công thức tính thời gian

Toán hoạt động lớp 5

Công thức tính Thời gian tham nhập lịch trình Toán hoạt động lớp 5. Các bài bác luyện về véc tơ vận tốc tức thời và những ví dụ cụ thể. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể tại đây.

Bạn đang xem: công thức tính thời gian

1. Thời gian tham là gì?

Thời gian tham là quãng lối đi được nhập một đơn vị chức năng véc tơ vận tốc tức thời.

2. Công thức tính Thời gian

Muốn tính thời hạn, tớ lấy quãng đàng phân tách mang đến vận tốc:

Trong đó 

  • v là véc tơ vận tốc tức thời di chuyển
  • s là quãng đàng di chuyển
  • t là thời hạn di chuyển

Lưu ý:

Các đơn vị chức năng của quãng đàng, véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn nên ứng cùng nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ thì quãng đàng cũng nên đem đơn vị chức năng là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn nên ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành quy tắc tính nhân nhằm tìm hiểu quãng đàng. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là phút thì tớ nên thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút quý phái đơn vị chức năng là giờ rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính quãng đàng.

3. Ví dụ tính Thời gian

Ví dụ: Quãng đàng AB lâu năm 120 km . Lúc 7 giờ một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km /giờ và ngủ trả khách hàng 45 phút. Sau bại liệt xe hơi cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ. Hỏi xe hơi về cho tới A khi bao nhiêu giờ?

Gợi ý trả lời

Thời gian tham xe hơi tiếp cận B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ =2 giờ 24 phút

Ô tô cho tới B lúc:

7 giờ + 2 tiếng 24 phút = 9h 24 phút

Ô tô về A lúc:

9 giờ 24 phút + 45 phút = 10 giờ 9 phút

Thời gian tham về A là:

120 : 60 = 2 (giờ)

Ô tô về A lúc:

10 giờ 9 phút + 2 tiếng = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút

4. Lý thuyết Thời gian

a) Bài toán 1: Một xe hơi cút được quãng đàng 170km với véc tơ vận tốc tức thời 42,5km/giờ. Tính thời hạn xe hơi cút quãng đàng bại liệt.

Bài giải:

Thời gian tham xe hơi cút là:

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời hạn cút của xe hơi tớ lấy quãng lối đi được phân tách mang đến quãng đàng xe hơi cút được nhập 11 giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi.

Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng đàng phân tách mang đến vận tốc

Ta có: t = s : v

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đàng là s, thời hạn là t, tớ có:

- Một số công thức cần thiết nhớ:

+) Thời gian tham cút = thời hạn cho tới – thời hạn xuất hành – thời hạn ngủ (nếu có).

Xem thêm: Tại sao chỉ dùng cát sông khi xây dựng

+) Thời gian tham cho tới = thời hạn xuất hành + thời hạn cút + thời hạn ngủ (nếu có).

+) Thời gian tham xuất hành = thời hạn cho tới – thời hạn cút – thời hạn ngủ (nếu có).

b) Bài toán 2: Một ca nô cút với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ bên trên quãng đàng sông lâu năm 42km. Tính thời hạn cút của ca nô bên trên quãng đàng bại liệt.

Bài giải:

Thời gian tham cút của ca nô là:

42 : 36 = \dfrac{7}{6} (giờ)

\dfrac{7}{6} giờ = 1\dfrac{1}{6} giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

c) Bài toán 3: Trên quãng đàng lâu năm 2km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/giây. Hỏi người bại liệt chạy quãng đàng bại liệt không còn từng nào giây?.

Bài giải:

Đổi 2km = 2000m

Thời gian tham chạy của những người bại liệt là:

2000:8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây.

Chú ý:

- Đơn vị của thời hạn tiếp tục ứng với đơn vị chức năng của quãng đàng và véc tơ vận tốc tức thời, ví dụ quãng đàng đem đơn vị chức năng là km, véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng đo là km/giờ thì thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ; …

- Đơn vị của quãng đàng và véc tơ vận tốc tức thời nên ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành được quy tắc tính phân tách nhằm tìm hiểu thời hạn.

Ví dụ quãng đàng đem đơn vị chức năng thực hiện, véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng là km/giờ, mong muốn tìm hiểu thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ thì tớ nên thay đổi quãng đàng rời khỏi đơn vị chức năng là km rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính thời gian; hoặc là phải thay đổi véc tơ vận tốc tức thời kể từ rời khỏi đơn vị chức năng km/giờ rời khỏi đơn vị chức năng là m/giây, hoặc m/phút, … kể từ bại liệt vận dụng quy tắc tiếp tục tính được thời hạn ứng đem đơn vị chức năng giây hoặc phút.

5. Bài thói quen thời gian

Một số bài bác Toán luyện tập:

Bài 1: Một con cái loài chuột túi chạy với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi là 0,85km/phút thì được quãng đàng lâu năm 17km. Tính thời hạn con cái loài chuột túi chạy được quãng đàng bại liệt.

Bài 2: Vận tốc chạy con cái ngựa là 70km/h. Tính thời hạn nhằm con cái ngựa chạy được quãng đàng lâu năm 105km.

Đáp án:

Áp dụng công thức t = s : v nhằm giải những bài bác luyện.

Bài 1:

Thời gian tham con cái loài chuột túi chạy được quãng đàng bại liệt là:

17 : 0,85 = đôi mươi (phút)

Đáp số: đôi mươi phút

Bài 2:

Thời gian tham nhằm con cái ngựa chạy được quãng đàng bại liệt là:

Xem thêm: Nhìn mâm cơm chồng đãi bạn, tôi ứa nước mắt bế con về ngoại

105 : 70 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ.

Xem thêm:

  • Bài luyện Toán lớp 5: Thời gian tham (Có đáp án)
  • Bài luyện nâng lên Toán lớp 5: Thời gian
  • Toán lớp 5 trang 142, 143 Thời gian
  • Vở bài bác luyện Toán lớp 5 bài bác 134 Thời gian

6. Trắc nghiệm Thời gian