chứng minh tam giác cân

Tam giác cân nặng là một trong loại tam giác đem tối thiểu nhị cạnh đều bằng nhau và nhị góc ở lòng thăng bằng nhau. Vậy công thức tính diện tích S tam giác cân nặng như vậy nào? Tính hóa học tam giác cân nặng là gì? Mời chúng ta nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn.

Tam giác cân nặng là một trong trong mỗi kiến thức và kỹ năng cần thiết nhập hình học tập 7 và quan trọng đặc biệt trong những bài bác tập dượt tương quan cho tới hình tam giác. Hi vọng qua loa bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay chúng ta học viên lớp 7 nắm rõ định nghĩa tam giác cân nặng là gì, tín hiệu nhận ra và một trong những đặc thù tương quan tất nhiên phương pháp tính diện tích S tam giác cân nặng. Hình như chúng ta coi tăng tài liệu: tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác.

Bạn đang xem: chứng minh tam giác cân

1. Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác đem nhị cạnh đều bằng nhau, nhị cạnh này được gọi là nhị cạnh mặt mũi. Đỉnh của một tam giác cân nặng là giao phó điểm của nhị cạnh mặt mũi. Góc được tạo ra vì thế đỉnh được gọi là góc ở đỉnh, nhị góc sót lại gọi là góc ở lòng.

Ở hình bên trên, tam giác ABC đem AB = AC suy rời khỏi tam giác ABC cân nặng.

Có AB và AC là nhị cạnh mặt mũi nên tam giác ABC cân nặng bên trên đỉnh A.

2. Tính hóa học tam giác cân

Tam giác cân nặng đem 4 đặc thù sau đây:

Tính hóa học 1: Trong một tam giác cân nặng nhị góc ở lòng đều bằng nhau.

Chứng minh:

Giả thiếtTam giác ABC cân nặng bên trên A, AB = AC
Kết luận\widehat{ABC}=\widehat{ACB}

Trong tam giác cân nặng ABC, gọi AM là tia phân giác của góc \widehat{BAC}

Khi bại tớ đem \widehat{BAM}=\widehat{CAM}

Xét tam giác ABM và tam giác ACM có:

AB = AC (gt)

\widehat{BAM}=\widehat{CAM} (cmt)

AM chung

Suy tớ ΔABM = ΔACM (c.g.c) \Rightarrow \widehat{ABC}=\widehat{ACB} (đpcm)

Tính hóa học 2: Một tam giác đem nhị góc đều bằng nhau thìa là tam giác cân nặng.

Chứng minh

Giả thiếtTam giác ABC, \widehat{ABC}=\widehat{ACB}
Kết luậnTam giác ABC cân nặng bên trên A

Trong tam giác ABC, gọi AM là tia phân giác của \widehat{BAC} \Rightarrow \widehat{BAM} = \widehat{CAM}

Tam giác ABM đem \widehat{ABM} + \widehat{AMB} + \widehat {BAM} = 180^0 (tổng 3 góc nhập một tam giác)

Tam giác ACM đem \widehat{ACM}+\widehat{CAM} + \widehat{CMA} = 180^0 (tổng 3 góc nhập một tam giác)

Mà lại sở hữu \widehat{ABC} = \widehat{ACB}

nên \widehat{AMB} = \widehat{AMC}

Xét tam giác ABM và tam giác ACM có:

\widehat{BAM} = \widehat{CAM}

\widehat{ABC} = \widehat{ACB}

\widehat{AMB} = \widehat{AMC}

Suy rời khỏi ΔABM = ΔACM (g - g - g) nên AB = AC (cạnh ứng vì thế nhau)

Xét tam giác ABC đem AB = AC, suy rời khỏi tam giác ABC cân nặng bên trên A (định nghĩa)

Tính hóa học 3: Trong một tam giác cân nặng, lối trung trực ứng với cạnh lòng đôi khi là lối phân giác, lối trung tuyến, lối cao của tam giác bại.

Tính hóa học 4: Trong một tam giác, nếu như mang 1 lối trung tuyến đôi khi là lối trung trực thì tam giác là tam giác cân nặng.

3. Dấu hiệu nhận ra tam giác cân

Trong tam giác cân nặng đem 2 tín hiệu nhận ra bại là:

 • Dấu hiệu 1: Nếu một tam giác đem nhị cạnh mặt mũi đều bằng nhau thì tam giác này đó là tam giác cân nặng.
 • Dấu hiệu 2: Nếu một tam giác đem nhị góc đều bằng nhau thì tam giác này đó là tam giác cân nặng.

4. Diện tích tam giác cân

Diện tích tam giác thăng bằng Tích của độ cao nối kể từ đỉnh tam giác bại cho tới cạnh lòng tam giác, tiếp sau đó phân tách mang đến 2.

- Công thức tính diện tích S tam giác cân: S = (a x h)/ 2

Trong đó:

 • a: Chiều lâu năm lòng tam giác cân nặng (đáy là một trong nhập 3 cạnh của tam giác)
 • h: Chiều cao của tam giác (chiều cao tam giác vì thế đoạn trực tiếp hạ kể từ đỉnh xuống đáy).

5. Cách chứng minh tam giác cân

– Cách 1: Chứng minh tam giác bại đem nhị cạnh đều bằng nhau.

– Cách 2: Chứng minh tam giác bại đem nhị góc đều bằng nhau.

Ví dụ 1: Trong tam giác ABC đem Δ ABD = Δ ACD . Chứng minh tam giác ABC cân nặng.

+ Chứng minh Theo phong cách 1:

Theo bài bác rời khỏi, tớ có:

Δ ABD = Δ ACD

=> AB = AC

=> Tam giác ABC cân nặng bên trên A

+ Chứng minh Theo phong cách 2:

Theo bài bác rời khỏi, tớ có:

∆ ABD = ∆ ACD

=> Góc B = C

=> Tam giác ABC cân nặng bên trên A

Ví dụ 2: 

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Lấy điểm D nằm trong cạnh AC, điểm E nằm trong cạnh AB sao mang đến AD = AE

a) So sánh góc ABD và ACE

b) Gọi I là giao phó điểm của BD và CE. ΔIBC là tam giác gì ? Vì sao ?

Gợi ý đáp án

a) Tam giác ABC cân nặng bên trên A (giả thiết)

\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} AB = AC \hspace{0,2cm} \\ \widehat{ABC} =

\widehat{ACB} \hspace{0,2cm}\end{array} \right.

Xét ΔABD và ΔACE có:

AB = AC (giả thiết)

\widehat{A} chung

AD = AE (giả thiết)

⇒ ΔABD = ΔACE (cạnh - góc - cạnh)

\widehat{ABD} = \widehat{ACE} (cặp góc tương ứng)

b) ΔIBC có:

\begin{align*}\widehat{IBC} &= \widehat{ABC} - \widehat{ABD} \\&= \widehat{ACB} -

\widehat{ACE} \hspace{0,2cm} (\text{vì} \widehat{ABC} = \widehat{ACB}; \widehat{ABD} =

\widehat{ACE}) \\&= \widehat{ICB}\end{align*}

ΔIBC cân nặng bên trên I

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A và những điểm E, F thứu tự phía trên những cạnh AC, AB sao mang đến BE vuông góc với AC, CF vuông góc với AB (H.4.69). Chứng minh rằng BE = CF.

Bài 4.23

Gợi ý đáp án:

Do tam giác ABC cân nặng bên trên A nên: \widehat {ABC} = \widehat {ACB}(tính hóa học tam giác cân)

Xét 2 tam giác vuông BFC và CEB:

\widehat {ABC} = \widehat {ACB}

BC chung

=>\Delta BFC = \Delta CEB(cạnh huyền – góc nhọn)

=>BE=CF (2 cạnh tương ứng).

Ví dụ 4

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A và M là trung điểm của đoạn trực tiếp BC. Chứng minh AM vuông góc với BC và AM là tia phân giác của góc BAC.

Gợi ý đáp án:

Bài 4.24

Xét 2 tam giác AMC và AMB có:

AM chung

AB=AC (do tam giác ABC cân nặng bên trên A)

MB=MC (gt)

\Rightarrow \Delta AMB=AMC(c.c.c)

\Rightarrow \widehat {CAM} = \widehat {CBM}(2 góc tương ứng)

\Rightarrow AM là phân giác của góc BAC

Mặt khác:\widehat {AMB} = \widehat {AMC}(2 góc tương ứng) tuy nhiên \widehat {AMB} + \widehat {AMC} = {180^o}(2 góc kề bù)

Nên: \widehat {AMB} = \widehat {AMC} = {90^o}.

Vậy AM vuông góc với BC.

Ví dụ 5

Cho tam giác ABC và M là trung điểm của đoạn trực tiếp BC.

a) Giả sử AM vuông góc với BC. Chứng minh rằng tam giác ABC cân nặng bên trên A.

b) Giả sử AM là tia phân giác của góc BAC. Chứng minh rằng tam giác ABC cân nặng bên trên A.

Gợi ý đáp án:

a)

Bài 4.25

Xét 2 tam giác vuông AMC và AMB có:

AM chung

BM=CM (gt)

=>\Delta AMB = \Delta AMC (c.g.c)

=> AM=BM (2 cạnh tương ứng)

=> Tam giác ABM cân nặng bên trên A

b)

Bài 4.25

Kẻ MH vuông góc với AB (H nằm trong AB)

MG vuông góc với AC (G nằm trong AC)

Xét 2 tam giác vuông AHM và AGC có:

\widehat {HAM} = \widehat {GAM}

AM chung

=>\Delta AHM = \Delta AGC(cạnh huyền – góc nhọn)

=> HM=GM (2 cạnh tương ứng)

Xét 2 tam giác vuông BHM và CGM có:

BM=CM(gt)

MH=MG(cmt)

=>\Delta BHM = \Delta CGM(cạnh huyền – cạnh góc vuông)

=>\widehat {BMH} = \widehat {CMH}(2 góc tương ứng)

=>Tam giác ABC cân nặng bên trên A.

Ví dụ 6

Tam giác vuông đem nhị cạnh đều bằng nhau được gọi là tam giác vuông cân nặng.

Hãy phân tích và lý giải những xác định sau:

a) Tam giác vuông cân nặng thì cân nặng bên trên đỉnh góc vuông;

b) Tam giác vuông cân nặng đem nhị góc nhọn vì thế 45°;

c) Tam giác vuông mang 1 góc nhọn vì thế 45° là tam giác vuông cân nặng.

Gợi ý đáp án:

a) Do tổng phụ vương góc trong một tam giác vì thế 180 phỏng nên tam giác ko thể đem 2 góc vuông

=>Tam giác vuông cân nặng sẽ có được 2 góc nhọn vì thế nhau

=> Tam giác vuông cân nặng thì cân nặng bên trên đỉnh góc vuông.

b) Giả sử nhị góc nhọn nhập tam giác vuông là x, tớ có:

\begin{array}{l}x + x + {90^o} = {180^o}\\ \Rightarrow 2x = {90^o}\\ \Rightarrow x = {45^o}\end{array}

Vậy tam giác vuông cân nặng đem nhị góc nhọn vì thế 45°.

c) Gọi góc sót lại của tam giác vuông có một góc nhọn vì thế 45° là x, tớ có:

x + {45^o} + {90^o} = {180^o} \Rightarrow x = {45^o}

Vậy tam giác vuông mang 1 góc nhọn vì thế 45° là tam giác vuông cân nặng.

Xem thêm: Cô gái kể kỷ niệm vượt cạn nhớ đời: Bệnh viện phát loa giữa đêm tìm cha đứa trẻ

Ví dụ 7

Cho hình 14, biết ED = EF và EI là tia phân giác của\widehat{DEF}.

Chứng minh rằng:

a. \Delta EID = \Delta EIF

b. Tam giác DIF cân nặng.

Hình 14

Gợi ý đáp án:

a. Xét \Delta EID\Delta EIF có:

EI chung

\widehat{DEI} = \widehat{IEF}

DE = EF.

\Rightarrow \Delta EID = \Delta EIF (c.g.c)

b. Vì \Delta EID = \Delta EIF (chứng minh trên)

\Rightarrow ID = IF

\Rightarrow Tam giác DIF cân nặng bên trên I.

Ví dụ 8

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đem \widehat{A} = 56^{0}

Hình 15

a. Tính \widehat{B}, \widehat{C}.

b. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của AB, AC. Chứng minh tam giác AMN cân nặng.

c. Chứng minh rằng MN // BC.

Gợi ý đáp án:

a. Vì tam giác ABC cân nặng bên trên A \Rightarrow \widehat{B} = \widehat{C} = (180^{0} - 56^{0}) : 2 = 62^{0}

b. Vì M, N thứu tự là trung điểm của AB, AC nên AM = MB = \frac{AB}{2}, AM = MC = \frac{AC}{2}

mà AB = AC ( vì như thế \Delta ABC cân)

\Rightarrow AM = AN

\Rightarrow Tam giác AMN cân nặng bên trên A.

c. Xét \Delta AMN cân nặng bên trên A có: \widehat{AMN} = \frac{180^{o}-\widehat{A}}{2}

Xét \Delta ABC cân nặng bên trên A có: \widehat{ABC} = \frac{180^{o}-\widehat{A}}{2}

\Rightarrow  \widehat{AMN} = \widehat{ABC}

Mà 2 góc này ở địa điểm đồng vị

\Rightarrow MN // BC.

6. Bài tập dượt tam giác cân

A. Trắc nghiệm

Bài 1: Chọn câu sai

A. Tam giác đều sở hữu phụ vương góc đều bằng nhau chạm vì thế 60°

B. Tam giác đều sở hữu phụ vương cạnh đều bằng nhau.

C. Tam giác cân nặng là tam giác đều.

D. Tam giác đều là tam giác cân nặng.

Gợi ý

Tam giác đều là tam giác đem phụ vương cạnh vì thế nhau

Trong tam giác đều, từng góc vì thế 60°

Tam giác đều cũng chính là tam giác cân nặng tuy nhiên tam giác cân nặng ko chắc chắn rằng tam giác đều

Chọn đáp án C.

Bài 2: Hai góc nhọn của tam giác vuông cân nặng bằng

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 90°

Mỗi góc nhọn của tam giác vuông thăng bằng 45°

Chọn đáp án B.

Bài 3: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Chọn tuyên bố sai

A. \widehat{B}=\widehat{C}

B. \widehat{C}=\frac{180^{\circ}-\widehat{A}}{2}

C. \hat{A}=180^{\circ}-2 \widehat{C}

D. \hat{B} \neq \widehat{C}

Gợi ý

Do tam giác ABC cân nặng bên trên A nên ∠B = ∠C

Do bại đáp án D sai

Chọn đáp án D.

Bài 4: Một tam giác cân nặng đem góc ở đỉnh là 64° thì số đo góc lòng bằng?

A. 54°

B. 58°

C. 72°

D. 90°

Gợi ý

Góc ở đỉnh là \widehat{A}=180^{\circ}-2 \widehat{C}, góc ở lòng là \widehat{C}=\frac{180^{\circ}-\widehat{A}}{2}

Áp dụng công thức số đo ở lòng là:\frac{180^{\circ}-64^{\circ}}{2}=58^{\circ}

Chọn đáp án B.

Bài 5: Một tam giác cân nặng đem góc ở lòng vì thế 70° thì góc ở đỉnh vì thế bao nhiêu?

A. 64°

B. 53°

C. 70°

D. 40°

Góc ở đỉnh là \hat{A}=180^{\circ}-2 \widehat{C} góc ở lòng là \widehat{C}=\frac{180^{\circ}-\widehat{A}}{2}

Áp dụng công thức số đo ở đỉnh là: 180° - 2.70° = 40°

Chọn đáp án D.

Câu 6: Cho tam giác cân nặng ABC cân nặng tại A có \hat{A} = 50 . Tính số đo của \hat{B} và \hat{C}.

A.\hat{B} = \hat{C} = 50

B.\hat{B} = \hat{C} = 60

C.\hat{B} = \hat{C} = 65

D.\hat{B} = \hat{C} = 70

Câu 7: Cho tam giác MNP cân nặng tại M có \hat{N} = 70 . Tính số đo của \hat{M}. Câu nào tại đây đúng:

A.40

B.48

C.52

D.60

Câu 8: CHo tam giác ABC cân nặng tại A. lấy điểm M thuộc canh AB và N thuốc cjanh AC sao mang đến AM=AN. Gọi I là giao phó điểm của BN và CM. Câu nào tại đây sai:

A.BM=CN

B.BN=CM

C. Δ A M N là tam giác cân

D.A,B đúng, C sai

Câu 9: Với đề bài câu bên trên, tam giác BIC là tam giác gì?

A.Tam giác vuông

B.Tam giác cân

C.Tam giác vuông cân

D.A,B,C đều sai

Câu 10: Cho tam giác ABC, về phía ngoài Δ A B C vẽ nhị tam giác đều ABH và ACK. So sánh đoạn thẳng BK và CH

A.BK=CH

B.BK<CH

C.BK>CH

Câu 11: Một tam giác cân nặng đem góc ở đỉnh là 64° thì số đo góc lòng bằng?

A. 54°

B. 58°

C. 72°

D. 90°

Câu 12: Một tam giác cân nặng đem góc ở lòng vì thế 70° thì góc ở đỉnh vì thế bao nhiêu?

A. 64°

B. 53°

C. 70°

D. 40°

B. Tự luận 

Bài 1. Cho \triangle ABC cân nặng bên trên A đem \widehat{A}=70^{\circ}. Tính số đo những góc B và C.

Bài 2. Cho  \triangleABC  cân nặng bên trên A đem \widehat{A}=120^{\circ}. Tính số đo những góc B và C.

Bài 3. Cho \Delta M N P cân nặng bên trên Phường đem \hat{P}=70^{\circ}. Tính số đo những góc \mathrm{M} và \mathrm{N}.

Bài 4. Cho \triangleABC vuông cân nặng bên trên A đem . Tính số đo những góc B và C.

Bài 5. Cho \triangleABC cân nặng bên trên A đem \hat{B}=30^{\circ}. Tính số đo những góc A và C.

Bài 6. Cho \Delta M E F cân nặng tai \mathrm{M} đem \widehat{E}=70^{\circ}. Tính số đo những góc M và F

Bài 7. Cho \Delta Phường Q R cân nặng tai Q đem \hat{R}=42^{\circ}. Tính số đo những góc Phường và Q

Bài 8. Cho \triangleABC  vuông cân nặng bên trên A. Trên tia đối của tia B C lấy điểm D sao mang đến B D=A B. Tính số đo góc ADB.

Bài 9. Cho \triangle A B C cân nặng bên trên A đem \widehat{A}=70^{\circ}. Hai tia phân giác góc B và C rời nhau bên trên I. Tính Bài số đo góc BIC.

Bài 10. Cho \triangleABC  cân nặng bên trên A đem . Hai tia phân giác góc B và C rời nhau tai I, biết số đo \widehat{B I C}=120^{\circ}. Tính số đo góc A.

Bài 11. Cho tam giác \triangleABC  cân nặng bên trên A đem \widehat{\mathrm{A}}=80^{\circ}. Tia phân giác góc B rời AC tai I. Tính số đo góc BIC

Bài 12: Cho góc nhọn xOy. Điểm H phía trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dựng những lối vuông góc xuống nhị cạnh Ox và Oy (A nằm trong Ox và B nằm trong Oy).

a) Chứng minh tamgiác HAB là tamgiác cân

b)Dlà hình chiếu của điểm A bên trên Oy, C là giao phó điểm của AD với O. Chứng minh BC ⊥ Ox.

c) Khi góc xOy vì thế 600, minh chứng OA = 2O

Bài 13: Cho ∆ABC cân nặng bên trên A và hai tuyến đường trung tuyến BM, công nhân rời nhau bên trên K.

a) Chứng minh rBNC = rCMB

b) Chứng minh ∆BKCcân bên trên K

c) Chứngminh BC < KM

Bài 14: Cho ∆ ABC vuông bên trên A đem BD là phân giác, kẻ DE ⊥ BC ( E∈BC ). Gọi F là giao phó điểm của AB và DE. Chứng minh rằng

Xem thêm: Vì sao bia hiếm khi được đóng trong chai nhựa?

a) BD là trung trực của AE

b) DF = DC

c) AD < DC; d) AE // FC.