cung hoàng đạo bảng xếp hạng

Bạn là 1 trong người mến lần hiểu tính cơ hội những cung hoàng đạo, nhất là những bảng xếp thứ hạng về những chòm sao xuất sắc nhập nghành nghề dịch vụ gì? Hãy nằm trong VHĐS theo gót dõi bài xích viết bảng xếp thứ hạng 12 cung hoàng đạo về từng mặt tiếp sau đây nhằm lần đi ra những thực sự lý thú về những cung hoàng đạo tuy nhiên sở hữu thế chúng ta chưa chắc chắn nhé!

Bạn đang xem: cung hoàng đạo bảng xếp hạng

Chòm sao chảnh nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Thiên Bình
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Nhân Mã
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Song Tử
 • Hạng 11: Sư Tử
 • Hạng 12: Ma Kết

Chòm sao e ấp nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

Chòm sao mơ mộng nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Ma Kết
 • Hạng 3: Thiên Bình
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: chỉ Bình
 • Hạng 10: Kim Ngưu
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: Sư Tử

Chòm sao kinh bị đau nhức vì như thế những hành động thô bạo nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Kim Ngưu
 • Hạng 3: Thiên Yết
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Nhân Mã
Chòm sao kinh bị đau nhức vì như thế những hành động thô bạo nhất
Chòm sao kinh bị đau nhức vì như thế những hành động thô bạo nhất

Chòm sao đằm thắm thiện nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: chỉ Bình
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: Nhân Mã

Chòm sao này như ý nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Kim Ngưu
 • Hạng 3: Song Ngư

Chòm sao mải xem sách nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: chỉ Bình
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Xử Nữ
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bọ Cạp
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Ma Kết
 • Hạng 11: Bạch Dương
 • Hạng 12: Kim Ngưu
Chòm sao mải xem sách nhất
Chòm sao mải xem sách nhất

Chòm sao mong muốn kết duyên nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Sư Tử
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Nhân Mã
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Tử
 • Hạng 11: Bạch Dương
 • Hạng 12: Thiên Bình

Chòm sao xuất sắc Chịu đựng uất ức nhất

 • Hạng 1: Thiên Bình
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Cự Giải
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Song Tử
 • Hạng 6: Thiên Bình
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Xử Nữ
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Kim Ngưu
 • Hạng 12: Bọ Cạp

Chòm sao mến thao tác làm việc căn nhà nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Thiên Bình
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bọ Cạp
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Thiên Bình
 • Hạng 11: Sư Tử
 • Hạng 12: Ma Kết
Chòm sao mến thao tác làm việc căn nhà nhất
Chòm sao mến thao tác làm việc căn nhà nhất

Chòm sao vô tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: chỉ Bình
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Sư Tử
 • Hạng 8: Cự Giải
 • Hạng 9: Bọ Cạp
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Nhân Mã
 • Hạng 12: Xử Nữ

Chòm sao ngay lưng biếng nhất

 • Hạng 1: chỉ Bình
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Nhân Mã
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Kim Ngưu
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Ma Kết
 • Hạng 12: Bọ Cạp

Chòm sao có không ít người là ca sĩ nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: chỉ Bình
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: nhân Mã
Chòm sao có không ít người là ca sĩ nhất
Chòm sao có không ít người là ca sĩ nhất

Được chòm sao này yêu thương sẽ tiến hành niềm hạnh phúc nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Sư Tử
 • Hạng 4: Bọ Cạp
 • Hạng 5: Kim Ngưu
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Xử Nữ
 • Hạng 8: Thiên Bình
 • Hạng 9: Bạch Dương
 • Hạng 10: Nhân Mã
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Thiên Bình

Chòm sao ham học tập nhất

 • Hạng 1: Nhân Mã
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Xử Nữ
 • Hạng 6: Bọ Cạp
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: chỉ Bình
 • Hạng 11: Song Ngư
 • Hạng 12: Song Tử
Chòm sao ham học tập nhất
Chòm sao ham học tập nhất

Sao nam giới dễ dàng thay cho lòng nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Nhân Mã
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Cự Giải
 • Hạng 5: Kim Ngưu

12 chòm sao thông thường giấu quanh chi phí ở đâu

 • Bạch Dương: Dưới gầm giường
 • Kim Ngưu: Ngân hàng
 • Song Tử: Máy điều tiết sức nóng độ
 • Cự Giải: Trong túi đeo nhiều lớp
 • Sư Tử: Ngăn kéo bàn
 • Xử Nữ: Kẹp nhập sách dày
 • Thiên Bình: Quỹ trái ngược phiếu
 • Thiên Yết: Đằng sau sườn hình họa cưới
 • Nhân Mã: Tủ lạnh
 • Ma Kết: Quỹ góp vốn đầu tư cân nặng bằng/Prudential
 • Thiên Bình: Nhà vệ sinh
 • Song Ngư: Quên rồi
12 chòm sao thông thường giấu quanh chi phí ở đâu
12 chòm sao thông thường giấu quanh chi phí ở đâu

Chòm sao này nhiều tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

Chỉ số xuất sắc ưu tú của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: Nam (88), Nữ (88)
 • Kim Ngưu: Nam (80), Nữ (55)
 • Song Tử: Nam (70), Nữ (89)
 • Cự Giải: Nam (75), Nữ (90)
 • Sư Tử: Nam (45), Nữ (95)
 • Xử Nữ: Nam (95), Nữ (60)
 • Thiên Bình: Nam (68), Nữ (87)
 • Thiên Yết: Nam (93), Nữ (85)
 • Nhân Mã: Nam (65), Nữ (95)
 • Ma Kết: Nam (76), Nữ (82)
 • Thiên Bình: Nam (80), Nữ (75)
 • Song Ngư: Nam (85), Nữ (86)

Câu cửa ngõ mồm của 12 chòm sao Lúc yêu

 • Bạch Dương: Lúc bấy giờ sở hữu ghi nhớ anh không?
 • Kim Ngưu: Em mãi mãi sẽ không còn thay cho lòng sao?
 • Song Tử: Anh 1 chút cũng ko yêu thương em (giận lẫy)
 • Cự Giải: Em yêu thương anh không?
 • Sư Tử: Anh dám …
 • Xử Nữ: Anh mong muốn nghe em trình bày điều thiệt.
 • Thiên Bình: Em mong muốn chuồn nằm trong anh.
 • Thiên Yết: Anh vô cùng ko thể phản bội em.
 • Nhân Mã: Anh xấu xí lắm cơ nha.
 • Ma Kết: Lúc bấy giờ em đang khiến kiểu gì?
 • Thiên Bình: Có nên anh cực kì phong lưu…
 • Song Ngư: Không trình bày cho tới anh biết.

Chòm sao lụy tình nhất

 • Hạng 1: Ma Kết
 • Hạng 2: Thiên Bình
 • Hạng 3: Nhân Mã
 • Hạng 4: Bọ Cạp
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Xử Nữ
 • Hạng 9: chỉ Bình
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Bạch Dương
Chòm sao lụy tình nhất
Chòm sao lụy tình nhất

Chòm sao trình bày dối

 • Hạng 1: Bọ Cạp
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Song Ngư
 • Hạng 7: chỉ Bình
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Ma Kết

Biệt danh tuổi hạc thơ “dữ dội” của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: Nhóc thục mạng lĩnh
 • Kim Ngưu: Mèo con cái ham ăn
 • Song Tử: Đại ca chuồn học
 • Cự Giải: Bé mít ướt
 • Sư Tử: Vua trẻ con con
 • Xử Nữ: chỉ bối ngoan
 • Thiên Bình: Cái đuôi nhỏ (thích theo gót người khác)
 • Thiên Yết: Vua tiến công lộn
 • Nhân Mã: Quỷ ham chơi
 • Ma Kết: Nhóc lầm lì
 • Thiên Bình: Ngôi sao nhỏ nhiều trí
 • Song Ngư: Tiểu đại nhân (sướng như con cái quan)

Tổ thích hợp những chòm sao dễ dàng vạc điên nhất

 • Hạng 1: Song Ngư với ngẫu nhiên sao này nhập 12 chòm sao
 • Hạng 2: Thiên Yết với Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình
 • Hạng 3: Ma Kết với Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư
 • Hạng 4: Song Tử với Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư
 • Hạng 5: Xử Nữ với Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình

12 chòm sao tiếp tục phản xạ ra làm sao Lúc nhận 1 nụ hôn

 • Bạch Dương: Sẽ tặng chúng ta 1 đấm
 • Kim Ngưu: Sẽ hóa đá
 • Song Tử: Sẽ thơm trả lại bạn
 • Cự Giải: Sẽ đỏ rực mặt
 • Sư Tử: Sẽ thưởng cho chính mình 1 bạt tay
 • Xử Nữ: Sẽ để ý nhìn bạn
 • Thiên Bình: Sẽ rất rất khoái chí
 • Bọ Cạp: Sẽ kháng cự lại
 • Nhân Mã: Sẽ nhào cho tới bạn
 • Ma Kết: Sẽ bị sốc 1 hồi
 • Bảo Bình: Sẽ căn vặn chúng ta vấn đề
 • Song Ngư: Sẽ mong muốn nằm trong chúng ta sinh sống cho tới già
12 chòm sao tiếp tục phản xạ ra làm sao Lúc nhận 1 nụ hôn
12 chòm sao tiếp tục phản xạ ra làm sao Lúc nhận 1 nụ hôn

Chòm sao nhiều tính xấu xí nhất

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Tử
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Nhân Mã
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Sư Tử
 • Hạng 10: Bạch Dương
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Ma Kết

Chòm sao yêu thương đời nhất

 • Hạng 1: Thiên Bình
 • Hạng 2: Song Tử
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Xử Nữ
 • Hạng 10: chỉ Bình
 • Hạng 11: Nhân Mã
 • Hạng 12: Bọ Cạp
Chòm sao yêu thương đời nhất
Chòm sao yêu thương đời nhất

Chòm sao nhiều tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2:  Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

Đa nhân cơ hội, khó lường nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình

Chòm sao luôn luôn sát cánh nằm trong chúng ta qua quýt từng khó khăn khăn

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Thần Nông
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Ma Kết
Chòm sao luôn luôn sát cánh nằm trong chúng ta qua quýt từng khó khăn khăn
Chòm sao luôn luôn sát cánh nằm trong chúng ta qua quýt từng khó khăn khăn

Chòm sao ngặt túc

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Kim Ngưu
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: chỉ Bình
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Cự Giải

Chòm sao này FA phần đông nhất

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: chỉ Bình
 • Hạng 3: Nhân Mã
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Bạch Dương
 • Hạng 7: Sư Tử
 • Hạng 8: Song Tử
 • Hạng 9: Bọ Cạp
 • Hạng 10: Ma Kết
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Cự Giải

Chòm sao ngay lưng biếng nhất

 • Hạng 1: chỉ Bình
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Nhân Mã
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Kim Ngưu
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Ma Kết
 • Hạng 12: Bọ Cạp
Chòm sao ngay lưng biếng nhất
Chòm sao ngay lưng biếng nhất

Chòm sao vì như thế bằng hữu nhất

 • Hạng 1: Nhân Mã
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Xử Nữ
 • Hạng 6: Bọ Cạp
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: chỉ Bình
 • Hạng 11: Song Ngư
 • Hạng 12: Song Tử

Chòm sao sở hữu sự tạo ra nhất

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Tử
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Nhân Mã
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Sư Tử
 • Hạng 10: Bạch Dương
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Ma Kết

Chòm sao lo ngại nhằm người không giống biết xúc cảm của tớ nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
Chòm sao lo ngại nhằm người không giống biết xúc cảm của tớ nhất
Chòm sao lo ngại nhằm người không giống biết xúc cảm của tớ nhất

Chòm sao nữ giới tính nhất

 • Hạng 1: Kim Ngưu
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Thần Nông
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Xử Nữ

Chòm sao nam tính mạnh mẽ nhất

 • Hạng 1: Sư Tử
 • Hạng 2: chỉ Bình
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Nhân Mã

Chòm sao gan góc dạ nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Kim Ngưu
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: chỉ Bình
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Cự Giải
Chòm sao gan góc dạ nhất
Chòm sao gan góc dạ nhất

Chòm sao láu tôm láu cá nhất

 • Hạng 1: Bọ Cạp
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Song Ngư
 • Hạng 7: chỉ Bình
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Ma Kết

XEM THÊM:

 • Sự thiệt cung hoàng đạo loại 13 – Cung hoàng đạo của công ty sở hữu thay cho đổi?
 • Khu du ngoạn Thủy Châu: Đường chuồn, vị trí, giá chỉ vé
 • Cách đùa đánh đố hí hửng Confetti bên trên Facebook, nhận phần thưởng lên tới mức 6000 USD, chúng ta tiếp tục biết chưa?

Xem thêm: 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Trên đấy là nội dung bài viết tổ hợp những bảng xếp thứ hạng 12 cung hoàng đạo về từng mặt. Hy vọng nội dung bài viết cung ứng cho chính mình những vấn đề quan trọng nhất. Nếu còn những điều gì thú vị về những cung hoàng đạo thì nên phản hồi bên dưới nhằm nằm trong share với quý khách nhé!

Nguồn tham lam khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_Hoàng_Đạo

Xem thêm: câu hỏi hack não