cu + hno3 ra no2

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài bác học: Cân vày phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối hạt nitrat…. cũng giống như những dạng bài bác luyện. Mời chúng ta nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây.

1. Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 đặc

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Bạn đang xem: cu + hno3 ra no2

Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 quánh ở nhiệt độ phỏng thường

3. Cân vày phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Bước 1. Xác lăm le số lão hóa thay cho thay đổi thế này.

Cu0 + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Bước 2. Lập thăng vày electron.

1x

2x

Cu → Cu+2 + 2e

N+5 + 1e → N+4

Bước 3. Đặt những thông số tìm ra vô phương trình phản xạ và tính những thông số sót lại.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 loãng

5. Cu thuộc tính với HNO3 quánh hiện nay tượng

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit HNO3đặc và sinh đi ra khí nito đioxit NO2 nâu đỏ loét.

Mở rộng: Axit nitric HNO3 oxi hoá được đa số những sắt kẽm kim loại, bao gồm sắt kẽm kim loại với tính khử yếu hèn như Cu. Khi tê liệt, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến mức độ oxi hoá cao và đưa đến muối hạt nitrat.

Thông thông thường, nếu như sử dụng hỗn hợp HNO3 quánh thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì tạo ra trở thành NO.

6. Phương trình phản xạ chất hóa học liên quan

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
 • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
 • CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • CuO + H2 → Cu + H2O
 • CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

7. Tính hóa học của đồng và ăn ý hóa học của đồng kim loại

7.1. Tính hóa học vật lí

Đồng là 1 trong sắt kẽm kim loại với red color, mềm, và dễ dàng kéo sợi, dễ dàng dát mỏng dính, là sắt kẽm kim loại mềm nhất, sắt kẽm kim loại đồng thông thường dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ cao (sau bạc). đồng với lượng riêng biệt là 8,98 g/cm3 và nhiệt độ nhiệt độ chảy 10830C.

Khi với tạp hóa học thì phỏng hạn chế năng lượng điện của đồng tiếp tục hạn chế dần dần, Các loại kim loại tổng hợp của đồng khá ổn định.

7.2. Tính Hóa chất của đồng

Đồng là loại sắt kẽm kim loại với tính khử yếu hèn rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại không giống. Đồng rất có thể thuộc tính được với phi kim, thuộc tính với những axit và thuộc tính với những hỗn hợp muối

a. Tác dụng với phi kim

Khi (Cu) phản xạ với Oxi đun rét sẽ tạo nên trở thành CuO bảo đảm an toàn vì thế (Cu) tiếp tục không biến thành oxi hoá.

2Cu + O2 → CuO

Khi tao đun rét cho tới nhiệt độ phỏng kể từ (800-1000oC)

CuO + Cu → Cu2O (đỏ)

Khi thuộc tính thẳng với khí Cl2, Br2, S…

Cu + Cl2 → CuCl2

Cu + S → CuS

Tác dụng với những axit

(Cu) ko thể thuộc tính với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

Khi với oxi, (Cu) rất có thể thuộc tính với hỗn hợp HCl, với xúc tiếp thân ái axit và không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Đối với HNO3, H2SO4 quánh thì:

Cu + 2H2SO4 quánh → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tác dụng với những hỗn hợp muối

Đồng rất có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

8. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu này tại đây ko chủ yếu xác?

A. Cu phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa N2.

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) đưa đến Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo ra kết tủa black color CuS.

Câu 2. Để nhận thấy ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh rờn.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp được màu xanh rờn và khí ko hương thơm thực hiện xanh rờn giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa màu xanh lá cây.

D. Phản ứng tạo ra hỗn hợp được màu xanh rờn và khí ko color hóa nâu vô không gian.

Câu 3. Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam lếu láo ăn ý bao gồm KNO3 và Cu(NO3)2, chiếm được lếu láo ăn ý khí X với tỉ khối đối với khí hiđro vày 18,8. Khối lượng Cu(NO3)2 vô lếu láo ăn ý ban sơ là

A. 9,40 gam.

B. 11,28 gam.

C. 8,60 gam.

D. 47,00 gam.

Câu 4. Cho những thực nghiệm sau:

Câu 5. Cho những ăn ý chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S theo lần lượt phản xạ với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét, dư. Số phản xạ lão hóa khử xẩy ra là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Câu 6. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Al, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 7. Nhúng một thanh Cu vô hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn kéo ra, cọ tinh khiết, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế này ?

A. Tăng.

Xem thêm: Bé gái 4 tuổi chết đuối trong bể bơi, người anh con mẹ kế thản nhiên đứng nhìn

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Câu 8. Cho m gam lếu láo ăn ý A bao gồm Al, Cu vô hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm kết cổ động phản xạ sinh đi ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến a gam lếu láo ăn ý R bên trên vào một trong những lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau thời điểm kết cổ động phản xạ sinh đi ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của a là:

A. 10,5

B. 11,5

C. 12,3

D. 6,15

Câu 9. Tổng thông số là những số nguyên vẹn, tối giản của toàn bộ những hóa học vô phương trình phản xạ thân ái Cu với hỗn hợp HNO3 quánh, rét là

A. 8.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Câu 10. Phát biểu này ko đúng?

A. đồng phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa N2

B. đồng phản xạ với oxi (800-10000C) đưa đến Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ với hỗn hợp HCl.

D. Cu phản xạ với sulfur tạo ra CuS.

Câu 11. Trong phân tử HNO3 với những loại links là

A. links nằm trong hoá trị và links ion.

B. links ion và links phối trí.

C. links phối trí và links nằm trong hoá trị.

D. links nằm trong hoá trị và liên kết

Câu 12. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu vô hỗn hợp HNO3 thu được một,12 lít lếu láo ăn ý khí NO và NO2 (đktc) với tỉ khối tương đối so với H2 là 16,6. Giá trị của m là

A. 8,32.

B. 3,90.

C. 4,16.

D. 6,40.

Câu 13. HNO3 chỉ thể hiện nay tính lão hóa khi thuộc tính với những hóa học nằm trong mặt hàng này bên dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

D. Na2SO3, P.., CuO, CaCO3, Ag.

Câu 14. Axit nitric tinh ranh khiết là hóa học lỏng ko color tuy nhiên lọ Axit nitric quánh vô chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là vì.

A. HNO3 lão hóa vết mờ do bụi không sạch vô không gian tạo ra ăn ý hóa học với màu

B. HNO3 tự động lão hóa trở thành ăn ý hóa học với màu

C. HNO3 bị phân bỏ 1 không nhiều tạo ra NO2 tan lại vô HNO3 lỏng

D. HNO3 mút hút nước mạnh tạo ra hỗn hợp được màu.

Câu 15. Cho những phản xạ sau : (1) nhiệt độ phân Cu(NO3)2; (2) nhiệt độ phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) nhiệt độ phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản xạ đưa đến được N2 là

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (4)

C. (1), (2), (5)

D. (2), (4), (6)

Câu 16. Trong chống thực nghiệm HNO3 được pha chế theo đòi phản xạ sau:

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng bên trên xẩy ra là vì:

A. Axit H2SO4 với tính axit mạnh rộng lớn HNO3.

B. HNO3 dễ dàng cất cánh tương đối rộng lớn.

C. H2SO4 với tính oxi hoá mạnh rộng lớn HNO3.

D. Một nguyên vẹn nhân không giống.

Câu 17. Cho những chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 18. Chất này tại đây vừa phải với tính lão hóa vừa phải với tính khử?

A. H2S.

B. O3.

C. SO2.

D. H2SO4.

Trên trên đây VnDoc.com vừa phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu hữu ích nhé.

>>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu liên quan:

Xem thêm: Xét nghiệm ADN dân cư cả tòa nhà 26 tầng tìm kẻ ném thuốc lá làm em bé bệnh nặng

 • Lý thuyết hóa 12 học tập kì 1 khá đầy đủ cụ thể nhất
 • Bộ đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc năm 2023 môn Hóa học tập Có đáp án
 • Bài luyện về đồng và ăn ý hóa học của đồng
Đánh giá bán bài bác viết