trường tất nhiên giấy tờ khẳng định bổ sung cập nhật học tập bạ phiên bản photo hội chứng thực;

- Chứng chỉ giờ Anh (Nếu có);

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (01 phiên bản giờ Việt đem công chứng);

- 04 tấm hình 3x4 (Hình thẻ chụp không thực sự 06 tháng).

Lệ phí và mẫu mã nộp lệ phí xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển chọn : 500.000 đồng/hồ sơ

- Cách nộp lệ phí:

+ Cách 1: Nộp thẳng bên trên Phòng Tuyển sinh quốc tế - Trường Đại học tập Ngân sản phẩm TP.HCM, hạ tầng 39 Hàm Nghi, Quận 1

+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua chuyện những ngân hàng thương nghiệp hoặc sỹ tử tương tác bên trên bưu năng lượng điện điểm nộp làm hồ sơ sẽ được chỉ dẫn tương hỗ.)

Chủ tài khoản: Trường Đại học tập Ngân sản phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 133691709

Tại: Ngân sản phẩm TMCP Á Châu  -  Phòng thanh toán Bình Chánh

Nội dung:Thí sinh ghi rõ ràng nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – CMND/CCCD – SỐ ĐIỆN THOẠI – IBP21”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 271921999 – 0903055286 – IBP21

Lưu ý: Trường ko trả trả lại làm hồ sơ xét tuyển chọn mang đến sỹ tử bên dưới từng tình huống.

LIÊN HỆ: 

Chương trình ĐH chủ yếu quy (Bao bao gồm ĐHCQ chuẩn chỉnh, ĐHCQ rất tốt, ĐHCQ Quốc tế tuy vậy bằng)

Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu

Địa chỉ: 

- Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Tỉnh Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Tầng trệt, Nhà Hiệu cỗ - 56 Hoàng Diệu 2 – Phường Linh Chiểu – TP. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38211704 - 028. 38212430 - (028) 38.971.638028 – (028)38971652

Hotline lịch trình ĐHCQ chuẩn: 0888 35 34 88 

Hotline lịch trình ĐHCQ quality cao: 0909 69 12 69

Hotline lịch trình ĐHCQ Quốc tế tuy vậy bằng: 0865 118 128

Website: 
http://tuyensinh.hub.edu.vn/
http://clc.hub.edu.vn (Chương trình quality cao)

http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan (Chương trình quốc tế tuy vậy bằng)

Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocnganhang/
Youtube: HUB Channel

Chương trình ĐHCQ Quốc tế bởi đối tác chiến lược cấp cho bằng

Viện Đào tạo nên Quốc tế

Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Tỉnh Thái Bình, Quận 1, TP. Xì Gòn.

Điện thoại: 028. 38214660 ( Ext 102,107)

Hotline: 0865 118 128

Website: http://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan
Email: [email protected]
Facebook:@saigonisb.buh

Liên hệ tư vấn và ĐK ganh đua Đánh giá chỉ Năng lực bởi Đại học tập Ngân sản phẩm TP. Xì Gòn, ganh đua chứng từ nước ngoài ngữ theo dõi sườn năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc nước ta (VSTEP)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1; ĐT: 028 38 214 055; Hotline: 090 990 1277

Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Tp. Thủ Đức; ĐT: 028 38 971 649

Email: [email protected] ; Website: www.flic.edu.vn

Xem thêm: Cao đẳng FPT Polytechnic và Académie Mary hợp tác đào tạo quốc tế