cố định dòng trong excel

Hướng dẫn cơ hội cố định và thắt chặt loại, cột nhập Excel chi tiết

Cố ấn định loại, cột nhập Excel sẽ hỗ trợ người tiêu dùng theo gót dõi nội dung ở những bảng tài liệu lâu năm tiện lợi rộng lớn. Hãy nằm trong MediaMart coi tức thì chỉ dẫn cơ hội cố định và thắt chặt loại, cột nhập Excel đơn giản và giản dị, cụ thể bên dưới chão.

Bạn đang xem: cố định dòng trong excel

1.

Cách cố định và thắt chặt loại nhập Excel

1.1 Cố ấn định loại thứ nhất nhập Excel

Để cố định và thắt chặt loại thứ nhất nhập Excel chúng ta triển khai theo gót công việc sau:

Bước 1: Tại screen chủ yếu của Excel, nhấn lựa chọn nhập thẻ View => Chọn Freeze Panes => Chọn Freeze Top Row để cố định và thắt chặt mặt hàng thứ nhất.


Bước 2: Kết trái khoáy loại được cố định và thắt chặt sẽ tiến hành lưu lại vị một đàng kẻ đen sì, đậm rộng lớn đối với đàng kẻ những loại không giống nhập bảng tính.


1.2 Cố ấn định nhiều loại nhập Excel

Bên cạnh cố định và thắt chặt mặt hàng bên trên nằm trong thì người tiêu dùng cũng hoàn toàn có thể cố định và thắt chặt nhiều mặt hàng chính thức kể từ mặt hàng bên trên nằm trong xuống.

Bước 1: Xác ấn định group loại cần thiết cố định và thắt chặt, đặt điều trỏ loài chuột bên trên dù thứ nhất của loại ở phía bên dưới group loại cần thiết cố định và thắt chặt. Nghĩa là nếu như bạn cố định và thắt chặt 2 tiên phong hàng đầu thì đặt điều trỏ loài chuột ở mặt hàng loại 3.


Bước 2: Nhấn lựa chọn thẻ View => Nhấp nhập Freeze Panes => Nhấn lựa chọn Freeze Panes.


Bước 3: Kết trái khoáy 2 tiên phong hàng đầu nhập bảng đang được cố định2.

Cách cố định và thắt chặt cột nhập Excel

2.1 Cố ấn định cột thứ nhất nhập Excel

Để cố định và thắt chặt cột thứ nhất nhập Excel chúng ta cũng có thể triển khai theo gót công việc sau:

Bước 1: Chọn thẻ View => Tiếp theo gót lựa chọn nhập Freeze Panes => Cuối nằm trong, lựa chọn Freeze First Column để cố định và thắt chặt cột thứ nhất nhập bảng tính.


Xem thêm: Nguyên tắc ngầm phía sau các cuộc ly hôn tỷ đô của giới siêu giàu

Bước 2: Kết trái khoáy cột thứ nhất nhập bảng được cố định và thắt chặt như hình sau đây. Cột được cố định và thắt chặt sẽ tiến hành lưu lại vị đàng kẻ đậm rộng lớn đối với những cột không giống.


2.2 Cố ấn định nhiều cột nhập Excel

Bước 1: Tương tự động với việc khóa nhiều loại, chúng ta cũng cần xác ấn định group cột cần thiết cố định và thắt chặt => Đặt trỏ loài chuột bên trên dù nằm trong loại thứ nhất của cột nằm cạnh sát nên group cột cần thiết cố định và thắt chặt. Nghĩa là nếu như bạn cố định và thắt chặt 2 cột đầu thì đặt điều trỏ loài chuột ở cột loại 3.


Bước 2: Chọn thẻ View => Nhấn Freeze Panes => Chọn Freeze Panes


Bước 3: Kết trái khoáy 2 cột đầu nhập bảng đang được cố định


3.

Cố ấn định nhiều loại, cột đồng thời nhập Excel

Bước 1: Để cố định và thắt chặt nhiều loại, cột đồng thời nhập Excel thì chúng ta chọn 1 dù bên dưới loại sau cùng và ở ở bên phải cột sau cùng mình muốn cố định và thắt chặt.

Chẳng hạn nhằm cố định và thắt chặt 2 loại và 2 cột thứ nhất thì bạn phải đặt điều trỏ loài chuột bên trên dù C3, tức là dù bên dưới loại sau cùng và ở ở bên phải cột sau cùng những loại, cột mình muốn khóa.


Bước 2: Chọn thẻ View => Nhấn nhập Freeze Panes => Chọn Freeze Panes.

Bước 3: Lúc này xuất hiện tại đàng sẫm color ở cả cột và loại tức thị chúng ta vẫn cố định và thắt chặt thành công xuất sắc.


4.

Cách vứt cố định và thắt chặt loại, cột nhập Excel

Để vứt cố định và thắt chặt loại, cột nhập Excel chúng ta chỉ việc nhấn nhập View => Chọn Freeze Panes => Nhấn nhập Unfreeze Panes là bỏ vứt cố định và thắt chặt thành công xuất sắc.

Xem thêm: Chúng ta phải chấp nhận thực tế miền Bắc sắp không còn mùa đông nữa


Trên đấy là chỉ dẫn cơ hội cố định và thắt chặt loại, cột nhập Excel cụ thể. Hy vọng qua chuyện nội dung bài viết này tiếp tục khiến cho bạn thao tác làm việc bên trên excel thuận tiện rộng lớn. Chúc chúng ta triển khai trở nên công!

Tham khảo một trong những hình mẫu máy tính xách tay giá bán chất lượng, hút khách bên trên MediaMart: